Müfredat

NovaKid müfredatı mevcut seviyeleri, Avrupa Dil Portfolyosu (CEFR Standardı) kurları A1 ve A2’ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kurlar, Cambridge English YLE Movers ve YLE Flyers testleri ile aynı seviyededir. Eğitimini verdiğimiz seviyelerin her biri 10 Blok ve her Blok 4 üniteden oluşmaktadır. Her seviye toplamda 40 ders saatinde tamamlanmaktadır

Okul Öncesi
Let's begin
14
Ünite
63
Ders
25
Dakika
Yeni başlayanlar için
HAFTADA 2 DEFA/ 7 AY
Seviye bitiminde çocuğunuz:
 • Kendini tanıtabilir, etrafındaki nesnelerle ilgili temel sorulara cevap verebilir
 • Temel renk ve şekilleri tanımlayabilir, 10 a kadar sayabilir
 • (İngiliz alfabesinde)A’dan Z’ye kadar harfleri bilebilir
 • Etrafında gördüğü nesnelerin isimlerini okuyabilir
Seviye 1
Let's continue
10
Ünite
45
Ders
25
Dakika
HAFTADA 3 DEFA/ 3,5 AY
Seviye bitiminde çocuğunuz:
 • İletişimdeki basit ifadeleri anlayabilir, temel sınıf kurallarını anlayıp uygulayabilir, kibar bir şekilde temel düzeyde iletişim kurabilir, basit ricaları anlayıp yerine getirebilir
 • Etrafındaki nesneler, ev, yiyecek tercihleri, oyuncaklar, aile, yaş, kıyafet ve yüzde bulunan organlar ile ilgili temel seviyede cümleler kurabilir ve bu seviyede kurulan cümleleri anlayabilir
 • 'Can' ve 'can not' ifadelerini kullanarak yetenekler hakkında konuşabilir
 • 20‘ye kadar sayabilir
 • Bu seviyeye uygun kelimeler ve sözcük grubunu öğretmenini dinleyip tekrar edebilir
 • 3 veya 4 harflik kelimeleri ve bu kelimelerden oluşan ifadeleri okuyabilir
 • İşlenen konulardaki anahtar kelimeleri okuyabilir
Seviye 2
Starters
10
Ünite
46
Ders
25
Dakika
HAFTADA 3 DEFA/ 3,5 AY
Seviye bitiminde çocuğunuz:
 • Bildiği konular hakkında basit diyalog kurabilir örnek olarak; yiyecek isterken ne kadar ve kaç tane sorularını cevaplayabilir ve kendisi hakkında konuşabilir
 • Daha önce işlenen konuları geliştirip detaylandırabilir (sınıf,aile,yiyecek)
 • Geniş zamanı kullanarak düzenli şekilde yaptıklarını tarif edebilir ve şimdiki zamanı kullanarak ‘su an’ yapmakta olduğu eylemi ifade edebilir
 • 'Was / were' kullanarak geçmiş zamanda yaptıklarını ifade edebilir
 • Hayvanlar hakkında konuşup onları kıyaslayabilir, kendi tercihlerini ifade edebilir
 • İnsanların görünüşlerini tarif edebilir
 • Saati söyleyebilir
 • Yönleri bili
 • 4-5-6 harflik kelimeleri ve bu kelimelerden oluşan cümleleri okuyabilir
 • İşlenen konulardaki anahtar kelimeleri okuyabilir
Seviye 3
Movers
10
Ünite
59
Ders
25
Dakika
HAFTADA 3 DEFA/ 3,5 AY
Seviye bitiminde çocuğunuz:
 • Sınıftaki görevler, ödevler ve tatiller gibi okul aktiviteleri ve günlük aktiviteler hakkında soru sorabilir
 • ‘I think so’ ve ‘You are right ‘ gibi ifadelerle bir düşünceye katıldığını veya katılmadığını ifade edebilir
 • Sınıfta öğretmenin ‘bunu yapma(ma)lısın’ gibi uyarılarını anlayıp bu uyarılara göre davranabilir
 • Birisi basit ifadelerle ailesi, arkadaşları, kıyafetleri, haftasonu planları hakkında konuşulursa bu konuşmayı anlayıp katılım sağlayabilir
 • İşaretleri ve basit notları anlayabilir
 • Düzenli olarak yaptıklarını ifade ederken geniş zamanı, o an yaptıklarını ifade ederken şimdiki zamanı kullanır
 • Gelecekteki ifadeler için gelecek zamanı kullanabilir
 • Geçmişteki olaylar ile ilgili konuşabilir
 • Kıyaslama cümleleri kurabilir
 • Sıfat tümceleri kullanarak karmaşık cümleler kurabilir
 • Zorunluluklar ve kuralların yanı sıra, favori aktiviteleri, amaçları hakkında konuşabilir
 • İşlenen konuların anahtar kelimelerini okuyabilir
 • Günlük aktiviteler, kıyafet, hafta sonu planları hakkında basit metinleri okuyup, doğru yanlış / anlama sorularını cevaplayabilir
 • Resimlerin yardımıyla basit hikayeleri ve kısa yazıları anlayabilir
 • Kısa metinlerdeki eksik olan kelimeleri bulup tamamlayabilir
Seviye 4
Flyers
14
Ünite
80
Ders
25
Dakika
HAFTADA 3 DEFA/ 3,5 AY
Seviye bitiminde çocuğunuz:
 • Daha önce aşina olduğu durumlarda ve konularda iletişim kurabilir
 • Kişisel planları için (örneğin tatil planını anlatırken) Şimdiki Zamanı kullanabilir
 • ‘Going to’ içeren cümlelerle amacını ifade eden gelecek zaman cümleleri kurabilir
 • Yakın geçmişi ifade etmek için 'the Present Perfect Tense' kullanabilir
 • Basit şekilde problemini ifade edebilir
 • Anlamadığı veya yapamadığı bir şeyi ifade edebilir, nazik biçimde yardım isteyebilir
 • Temel koşul/şart cümleleri kurabilir
 • Tavsiyelerde bulunabilir
 • Davet etme, öneride bulunma, özür dileme ifadelerini kullanabilir
 • Daha önceden bildiği konular hakkındaki uzun metinleri anlayabilir
 • Öğretmenin verdiği resimler veya kelimeleri kullanarak İngilizce bir hikaye oluşturabilir
 • İşlenen konudaki anahtar kelimeleri okuyabilir
 • Aşina olduğu konu hakkındaki basit metinleri okuyabilir ve soruları yanıtlayabilir
 • Resimler yardımıyla daha uzun hikayeleri ve yazıları anlayabilir
 • Yazıdaki eksik olan kelimeleri ve ifadeleri ekleyebilir
Yöntemimiz

NovaKid’in öğretim yöntemi, etkinliği kanıtlanmış iletişimsel yaklaşım ile tüm fiziksel tepki (TPR) yaklaşımının bir kombinasyonundan oluşmaktadır.


TPR. Başlangıç seviyesinden itibaren öğrenim yöntemi. İngilizce dilinde sunulan içeriğin anlaşılması için yüz ifadeleri ve mimiklerin kullanımı.


Сommunicative approach. İletişimsel Yaklaşım. İletişim alıştırmalarını gramer çalışmaları ile birleştiren yaklaşım. Çocuğunuz ilk dersten başlayarak İngilizce konuşmalara aşina hale gelir ve konuşma alıştırmaları yapmaya başlar. Bu yaklaşım dilin gelişimini önemli ölçüde hızlandırırken dil öğrenimi önündeki engelleri de kaldırır.

NovaKid ve öğretmenleri, çocuğunuzun tüm dikkatini aldıkları bireysel dersler sunar. Bu da öğretmenin öğrenciyle iletişim kurma fırsatını artırır ve öğrenci daha fazla geri bildirim alır. Böylelikle son derece etkili bir öğrenim yöntemi mümkün olur.

Okulumuzda görevli tüm öğretmenlerimiz İngilizce’yi ya anadil olarak ya da anadil düzeyinde kullanıyor. Bu yaklaşım, çocuğunuzun İngiliz diliyle tam etkileşim sonucunda dil becerilerinin hızla gelişmesini sağlar. Öğretmen, ilk dersten itibaren öğrenciyi İngilizce iletişim kurmaya motive edecektir.

NovaKid sadece halihazırda İngilizce konuşabilen ileri düzeydeki çocuklar için değil, aynı zamanda sıfırdan başlayarak dil öğrenmeye çalışanlar için de tasarlanmıştır. Öğretmenler ders sırasında öğrenci katılımını sağlamak için interaktif görsel içerikler, TRP fiziksel tepki yaklaşımları ile çocuğunuzun işbirliğine dayalı öğretici oyunlar gibi öğrenme süreçlerinden oluşan farklı yaklaşımlar kullanır.

NovaKid, yeni başlayanların okuma becerilerinin daha iyi gelişebilmesi için harflerin adlarının yanı sıra, sahip oldukları seslerin de öğrenilmesi için kullanılan modern karma fonetik yaklaşımına sahiptir ve bu da çocuğunuzun okumaya daha hızlı başlamasına imkan tanır. Yazma becerisinin geliştirilmesi için NovaKid dijital kalemi kullanılır.


TPR. Başlangıç seviyesinden itibaren öğrenim yöntemi. İngilizce dilinde sunulan içeriğin anlaşılması için yüz ifadeleri ve mimiklerin kullanımı.


Сommunicative approach. İletişimsel Yaklaşım. İletişim alıştırmalarını gramer çalışmaları ile birleştiren yaklaşım. Çocuğunuz ilk dersten başlayarak İngilizce konuşmalara aşina hale gelir ve konuşma alıştırmaları yapmaya başlar. Bu yaklaşım dilin gelişimini önemli ölçüde hızlandırırken dil öğrenimi önündeki engelleri de kaldırır.

Novakid Sınıfı
Ders Maliyetleri
Seviye 1-4
25 Dakika Ders
42,00 ₺ 'den başlayan fiyatlarla
*Belirtilen ders ücretleri Near-native (anadili düzeyinde İngilizce konuşan yabancı öğretmenler) ile yapılacak dersler için geçerlidir.
İlk ders ücretsizdir