Bize ulaşın

10 yaşındaki çocuklar için İngilizce

Bu yaş aralığı, çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 10-11 yaş grubundaki öğrencilerin psikolojik niteliklerini ve göz önünde bulundurarak onlara uygun bir eğitim programı hazırlayabildik. 10-11 yaşta bir çocuğa uygun öğretme teknikleri ve test yöntemleri kullandık.

Sınır Yaşı

Bu yaş grubundaki çocuklar genellikle 4. veya 5. sınıftadırlar. Yani ya orta okula hazırlanıyorlardır ya da yeni başlamışlardır. Bu geçiş süreci çocukların özbilinci, davranışları ve öğrenmeye yaklaşımları, ders çalışmaları üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Biyolojik açıdan baktığımızda ise bu yaş; bilişsel ve fizyolojik süreçlerin pek çok açıdan değiştiği yeni bir gelişim evresi olan ergenliğe giden yoldaki son adımdır.

video preview
Video
Çocuklar 10-11 yaşına geldiklerinde nasıl öğreneceklerini ve ne öğrenmek istediklerini bilirler. Yine de genel olarak öğrenmede ve dili geliştirmede temel motivasyon kaynakları yeni bilgilerin getirdiği heyecan verici deneyimler ve meraktır. Bu gruptaki bir çocuğun İngilizcesi artık başlangıç seviyesinin üzerine çıkmıştır ve daha da geliştirilir.

10-11 yaş arası çocukların psikolojik nitelikleri

    • Öğrenmeye büyük heves gösterir ancak oyun oynamayı da sever. Bu nedenle dersler bazen oyunlu olmalı. Farklı dersler ve ders konuları ilgisini çeker. Dersi aktif bir şekilde dinler. İnternetten, farklı siteleri ziyaret ederek bilgi toplar, artık iyi bir kullanıcıdır.
    • İstemsiz hatırlamanın yerini bilinçli hatırlama alır. Çocuklar uzun süreli odaklanma yeteneğini edinirler. Bir konu üzerinde konuşmak ve yazmak onlar için artık kolaydır. İngilizce kısa telefon konuşması yapabilir ve deneme yazıları yazabilir.
    • Çocuğunuz kendi başına ders çalışmaya başlar, öğrenmesi kolaylaşır ve kendisine verilen ev ve okul görevlerini kolaylıkla yerine getirebilir. Çocuklara güvenmeyi öğrenin! Veli olarak da çocuğuna özgüveni öğret!
    • Kendinin farkında olma kabiliyeti gittikçe gelişir. Çocuklar geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilir, eylem ve davranışlarını kontrol edebilir. Evde aktif çalışabilir, ders videoları izleyebilir, testler çözebişir. Yaptığı testi kendi kontrol edebilir.

Novakid'in Geçiş Dönemi programı heyecan verici ve aydınlatıcı çevrimiçi derslerden oluşur. Öğrenciler bu derslerde sadece sözcük ve gramer becerilerini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda yeni kelimeler, bilgi ve okul müfredatındaki konuları da İngilizce öğrenir. Program öğretmeni çocuklara ingilizceyi oğreten kişi olmakla kalmayıp aynı zamanda onları sevgi ile eğiten kişidir.Öğretmek ve eğitmek zor bir süreçtir.

DENEME DERSİNE KAYDOLUN

English for 10 and 11 year olds in Novakid

Özel ders formatı

Özel ders formatı

Novakid'in Geçiş Dönemi programı bu yaş grubunun getirdiği tüm psiko-fizyolojik zorlukları hesaba katar. Gramer yapıları ve sözcük bilgisi öğretirken anlaması kolay bilişsel tekniklerden faydalanırız. Çocuklar materyallerini kurs boyunca görsel, işitsel ve kinestetik ilişkilendirme yoluyla öğrenir. İngilizce, öğrenme sürecimizin hedefi değil daha çok şey öğrenme ve iletişim kurma aracı konumundadır. Öğrencilerimizi kursları sürecinde desteklemek, ingilizceye yaklaşımlarına ve çalışmalarınına yardımcı olmak ve özgüvenlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Sonuç Odaklı Eğitim

Sonuç Odaklı Eğitim

Öğrenciler 10 yaşına geldiklerinde nasıl öğrenmek istediklerini artık bilirler. Bu dönemde soruları çok, cevapları mantığa dayalı olur..Ancak zihinsel ve bilişsel faaliyet üst seviyelerde olsa da 4. sınıftaki öğrencilerin temel motivasyon ölçütü gerçekleştirilen etkinlik ve bu etkinliğin ardında bıraktığı pozitif deneyimdir. Novakid metodologları, 10 yaşındaki öğrencilerin İngilizce derslerinin içeriğini ve genel düzenini belirlerken bu unsuru göz önünde bulundurdu ve her ders için yöntemlerdren hangisi en etkin ise onu öngördü.