Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce infinitive nedir? İşte İngilizce mastar konu anlatımı ve test!
Dil bilgisi
Star icon
29.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce infinitive nedir? İşte İngilizce mastar konu anlatımı ve test!

İçindekiler

İngilizce konuşurken kurduğumuz cümlelerin dilbilgisi açısından tutarlı ve doğru olması gerekir. Bunun için de haliyle kelimelerin doğru formlarını bilmemiz gerekir. İngilizce öğrencileri için özellikle de fiillerin farklı hallerini ve nerede kullanıldıklarını bilmek, oldukça önemlidir.

Öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken fiil çekimlerinden biri de infinitive yani mastar halidir. Infinitive, İngilizcede en sık kullanılan formlardan biridir ve çeşitli alanlarda oldukça işe yarar. Bu sebeple infinitive konusuna olabildiğince iyi hakim olmamız gerekir.

Bu yazımızda İngilizce infinitive konusunu detaylı biçimde ve bolca örnekle anlatacağız. İngilizcede mastar çeşitlerini ve nerelerde kullanıldıkları öğreneceğiz. En sonda da bir bilgi testiyle kendimizi test edeceğiz. Haydi başlayalım!

İngilizcede infinitive nedir? Infinitive türleri nelerdir?

Yazımıza, İngilizcede infinitivelerin ne olduğunu en temel seviyede öğrenerek başlayalım.

Infinitive, İngilizcede herhangi bir fiilin base formuna, yani yalın hâline verilen isimdir. Bir fiilin infinitive hali, genellikle sözlüklerde karşılaştığımız hali olur. Infinitive, Türkçeye “mastar” veya “eylemlik” şekillerinde çevrilebilmektedir. Birkaç örnekle ne demek istediğimizi daha iyi anlayalım.

Örneğin, İngilizcede “yürümek” anlamına gelen fiili ele alalım. Bu fiilin İngilizcede “walk” olduğunu biliyoruz. Eğer bu kelimeyi “walk” veya “to walk” şekillerinde yazarsak, üzerine hiçbir şekilde çekim eklememiş oluruz. Yani fiili olduğu gibi kullanmış oluruz. Bu, aynı zamanda infinitive kullandığımız anlamına gelir.

Eğer bu fiili “walks”, “walked”, “walking” gibi şekillerde çekimlemiş olsaydık infinitive halinde olmazdı. Ayrıca dikkat edelim: “I walk”, “You walk”, “They walk” cümlelerindeki “walk” kelimesini infinitive zannetmemeliyiz. Bunu somut olarak gösteren herhangi bir şey olmasa da, aslında bu cümledeki “walk” fiili, sırasıyla birinci tekil, ikinci tekil/çoğul, ve üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiş haldedir. Dolayısıyla infinitive değildir.

Buna ek olarak, İngilizcede iki çeşit infinitive formundan bahsedebiliriz: Full infinitive ve bare infinitive. Sırada, bu iki mastar türünün de ne olduklarını ve nerelerde kullanıldıklarını örnek cümlelerle göreceğiz. Haydi öğrenelim!

İngilizce full infinitive nedir? Nerede kullanılır?

İngilizcede full infinitive, fiilin yalın halinin başına “to” kelimesini ekleyerek oluşturduğumuz mastar formudur. Örneğin “walk” yerine “to walk”, “eat” yerine “to eat”, “sleep” yerine “to sleep” dersek, bu fiillerin full infinitive halini kullanmış oluruz.

Full infinitivelerin İngilizcede çeşitli kullanım alanları vardır. Peki bunlar nelerdir? Hep birlikte görelim:

1. Cümlenin öznesi olarak

Bir fiilin, cümlenin öznesi olması en başta kulağa garip gelebilir. Ancak İngilizcede full infinitiveler ile tam da bunu yapmamız mümkündür. İşte bu duruma örnek cümleler:

 • To become a doctor is my dream. (Doktor olmak, benim hayalim.)
 • To go this late doesn’t sound like a good idea. (Bu kadar geç gitmek, iyi bir fikir gibi duyulmuyor.)

2. Niyet veya amaç belirtirken

İngilizcede full infinitive kullanarak bir eylemin ardında yatan amacı veya niyeti belirtebiliriz. Bu kullanımı içeren örnek cümlelerimizi görelim:

 • I called him to tell him about the party. (Partiden bahsetmek için onu aradım.)
 • I went to the market to buy milk. (Süt almak için markete gittim.)

3. İsimlerin anlamlarını değiştirmek için

Full infinitiveleri bir noun ile kullanarak, bu nounun anlamını bir şekilde değiştirebiliriz. Bir noundan sonra full infinitive gelmesi, cümleye “(fiil) yapmak için / yapacak bir (isim)” anlamı katar. Örnek cümlelerimizi inceleyerek bu durumu daha iyi kavrayabiliriz:

 • I do not have anything to say. (Söyleyecek bir şeyim yok.)
 • The weather is so hot! I need something cold to drink. (Hava çok sıcak! İçecek soğuk bir şeye ihtiyacım var.)

Full infinitiveler, aynı zamanda cümleye “(fiil) yapılacak (isim) anlamı da katabilir. Örneğin:

 • The manager is the only person to talk to. (Müdür, konuşulacak tek kişi.)
 • That was a fun film to watch. (İzlemesi eğlenceli bir filmdi.)

Bunun da yanı sıra, full infinitiveler sayesinde nounlara “(fiil) yapan (isim)” anlamını yüklemek de mümkündür. Mesela:

 • You were the only person to come here. (Buraya gelen tek kişi sendin.)
 • John was the only student to finish the assignment. (John, ödevi bitiren tek öğrenciydi.)

4. Sıfatlardan sonra

İngilizcede full infinitiveler, sıfatlardan sonra da gelebilir. Bu durumda cümleye “(fiil) olduğu için (sıfat)” veya “(fiil) yapması (sıfat)” gibi anlamlar katarlar. Bu kullanımı anlayabilmek için hemen örnek cümlelerimizi görelim:

 • I am very happy to be here! (Burada olduğum için çok mutluyum!)
 • The rules are not hard to understand. (Kurallar, anlaşılması zor değil.)

5. “Too” ve “enough” kelimeleriyle

Full infinitivelerin en yaygın kullanımlarından biri, “too” ve “enough” kelimeleriyle birliktedir. Bu kelimelerin, kendilerinden sonra gelen kelimeye sırasıyla “fazla” veya “yeteri kadar” anlamı kattığını biliyoruz. “(fiil) yapmak için fazla (sıfat)” ve “(fiil) yapmak için yeterince (sıfat)” anlamı veren yapıların fiil kısmını full infinitive ile doldururuz. Örnek cümlelerle bu kullanımı anlayalım:

 • This bag is too small to carry all of my books! (Bu çanta, kitaplarımın tamamını taşımak için fazla küçük!)
 • I was hungry enough to eat two whole portions. (İki tam porsiyon yiyecek kadar açtım.)

6. Wh-kelimeleriyle

İngilizcede wh-questions konusundan bildiğimiz kelimelerden sonra fiil kullanacaksak, bu fiili full infinitive haline getiririz. Örnek cümlelerimizde bu durumu görelim:

 • I don’t know how to bake a cake. (Kek yapmayı bilmiyorum. / Nasıl kek yapılır bilmiyorum.)
 • He didn’t tell me when to meet. (Ne zaman buluşacağımızı söylemedi.)
 • Can you tell me who to call for further questions? (Daha fazla soru için kimi arayacağımı söyleyebilir misiniz?)
 • I know exactly where to go. (Tam olarak nereye gideceğimizi biliyorum.)

7. Bazı özel fiillerle birlikte

İngilizcedeki bazı fiiller, kendilerinden sonra full infinitive kullanılmasını gerektirebilir. Aslına bakarsanız İngilizcede bu türden çokça fiil bulunduğu için tam bir listeyi burada veremeyiz. Ancak bu fiiller genellikle duygu, düşünce, istek, söylem tarzı durumları belirten kelimelerden oluşur. Örneğin wish, decide, agree, ask, choose, claim, hope, expect, refuse, want ve daha pek çok fiil. Birkaç örnek cümle görelim:

 • I want to go to France. (Fransa’ya gitmek istiyorum.)
 • He refuses to work for a low salary. (Düşük maaşla çalışmayı reddediyor.)
 • She claims to be one of the best in her field. (Alanının en iyilerinden biri olduğunu iddia ediyor.)

8. Bazı özel isimlerle birlikte

Sonrasında full infinitive gelen bazı fiiller olduğu gibi, sonrasında full infinitive gelen bazı nounlar da mevcuttur. Bunlar da fiillerdeki duruma benzer şekilde genellike istek, söylem, duygu, kabiliyet belirten kelimeler olurlar. Örneğin plan, promise, offer, desire, attempt… İşte örnek cümleler:

 • He has a plan to go abroad. (Yurtdışına çıkmak için bir planı var.)
 • His attempts to persuade his parents have failed. (Ebeveynlerini ikna etme denemeleri başarısız oldu.)
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce bare infinitive nedir? Nerelerde kullanılır?

İngilizcedeki diğer infinitive türü ise bare infinitivedir. Bare infinitive, başına “to” gelmeyen infinitive formudur. Örneğin “walk”, “run”, “jump”…

Bare infinitive formunun da, full infinitive kadar olmasa da çeşitli kullanım alanları vardır. İşte bu kullanım alanları:

1. Modal verblerden sonra 

İngilizcede olasılık, kapasite, izin, gereklilik ve görev gibi anlamlar vermemize yarayan modal verb kelimelerini tanıyoruzdur. Modal verblerin can, could, might, should, will gibi kelimeleri içerdiğini hatırlayabiliriz. Modal verblerden sonra bare infinitive kullanıldığını da bilmemiz gerekir. Bu duruma örnek cümlelerimize bakalım:

 • I can swim very fast. (Çok hızlı yüzebilirim.)
 • You must regularly exercise. (Düzenli olarak egzersiz yapmalısın.)

2. Duyu fiilleriyle birlikte

İngilizcede beş duyu organımızdan birinin kullanımını içeren fiillerle birlikte bazen bare infinitive kullanabiliriz. Bunun için, duyu organlarımızla algıladığımız şeyin bir eylemde bulunuyor olması gerekir. Örnek cümlelerle daha iyi anlayalım:

 • I ran to your help after I heard you fall. (Düştüğünü duyduktan sonra yardımına koştum.)
 • I felt my cat rub against my leg. (Kedimin bacağıma sürtündüğünü hissettim.)

3. Let ve make fiilleri ile

İngilizcede let ve make fiillerini kullanarak ettirgen yapı oluşturabiliriz. Bu durumda, bahsettiğimiz fiillerin nesnesinin ardından bare infinitive gelir. İşte örnekler:

 • Please let me sleep. (Lütfen uyumama izin verin.)
 • You almost made me fall! (Neredeyse beni düşürecektin!)

Önemli bir not: Ettirgen yapı oluşturmamızı sağlayan bir diğer fiil olan “get” ile full infinitive kullanılır. “He got the barber to cut his hair.” (Berbere saçını kestirdi.) gibi.

4. Help fiili ile

İngilizcede bare infinitive, “help” fiilinden sonra da sık kullanılır. “Let” ve “make” fiillerine olduğu gibi bare infinitive, “help” fiilinin nesnesinden sonra gelir. Örneğin:

 • I often help my mom cook. (Sık sık annemin yemek yapmasına yardım ederim.)
 • Can you help me find my phone? (Telefonumu bulmamda yardımcı olur musun?)

İngilizce infinitive: Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizce mastar formuyla alakalı sıkça sorulan sorular ve cevapları:

Mastar ne demek?

Mastar, fiilin herhangi bir şahısa göre çekimlenmemiş yalın halidir. Mastar, İngilizceinfinitive” demektir.

İngilizce infinitive türleri nelerdir?

İngilizce infinitive türleri, full infinitive ve bare infinitivedir. Full infinitive, başına “to” gelen infinitive türüdür. Bare infinitive’in başına ise hiçbir şey gelmez.

İngilizce infinitive ne demek?

İngilizce infinitive, bir fiilin herhangi bir ek almamış hali, yani fiilin mastar halidir. Aynı zamanda fiilin sözlüklerde gördüğümüz hali infinitivedir.

İngilizce infinitive: Test!

İngilizce infinitive konu anlatımını tamamladık. Şimdi de öğrendiklerimizi bir bilgi testiyle sınama zamanı! Bakalım 10 sorudan kaçını doğru yapacaksınız?

I want ___ a movie this weekend.
I don’t know where ___ a good restaurant around here.
You should ___ an umbrella with you. It might rain today.
The teacher made us ___ an article in English class.
The table was too big ___ through the door.
The doctor told her ___ plenty of rest and fluids.
I heard him ___ loudly in the next room.
They need ___ more time to finish the report.
We went to an Italian restaurant ___ pizza.
We decided ___ to the beach for our vacation.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İngilizce konuşurken dilbilgisi konularının detaylarını bilmek elbette önemli. Ancak bir dili öğrenmenin yolu kuralları ezberlemek değil, o dili yaşamaktır. Novakid’de online İngilizce derslerimizde çocuklara eğlence dolu derslerle dil öğrenme imkanı tanıyoruz. Siz de bu fırsattan faydalanmak isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

4/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.