Bize ulaşın

4-5 yaş grubu için İngilizce

Ana dili İngilizce olan öğretmenlerin geliştirdiği Novakid programı, 4-5 yaş grubunda İngilizce eğitimine olanak sağlar.

İlkokul öncesi hala küçük çocuk sayılan öğrencilere İngilizceyi öğretmeyi nasıl başarıyoruz?

Novakid'deki 4-5 yaş grubu çocuğu için erken dönem İngilizce dersleri özel bir format izler. Çocuk ilk yabancı dil eğitimini evde kalarak gerçekleştirebilir! Bu yaş grubunda hedef, etkili dil öğrenmek değildir. Dersler şarkılı, oyunlu özel bir süreçtir.
Küçükleri okulda olduğu gibi bilgi, iyi telaffuz veya notlarla motive etmek mümkün olmaz. Onlar öğrenmek için farklı ilgi ister.Bu dönem; İngilizce konuşan profesyonel öğretmen gözetiminde oynanan, eğlenceli ve heyecan verici bir oyun olabilir. Sınıflar da miniklerin yaşına uygun düzenlenir.

video preview
Video
Novakid dersleri, her şeyden önce çocuğunuzun İngilizceyi profesyonel ve ana dili İngilizce olan iyi bir öğretmen rehberliğinde keşfetmesini hedefler. İngilizceye başlaması çocuğun farklı bir dil öğrenmekte ilk adımı sayılır.

Çocuklara neden 4-5 yaşlarından itibaren İngilizce ders vermeye başlıyoruz? Okul öncesi bu mümkün mü?

    • Çocuklar bu yaşa geldiklerinde yetişkinlerin davranışlarını kolayca taklit edip yaptıklarını etkili bir şekilde tekrarlayabilirler. Ana dili İngilizce olan biriyle çalışmak; İngilizce telaffuz, tonlama, kelme kalıpları, ifade, mimik ve jestlerin en başından itibaren doğru öğrenilmesinde pratik ve etkili bir yöntemdir. Çocuğun ingilizcesi öğretmeni taklit ile oluşacağı için baştan iyi gelişir.
    • Okul öncesi düzeydeki çocuklar konuşurken hata yapmaktan korkmaz, bu nedenle herhangi bir dil engelleri bulunmuyor.
    • Program sadece iyi derecede dil öğrenimine değil çocukların eğitimi ve genel gelişimine de odaklanmaktadır: hafıza, düşünme ve iletişim becerileri, konuşma kuralları, merak ve başka bir dil yoluyla öğrenme. Çocuk bu programı ilgi ile takip eder ve dil öğrenme azmi kazanır
    • Yetişkin öğrenciler düşüncelerini ana dillerinden İngilizceye çevirme eğilimindeyken çocuklar doğrudan İngilizce düşünebilirler. Yeni konuları başka bir dilde öğrenip dilin kendisine, gramer kurallarına takılı kalmazlar. Böylece farklı dilbilimsel bakış açılarından bilgi edinebilirler ve açık görüşlü olurlar.

4-5 yaş arası öğrenciler, anadili İngilizce olanlarla aynı altyapı bilgisini alabilirler. Başlangıç olarak çocuk şiirleri, şarkı, tekerleme ve ninniler öğrenerek, anlatımı basit kısa hikayeler dinleyerek, yabancı bir kültürü ve bakış açısını daha iyi anlayabilirler. Dil kurslarında, ayrıca, çocuklara eğitici oyunlar öğretilir, resimli kitaplar gösterilir, yeni bilgi kısa sürede öğrenilir.

DENEME DERSİNE KAYDOLUN

English for 4 and 5 year olds in Novakid

Özel Ders Formatı

Özel Ders Formatı

Anaokulları ve ilkokulları (4-5 yaş grubundaki okulöncesi çocuklar) için tasarladığımız özel online kursumuzda tüm psikolojik ve eğitsel unsurları göz önünde bulundurduk. Okul öncesi grubumuz derste dilin kendisini öğrenmez, dili kullanarak, konuşarak öğrenir (tıpkı ana dillerinde aldıkları eğitim gibi). Belli bir çizgi üzerinden ileri gider.
İngilizce konuşmak dersimizin hedefi değil, dünyayı keşif aracı görevindedir. Oyunlaştırılmış alıştırmalar, videolar, renkli, anlatımı basit sunumlar, arkadaş canlısı ve güvenli ortam... Novakid sınıfları, müfredatı uygulama ve öğrenme sürecini destekleyecek biçimde tasarlanmıştır.
Sonuç Odaklı Eğitim

Sonuç Odaklı Eğitim

Çocuğunuz için eğlenceli bir oyun süreci, öğretmenimiz için ise bu dönem sıkı çalışma dönemidir. Okul öncesi çocuklara eğlendirici ama etkili yöntemle bilgi aşılamak için başlangıç olarak iyi planlama yapmak ve açık hedefler belirlemek gerekir. Tüm öğrencilerimizin kurs sonuna kadar ulaşacağı hedefler önceden bellidir. Temelinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) yatan programımız, küçük öğrencilerimizi sonraki aşamaya (okuma ve yazma) hazırlar. Çocuğa ders öğrenme ve azimle çalışma aşılanır.