Bize ulaşın

4-5 yaş grubu için İngilizce

Ana dili İngilizce olan öğretmenlerin geliştirdiği Novakid programı, 4-5 yaş grubunda İngilizce eğitimine olanak sağlar.

Genç öğrencilere öğretmeyi nasıl başarıyoruz?

Novakid'deki 4-5 yaş grubu için İngilizce dersleri özel bir format izler. Bu yaş grubunda hedef, dil öğrenmek değildir.
Küçükleri okulda olduğu gibi bilgi, iyi telaffuz veya notlarla motive etmek mümkün olmaz. Bu dönem; İngilizce konuşan profesyonel öğretmen gözetiminde oynanan heyecan verici bir oyun olabilir.

video preview
Video
Novakid dersleri, her şeyden önce çocuğunuzun İngilizceyi profesyonel ve ana dili İngilizce olan bir öğretmen rehberliğinde keşfetmesini hedefler.

Çocuklara neden 4-5 yaşlarından itibaren ders vermeye başlıyoruz

    • Çocuklar bu yaşa geldiklerinde yetişkinlerin davranışlarını kolayca taklit edip yaptıklarını tekrarlayabilirler. Ana dili İngilizce olan biriyle çalışmak; telaffuz, tonlama, ifade, mimik ve jestlerin en başından itibaren doğru öğrenilmesinde etkili bir yöntemdir.
    • Çocuklar konuşurken hata yapmaktan çekinmedikleri için dil konusunda engelleri yoktur.
    • Program sadece dil öğrenimine değil genel gelişime de odaklanmaktadır: hafıza, düşünme becerileri, merak ve başka bir dil yoluyla öğrenme.
    • Yetişkin öğrenciler düşüncelerini ana dillerinden İngilizceye çevirme eğilimindeyken çocuklar doğrudan İngilizce düşünebilirler. Yeni şeyleri başka bir dilde öğrenip dilin kendisine takılı kalmazlar. Böylece farklı dilbilimsel bakış açılarından bilgi edinebilir ve açık görüşlü olurlar.

4-5 yaş arası öğrenciler, anadili İngilizce olanlarla aynı altyapı bilgisini alabilirler. Çocuk şiirleri, şarkı, tekerleme ve ninniler öğrenerek yabancı bir kültürü ve bakış açısını daha iyi anlayabilirler.

DENEME DERSİNE KAYDOLUN

Özel Ders Formatı

4-5 yaş grubundaki çocuklar için tasarladığımız özel kursumuzda tüm psikolojik ve eğitsel unsurları göz önünde bulundurduk. Okul öncesi grubumuz derste dilin kendisini öğrenmez, dili kullanarak öğrenir (tıpkı ana dillerinde aldıkları eğitim gibi).
İngilizce konuşmak dersimizin hedefi değil, dünyayı keşif aracı görevindedir. Oyunlaştırılmış alıştırmalar, videolar, renkli sunumlar, arkadaş canlısı ve güvenli ortam... Novakid sınıfları, öğrenme sürecini destekleyecek biçimde tasarlanmıştır.

Sonuç Odaklı

Çocuğunuz için oyun, öğretmenimiz için sıkı çalışma. Okul öncesi çocuklara eğlendirici ama etkili yöntemle bilgi aşılamak için iyi planlama yapmak ve açık hedefler belirlemek gerekir. Tüm öğrencilerimizin kurs sonuna kadar ulaşacağı hedefler önceden bellidir. Temelinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) yatan programımız, genç öğrencilerimizi sonraki aşamaya (okuma ve yazma) hazırlar.