Bize ulaşın

NOVAKID.COM.TR EĞİTİM PLATFORMU TARAFINDAN SUNULAN ÇEVRİMİÇİ HİZMETLERE DAİR ŞARTLAR VE KOŞULLAR

§1
TERİMLER SÖZLÜĞÜ

1. Novakid – Amerika Birleşik Devletleri kanunları tahtında işletme faaliyetleri gösteren bir tüzel kişi olan hizmet sağlayıcı: Novakid Inc ABD, 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401.

2. Kullanıcı – kurallar çerçevesinde Site ve Platformu kullanarak Novakid ile bir hizmet sözleşmesi yapan ve kanuni ehliyete sahip gerçek kişi.

3. Çocuk – yasal velisinin rızası ile dil derslerine katılım amaçlı olarak Platforma erişim sağlayan 18 yaş altı gerçek kişi.

4. Hesap – belirli bir Kullanıcıya verilen ve kullanıcının yabancı diller öğrenmek için platformu kullanımını sağlayan bireysel, elektronik hesap.

5. Platform – Novakid’in üzerinden Hizmet sağladığı, Hesap oluşturmuş olan Kullanıcıların erişebildiği ve alt alan adlarıyla birlikte www.novakid.com.tr adresinden faaliyet gösteren eğitsel uygulama.

6. Sayfa – www.novakid.com.tr internet portalı ve alt alan adları.

7. Öğretmen – Novakid tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçası olarak Çocuk Platformu üzerinden dersler veren gerçek kişi.

8. Kayıt – Kullanıcının bir Hesap açmasından ibaret olan etkinlik.

9. Kullanıcı bilgileri – kullanıcı adı ve şifreden oluşan, Platformda oturum açmak için gerekli bilgiler.

10. İçerik – metin verisi, grafiksel veri, ses dosyaları (ses kaydı, vb.), sesli video dosyaları (video klipler, filmler, multimedya nesneleri, Öğretmenler hakkında kayıtlar, kurslar, vb.).

11. Sözleşme – Novakid ile Kullanıcı arasında ve Kullanıcı tarafından seçilmiş bir paket ile herhangi bir süre boyunca Hizmetlerin sağlanması için yapılan anlaşma. İşbu Sözleşme, mesafeli sözleşme olarak yapılır.

12. Hizmet – hem ücretli hem de ücretsiz olarak Platform üzerinden çocuklara verilen dil derslerinin, Kullanıcı, Çocuk ve Öğretmen arasında doğrudan iletişimin yanı sıra Kullanıcı, Çocuk ve Öğretmenin görüntüsü de dahil olmak üzere görüntü iletimini mümkün kılacak şekilde gerçekleştirilmesi.

13. Derse katılmaya hazır olma – Kullanıcı ya da Öğretmenin, “Sınıfa gir” seçeneği seçildiği zaman dersin başlaması amacıyla ve belirlenen ders programına göre Platform üzerindeki Hesabında planlanan tarih ve saatte oturum açmış olması durumu.

§2
GENEL ŞARTLAR

1. İşbu belge (buradan sonra “Düzenlemeler” olarak geçecektir) Platformun kullanımına dair genel hükümleri ve Sözleşmenin taraflarının elektronik hizmetlerin sağlanması ve yukarıda belirtilen Mesafeli Sözleşme ile bağlantılı hakları ve yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

2. Platform ve Hizmetleri kullanmaya başlamadan önce bu Düzenlemelerin okunması ve içeriğinin kabul edilmesi esastır.

3. Novakid işbu Düzenlemeleri Web sitesi üzerinde ve istediğiniz zaman okuyabilmenize ,ücretsiz kopyalamanıza, yazdırmanıza, indirmenize olanak tanımaktadır.

4. Kullanıcı, işbu Düzenlemelerde belirtilen kurallara uyacağını kabul ve beyan eder.

5. Novakid idari destek ekibiyle iletişim Pazartesi ve Pazar günleri arası Türkiye Saati Zaman Dilimi ile saat 09:00 ile 20:30 arasında mümkündür:

 • telefon: +90 212 900 26 52
 • e-posta ile şu adresten destek@novakid.com.tr
 • Novakid ile yapacağınız tüm yazışmalarda bu e-postayı kullanabilirsiniz.

İletişim bilgileri ve çalışma saatleri gibi güncel bilgiler şu adreste mevcuttur: www.novakid.com.tr

§3
KAYIT

1. Platform üzerinde bir Hesap oluşturmak ücretsizdir.

2. Kullanıcı bir e-posta adresi ve belirlediği telefon numarasıyla sadece bir Hesap açabilir.

3. Bir Hesap açmak için Kullanıcı, Web sitesinde mevcut kayıt formunu doldurur. Bu amaçla şu bilgilerin sağlanması gerekmektedir: isim, e-posta adresi, telefon numarası ve sonra da “başvuru gönder” seçeneğini seçmelidir. Kullanıcı bilgileri, Kullanıcının vermiş olduğu e-posta adresine ve telefon numarasına gönderilir. Bundan sonra Novakid, ilk ücretsiz ders için belirlenen tarih ve saatte kullanıcıyla telefonla irtibata geçer. Bu telefon görüşmesi esnasında Kullanıcı çocuğunun adı ve yaşını söylemekle yükümlüdür. Bu telefon görüşmesi öncesinde kullanıcı bu görüşmenin kayıt altına alınacağına dair bilgilendirilir.

4. Kullanıcı geçerli ve aktif bir e-posta adresine sahip olması gerektiğini kabul eder. Kullanıcı bu e-posta adresini ve telefon numarasını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür ve bu bilgilerin değişmesi halinde, telefon ya da e-posta ile Novakid idari ekibiyle irtibata geçerek bu değişim hakkında Novakid’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. Bu e-posta adresi ile telefon numarası Hesaba bağlıdır, Kullanıcının Novakid tarafından tanımlanmasının zorunlu bir yoludur ve Hizmetlerin sağlanmasıyla ilişkili tüm yazışmalarda kullanılacaktır.

6. Hesap adı zaten Platformda kullanılıyorsa ya da Novakid’in bunun kanunlara aykırı olduğu, ahlak kurallarına aykırı olduğu, üçüncü tarafların kişilik haklarını ihlal ettiği ya da Novakid veya işbu Düzenlemelerin şartlarını ihlal ettiğine inanmak için makul ve geçerli sebepleri olması halinde bir Hesap oluşturulmasını reddedebilir, mevcut bir Hesabı bloke edebilir ya da silebilir.

7. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerini herhangi üçüncü taraflarla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder ve bu bilgilerin paylaşılmasından kaynaklanabilecek zararlardan tek başına yükümlüdür.

§4
SÖZLEŞMENİN YAPILMASI VE UYGULANMASI

1. Gereğince kayıt olunması, Kullanıcının Düzenlemeleri kabul etmesi ve Kullanıcının ders sırasında kendisi ve çocuğunun görüntüsünün işlenmesine rıza göstermesi ve Hizmeti uygun seçim butonunu seçerek tamamlamayı kabul etmesinden sonra Novakid’in sunduğu elektronik hizmetlerden yararlanmak mümkündür.

2. Kullanıcı, işbu Düzenlemeleri kabul ederek şunları beyan etmektedir:

  a) Sağlamış olduğu bilgilerin eksiksiz olduğu, gerçekleri yansıttığı ve herhangi üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği;

  b) Reşit olduğu ve bir Sözleşmeye taraf olma hakkına sahip olduğu;

3. Kullanıcı, Hizmet başlangıcı öncesinde bilgisayar donanımının teknik durumunu kontrol etmeyi ve bağlantı performans testi, mikrofon ve kameranın doğru çalıştığının kontrollerini yapmayı kabul ve beyan eder. Novakid, yukarıda bahsedilen parametrelerin kontrolü için Platform üzerinde işlevler sunmaktadır. Bu amaçla Kullanıcı, Platform üzerinde göreceği “Testi başlat” seçeneğini seçer.

4. Novakid sadece 6 ile 12 yaş arası Çocuklara Hizmet sağlamaktadır. Bazı durumlarda Novakid 6 yaş altı ve 12 yaş üstü Çocuklara Hizmet sağlayabilir – Novakid bu gibi her bir durumu diğerlerinden ayrı olarak inceleyerek kararını verir.

5. İlk tanışma dersi ücretsizdir.

6. Daha fazla Novakid hizmeti almak ve ücretli derslere katılmak isteyen Kullanıcı, “Hesap Bakiyesini Doldur” seçeneğini seçerek Platform üzerinde mevcut Ders paketlerine abone olur. Ödeme sadece nakit olmayan yöntemlerle ve çevrimiçi ödeme aracı kuruluşu www.stripe.com aracılığıyla yapılmaktadır. Kullanıcı bu ödemeyi Hizmet sağlanmadan önce yapmakla yükümlüdür.

7. Novakid web siteleri üzerinde bulunan tüm fiyatlar brüt fiyatlardır. Web sitesi ya da Platform üzerinde sunulan paketin fiyatı, Kullanıcının bir Hizmeti satın aldığı anda bağlayıcı olacaktır.

8. Novakid hizmetleri Platform üzerinden sağlanmaktadır. Kullanıcı Hesabına giriş yaptıktan sonra daha önce satın almış olduğu paketten geriye kalan ders sayısını görebilmektedir. Kullanıcı, Novakid Sözleşmesini kabul ederek belirli bir paket seçimi, bir dersin süresi ve Hizmet bedelini anladığını beyan eder.

9. Kullanıcının satın almış olduğu bir paket, Kullanıcının birden fazla Çocuğu tarafından aynı anda kullanılabilir.

10. Bir Çocuğa birden fazla Öğretmen atanabilir.

11. Hizmet sunum programı ve Öğretmen, Novakid ile Kullanıcının yapacağı telefon görüşmesi sırasında karşılıklı olarak belirlenir. Kullanıcı Öğretmeni değiştirme hakkına sahiptir ve bunu yapmak için Novakid idari hizmetlerine e-posta ya da telefonda bildirimde bulunur, ancak bu değişikliği ders başlangıcına kalan 8 saat içerisinde yapamaz.

12. Kullanıcı alacağı Hizmet zamanını değiştirme ya da iptal etme hakkına sahiptir, ancak bunu ders başlangıcına kalan 8 saat içerisinde yapamaz. Yukarıdaki hükümlere uygun olarak değişiklik ya da iptal bildirimi yapılmaması halinde ilk başta planlanmış olan dersin gerçekleştirildiği kabul edilir.

13. Hizmet sunulacak tarihi iptal etmek ya da belirli bir program ile değiştirmek isteyen Kullanıcı şu adımları atabilir:

 • bunu Platform işlevlerini kullanarak kendisi yapabilir.
 • bunu Novakid idari ekibine telefonla bildirerek yapabilir.

14. Kullanıcı vermiş olduğu telefon numarası ya da e-posta adresine Hizmet değişikliği ya da iptalinin geçerlilik kazandığına dair bir bildirim alır.

15. Çocuğun planlanmış zamana göre bir derse katılmak için hazır olmaması halinde Kullanıcı yapmış olduğu ödemenin iadesine hak kazanmaz. Bununla birlikte, Kullanıcı haklı sebeplerle hiçbir ders alınmadığının doğrulanmasını talep etme ve işbu Düzenlemelerin §9 nolu maddesi uyarınca şikayet formu doldurma hakkına sahiptir. Bu şikayetin, Kullanıcıya ek bir ücretsiz ders alma hakkı kazanmakla eşanlamlı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

16. Öğretmenin talebiyle bir dersin tarihinde değişiklik yapılması, Hizmetin sağlanması için planlanmış tarih ve saatten önceki son 24 saat içerisinde mümkün değildir.

17. Kullanıcının ücretsiz tanışma dersi için belirlenen tarihlerde iki defa dersi iptal etmeksizin katılım göstermemesi halinde Novakid bu Kullanıcıya ya da Çocuğuna ücretsiz ders vermeyi reddetme hakkına sahiptir.

18. Hem Öğretmen hem de Çocuğuyla birlikte Kullanıcı planlanan ders saatinde hazır olmalıdır. Öğretmen Kullanıcıyı planlanan ders başlangıç saatinden itibaren 15 dakika boyunca bekleyecektir. Ücretsiz tanışma dersinde ise Öğretmen Kullanıcıyı 5 dakika boyunca bekler.

19. Çocuğun geç kalması halinde her bir ders 25 dakika sürer ve ders süresi gecikme süresi kadar kısalır.

20. Kullanıcı vermiş olduğu telefon numarası veya e-posta adresine yaklaşan ders hakkında bir hatırlatma bildirimi alır.

21. Öğretmenin hazırlıksız olması nedeniyle bir dersin gerçekleştirilememesi halinde Kullanıcının karar vereceği başka bir güne ücretsiz aktarma yapılır.

22. Kullanıcı, Platformun Novakid Hizmetini gereğince sağlayabilmesi, yani hem Öğretmen hem de Kullanıcı ile Çocuğu tarafından görüntü ve ses iletilirken Öğretmenin ders verebilmesi için bilişim ve iletişim teknolojileri cihazı üzerinden ses ve görüntü sağlamayı kabul ettiğini beyan eder.

23. Novakid, Pazartesi ve Pazar günleri arası Türkiye Saati Zaman Dilimi ile saat 09:00 ile 20:30 arasında Hizmet sağlamaktadır.

§5
TEKNİK GEREKLİLİKLER

1. Novakid Platformu ve Hizmetleri kullanabilmek için şunlar gereklidir:

  a) Şu işletim sistemlerine sahip bir bilgisayar kullanımı: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; RAM hafıza: 2 GB; İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (ya da muadili veya üzeri);

  b) Otomatik güncellemeleri aktif bir Google Chrome web tarayıcının güvenilir bir sürümünün kullanımı;

  c) Verimli bir mikrofon ve video kamera kullanımı;

  d) En az 5Mb/s bant aralığına sahip bir internet bağlantısı kullanımı

2. Novakid tarafından önerilen teknik gereklilikler:

  a) Şu işletim sistemlerine sahip bir bilgisayar kullanımı: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; RAM hafıza: 2 GB; İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (ya da muadili veya üzeri);

  b) Otomatik güncellemeleri aktif bir Google Chrome web tarayıcının güvenilir bir sürümünün kullanımı;

  c) Verimli bir mikrofon ve video kamera kullanımı

  d) En az 35 Mbps ya da daha yüksek bant aralığına sahip bir internet bağlantısı

3. Kullanıcının internet bağlantısını olumsuz etkileyebilecek herhangi programı kapatması tavsiye edilir.

4. İnternet erişim ücretleri Kullanıcı tarafından karşılanır ve mobil cihaz ve mobil ağların kullanımında da bu geçerlidir. Mobil cihaz üzerinden Hizmet kullanan kişilerin mobil hizmet sağlayıcıların uyguladığı veri transfer (internet bağlantısı) ücretleri bilmeleri gerekir.

5. Operatör sadece Kullanıcının Web sitesi kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerezler kullanır ve özellikle de şu amaçlıdır:

  a) Kullanıcının oturumunun açık tutulması (Platform’a giriş yaptıktan sonra), bu sayede Kullanıcı her sayfa yüklemede şifresini tekrar girmek zorunda kalmaz;

  b) Platformu Kullanıcı ihtiyaçlarına adapte etmek ve

  c) Web sitesi görüntüleme istatistikleri elde etmek.

Çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Gizlilik Politikasından erişilebilir.

§6
KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kullanıcı şunlarla yükümlüdür:

  a) Platformu, Platformun sahip olduğu işlevlere müdahale etmeyecek bir şekilde kullanmak;

  b) Platformu Türkiye kanunları ve işbu Düzenlemelerin hükümlerine uygun bir şekilde kullanmak;

  c) Platformun herhangi arızasını Novakid’e bildirmek;

  d) Platformun güvenliğini kırmaya çalışmamak;

  e) Platform yazılımının kaynak kodunu hiçbir şekilde değiştirmemek ya da buna müdahale etmemek;

  f) Platform aracılığıyla ulaşılabilen veritabanlarına müdahale etmemek;

  g) Herhangi bir amaçla Platform Hizmeti, tescilli markaları, tanımlar ve diğer verileri ve Web sitesinde bulunan herhangi fikri mülkiyet hakkına tabi içeriği değiştirmemek;

  h) Web sitesinde ve özellikle de Dersler sırasında yasaklı içerikler oluşturmamak ya da paylaşmamak, bu gibi içerikler arasında pornografi, çıplaklık, transparan giysiler, ahlaksız ya da kışkırtıcı pozlar, cinsel organların teşhir edilmesi veya şiddete teşvik, nefret uyandırma, kişisel mahremiyete tecavüz ya da ihlali yer almaktadır. Ayrıca, Kullanıcının yaptığı yorumlar, değerlendirmeler, puanlamalar ve mesajlar müstehcen, istismarcı, yasa dışı ve genel kabul gören sosyal kuralları yıkan ifadeler içeremez;

  i) Operatör tarafından sunulan Hizmetleri, diğer Kullanıcılar, Öğretmenler ve kişisel mülkiyeti ve tüm haklarına istinaden Şirket için zorluk çıkarmayacak şekilde kullanmak;

  j) Web sitesinin yetkilendirilmiş sunucuları veya yazılımının güvenliğini aşmak ya da işlevleri ve stabilitesini bozmak için tasarlanmış herhangi eylemden kaçınmak;

  k) Web sitesi tarafından paylaşılan herhangi İçeriği sadece kişisel amaçlarla kullanmak.

  l) Reklam ya da ticari içeriğe sahip, Şirket ya da Web sitesinin iyi ahlakı ya da iyi imajını zedeleyen İçerik ya da düşünceler paylaşmamak;

  m) Sadece Kullanıcının Platforma girmesine izin verilen İçerikleri sağlamak;

  n) Öğretmen ile derslere düzeyli ve Novakid tarafından geliştirilmiş ya da Öğretmen tarafından belirtilmiş kurallara uygun olarak girmek ve Çocuğun bu Hizmetleri aynı şekilde kullandığından emin olmak ve bu konuya gerekli ilgiyi göstermek;

  o) Öğretmenle girdiği dersleri, bunların bölümlerini ya da slayt gösterilerini Platform dışında izlememek ve izlettirmemek.

2. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

  a) İşbu Düzenlemenin şartlarına tabi olmak üzere Platform ve Hesabına kesintisiz erişim;

  b) Derslerden sesli görsel kayıtları arşivlemek için Platform üzerinden erişim;

  c) İşbu Düzenlemenin şartlarına tabi olmak üzere Sözleşmenin yapılmasını takip eden 14 gün içerisinde Sözleşmeden çekilmek.

§7
NOVAKID HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Novakid şunlarla yükümlüdür:

  a) Aksi Düzenlemelerde açıklanan sebeplerle gerekli görülmediği sürece Düzenlemelerde belirtilmiş olan zamanda Platforma erişim sağlamak;

  b) Kullanıcı tarafından rapor edilen kusurların derhal ortadan kaldırılması;

  c) Hizmet çerçevesinde gerekli özeni göstererek dersler veren Öğretmenleri seçmek;

2. Novakid şu haklara sahiptir:

  a) Mücbir sebepler ya da Platformun bakımı ya da değişiklikler yapılması nedeniyle Platformun geçici, kısa süreli olarak faaliyetlerine ara vermek;

  b) Kullanıcın e-posta adresine Platformun işlevleri ve Hizmetin verilmesi ve Platformda olabilecek yeni özellikler hakkında teknik mesajları göndermek;

  c) Eylemleri ya da ihmalleri genel geçerliliğe sahip olan kanunlar veya işbu Düzenlemelerin hükümlerini ihlal eden Kullanıcıların Hesaplarını bloke etmek.

3. Novakid şunları beyan ve taahhüt eder:

  a) Kişisel verileri, ilgili Türkiye kanunlarına göre işlemek, özellikle 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini göz önünde bulundurmak (Resmi Gazete Sayı 29677 Tertip 5 Cilt 57, 7/4/2016),

  b) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yanı sıra Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine, kişisel verilerinin Türkiye dışındaki üçüncü ülkelere transferine ilişkin sorularını anlaşılır ve makul zaman zarfı içerisinde cevaplamak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun tavsiyelerine uymak ve bu kişiye kontrol amaçlı olarak kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu cihazlara erişim hakkı tanımak,

  c) Rusya Federasyonu kanunlarının sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi önlediğini düşünmek için hiçbir neden bulunmamaktadır ve bu kanunlarda yapılacak ve verilmiş olan garantileri etkileyecek herhangi değişiklik olması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu bilgilendirilecek ve Rusya Federasyonuna veri transferi durdurulacaktır.

§8
SORUMLULUK

1. Kullanıcının hiçbir eyleminden Novakid sorumlu değildir.

2. Verilen İngilizce dil kursunun sonuçlarından Novakid sorumlu değildir.

3. Kullanıcının Platform ya da Hizmete erişimini engelleyen bilgisayar ekipmanına bağlı teknik problemler ya da teknik kısıtlamalardan Novakid sorumlu değildir.

4. Başta Kullanıcının üçüncü tarafların telif ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi olmak üzere Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ya da bunların sonucu olarak üçüncü tarafların yaşayabileceği zararlar ve hak ihlallerinden Novakid sorumlu değildir.

5. Novakid, Öğretmenleri tarafından kullanılan öğretim yöntemlerini denetlerken bu faaliyetlerin mesleki doğası hakkında gerekli özeni gösterir.

6. Öngörülemeyen ve sonuçları önlenemeyecek bir olay olarak tanımlanabilecek mücbir sebeplere bağlı olarak Hizmet verilmesinde kesintiler yaşanması ve Platform işlevlerinde kesintilerden Novakid sorumlu değildir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde Novakid Kullanıcıyı Hizmet provizyonundaki kesinti ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

7. Novakid, işbu Düzenlemelerin §7 para. 3, §13 par. 1-3, §15 para. 4 kısımlarında yer alan yükümlülük ve garantilerin Novakid’in kabahati nedeniyle ihlaline bağlı olarak Kullanıcıda meydana gelen zararları telafi etmeyi taahhüt eder .

§9
ŞİKAYETLER

1. Kullanıcı, Novakid tarafından sağlanan Hizmetin provisyonuyla ilgili şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bu şikayet, ardındaki nedenin meydana gelmesini takip eden 7 gün içerisinde Novakid idari hizmetler birimine e-posta gönderilerek elektronik yollarla işleme koyulabilir.

2. İşbu şikayet Kullanıcının bilgilerini ve şikayete neden olan durumun bir tanımını içermelidir.

3. Novakid, işbu şikayetin alındığı tarihi takip eden 14 gün içerisinde bu şikayeti yanıtlayacak ve Kullanıcıyı sonraki adımlar hakkında bilgilendirecektir. Bu şikayetin haklı gerekçelere dayanması durumunda, Novakid Kullanıcıyı şikayetin çözümü için önerdiği yöntem hakkında bilgilendirecektir. Novakid, Kullanıcının bu şikayeti tamamlaması gerektiğine karar verirse derhal Kullanıcı ile irtibata geçecektir.

4. Şikayetin reddedilmesi halinde Kullanıcı bulunduğu ilçe ya da il tüketici hakları kurumuna başvurabilir.

§10
YASA DIŞI İÇERİK PAYLAŞIMI

1. Paylaştıkları İçeriklerden ve derslere katılımlarından sadece Kullanıcılar sorumludur. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi̇ Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edi̇lmesi̇ Hakkında Kanun hükümleri gereğince erişim sağlayıcı yasanın 6. Maddesinin 2. Fıkrası’nda kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Buna göre Operatör bu gibi İçerik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2. Kullanıcı, Platform üzerinde Düzenlemeleri ihlal eden İçerik paylaşıldığına dair bilgi alması halinde bu durumu derhal Novakid idari hizmetler ekibiyle iletişime geçerek rapor etmelidir.

3. Platform üzerinde yasa dışı İçerik ya da yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı İçerikler paylaşmak yasaktır.

4. Novakid, yasa dışı olduğu ya da yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğu belirlenmiş olan İçeriğe erişim sağlamama hakkını saklı tutar. Novakid, paylaşılan İçeriğin ön ya da takip kontrollerini gerçekleştirmez.

5. Platform üzerinde İçerik paylaşımının sonucu olarak Kullanıcının üçüncü taraflarla ihtilafa düşmesi halinde ya da geçerli kanunların hükümleri gereğince veya Kullanıcının üçüncü tarafa zarar veriyor olması halinde, Kullanıcı bu ihlalin sonucu olan zararı eksiksiz tazmin etmekle yükümlüdür.

§11
SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLME VE PLATFORM KULLANIMINI SONLANDIRMA

1. Kullanıcı Hesabını ve mevcut Platform Hizmetlerini kullanmayı bırakmanın yanı sıra bunların kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu talep Novakid idari ekibine gönderilecektir.

2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun itibarıyla tüketici konumundaki bir Kullanıcı, bir Sözleşmeye girmesini takip eden 14 gün içerisinde gerekçe vermeksizin o Sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

3. Sözleşmeden çekilme hakkını kullanabilmek için Kullanıcının o Sözleşmeye girmesini takip eden 14 gün içerisinde bir sözleşmeden çekilme beyanını şu e-posta adresine göndermesi gerekir: destek@novakid.com.tr Kullanıcı, Web sitesinde bulunan örnek çekilme beyannamesini kullanabilir.

4. Sözleşmenin tanıdığı nedensiz iptal süresi öncesinde rızasını belirterek Hizmet sağlanmaya başlanması ve kendisine işbu Sözleşmeden çekilme hakkını kaybettiğinin bildirilmesi ve Sözleşmenin tamamının yerine getirilmesi sonrasında Sözleşmeden çekilme hakkı tazmin edilemez.

5. Sözleşmeden çekilme şekli, işbu Düzenlemelerin Ek 1 bölümünde verilmiştir. Sözleşmeden gereğince çekilmek için taslağın kullanılması zorunlu değildir.

§12
SÖZLEŞMENİN FESHİ

1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Novakid’e e-posta ile gönderilen uygun beyanname ile feshedilebilir.

2. Paragraf 1’de açıklanmış olan durumda Kullanıcı, paket ile birlikte satın alınmış ancak kullanılmamış dersler için bir geri ödemeye hak kazanmaz.

§13
ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

1. Kullanıcı, şikayetleri ve tazminat talepleri ile ilgili olarak dava dışı yöntemler kullanma hakkına sahiptir, bu yöntemler şunlardır:

  a) Anlaşmazlığın barışçıl çözümü için arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Kaymakamlıklarca yetkilendirilmiş Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nden bilirkişi talep etmek.

  b) Tüketici mahkemesine girilmiş olunan sözleşmeden doğan anlaşmazlığın çözümünü talep etmek.

2. Şikayetlerin çözüme kavuşturulması için dava dışı yöntemlere başvurulması ve hakedişlerin gönüllülük çerçevesinde çözüme kavuşturulması, her iki tarafın da bunda karar kılması halinde gerçekleşir.

3. Tarafların barışçıl bir çözüme varamaması halinde her türlü anlaşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

§14
TELİF HAKLARI

1. Novakid, eğitsel içerikler de dahil olmak üzere Platform üzerindeki her türlü çalışmanın tüm telif haklarını elinde tutar.

2. Platform üzerinde yer alan İçeriğin kopyalanması, dağıtımı ve diğer kullanımları, Novakid’in ön tarihli yazılı rızası olmaksızın yasaktır.

3. Kullanıcı, Platform İçeriğini kullanma, satma, yeniden satma ya da transfer etme, kopyalama, dağıtma ya da tanıtma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, İçeriği kamusal gösterim (pleybek) lisansı gerektirecek bir şekilde kullanma hakkına da sahip değildir.

§15
SON HÜKÜMLER

1. Bu Düzenlemelerde değişiklikler yapılması mümkündür. Bu gibi değişikliklerin yapılması halinde Kullanıcı bunun hakkında bir e-posta yazışması ya da Web sitesi veya Platform üzerinden bir mesaj alacaktır, her iki durumda da bu mesajı değişiklikten en az 14 gün önce alır. Yapılacak değişiklikler işbu paragrafta belirtilen bilgilerde yer alan tarihte geçerlilik kazanır.

2. Novakid işbu Düzenlemeleri şu nedenlerle değiştirme hakkını saklı tutar:

  a) Geçerli genel kanun hükümlerinde yapılan değişiklikler – bu kapsam dahilinde gereklilik teşkil edenler;

  b) Bir mahkeme kararı ya da idari kuruluş kararına bağlı olarak bir yükümlülüğün yerine getirilmesi;

  c) Platformun işbu Düzenlemeler veya kanunlara ters düşecek şekilde kullanımını engelleyen gerekçeler de dahil olmak üzere güvenlik gerekçesiyle yapılan değişiklikler;

  d) Novakid sistemlerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere Platformda yapılan teknik ya da teknolojik gelişmeler.

3. Düzenlemelerde yapılan bu gibi değişiklikleri kabul etmeyen Kullanıcı elektronik yollarla Hizmet sağlanması sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

4. Hizmetlerin sağlanması için yapılan Düzenlemeler ve Türkiye kanunlarına tabidir.İşbu Düzenlemelerde yer verilmemiş olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi̇ Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edi̇lmesi̇ Hakkında Kanun ve diğer zorunlu kanun hükümleri geçerlilik kazanır.

5. Düzenlemelerin Ekleri bunların ayrılmaz bir parçasıdır.