Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede virgül nasıl kullanılır? Konu anlatımı, örnekler ve quiz!
Dil bilgisi
Star icon
30.04.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede virgül nasıl kullanılır? Konu anlatımı, örnekler ve quiz!

İçindekiler

Bir dilde iletişim kurarken yazım kurallarının ne kadar önemli olduğunu biliriz. Örneğin bir elektronik posta göndermek, iş başvurusunda bulunmak ya da bir döküman oluşturmak gibi durumlarda doğru bir dil kullanmak imajımız açısından da oldukça önemlidir.

Dilbilgisi kurallarına özen göstermek yalnızca ana dilimizi konuşurken değil, yabancı bir dili öğrenirken de başarılı ve iyi bir iletişimci olmamız açısından oldukça önemlidir. Türkçe veya yabancı bir dilde dilbilgisi konularına hakim olmak aynı zamanda akademik başarınızı da doğrudan etkiler.

İngilizcede bilinmesi gereken dilbilgisi kurallarından biri ise noktalama işaretlerinin doğru kullanımı. Dilimizde de yaygın olarak kullanılan virgül, nokta, ünlem işaretlerinin doğru kullanımı Türkçeden İngilizceye bazı değişiklikler gösterebilir.

Bu yazımızda ise sizler için İngilizcede virgülün kullanımının hangi kurallara göre belirlendiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizcede virgülün kullanımı ve örnekleri

Gelin, vakit kaybetmeden hep birlikte İngilizcede virgülün kullanım amaçlarını inceleyip örneklere bir göz atalım.

 • Art arda gelen kelime, kelime grupları veya cümlecikleri ayırmak için virgül kullanılır.

Bir cümle içinde art arda sıralanan kelime, kelime grupları veya cümlecikleri birbirinden ayırmak için İngilizcede virgül kullanırız.

Örnek: I like playing basketball, reading books, watching movies… (Basketbol oynamayı, kitap okumayı, film izlemeyi severim.)

Bu ögeler birbiri ardına sıralandığında kimi zaman en sondaki öğeden önce  “and” bağlacı getirebiliriz. 

APA, MLA veya Chicago Yayın Kılavuzu gibi kurumların bazılarına göre “and” bağlacından önce virgül kullanılmalıdır. Bazılarına göre ise bu bağlaç zaten iki öğeyi birbirinden ayırdığı için bir daha virgülün kullanılmasına gerek yoktur.

Bu kuralın iki farklı şekilde kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

Örnek: He talked to me, waited a minute, and left. (Benimle konuştu, bir dakika bekledi ve gitti.)

Örnek: He talked to me, waited a minute and left. (Benimle konuştu, bir dakika bekledi ve gitti.)

İki farklı örnekteki kullanımda farklı kaynaklara göre doğru kabul edilir. Kurallara başvururken hangi kaynağı esas alacağınızı yazı yazdığınız ortama veya kuruma bağlı olarak seçebilirsiniz.

 • Birbirinden bağımsız cümlecikler virgülle ayrılır.

Aynı cümle içinde bulunan fakat özneleri farklı olan cümleciklerin virgülle ayrılması gerekir.

Örnek: I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home. (Harry’yle buluştum, yüzmeye gittik ve sonra Harry eve gitti.)

 • Cümle içinde sıfatlar birbiri ardında sıralanıyorsa virgülle ayrılır.

Cümle içindeki sıfatlar da tıpkı isimler ve fiiller gibi art arda sıralanıyorsa virgül kullanılarak ayrılmalıdır. İngilizce sıfat sıralaması hakkında daha fazla bilgi için ilgili yazımıza göz atmayı da unutmayın!

Örnek: She was a beautiful, smart and kind girl. (O güzel, akıllı ve kibar bir kızdı.)

 • Giriş kelime veya kelime gruplarından sonra virgül kullanılır.

Cümleye başlarken kimi zaman bazı kalıplaşmış ifadeleri kullanırız. Bu ifadelere “consequently”, “today” veya “on Tuesday” gibi kalıpları örnek olarak verebiliriz. Bu gibi durumlarda virgül kullanımı zorunlu olmasa da kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Örnek: On Sunday, we will be having a picnic. (Pazar günü, bir piknik yapıyor olacağız.)

Örnek: As a result, she wanted to leave her house. (Sonuç olarak, evinden ayrılmak istedi.)

 • Edatlarla oluşan tamlamalardan sonra virgül kullanılır.

İngilizcede virgül kullanım amaçlarından bir diğeri ise “without”, ”because of”, ”for” gibi edatlarla isimlerin yan yana gelmesiyle oluşan tamlamalarla sonrasında gelen cümleyi ayırmaktır.

Örnek: Without him, you couldn’t do anything. (O olmadan hiçbir şey yapamazdın.)

 • Cümlenin başındaki yan cümleler (relative clause) bağlaç kullanılmadan cümle başındaysa ana cümleden ayırmak için virgül kullanılır.

İngilizcede bazı yan cümleler herhangi bir bağlaç kullanmadan cümlenin başına getirilir. Bu cümleleri ana cümleden ayırmak için virgül kullanırız.

Örnek: Seeing the results of his exams, he was really sad. (Sınavlarının sonuçlarını gördüğünden oldukça üzgündü.)

 • Sıfat görevi gören yan cümleler de (adjective clause) virgül arasına yerleştirilir.

İngilizcede bazen yan cümleler de sıfat görevi görebilir. Adjective clause adını verdiğimiz bu yan cümleler kimi zaman iki virgül arasına yerleştirilir.

Örnek: Amelia, who I met 2 years ago, hasn’t talked to me for a month. (2 yıl önce tanıştığım Amelia benimle bir aydır konuşmuyor.)

 • Sıfat görevi gören yan cümleler bağlaç kullanılmadığında da virgülle ayrılır.

Eğer bir “adjective clause” cümle içinde kendinden önce gelen isimle ilgili açıklayıcı bir bilgi veriyor ve herhangi bir bağlaçla birlikte kullanılmıyorsa da virgül arasına yerleştirilir.

Örnek: China, one of the strongest countries in the world, has a big population. (Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin’in büyük bir nüfusu vardır.)

 • Ana cümleden bağımsız olarak kullanılan emir kipleri (imperative) virgülle ayrılır.

Emir kipleri de İngilizcede kimi zaman ana cümleden bağımsız bir cümlecik şeklinde kullanılabilir. Bu durumda emir bildiren fiil cümleden ayrılır.

Örnek: We won’t have a break during class, so eat something. (Ders esnasında mola vermeyeceğiz, o yüzden bir şey ye.)

 • Cümlenin sonuna getirilen eklenti sorular virgülle ayrılır.

Yargı belirten bir cümlenin ardından gelen eklenti soru da virgülle ayrılmalıdır.

Örnek: She lives in Washington, doesn’t she? (O Washington’da yaşıyor, değil mi?)

 • Ünlem cümleleri virgülle ayrılır.

Çoğunlukla cümle başına getirilen ünlem cümleleri de ana cümleden virgülle ayrılır.

Örnek: Oh, I didn’t expect that. (Ah, bunu beklemiyordum.)

Örnek: Yes, I would like to join you. (Evet, size katılmak isterim.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcede Oxford virgülü nedir?

İngilizce öğrenirken aşina olmanız gereken bir virgül türü ise “Oxford Comma” yani Oxford virgülüdür. Resmi adıyla “serial comma” yani seri virgül olarak da bilinen Oxford virgülü, İngilizcede birden fazla nesneyi aynı cümle içerisinde sıralarken kullanılır.

İngilizcede de Türkçede olduğu gibi aynı cümle içerisinde birden fazla nesne sıralandığında bu nesneler virgül ile ayrılır. Yalnız Türkçenin aksine İngilizcede listenin sonuncu sırasında bulunan nesne, önüne “and/or/but” gibi bir bağlaçla cümleye eklemeden önce de virgül kullanıldığını öğrendik.

Virgülün bu şekilde kullanıldığı bazı durumlarda cümlede anlam karmaşası olabilir. Oxford virgülü ise bu durumlardaki anlam karmaşıklığını gidermek için kullanılır. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek verelim.

Örnek: Alyssa watched a movie with her friends, Steven, and Margery. (Alyssa arkadaşlarıyla, Steven’la ve Margery’yle film izledi.)

Bu örnekte “Steven” isminden sonra gelen virgül, Oxford virgülüdür. Virgülün bu cümlede bu şekilde kullanılması, Alyssa’nın arkadaşlarının yanı sıra Steven ve Margery’le de film izlediğini bize anlatır.

Eğer Alyssa’nın futbol oynadığı arkadaş grubu, yalnızca Steven ve Margery’den oluşuyorsa ve bunu belirtmek için virgül kullanıyorsak Oxford virgülüne ihtiyacımız yoktur.

Örnek: Alyssa watched a movie with her friends, Steven and Margery. (Alyssa arkadaşları Steven ve Margery’le film izledi.)

Görüldüğü üzere bu cümlede Alyssa’nın arkadaşlarıyla, yani yalnızca Steven ve Margery’le birlikte film izlediğini anlıyoruz. Oxford virgülü bu gibi anlam karmaşalarının yaşanmaması için kullanılır.

Oxford Üniversitesi Yayınları bu virgülü yayınlarında sık sık kullandığından Oxford virgülü olarak anılır. Peki, Oxford virgülü kullanımı daima zorunlu mudur? Gelin, inceleyelim.

Örnek: My mom bought apple, banana and juice. (Annnem elma, muz ve meyve suyu aldı.)

Örnek: My mom bought apple, banana, and juice. (Annnem elma, muz ve meyve suyu aldı.)

Bu iki örnekte Oxford virgülü kullanılsa da kullanılmasa da bir anlam değişikliği olmuyor. Bu yüzden İngilizcede virgül kullanımında Oxford virgülü, daima zorunlu değildir.

İngilizcede virgül kullanımı: Quiz!

İngilizcede virgül kullanımını artık bildiğimize göre, gelin bildiklerimizi test edeceğimiz quiz’e bir göz atalım!

“After working on that test for 15 minutes I knew I was going to fail it.” bu cümlenin virgülle doğru yazımı hangisidir?
Cümlelerin hangisinde yan cümleciğin virgülle ayrımında hata yapılmıştır?
Birbiri ardına sıralanan sıfatlar virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi buna verebileceğimiz bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi virgül kullanımıyla ilgili doğru bir kural değildir.
Hangi cümlede Oxford virgülü kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Oxford virgülü kullanımı zorunlu değildir?
“Sleeping until afternoon she didn’t want to sleep at night.” bu cümlenin virgülle yazılışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir “adjective clause” virgülle ayrılması gerektiği halde ayrılmamıştır?
Hangi cümlede Oxford virgülü kullanımına bağlı olarak anlam değişikliği söz konusu olur?
“My roommate needs to buy a shampoo a bottle of milk and apple juice.” bu cümlenin virgülle yazımı hangi şıkta yanlıştır?
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Bir dili ve o dilin kurallarını öğrenmek için onu aktif bir şekilde kullanmak ve bunu yaparken eğlenmek gerekir. Novakid de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu deneyimi sunuyor. Siz de çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.