Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
Olayın Özüne Odaklanalım: Öğrenme Stilleriyle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış
Nasıl öğrenilir
Star icon
12.04.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 yorum

Olayın Özüne Odaklanalım: Öğrenme Stilleriyle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış

İçindekiler

Öğrenme stilinizden dolayı derslerde yeterince etkili olamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Öğrenme stilleri eğitimde uzun süredir tartışılan bir konu, birçok kişi insanların nasıl öğrendiğini kesin olarak belirleyen bazı keskin kategoriler olduğunu düşünüyor. Fakat az sonra öğreneceğimiz üzere bu fikir gerçeklikten oldukça uzak. Bu içeriğimizde öğrenme stilleriyle ilgili en büyük yedi yanlış fikri çürütüp bunların ardında bulunan gerçeklere ışık tutacağız.

Öğrenme Stilleriyle İlgili 7 Yanlış Kanı

Öğrenme stilleri, insanların bilgi edinmek ve işlemek için tercih ettiği farklı yöntemleri belirtir. Bu tercihler yeni bilgileri ne kadar etkili bir şekilde anlayıp aklınızda tutacağınızı etkileyebilir. Öğrenme türleri hakkında birçok farklı teori bulunsa da bu stilleri genel anlamda dört ana kategoriye ayırabiliriz: Görsel, işitsel, dokunsal / kinestetik ve okuma / yazma. Gelin bu stillerin her birini inceleyelim.

Öğrenme Stilleri Örnekleri 

Görsel: Göz atacağımız ilk öğrenme stili görsel öğrenme stili olacak. Görsel öğreniciler, görebildikleri materyalleri ve grafik, çizelge, diyagram gibi görsel bir şekilde sunulan bilgiyi tercih ederler. Renkli notlar, videolar ve slayt gösterileri de öğrenmelerine yardımcı olur.

İşitsel: Konuşacağımız bir diğer öğrenme stiliyse işitsel öğrenme. İşitsel öğreniciler, dinleyerek öğrenirler. Ders dinlemeyi, tartışmaları, podcastleri ve sesli kitapları tercih ederler. Bu şekilde öğrenenler genellikle öğrendiklerini sesli bir şekilde tekrar ederek veya kayıt dinleyerek çalışabilir.

Kinestetik / Dokunsal: Bir diğer popüler öğrenme yöntemi ise kinestetik veya dokunsal öğrenme. Kinestetik veya dokunsal öğreniciler yaparak ve bir şeyleri fiziksel olarak deneyimleyerek öğreniyorlar. Deneyler, rol yapma, model üretme, interaktif simülasyonlar gibi aktiviteler, kinestetik öğreniciler için biçilmiş kaftan.

Okuma / Yazma: Son olarak okuma ve yazma öğrenme stilimiz var. Okuyarak veya yazarak öğrenmeyi tercih edenler bu tarz aktivitelerle yeni bilgileri daha rahat kapıyorlar. Ders kitapları, makaleler, yazılı notlar, özetlenmiş bilgiler, akıldakileri yazmak bu öğrenciler için oldukça etkili.

Belirtmemiz gerekiyor ki sizin öğrenme şekliniz yukarıda bahsettiklerimizin birkaç tanesinin karışımı da olabilir. Eğer öğrenme stilinizin ne olduğundan emin değilseniz biraz düşünün ve çalışırken en etkili bulduğunuz yöntemlerin ne olduğunu, bu yöntemlerin hangi kategoriye denk geldiğini çözmeye çalışın.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Öğrenme Stilleriyle İlgili Yanlış Kanılar

Akademik dünyada öğrenme türleriyle ilgili onlarca, belki de yüzlerce yanlış kanı bulunuyor. Bunlardan yedisinin çok daha fazla konuşulduğunu ve öğrenmemiz üzerinde daha fazla etkiye olduğunu fark ettik. Bu sebeple bugün her birini açıklayarak öğrenme stilleriyle ilgili yedi büyük yanlış kanıyı çürüteceğiz. Bu kanıları şu şekilde sıralayabiliriz: öğrenme şekilleri değişmez, İngilizce öğrenenlerin tek bir baskın öğrenme stili vardır, işitsel öğrenciler daha iyi yabancı dil öğrenir, görsel öğreniciler resimleri kelimelere tercih eder, öğrenme stilleri akademik başarıyı belirler, öğrenme stilleri öğrenme güçlüklerini açıklar, öğrenme stilleri kültüreldir.

Öğrenme Stilleri Değişmez 

Yaygın olarak yanlış bilinen şeylerden bir tanesi öğrenme stillerinin değişmezliği. Bu demek oluyor ki tercih ettiğiniz öğrenme stili bir kere belirlendikten sonra hep aynı kalıyor. Fakat yapılan araştırmalar öğrenme stillerinin önceden düşünüldüğü gibi bu kadar katı olmadığını göstermekte. İnsanlar değişime uyum sağlayabilen varlıklar, beynimiz ise oldukça elastik. Bu da demek oluyor ki farklı öğretme ve bilgi sunma şekillerini öğrenebiliyor, onlara uyum sağlayabiliyoruz. Bir kişinin bir stile daha yatkın olması, o kişinin farklı metotlarla etkili bir şekilde öğrenemeyeceği anlamına gelmiyor. Büyüdükçe ve geliştikçe öğrenme tercihlerinizin değişmesi mümkün.

İngilizce Öğrencilerinin Tek Bir Baskın Öğrenme Stili Vardır

İkinci dil olarak İngilizce öğrenenlerin tek bir baskın öğrenme stiline sahip olduğu kanısı da doğru değil. İkinci dil olarak İngilizce öğrenen kişiler farklı kültürel ve dilsel arka planlara sahip, her birinin kendi öğrenme deneyimleri ve tercihleri var. Bu farklılıklar, ikinci dil olarak İngilizce öğrenenlerin farklı öğrenme stilleri olduğunu gösteriyor. Bazıları görsel hatırlatıcı notları tercih ederken diğerleri işitsel içeriklerle veya işi yaparak daha iyi öğrenebiliyorlar. 

İşitsel Öğreniciler Daha İyi Yabancı Dil Öğrenir

Öğrenme stilleriyle ilgili bir diğer yanlış kanı ise işitsel öğrenicilerin yabancı dil öğrenmekte çok iyi olması. Konuşma kayıtları gibi işitsel içerikler ne kadar yardımcı olsa da yabancı dil öğrenmenin sadece küçük bir kısmını oluşturuyorlar. Dil öğrenmek; okuma, yazma, konuşma, dilbilgisi kurallarını anlama gibi birçok farklı beceriden oluşuyor. Bu becerilerin hepsi de sadece dinlemekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Başarılı dil öğrenimi; belli yöntemleri diğerlerinden üstün tutmaktan değil, farklı öğrenme stillerini ve stratejileri birleştirmekten geçiyor.

Görsel Öğreniciler Resimleri Kelimelere Tercih Eder

Bu kanıya düşmek oldukça kolay, görsel öğrenicilerin her zaman resimleri tercih etmesi de sık sık duyduğumuz bir yanlış. Görsel öğreniciler her ne kadar görsel yardımcılardan faydalansa da öğrenme tercihleri farklılık gösterebiliyor. Görsel öğreniciler aynı zamanda yazılı içerikten de faydalanabiliyor, özellikle baktıkları metin iyi organize edilip başlıklar ve listeler gibi görsel içeriklerle desteklenmişse. Sonuçta öğrenme stilleri değişmeyen kategoriler değil, bağlamdan bağlama veya kişiden kişiye değişebilen tercihlerdir. Görsel öğreniciler, yazılı kelimelerin sağladığı açıklığı ve düzeni gayet de faydalı bulabilir.

Öğrenme Stilleri Akademik Başarı Seviyesini Belirler 

Öğrenme stillerinin akademik başarı seviyesini belirlediği fikri ÇOK büyük bir yanlış. Akademik başarıda öğrenme tercihlerinin dışında etkili olan birçok faktör bulunur. Motivasyon, çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi, kaynak erişimi, eğitim kalitesi, bireysel yetenekler gibi birçok farklı faktörü örnek gösterebiliriz. Öğrenciler akademik hayatları boyunca genellikle çeşitli öğretme stilleriyle ve değerlendirme yöntemleriyle karşılaşırlar, bu da farklı öğrenme stratejilerine uyum sağlamalarını gerektirir. İşin sonunda akademik başarı çeşitli faktörlerin karmaşık bir şekilde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar diyebiliriz.

Öğrenme Stilleri Öğrenme Güçlüklerini Açıklar

Sıradaki yanlış kanımız ise öğrenme stillerinin öğrenme güçlüklerini açıklaması. Öğrenme güçlükleri, öğrenme stillerinden bağımsız olarak bilgiyi işleme ve anlama şeklinizi etkileyen nörolojik farklılıklardır. Öğrenme stilleri insanların öğrenme tercihlerini açıklarken öğrenme güçlükleri belirli akademik durumlarda karşımıza çıkan zorlukları belirtir. Öğrenme güçlükleri, farklı öğrenme stillerine sahip olan insanları etkileyebilir ve profesyonel destek gerektirir.

Öğrenme güçlüklerinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu, öğrenme stillerinden ayırmak için bir profesyonel tarafından değerlendirilmeleri gerektiğini anlamak önemlidir.

Öğrenme Stillerini Kültür Belirler

Son olarak öğrenme stillerini kültürün belirlediği varsayımı da çok doğru olmayan kanılar listemizde yerini alıyor. Evet, kültür bir noktaya kadar öğrenme tercihlerini etkileyebiliyor fakat öğrenme türlerini asıl etkileyen şey bireysel farklılıklar ve deneyimler. Aynı kültürü paylaşan insanlar yine de kişilik, bilişsel yetenekler, kişisel deneyimler gibi faktörler sebebiyle oldukça farklı öğrenme stillerine sahip olabilirler. Araştırmalar, öğrenme stillerinin aynı kültürel grup içinde bile farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor. Kültürel faktörler bilginin nasıl sunulduğunu etkilese de kişiye belli bir öğrenme stili katmıyorlar. 

İnsanların nasıl öğrendiğine dair en yaygın yedi yanlış kanıdan bahsettik. Öğrenme stillerinin değişmez olduğundan kültür tarafından belirlenmelerine kadar birçok farklı yanlış fikri çürüterek etkili öğretme ve öğrenme stratejilerini daha iyi anlamanıza yardımcı olduk. Sonuç olarak, öğrenme stillerinin katı kategorilerden ziyade farklı faktörler tarafından şekillendirilen tercihler olduğunu anlamak, eğitmenlerin ve öğretmenlerin her öğrencinin başarılı olmasını sağlayacak kapsayıcı öğrenme ortamları oluşturmasına yardımcı olur. O hâlde olayın özüne odaklanıp nasıl öğrendiğimize dair daha gerçekçi bilgileri kucaklamanın vakti geldi!

Novakid’le Tanışın!

Novakid’de uzman eğitmenlerimizle çocuklara ezberden uzak, konuşma ve eğlence dolu İngilizce dersleri veriyoruz. Her öğrenme stilinden öğrenci için uygun metotlarımızla çocuğunuza İngilizceyi sevdirerek öğretmek istiyorsanız siz de ilk deneme dersinizi ücretsiz alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.