Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce kişilik özellikleri nelerdir? Kişilik sıfatları (personality adjectives) nedir? Karakter sıfatları nelerdir? İşte İngilizce kişilik sıfatları ve kişilik özellikleri ile ilgili cümleler!
Kelimeler
Star icon
13.12.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce kişilik özellikleri nelerdir? Kişilik sıfatları (personality adjectives) nedir? Karakter sıfatları nelerdir? İşte İngilizce kişilik sıfatları ve kişilik özellikleri ile ilgili cümleler!

İçindekiler

Günlük hayatımızda farkında olmasak da çok fazla kişilik sıfatı kullanarak cümlelerimizi zenginleştiririz. Bu sıfatlar; birinin karakterini, davranışlarını, tutumlarını, yani genel olarak kişisel özelliklerini tanımlamak için kullanılır.

İngilizcede kişi sıfatları (personality adjectives), insanları nitelemek için sık sık kullanılır. Cümlede hangi konumda kullanılacakları, bağlama ve anlama göre değişiklik gösterebilir. Gelin örnekler üzerinden bakarak konuyu kavrayalım!

1. Adventurous (Maceracı): Risk almayı ve yeni şeyler denemeyi seven.

 • Örnek: Moana, an adventurous woman, dislikes making plans. (Maceracı bir kadın olan Moana, plan yapmayı sevmez.)

2. Ambitious (Hırslı): Başarıya ulaşmaya istekli.

 • Örnek: John’s ambitious nature drives him to set goals. (John’un hırslı doğası onu hedefler koymaya itiyor.)

3. Caring (Şefkatli): Başkalarının iyiliğini düşünen.

 • Örnek: She always helps people in need because she’s so caring. (İhtiyacı olan insanlara her zaman yardım eder çünkü çok şefkatlidir.)

4. Confident (Öz güvenli): Yeteneklerine, bir işi başarabileceğine güveni tam olan.

 • Örnek: Nowadays, it is very important to raise a confident child. (Günümüzde, öz güvenli bir çocuk yetiştirmek çok önemli.) 

5. Creative (Yaratıcı): Hayal edebilen ve bir şeyler üretebilen.

 • Örnek: It was obvious from the pictures she drew that she would be a creative child. (Yaratıcı bir çocuk olacağı çizdiği resimlerden belliydi.)

6. Easygoing (Uyumlu): Rahat, anlaşması ve iletişim kurması kolay. 

 • Örnek: Everyone wants her in teamwork because she is an easygoing person. (Uyumlu biri olduğu için herkes takımında onu istiyor.)

7. Sympathetic (Sempatik): Başkalarına şefkat ve anlayış gösterebilen.

 • Örnek: Because she is a sympathetic person, everyone wants to be friends with her. (Sempatik biri olduğu için herkes onunla arkadaş olmak istiyor.)

8. Bossy (Otoriter): İnsanlara genellikle ne yapmaları gerektiğini söyleyen, grup lideri olan.

 • Örnek: Workers are afraid of him because he is an bossy manager. (Otoriter bir müdür olduğu için çalışanlar ondan çekiniyor.)

9. Friendly (Arkadaş canlısı): Cana yakın ve sosyal; başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan.

 • Örnek: With a friendly attitude, she makes everyone feel good. (Dostça tavırlarıyla herkesi iyi hissettiriyor.)

10. Generous (Cömert): Maddi veya manevi bir karşılık beklemeden başkaları ile paylaşıma açık.

 • Örnek: Because she is generous, she always helps people in need.. (Cömert olduğu için, ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eder.)

11. Honest (Dürüst): Davranışlarında ve sözlerinde samimi olan ve yalan söylemeyen.

 • Örnek: Be careful to make honest friends. (Dürüst arkadaşlar edinmeye özen göster.)

12. Intelligent (Zeki): Bir şeyleri çabuk kavrayan ve yüksek düzeyde zihinsel kapasiteye sahip olan.

 • Örnek: She is always appreciated by her teachers because she is intelligent. (Zeki olduğu için öğretmenlerinden her zaman takdir görüyor.)

13. Loyal (Sadık): Ailesine, çevresindeki insanlara veya bir davaya kendini adayan.

 • Örnek: He is a loyal friend. (O sadık bir arkadaştır.)

14. Optimistic (İyimser): Zor durumlarda bile olumlu tutuma sahip olan.

 • Örnek: Her optimistic behavior in life, always makes her happy. (Hayattaki iyimser tutumu, onu hep mutlu ediyor.)

15. Patient (Sabırlı):  Gecikmeler veya zorluklar karşısında sakin kalabilen.

 • Örnek: She remained patient. (Sabırlı kaldı.)

16. Responsible (Sorumlu): Ona verilen görevleri layığıyla yerine getiren.

 • Örnek: As a responsible team member, he does whatever we tell him.. (Sorumlu bir ekip üyesi olarak ona ne söylesek yapıyor.)

17. Sociable (Sosyal): Sosyal aktivitelere katılmaktan, insan içinde bulunmaktan keyif alan.

 • Örnek: With a sociable nature, she effortlessly strikes up conversations. (Sosyal yapısıyla, kolayca sohbetler başlatıyor.)

18. Stubborn (İnatçı): Bir davranışını ya da bir fikri fazla benimseyen, değiştirmeye isteksiz.

 • Örnek: His stubborn nature sometimes makes it challenging to change his mind. (Onun inatçı doğası bazen fikrini değiştirmeyi zorlaştırıyor.)

19. Pessimistic (Kötümser): Herhangi bir durumun ya da olayın olumsuz tarafını görmeye yatkınlığı olan.

 • Örnek: Her pessimistic feelings often leads her to consider the worst outcomes in some situations. (Karamsar hisleri çoğu zaman onu, bazı durumlarda en kötü sonuçları görmeye itiyor.)

20. Reliable (Güvenilir): Verdiği sözleri tutan, başkalarına yardım etme ve sorumluluk alma konusunda iyi.

 • Örnek: He is a reliable team member, always delivering quality work. (O, sürekli olarak kalteli işler sunan güvenilir bir takım arkadaşıdır.) 

21. Sincere (Samimi): Duygularını açıkça ifade eden, içten iletişim kuran.

 • Örnek: With a sincere heart, she expresses her real emotions. (Samimi bir kalple, gerçek duygularını ifade eder.)

22. Brave (Cesur): Bir eylem karşısında yürekli ve korkusuz davranan.

 • Örnek: Despite the difficulties she faced, she was always brave. (Karşılaştığı zorluklara rağmen hep cesurdu.)

23. Selfish (Bencil): Öncelikli olarak veya sadece kendi çıkarlarını düşünen.

 • Örnek: She acts selfishly and never thinks of others.. (Bencil davranır ve hiçbir zaman başkalarını düşünmez) 

24. Mischievous (Haylaz/Yaramaz): Genellikle kendisine yasaklanan şeyleri yapan, uslu olmayan ve söz dinlemeyen.

 • Örnek: With a mischievous smile, he always seems to be planning some playful prank. (Haylaz gülümsemesiyle, her zaman eğlenceli bir şaka planlıyor gibi görünüyor.)

25. Lazy (Tembel): Çalışmaktan kaçınan, iş yapmaktan uzak duran.

 • Örnek: His lazy attitude often leads to failing. (Tembel tutumu, çoğu zaman başarısızlığa yol açıyor.) 
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

26. Cautious (Tedbirli): Bir şeye önceden hazırlıklı olan, önlemini zamanında alan.

 • Örnek: Since she is a cautious person, she thinks a lot before deciding on something. (Tedbirli biri olduğundan bir şeye karar vermeden önce çok düşünür.)

27. Polite (Nazik): Görgü kurallarına dikkat eden, başkalarına karşı saygılı davranan.

 • Örnek: With a polite attitude, she never breaks hearts. (Kibar tavrıyla, hiç kalp kırmaz.)

28. Quiet (Sessiz): Çok fazla konuşmayan, içedönük.

 • Örnek: I can’t tell what she’s feeling because she’s always had a quiet personality.. (Her zaman sessiz bir kişiliği olduğundan onun ne hissettiğini anlayamıyorum.)

29. Rude (Kaba): Saygısız bir şekilde konuşan ve davranan.

 • Örnek: His rude words and disrespectful attitude making it challenging for others to connect with him. (Kaba sözleri ve saygısız tutumu, başkalarının onunla etkileşim kurmasını zorlaştırıyor.) 

30. Strict (Katı): Belirli kurallara sıkı sıkıya bağlı hareket eden.

 • Örnek: Her strict approach to rules scares all students. (Kurallara olan katı yaklaşımı, tüm öğrencileri korkutur.) 

31. Grumpy (Huysuz): Tepkileri ters olan, çoğu şeyi beğenmeyen, mızmızlanan.

 • Örnek: His grumpy attitude often makes it challenging for others to approach him. (Huysuz tavrı çoğu zaman başkalarının ona yaklaşmasını zorlaştırır.)

32. Weak (Zayıf): Fazla kararlı ve özgüvenli olmayan, diğerleri tarafından kolayca etkilenebilen.

 • Örnek: His weak resolve often lead to being easily influenced by others. (Zayıf kararlılığı, çoğu zaman başkalarından kolayca etkilemesine yol açıyor.)

33. Independent (Bağımsız): Kendi başına düşünebilme, hareket edebilme, karar alabilme yeteneğine sahip, özgür.

 • Örnek: As a independent person, she makes decisions on her own judgment. (Bağımsız biri olarak kendi yargılarına göre kararlar verir.)

34. Jealous (Kıskanç): Başkasının başarısı veya sahip oldukları nedeniyle ona karşı kızgınlık hisseden, duygusal bağı olan kişileri başkalarıyla paylaşamayan.

 • Örnek: Her jealous attitude appears when she compares herself to others. (Kendisini başkalarıyla karşılaştırdığında kıskanç tavrı ortaya çıkıyor.)

35. Shy (Utangaç): Başka insanların yanında rahat davranamayan, çekingen olan.

 • Örnek: Despite being shy, she often shows her talents to me. (Utangaç olmasına rağmen yeteneklerini genellikle bana gösteriyor.) 

36. Energetic (Enerjik): Aktif ve hareketli olan, hızlı bir şekilde uygulamaya geçen.

 • Örnek: With energy, he approaches each task with enthusiasm. (Enerjisiyle her göreve coşkuyla yaklaşıyor.)

37. Tolerant (Hoşgörülü): Farklı görüşler ve inançlar karşısında açık görüşlü olabilen. 

 • Örnek: She respects diverse perspectives, she is tolerant. (Farklı bakış açılarına saygı duyar, hoşgörülüdür.)

38. Dependable (Güvenilir): Sırtını yaslayabileceğin, hayal kırıklığına uğratmayan, güven kırmayan.

 • Örnek: As a dependable team member, he always delivers work on time. (Güvenilir bir ekip üyesi olarak, işleri sürekli zamanında teslim eder.)

39. Enthusiastic (Coşkulu): Faaliyetler veya hedefler konusunda istekli ve tutkulu olan. 

 • Örnek: His enthusiastic approach to projects inspires the entire team. (Projelere olan coşkulu yaklaşımı, tüm ekibe ilham veriyor.)

40. Analytical (Analitik): Karmaşık durumları, olayları anlama ve çözümleme becerisine sahip.

 • Örnek: Her analytical mind allows her to solve problems. (Analitik zihni, sorunları çözmesine olanak tanıyor.)

Diğer kişilik sıfatları

 • Charismatic (Karizmatik)
 • Disciplined (Disiplinli) 
 • Gregarious (Girişken) 
 • Innovative (Yenilikçi)
 • Judicious (Tedbirli) 
 • Kind-hearted (İyi kalpli)
 • Modest (Mütevazı) 
 • Nurturing (Anaç/korumacı)
 • Observant (Gözlemci) 
 • Persistent (Israrcı) 
 • Quirky (İlginç/garip) 
 • Unpretentious (Sade/gösterişsiz) 
 • Versatile (Elinden her iş gelen) 
 • Whimsical (Garip fikirleri olan) 
 • Decisive (Kararlı) 
 • Serious (Ciddi) 
 • Gullible (Kolay kandırılabilen) 
 • Loving (Sevecen) 
 • Calm (Sakin)
 • Wise (Bilge) 
 • Timid (Çekingen/ ürkek)
 • Brilliant (Zeki
 • Helpful (Yardımsever) 
 • Eager (Hevesli) 
 • Mature (Olgun) 
 • Affectionate (Sevecen) 
 • Objective (Tarafsız) 
 • Diligent (Dürüst
 • Adaptable (Uyumlu) 
 • Reckless (Düşüncesiz) 
 • Reserved (Çekingen) 
 • Resilient (Dayanılklı) 
 • Sophisticated (Zarif) 
 • Vibrant (Canlı) 
 • Diplomatic (Diplomatik) 
 • Grounded (Dengeli) 
 • Unpredictable (Tahmin edilemez) 
 • Reflective (Düşünceli) 
 • Lively (Canlı / cıvıl cıvıl) 
 • Compassionate (Şefkatli) 
 • Punctual (Dakik) 
 • Rational (Rasyonel) 
 • Resourceful (Yaratıcı) 
 • Mild-mannered (Yumuşak huylu) 
 • Courteous (Nazik) 
 • Ingenious (Dahi) 
 • Tactful (Duyarlı) 
 • Inclusive (Kapsayıcı) 
 • Practical (Pratik) 
 • Humble (Alçakgönüllü) 

Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizcedeki karakter ve kişilik özellikleriyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları!

İngilizce kişilik özellikleri ne demek?

İngilizcede kişilik özellikleri; bir kişinin karakteristik özelliklerini, tutumlarını, davranışlarını tanımlar. Örneğin “patient (sabırlı)”, bir kişilik özelliğidir. 

Kişilik sıfatları (personal adjectives) nedir?

Bir kişinin karakterini tanımlamak için kullanılan kişilik sıfatları, o kişinin niteliklerini anlatır. Örneğin “kind (kibar)” kişilik sıfatına bir örnektir.

Kişilik özellikleri testi!

SpongeBob SpuarePants, the ___ and ___ sea sponge, works at Krusty Krab and has lots of fun with his friends.
Bart Simpson, from the Simpson family, is known for his ___ attitude.
Shrek, the strong and ___ ogre, goes on an adventure to learn more about himself.
Ariel, the ___ mermaid, always stayed positive, no matter what.
Finn the Human, the ___ and adventurous hero in Adventure Time, is known for not being optimistic about things.
Elsa is a ___ queen who learns to use her magical powers to help others.
Remy is a ___ rat, who follows his dreams of becoming a great chef.
Tigger, the ___ tiger in Winnie the Pooh, brings happiness to the Hundred Acre Wood.
Dipper, the curious and ___ character, solves mysteries in the town of Gravity Falls.
Carl, from the movie Up, is ___ at first but becomes kind during his adventures.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

Çocuğunuzun bir dil öğrenmesini sağlamak, ona yapacağınız en büyük katkıdır. Bu öğrenim için en etkili yöntem ise dili yaşamaktır. Siz de çocuğunuzun uzman eğitmenler eşliğinde verilen online İngilizce derslerine katılmasını isterseniz ücretsiz deneme dersine kayıt yaptırabilirsiniz!

3.7/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.