Bize ulaşın

10 yaşındaki çocuklar için İngilizce

Bu yaş aralığı, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 10-11 yaş grubundaki öğrencilerin psikolojik niteliklerini göz önünde bulundurarak onlara uygun bir eğitim programı hazırlayabildik.

Sınır Yaşı

Bu yaş grubundaki çocuklar genellikle 4. veya 5. sınıftadırlar. Yani ya orta okula hazırlanıyorlardır ya da yeni başlamışlardır. Bu geçiş süreci çocukların özbilinci, davranışları ve öğrenmeye yaklaşımları üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Biyolojik açıdan baktığımızda ise bu yaş; bilişsel ve fizyolojik süreçlerin pek çok açıdan değiştiği yeni bir gelişim evresi olan ergenliğe giden yoldaki son adımdır.

video preview
Video
Çocuklar 10-11 yaşına geldiklerinde nasıl öğreneceklerini ve ne öğrenmek istediklerini bilirler. Yine de temel motivasyon kaynakları yeni bilgilerin getirdiği heyecan verici deneyimler ve meraktır.

10-11 yaş arası çocukların psikolojik nitelikleri

    • Öğrenmeye büyük heves gösterir ancak oyun oynamayı da sever.
    • İstemsiz hatırlamanın yerini bilinçli hatırlama alır. Çocuklar uzun süreli odaklanma yeteneğini edinirler.
    • Çocuğunuz kendi başına ders çalışmaya başlar ve kendisine verilen görevleri kolaylıkla yerine getirebilir.
    • Kendinin farkında olma kabiliyeti gittikçe gelişir. Çocuklar geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilir, eylem ve davranışlarını kontrol edebilir.

Novakid'in Geçiş Dönemi programı heyecan verici ve aydınlatıcı çevrimiçi derslerden oluşur. Öğrenciler bu derslerde sadece sözcük ve gramer becerilerini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda yeni bilgileri ve okul müfredatındaki konuları da İngilizce öğrenir.

DENEME DERSİNE KAYDOLUN

Özel ders formatı

Novakid'in Geçiş Dönemi programı bu yaş grubunun getirdiği tüm psiko-fizyolojik zorlukları hesaba katar. Gramer yapıları ve sözcük bilgisi öğretirken anlaması kolay bilişsel tekniklerden faydalanırız. Çocuklar materyalleri görsel, işitsel ve kinestetik ilişkilendirme yoluyla öğrenir. İngilizce, öğrenme sürecimizin hedefi değil daha çok şey öğrenme ve iletişim kurma aracı konumundadır. Öğrencilerimizi desteklemek ve özgüvenlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Sonuç odaklı

Öğrenciler 10 yaşına geldiklerinde nasıl öğrenmek istediklerini artık bilirler. Ancak zihinsel ve bilişsel faaliyet üst seviyelerde olsa da 4. sınıftaki öğrencilerin temel motivasyon ölçütü gerçekleştirilen etkinlik ve bu etkinliğin ardında bıraktığı pozitif deneyimdir. Novakid metadologları, 10 yaşındaki öğrencilerin İngilizce derslerinin içeriğini ve genel düzenini belirlerken bu unsuru göz önünde bulundurdu.