Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce Eş Sesli Kelimeler (Homophones), sesteş sözcük örnekleri
Kelimeler
Star icon
24.10.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede sesteş kelime (homophone) ne demektir, sesteş kelimeler ve anlamları nelerdir? 

İçindekiler

Eş sesli sözcükler (homophones), aynı zamanda sesteş kelimeler olarak da adlandırılır. Eş sesli kelimeler, kulağa aynı veya benzer gelen ancak anlamları ve yazılışları farklı olan sözcüklerdir ve bu da kafa karıştırıcı olabilir. 

Eş sesli sözcüklerin iki ayrı ayrı gerçek anlamı olur ve bu iki anlam da birbiriyle bağlantılı değildir. Sadece telaffuzları benzer ya da aynıdır. İyi bir İngilizce dil bilgisi öğrenimi için ise sesteş kelimeleri öğrenmek çok önemlidir. 

Bir örnek verecek olursak:

 • Örnek: Next week, I’m going to London. (Haftaya, Londra’ya gidiyorum.)
 • Örnek: It’s too hot today. (Bugün fazla sıcak.)
 • Örnek: I have two pencils. (İki kalemim var.)

Üç cümlede de aynı telaffuza sahip kelimeler bulunsa da hepsi, farklı anlamlarda kullanılıyor. Örneğin ilk cümledeki “to”, hareket ve yön değişikliğinde kullanılıyor. İkinci cümledeki “too”, bir şeyin gereğinden fazla olmasını vurguluyor. Son cümledeki “two” ise “iki” anlamına gelerek sayı bildiriyor.

Gördüğünüz üzere üçünün de okunuşu neredeyse aynı fakat anlamları birbirinden çok farklı. Yani İngilizcede sesteş kelimeler (homophones) kategorisine giriyorlar. Örnekleri çoğaltarak eş sesli kelimeleri daha iyi anlayabiliriz:

 • Örnek: The school bus is driven by Mr. Smith. (Okul servisi Mr. Smith tarafından kullanılıyor.)
 • Örnek: I’m going to buy these books. (Bu kitapları alacağım.)
 • Örnek: See you tomorrow, bye! (Yarın görüşürüz, bay!)

İlk cümlede kullanılan “by”, “tarafından” anlamına geliyor. İkinci örnekte yer alan “buy” ise “almak” fiilini ifade ediyor. Son örneğimizdeki “bye” ise “görüşürüz” anlamında kullanılıyor. Anlayacağınız üzere hepsi hemen hemen aynı şekilde telaffuz edilse de anlam kısmında tamamen farklılaşıyorlar.

İngilizcede eş sesli sözcüklerin bir alt türü olan “homonym” nedir? Homophone’dan farkı nelerdir?

İngilizcede; nadir olsa da yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcükler bulunur. Bunları ayırt etmek, telaffuzu aynı fakat yazılışı farklı olan eş sesli sözcüklere göre daha zordur. Örneklerle daha iyi anlayabiliriz:

 • Örnek: I saw a bark on the tree. (Ağaçta bir kabuk gördüm.)
 • Örnek: The dog began to bark at the stranger last night. (Geçen gece köpek, yabancıya havlamaya başladı.)

 

 • Örnek: He caught a big bass. (Büyük bir turna yakaladı.)
 • Örnek: She plays the bass guitar. (Bas gitar çalar.)

Yukarıda verilen iki cümlede, aynı şekilde yazılan ve aynı şekilde telaffuz edilen kelimeler, farklı anlamlara sahiptir. Bu da onları, “homonym” yapar.

Bir diğer eş sesli sözcük türü olan “homograph” nedir?

Homograph’lar, aynı yazıma sahip olsalar da telaffuz kısmında genellikle farklılaşırlar. Bu yüzden konuşma dilinde hangi eş sesli sözcüğün kullanıldığını anlamak daha kolayken yazı dilinde biraz zorlaşabilir.

 • Örnek: She had a lead role in the play. (Oyunun başrolünü oynadı.)
 • Örnek: The pipes in old houses might contain lead. (Eski evlerdeki borular kurşun içerebilir.)

Özetle, homonym aynı ya da benzer şekilde yazılan ve seslendirilen sözcükleri ifade ederken homograph, yalnızca aynı şekilde yazılan fakat farklı anlamlara sahip kelimeleri gösterir. Homophone ise benzer ya da aynı şekilde seslendirilen ancak farklı yazılışlara ve anlamlara sahip kelimelere karşılık gelir. 

Bu terimler, İngilizcede dil bilgisi ve sözcük oyunları gibi dilin inceliklerini anlamada önemli önemli bir rol oynarlar. 

İngilizcede sesteş kelimeleri nasıl ayırt edebiliriz?

Sesteş kelimeleri ayırt etmek bazen zor gelebilir ancak aşağıda bahsedeceğimiz teknikler ve ipuçları, anlamı doğru bir şekilde belirlemeniz konusunda size yardımcı olabilir. Özellikle bağlam, sözcük kökeni ve imla gibi faktörleri göz önünde bulundurmak; eş sesli sözcüklerin ayırt edilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Kelimelerin anlamı: Sesteş kelimelerin farklı anlamları vardır. Sesteş sözcüklerin kullanıldığı cümleden yararlanarak hangi kelimenin kullanıldığı anlaşılabilir.  Bir örnekle açıklayacak olursak “to” ile “too” arasındaki farkı söyleyebiliriz. “To” yönlendirme veya amaç belirtirken “too” fazlalık veya aşırılık ifade eder. Bu eş sesli sözcüklerin kullanıldığı cümlelerin bağlamından, cümlenin geri kalanından hangi kelimenin kullanıldığını anlayabiliriz.

Cümlenin yapısı: Eş sesli kelimenin kullanıldığı cümlenin yapısına dikkat ederek sesteş sözcükleri ayırt edebiliriz. Mesela “their” ve “there” arasındaki farklı, cümlenin yapısıyla belirleyebiliriz. “Their” genellikle bir şeyin sahiplerini ifade ederken “there”, yer ve konum belirtir. 

Dil bilgisi kuralları: İngilizce dil bilgisi kurallarını bilmek, sesteş sözcükleri ayırt etmede yardımcı olabilir. Örneğin “your” ve “you’re” arasındaki fark, “your”un bir iyelik zamiri olması ve “you’re”ın, “you are” kısaltması olduğunu bilmekle anlaşılabilir.

Örnek kullanımlar: Sesteş sözcüklerle ilgili örnek cümleler içeren sözlükleri ya da dil öğrenme kaynaklarından verimli çalışmalar yaparak eş sesli kelimeler hakkında aşinalık kazanılabilir.

Sık kullanılan ve karıştırılabilen bazı İngilizce eş sesli kelimelerin listesi ve anlamları:

 1. “Their”, “They’re”, “There”:
 • “Their” iyelik zamiridir (onların).
 • “They’re,” “they are”ın kısaltmasıdır (onlar).
 • “There” yer veya konumu belirtir (orada).
 1. “Your”, “You’re”:
 • “Your” iyelik zamiri (senin).
 • “You’re,” “you are”ın kısaltmasıdır (sen, siz).
 1. “It’s”, “Its”:
 • “It’s,” “it is” veya “it has”in kısaltmasıdır (o, onun).
 • “Its” iyelik zamiri olarak kullanılır ve cinsiyetsiz nesneleri belirtir (onun).
 1. “To” vs. “Too” vs. “Two”:
 • “To” yönlendirme veya amaç bildirir (gitmek için).
 • “Too” fazlalık veya aşırılığı ifade eder (çok, fazla).
 • “Two” sayıdır (iki).
 1. “Affect”, Effect”:
 • “Affect” bir şeyin üzerinde etki yapmak anlamına gelir (etkilemek).
 • “Effect” sonuç veya etkiyi ifade eder (etki, sonuç).
 1. “Passed”, Past”:
 • “Passed,” “pass” fiilinin geçmiş zaman hâli (geçti).
 • “Past” zaman veya yer ile ilgili olarak kullanılır (geçmiş, geçen).
 1. “Principal”, “Principle”:
 • “Principal” okul müdürü veya temel anlamına gelir (müdür, baş).
 • “Principle” bir inanç, kural veya temel kavramı ifade eder (ilke).
 1. “Weather”, “Whether”:
 • “Weather” hava durumu anlamına gelir (hava).
 • “Whether” seçenekler veya koşullar arasında bir seçim yapmak için kullanılır (eğer, olup olmadığını).
 1. “For”, Four”:
 1. “Hear”, “Here”:
 • “Hear” bir şeyi duymak, işitmek anlamına gelir (duymak).
 • “Here” burası, burada anlamlarında kullanılır (burası).
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İşte diğer İngilizce eş sesli sözcüklerden bazıları!

ad (reklam) add (eklemek)
air (hava) heir (mirasçı)
ball (top) bawl (haykırmak)
bare (çıplak) bear (tahammül etmek)
brake (fren) break (kırmak, mola)
cell (hücre) sell (satmak)
dear (sevgili) deer (geyik)
desert (çöl) dessert (tatlı)
die (ölmek) dye (boyamak)
fair (adil) fare (ücret)
hole (delik) whole (tüm)
hour (saat) our (bizim)
knight (şövalye) night (gece)
mail (posta) male (erkek)
one (bir) won (kazandı)
right (doğru) wright (yazmak)
sea (deniz) see (görmek)
son (oğul) sun (güneş)
tail (kuyruk) tale (öykü)
wear (giymek) where (nerede)

İngilizce eş sesli sözcükler konusunda kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kelime anlamı: Sesteş sözcükleri doğru anlam bağlamı içinde kullanmak, bir diğer önemli unsurdur. Cümlenin anlamı büyük ölçüde değişebilir.

 • Örnek: He had a flower in his hand. (Elinde bir çiçek vardı.)
 • Örnek: He had a flour in his hand. (Elinde un vardı.)

Dil bilgisi kuralları: Eş sesli sözcüklerin dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanılması gerekir. Yanlış dil bilgisi kullanımı, anlamı bozabilir.

 • Örnek: She is your sister. (O senin kız kardeşin.)
 • Örnek: She is you’re sister. (O sensin kız kardeşin.)

İngilizcede eş sesli kelimelerin doğru kullanımını bilmek neden önemlidir?

Sesteş sözcüklerin yanlış kullanımı, iletişimde anlam belirsizliği yaratır. Özellikle yazılı metinde bir sesteş sözcüğün yanlış yazılması, metni de anlaşılmaz hâle getirebilir.

Bu nedenle, özellikle yazılı iletişimde eş sesli kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması; anlamın net bir şekilde aktarılmasını ve olası anlaşmazlıkların önlenmesini sağlar.

İngilizce eş sesli kelimeler testi!

Şimdi sizin için hazırladığımız quizle bu konuyu ne kadar iyi anladığınızı görme vakti. Haydi başlayalım!

The ___ is responsible for the students.
The ___ was shining brightly in the sky.
I need to ___ a new pair of shoes.
The ___ of the story is very interesting.
The ___ is expected to rain tomorrow.
The ___ is a beautiful instrument.
The ___ on the tree was rough.
The ___ is a crucial part of the ecosystem.
I can't ___ anything with this noise.
The ___ is a majestic animal.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken sesteş kelimeleri ve kullanımlarını öğrenmek oldukça önemli. Ancak aktif olarak konuşmak, dil öğrenimi için en iyi yöntem diyebiliriz. Novakid’in ezberden uzak ve interaktif derslerine çocuğunuz için kayıt yaptırarak İngilizceyi eğlenerek öğrenmesini sağlayabilirsiniz! Üstelik ilk deneme dersi ücretsiz!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.