Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
Çocuklar için İngilizce en komik tekerlemeler ve anlamları, tekerlemelerin İngilizce ve Türkçe çevirileri!
Tekerleme ve şarkılar
Star icon
18.12.2023
Time icon 9 min
Comment icon 0 yorum

Çocuklar için İngilizce en komik tekerlemeler ve anlamları, tekerlemelerin İngilizce ve Türkçe çevirileri!

İçindekiler

Tekerlemeler genellikle benzer seslerin tekrarı, kafiyeli sözcüklerin kullanımı ya da ses oyunlarını içerir. Özellikle çocuklar için bir eğlence malzemesi olan bu söz oyunları, yalnızca eğlendirmekle kalmaz aynı zamanda iletişim becerilerini ve dil bilgisini de geliştirir.

Bir de tekerlemeleri farklı dilde öğrenince, hem o dilin öğrenimini eğlenceli kılar hem de akıcı ve doğru bir telaffuz sağlar. Haydi şimdi İngilizcedeki komik tekerleme örneklerine ve çevirilerine bakalım!

İngilizce kısa ve komik tekerleme örnekleri

 • Four fine fresh fish for you. (Sizin için dört güzel taze balık.)
 • Purple paper people, purple paper people, purple paper people. (Mor kağıttan insanlar, mor kağıttan insanlar, mor kağıttan insanlar.)
 • Victor’s friend Vincent rinsed his vests in vinegar. (Victor’un arkadaşı Vincent, yeleklerini sirke ile duruladı.)
 • Busy buzzing bumble bees. (Vızıldayan meşgul yabanarıları.)
 • If a dog chews shoes, whose shoes does he choose. (Bir köpek ayakkabıları çiğnerse, kimin ayakkabılarını seçer.)
 • Elizabeth has eleven elves in her elm tree. (Elizabeth’in karaağacında on bir elf var.)
 • I have got a date at a quarter to eight, I’ll see you at the gate, so don’t be late. (Sekize çeyrek kala bir randevum var, kapıda görüşeceğiz, geç kalma.)
 • Red blood, green blood, red blood, green blood. (Kırmızı kan, yeşil kan, kırmızı kan, yeşil kan.)
 • A lump of red leather, a red leather lump. (Bir parça kırmızı deri, bir kırmızı deri parçası.)
 • Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. (Kırmızı kamyon, sarı kamyon, kırmızı kamyon, sarı kamyon.)
 • Silly squirrels swiftly scurry, searching for scrumptious snacks. (Aptal sincaplar hızlıca kaçar, lezzetli atıştırmalıklar arar.)
 • Which wristwatch is a Swiss wristwatch? (Hangi kol saati İsviçre kol saatidir?)
 • Giggling ghosts gather gleefully, getting ready to play games. (Kıkırdayan hayaletler neşe içinde toplanır, oyun oynamaya hazırlanır.)
 • Busy bees buzz beside blooming blossoms, busily collecting nectar. (Meşgul arılar, açan çiçeklerin yanında vızıldar, vızır vızır nektar toplar.)
 • Wily wolves wander through the wild woods, watching for wandering prey. (Kurnaz kurtlar, vahşi ormanlarda dolaşıp avlarını beklerler.)
 • Curious cats climb crumbling cliffs, cautiously chasing cunning critters. (Meraklı kediler, ufalanan kayalıklara tırmanıyor ve kurnaz yaratıkları dikkatle kovalıyor.)
 • Dizzy dolphins dance in the deep, diving down and darting around. (Sersem yunuslar derinlerde dans ediyor, aşağıya dalıyor ve etrafta dolaşıyor.)
 • Slinky snakes silently slither through the sandy soil, seeking shade. (Sinsi yılanlar kumlu toprakta sessizce sürünerek gölge ararlar.) 
 • Daring dragonflies dart and dip, dancing in the daylight. (Cesur yusufçuklar, gün ışığında dans ederek dalıp çıkarlar.)
 • Bouncing bunnies bounce beside blooming bluebells, blissfully nibbling. (Zıplayan tavşanlar, çiçek açan çan çiçeklerinin yanında zıplıyor, mutlulukla kemiriyor.)
 • Whoever slit the sheets is a good sheet slitter. (Çarşafları kim keserse o iyi bir çarşaf kesicidir.)
 • Prancing ponies prance on the pretty prairie, proudly posing. (Şahlanan midilliler, güzel çayırlarda gururla poz vererek zıplayıp duruyor.)
 • Sparkling starlight shines, sparkling silently in the serene sky. (Pırıl pırıl yıldız ışığı parlıyor, sakin gökyüzünde sessizce parlıyor.)
 • Five fuzzy French frogs Frolicked through the fields in France. (Beş tüylü Fransız kurbağası Fransa’daki tarlalarda eğlendi.)
 • Wobbly walrus wobbles on a wavy watermelon, whimsically winking. (Titrek mors, eğri bir karpuzun üzerinde yalpalıyor ve garip bir şekilde göz kırpıyor.)
 • Thirty-three thousand people think that Thursday is their thirtieth birthday. (Otuz üç bin kişi, perşembe gününün otuzuncu yaş günleri olduğunu düşünüyor.)
 • Gleeful giraffes gracefully graze on green grass, gazing at the glorious sunset. (Neşeli zürafalar yeşil çimenlerin üzerinde zarafetle otluyor, muhteşem gün batımına bakıyor.)
 • Jolly jellyfish joyfully jiggle, joining a jubilant jellyfish jamboree. (Neşeli denizanası sevinçle sallanıyor ve neşeli bir denizanası eğlencesine katılıyor.)
 • Swirling snowflakes silently settle on the sleepy mountain slope. (Dönen kar taneleri sessizce uykulu dağ yamacına tünüyor.)
 • Buckets of bug blood, buckets of bug blood, buckets of bug blood. (Kovalarca böcek kanı, kovalarca böcek kanı, kovalarca böcek kanı.)

İngilizce daha zor ve uzun, komik tekerlemeler

How much wood would a woodchuck chuck (Bir dağ sıçanı ne kadar odun taşırdı)
If a woodchuck could chuck wood? (Eğer bir dağ sıçanı odun taşıyabilseydi?)
He would chuck, he would, as much as he could, (Taşıyabildiği kadar fazla taşırdı)
and chuck as much wood as a woodchuck would, (Ve bir dağ sıçanının taşıyabildiği kadar fazla taşırdı,)
if a woodchuck could chuck wood. (Eğer bir dağ sıçanı odun taşıyabilseydi.)

Hickory Dickory Dock, (Hickory Dickory Dock,)
The mouse ran up the clock. (Fare saatin üzerine çıktı.)
The clock struck one, (Saat biri vurdu,)
The mouse ran down, (Fare aşağı koştu.)
Hickory Dickory Dock. (Hickory Dickory Dock.)

Betty Botter bought some butter, (Betty Botter biraz tereyağı satın aldı,)
but she said the butter’s bitter. (ama tereyağın acı olduğunu söyledi.)
If I put it in my batter, (Eğer onu hamuruma koyarsam,)
it will make my batter bitter. (hamurumu acı yapacak.)
But a bit of better butter will make my batter better. (Ama biraz daha iyi tereyağ, hamurumu daha iyi yapacak.)
So, she bought a bit of butter better than her bitter butter, (Bu yüzden, o acı tereyağından daha iyi bir tereyağ aldı,)
and she put it in her batter, (ve onu hamuruna koydu,)
and the batter was not bitter. (ve hamur acı değildi.)
So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter. (Bu yüzden Betty Botter’ın biraz daha iyi tereyağı alması daha iyi oldu.)

Sunrise whispers on the sea, (Gün doğumu denize fısıldıyor,)
Waves waltzing in mystery. (Gizemli bir şekilde vals yapan dalgalar.)
Glistening gold on sandy shore, (Kumlu sahilde altın parlıyor,)
Nature’s dance forevermore. (Doğanın sonsuz dansı.)

Moonlight paints a silver scene, (Ay ışığı gümüş bir manzara çiziyor,)
Owls hoot in a moonlit dream. (Baykuşlar mehtaplı bir rüyada ötüyor.)
Whispering winds in midnight air, (Gece yarısı havasında fısıldayan rüzgârlar,)
Nature’s lullaby everywhere. (Doğanın ninnisi her yerde.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Stars twinkle in the velvet night, (Kadife gecede yıldızlar parlıyor,)
Fireflies flicker, a magical sight. (Ateş böcekleri titriyor, büyülü bir manzara.)
Nature’s canvas, a masterpiece, (Doğanın tuvali, bir başyapıt,)
A celestial dance that never cease. (Hiç durmayan, kutsal bir dans.)

Dewdrops glisten on morning grass, (Sabah çimenlerinin üstünde çiy damlaları parlıyor,)
Butterflies flutter as they pass. (Kelebekler geçerken kanat çırpıyor.)
A symphony of nature’s grace, (Doğanın zerafetinin bir senfonisi,)
Morning’s tender, warm embrace. (Sabahın yumuşak, sıcacık kucaklaması.)

Mountains standing tall and proud, (Yüksek ve gururlu duran dağlar,)
Whispering winds echo loud. (Fısıldayan rüzgârlar yüksek sesle yankılanıyor.)
Rivers dance, a joyful stream, (Neşeli bir akıntı, nehirler dans ediyor,)
Nature’s beauty, a timeless dream. (Doğanın güzelliği, sonsuz bir rüya.)

Tekerlemelerle oynanabilecek eğlenceli oyunlar

1. Grupça tekerleme oluşturma

Bu oyunda oyuncular, birbirleriyle iş birliği içerisinde ortak bir tekerleme oluşturmaya çalışır. Her oyuncu, sırası gelince bir sözcük ya da cümle ekler. Ekip çalışmasını ve iletişim becerilerini geliştiren oyunda, birbirini tamamlayan komik bir tekerleme ortaya çıkar.

2. Eşleştirme

Bir kartın üzerine, bir tekerlemenin yalnızca yarısı yazılır. Diğer yarısı ise başka bir karta yazılır. Oyuncular, tekerlemeyi bulmak için kartları eşleştirmeye çalışır. Bu oyun, gruplara bölünerek yarışma gibi de oynanabilir. Hızlı olan kazansın!

3. Tekerlemelerden hikâye oluşturma

Bir oyuncu, bir tekerleme söyler ve diğer oyuncular bu tekerlemenin üstünden bir hikâye yaratır. Her oyuncu sırayla bir cümle ekleyince ortaya çok komik bir hikâye çıkar!

Tekerlemelerin dil öğrenimine faydaları

Bir dilin telaffuzu hakkında epey fikir sunan tekerlemeler; yabancı bir dildeki tonlamaları ve ritmi de öğrenmelerine yardımcı olabilir. Böylece öğrencilerin otomatik olarak konuşma alışkanlıkları gelişirken iletişim becerileri de kuvvetlenir.

Tekerlemelerdeki eğlenceli kelimeler, çocuklara yeni kelimeleri ve deyimleri eğlenceli bir bağlamda öğrenme fırsatı sunar. Bunun yanı sıra zekâ gelişimine de katkı sağlar. Hızlı düşünmeye teşvik eder.

Üstelik yukarıdaki gibi çocuklar için tekerlemelerle oyunlar oynanması; dil öğrenimini eğlenceli ve motive edici bir hâle getirirken ekip çalışması gibi becerileri de geliştirir.

Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizce tekerlemelerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları!

Tekerleme örnekleri nelerdir?

“Busy buzzing bumble bees.” ya da “A lump of red leather, a red leather lump.” birer tekerleme örneğidir.

1. sınıf tekerleme nedir?

 1. sınıflar için tekerlemeler, genellikle daha kolay sözcüklerden oluşur ve kısadır. Örneğin, “Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry.” tekerlemesi 1. sınıflar için uygun bir tekerlemedir diyebiliriz.

Novakid’le tanışın!

Çocuğunuza dili, hem eğlenerek hem de interaktif bir şekilde öğretmek için Novakid’in uzman eğitmenleri bir tık uzağınızda sizi bekliyor. Ücretsiz deneme dersine kayıt yaptırarak online İngilizce derslere hemen başlayabilirsiniz!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Çocuklar için tekerlemeler, İngilizce tekerlemeler, Novakid online İngilizce okulu YouTube kanalı görüntüleri
Tekerleme ve şarkılar
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.