Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede sıfatların sıralaması nasıl yapılır? Konu anlatımı ve bilgi testi! 
Dil bilgisi
Star icon
21.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede sıfatların sıralaması nasıl yapılır? Konu anlatımı ve bilgi testi! 

İçindekiler

İngilizcede isimlerin önüne gelip onları niteleyen kelimelere adjectives (sıfatlar) deriz. İngilizcede sıfatlar; bir ismin rengini, cinsini, yaşını ve daha birçok çeşitli özelliklerini belirtebilir. İngilizcede bir isim için birden fazla sıfat kullanırken sıfatlar, özelliklerine göre belirli bir sıraya dizilir.

Peki İngilizcede sıfatların sıralaması nedir, hangi özelliğe sahip olan sıfatları daha önce söylememiz gerekir? Böyle bir sıralamaya neden ihtiyacımız vardır? Gelin bu soruları hep birlikte cevaplayalım, sonrasında da bilgi testimizle İngilizce sıfat sıralamasını ne kadar öğrendiğinizi anlayalım!

İngilizce sıfat sıralaması

İngilizcede sıfatları aşağıdaki tablodaki şekilde sıralayabiliriz. Tablonun ardından açıklamalara ve örneklere yer vereceğiz.

1 Opinion (Fikir) Beautiful, interesting, easy
2 Size (Büyüklük) Big, small, tall
3 Physical quality (Fiziksel durum) Thin, rough, untidy
4 Age (Yaş, eskilik) Young, old, new
5 Shape (Şekil) Round, square, rectangular
6 Colour (Renk) Red, blue, yellow
7 Origin (Köken) Turkish, European, African
Material (Materyal) Wooden, metal, cotton
9 Purpose (Amaç) Writing, running, sleeping

 

Sıfatların sıralaması yukarıdaki şekilde, fakat dikkat etmeniz gereken bir durum daha var. Sayılar, possessive adjectives (iyelik sıfatları) veya artikeller bu sıralamanın dışında kalıyor, onları ilk başta söylüyoruz.

O hâlde bu sıfat sıralamasındaki kategorileri tek tek, örneklerle inceleyelim!

Opinion (Fikir)

Öznel bir yargı belirten fikir sıfatları, diğer sıfatlardan önce kullanılır. “Beautiful” (güzel), “interesting” (ilgi çekici), “easy” (kolay) gibi sıfatlar bunun örnekleri arasında bulunur.

Örnek: A beautiful, old lady (Güzel, yaşlı bir kadın)

Yukarıdaki örnekte fikir belirten sıfatın yaş belirten sıfattan önce geldiğini görebiliyoruz.

Size (Büyüklük)

Fikirden sonra bir ismin fiziksel büyüklüğünü belirten sıfatlara geçiyoruz. Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, bu sıfatlara örnek olarak “big” (büyük), “small” (küçük), “tall” (uzun), “short” (kısa) kelimelerini gösterebiliriz.

Örnek: The big, square, wooden table (Büyük, kare, tahta masa)

Physical quality (Fiziksel durum)

Bir ismin fiziksel olarak nasıl bir hâlde olduğunu anlatmak için kullandığımız sıfatlar, sıralamamızda büyüklük sıfatlarından sonra yer alıyor. Bu sıfatların örnekleri arasında “flat” (düz), “heavy” (ağır), “light” (hafif), “sharp” (keskin) gibi kelimeler bulunur.

Örnek: My heavy, round, metal weights (Ağır, yuvarlak, metal ağırlıklarım)

Age (Yaş, eskilik)

Bu kategoride hem canlı hem cansız varlıkların yaşından veya eskiliğinden bahsediyoruz. “Ancient” (antik), “modern” (modern), “new” (yeni) gibi kelimeleri örnek olarak gösterebiliriz.

Örnek: The big, ancient city (Büyük, antik şehir)

Shape (Şekil)

Fiziksel durumdan sonra bir nesnenin şeklini anlatmak için kullandığımız sıfatlar geliyor. Bunun bazı örnekleri ise “round” (yuvarlak), “square” (kare), “triangular” (üçgen).

Örnek: A small, triangular object (Küçük, üçgen bir nesne)

Şekilden bahsederken dikkat etmeniz gereken küçük bir durum var. Şekillerin ismi, her zaman sıfat hâlleriyle aynı olmayabiliyor. Örneğin “circle” şekil olarak daire anlamına gelir fakat bunu bir sıfat olarak kullanacakken “circular” yani “dairesel” deriz. Üçgen anlamına gelen “triangle” kelimesinin sıfat hâlinin “triangular” olması da bir başka örnek. 

Colour (Renk)

Bu kategoride bir şeyin renginden bahsederken kullandığımız “red” (kırmızı), “yellow” (sarı), “blue” (mavi) gibi renk sıfatları bulunuyor.

Örnek: Your ugly, small, blue jacket (Çirkin, küçük, mavi ceketin)

Origin (Köken)

Bir şeyin nereden geldiğinden, yani kökeninden bahsederken “German” (Alman), “African” (Afrikalı), “Chinese” (Çinli) gibi kelimeler kullanıyoruz.

Örnek: My young, Chinese neighbour (Genç, Çinli komşum)

Material (Materyal)

Bir nesnenin hangi maddeden yapıldığını belirten sıfatlar, köken sıfatlarından sonra gelir. Bu sıfatlara “wooden” (tahta), “metallic” (metal), “plastic” (plastik), “cotton” (pamuklu) gibi kelimeler örnek olarak verilebilir.

Örnek: The old, wooden bridge (Eski, tahta köprü)

Purpose (Amaç)

Son sırada bir nesnenin ne amaçla kullanıldığını belirten sıfatlar bulunur. “Sleeping” (uyku), “cooking” (pişirme), “fishing” (balık tutma) gibi sıfatlar bir nesnenin kullanım amacını ifade eder.

Örnek: A lovely, small fishing boat (Sevimli, küçük, balıkçı teknesi)

Örnek: My writing desk (Yazı masam)

Örnek: Your cool running shoes (Havalı koşu ayakkabıların)

Amaç belirten kelimelerin esasen sıfat olmadıklarını belirtmekte fayda var. Sıralamayı öğrenirken işi kolaylaştırmak için örneklerden bahsettik fakat olaya daha detaylı bakarsak isim olarak davranıp bir diğer ismi nitelediklerini görüyoruz. Yine de bu detayın o kadar önemli olmadığını belirtelim, sıralamayı öğrenmeniz yeterli. 

Son olarak aşağıdaki tabloya bakarak sıfat sıralamasının farklı şekillerde nasıl kendini gösterdiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Opinion Size Age Shape Colour Origin Material Purpose Noun
Ugly small old thick blue Turkish cotton sleeping bag
Beautiful long white Italian silk wedding dress
large ancient Greek clay flower vases

 

Peki bu İngilizce sıfat sıralamasını öğrenmenin bir yolu var mı, bu kadar şeyi olduğu gibi ezberlemek zorunda mıyız? Gelin bunu kolaylaştıracak bazı yöntemlere göz atalım.

İngilizce sıfat sıralaması nasıl ezberlenir?

İngilizce sıfat sıralamasını ezberlerken en çok kullanılan yöntem, sıfat türlerinin baş harflerini tek kelime olarak akılda tutmaktır: OSASCOMP. Yani:

  • Opinion
  • Size
  • Age
  • Shape
  • Colour
  • Origin
  • Material
  • Purpose

Bu sıralamada, az önce bahsettiğimiz “physical quality” yani fiziksel durum bulunmuyor ama bu kategori zaten diğer sıfatlar kadar yaygın kullanılmadığı için OSASCOMP kelimesi sıfat sıralamasını hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte sıfat kategorilerinin her birinin İngilizce anlamlarını da bilmeniz gerekir.

Aslına bakarsanız İngilizce konuşurken neredeyse hiçbir zaman bu sıralamayı akılda tutmanız gerekecek kadar fazla sıfatı art arda kullanmayacaksınız. En fazla 2-3 tane sıfat kullanırken belli bir aşamadan sonra bu sıralamayı doğal olarak öğrendiğinizi ve kullanabildiğinizi fark edeceksiniz. Dolayısıyla sıfat sıralamasını öğrenmek o kadar da zor değil, dil öğrenmenin doğal yollarla nasıl hâlledildiğini gözler önüne seriyor bir bakıma.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcede sıfat sıralaması neden önemlidir?

İngilizce gibi doğal bir dilde, ifade biçimleri, anlamın net ve akıcı bir şekilde iletilmesi için belirli kurallara tabidir. Sıfat sıralamasının önemi de burada devreye girer. Dil, karmaşık fikirleri ve gözlemleri anlatma kapasitesine sahiptir ve bu ifadelerin sıralı bir şekilde sunulması, karşılıklı anlaşmanın temelini oluşturur. 

Sıfatlar, cümle içinde doğru şekilde sıralanırsa dinleyiciler veya okuyucular için anlaşılabilir bir betimleme sunarlar. Bu doğru sıralama, cümlenin kulağa daha doğal gelmesini sağlar ve iletişimdeki karışıklığı azaltır. 

Böyle bir sıralamanın var olma sebebi kesin olarak ortaya çıkarılmasa da insan zihninin kelimeleri işleme ve hafızada tutma şekliyle alakalı durumlar olabileceğini biliyoruz. Bazı sıfatların isme dair daha temel bilgiler sunduğunu, dolayısıyla isme daha yakın olmaları gerektiğini tahmin edebiliyoruz. Bunlar gibi birçok dilbilimsel ve bilişsel olgu, İngilizcedeki sıfat sıralamasının temelini oluşturuyor.

İngilizce sıfatların sıralamasıyla ilgili sıkça sorulan sorular

İşte sıfat sıralamasıyla ilgili merak edilen sorular ve cevaplarımız!

İngilizce sıfatlar neye göre sıralanır?

İngilizcede sıfatların sıralanma şekli tam olarak belli olmasa da genel olarak öznel yargı belirten sıfatların isimden daha uzak olduğunu, ismin temel özelliklerini belirten sıfatların isme genel olarak daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Sıfatların doğru sırası nedir?

İngilizcede sıfatların doğru sırası OSASCOMP kısaltmasıyla anlaşılabilir: “Opinion” (fikir), “size” (büyüklük), “age” (yaş), “shape” (şekil), “colour” (renk), “origin” (köken), “material” (materyal), “purpose” (amaç). 

İngilizce sıfat sıralaması quizi!

Sıfat sıralamasıyla ilgili gerekenleri anlattık, şimdi sıra sizde. Hazırladığımız bilgi testini çözerek konuyu ne kadar iyi anladığınızı görebilirsiniz. İyi şanslar!

Aşağıdakilerden hangisi İngilizce'deki sıfat sıralama kurallarına uygundur?
Aşağıdakilerden hangisi İngilizce'deki sıfat sıralama kurallarına uygundur?
Aşağıdakilerden hangisi İngilizce'deki sıfat sıralama kurallarına uygundur?
Aşağıdakilerden hangisi İngilizce'deki sıfat sıralama kurallarına uygundur?
Aşağıdakilerden hangisi İngilizce'deki sıfat sıralama kurallarına uygundur?
“I have a lovely, __, red car.” cümlesindeki boşluğa hangi sıfat gelebilir?
“Your old, ___ telephone isn’t working well.” cümlesindeki boşluğa hangi sıfat gelebilir?
“We adopted an energetic, ___, young puppy from the shelter.” cümlesindeki boşluğa hangi sıfat yerleştirilmelidir?
“He just bought an old, ___, leather jacket.” cümlesindeki boşluğa hangi sıfat yerleştirilmelidir?
“She wore a beautiful, white, ___ dress to the party.” cümlesindeki boşluğa hangi sıfat yerleştirilmelidir?
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken sıfat sıralaması gibi konular her ne kadar biraz ezber gerektirse de dil öğrenmenin en etkili yolunun dili aktif olarak yaşamak olduğunu unutmamalısınız. Novakid’de çocuklara tam olarak bu yaklaşımla eğlence ve konuşma dolu online İngilizce dersleri veriyoruz. İlk deneme dersinizi siz de hemen ücretsiz alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.