Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
Possessive adjectives, possessive pronouns in English
Dil bilgisi
Star icon
25.08.2023
Time icon 6 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce iyelik sıfatları (possessive adjectives) nelerdir, nasıl kullanılır?

İçindekiler

Her dilde olduğu gibi İngilizcede de iyelik sıfatları (possessive adjectives) öğrenilmesi gereken, temel bir konu. Sahiplik belirtmek için kullandığımız bu sıfatlara çalışmak öğrenciler için çok keyifli, çünkü possessive adjectives konusu oldukça kolay.

Bu yazımızda İngilizce iyelik sıfatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Possessive adjectives konu anlatımını bitirdikten sonra ise hazırladığımız quiz ile bilginizi ölçüp konuyu pekiştireceğiz. O hâlde haydi başlayalım!

Possessive adjectives ne demek?

Türkçeye “iyelik sıfatları” olarak çevirebileceğimiz “possessive adjectives,” sahiplik belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar, bahsedilen bir ismin önüne gelerek o ismin kime ait olduğunu gösterirler.

Örnek: My phone is very cheap. (Benim telefonum çok ucuz.)

Bu cümlede telefonun (phone) kime ait olduğunu belirten kelimemiz, yani possessive adjective’imiz “my,” yani “benim.”

İngilizce possessive adjectives listesi

İngilizce iyelik sıfatlarına çalışırken yapmanız gereken en temel şey bu sıfatların hangi zamirlere denk geldiğini öğrenmek. 

Örneğin “ben” anlamına gelen “I” zamirinin sahip olduğu bir şeyden bahsetmeden önce “my” diyoruz. “Sen” anlamına gelen “you” zamirinin iyelik sıfatı ise “your” olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdan iyelik sıfatlarına ve Türkçe karşılıklarına göz atabilirsiniz.

Zamir İyelik sıfatı İyelik sıfatının Türkçe karşılığı
I My Benim
You Your Senin / Sizin
We Our Bizim
They Their Onların
He His Onun (erkek)
She Her Onun (dişi)
It Its Onun (cansız / hayvan)

 

Yukarıdaki tablodan İngilizce possessive adjectives listesine ve Türkçe karşılıklarına ulaşabilirsiniz. Şimdi ise kullanımı karıştırılan bazı iyelik sıfatlarıyla ilgili detaylara göz atalım.

“His / her” farkı ve detayları

Türkçemizde zamirler cinsiyetine göre ayrılmadığı için “his” ve “her” arasındaki ayrım bazı öğrencilere göre kafa karıştırıcı olabiliyor. Böyle bir durumda “His erkek mi?” veya “His / her farkı nedir?” gibi soruları sık sık duyabiliyoruz, fakat bu ayrım aslında oldukça kolay.

Eğer bahsettiğimiz kişi erkekse, yani zamiri “he” ise iyelik sıfatı olarak “his” kullanıyoruz. Yani “his” erkekler için kullanılıyor.

Örnek: Ahmet is trying to find his hammer. (Ahmet, çekicini bulmaya çalışıyor.)

Bahsettiğimiz kişi kadınsa yani zamiri “she” ise iyelik sıfatı olarak “her” kullanıyoruz. Kısacası “her,” kadınlar için kullanılıyor.

Örnek: My mother loves her new necklace! (Annem yeni kolyesini çok seviyor!)

Bu noktada “her” ile ilgili bir detaya parmak basmamız gerekiyor. “She” zamiri sadece kadınlar için değil, aynı zamanda bazen araçlar için de kullanılıyor. Özellikle gemilere “she” olarak hitap edilse de arabalara ve trenlere de “she” denebiliyor. 

Bu sebeple araçlardan bahsederken nadiren de olsa “its” yerine “her” kullanıldığını görebilirsiniz. Bu detay zorunlu olmasa da aklınızda tutmanızda fayda var.

Örnek: Look at my new ship! Her inside looks very cool. (Yeni gemime bak! İçi çok havalı görünüyor.)

“Its / it’s” arasındaki fark

İngilizce possessive adjectives konusunda karıştırılan bir diğer nokta ise “its” ve “it’s” kullanımı.

“Its” kelimesi “onun” anlamına gelen bir iyelik sıfatı. “It’s” ise “it is” veya “it has” yapılarının kısaltması. Dolayısıyla bu ikisi aynı anlama gelmiyor. Aradaki farkı gelin örnek cümlelerle daha iyi anlayalım.

“Its” ile ilgili cümleler

Daha önce söylediğimiz gibi “its” bir iyelik sıfatı, yani kendisinden sonra gelen şeyin “it”e ait olduğunu belirtiyor.

Örnek: My cat Minnoş is still playing with its toy. (Kedim Minnoş hâlâ oyuncağıyla oynuyor.)

Fakat “its” yerine kesme işareti kullanarak “it’s” dersek bu noktada “it is” veya “it has” demiş oluyoruz. Aşağıdaki örnekte “it’s” yapısını “it has”in bir kısaltması olarak görüyoruz.

Örnek: I love my cat Minnoş. It’s got a toy. (Kedim Minnoş’u seviyorum. Onun bir oyuncağı var.)

Aşağıdaki örnekte ise “it’s” yapısı “it is”in kısaltması olarak kullanılıyor.

Örnek: I love my cat Minnoş. It is a very cute cat! (Kedim Minnoş’u seviyorum. O çok sevimli bir kedi!)

Aitlik takısı / possessive adjectives farkı

İngilizcede isimlerin sonuna “‘s” getirerek aitlik belirtebiliyoruz. 

Örnek: Merve’s house is very comfortable. (Merve’nin evi çok rahat.)

İyelik sıfatlarını (possessive adjectives) bu kullanımı kısaltmak için kullanmamız da mümkün. Eğer konuşmanın öncesinde kimden bahsettiğimizi biliyorsak bir iyelik sıfatı kullanarak söyleyeceğimiz şeyi daha pratik hâle getirebiliyoruz.

Örnek: Merve is my sister. Her house is very comfortable. (Merve benim kız kardeşim. Onun evi çok rahat.)

Yukarıdaki örnekte “Merve’s” demek yerine sadece “her” diyerek aynı anlamı yakalayabildik, çünkü bahsedilen kişinin Merve olduğunun zaten farkındayız. Bunun yerine iyelik sıfatını kullanarak cümleyi kısaltabiliyoruz.

Not: İsimlerin sonuna “‘s” getirerek oluşturduğumuz aitlik hâli, İngilizcede “possessive case” olarak adlandırılıyor.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Possessive pronouns / possessive adjectives farkı

İyelik sıfatlarının karıştırıldığı bir diğer nokta ise iyelik zamirleri. İyelik zamirleri direkt olarak ismin yerine geçerken iyelik sıfatları sadece ismin ait olduğu kişiyi belirtirken kullanılıyor. 

Örneğin “my car” cümle içerisinde “benim arabam” anlamına geliyor. Fakat bunu bir possessive pronoun, yani aitlik zamiri ile yapmak isteseydik “benimki” anlamına gelen “mine” kelimesini kullanmamız yeterli olurdu.

Örnek: The red car is my car. The blue one isn’t mine. (Kırmızı araba benim arabam. Mavi olan benim değil.)

Yukarıdaki cümlede “mine” kelimesi direkt olarak “benim arabam” anlamına geliyor. Hem kişiyi, hem de nesneyi kapsıyor.

Örnek: Your hair is short but mine is long. (Senin saçın kısa ama benimki uzun.)

Bu cümlede “your” kelimesi bir iyelik sıfatıyken “mine” ise “my hair” yerine geçen bir iyelik zamiri.

Aşağıdaki tablodan hangi iyelik zamirinin hangi iyelik sıfatına karşılık geldiğine ve bu zamirlerin Türkçede nasıl karşılık bulduğuna göz atabilirsiniz.

İyelik sıfatı (Possessive adjective) İyelik zamiri (Possessive pronoun) İyelik zamirinin Türkçe karşılığı
My Mine Benimki
Your Yours Seninki / Sizinki
Our Ours Bizimki
Their Theirs Onlarınki
His His Onunki (erkek)
Her Hers Onunki (dişi)
Its Its Onunki (cansız / hayvan)

Possessive adjectives örnekleri (Essay)

Bilmeniz gereken detayları hallettiğimize göre İngilizce iyelik sıfatları ve zamirlerini daha iyi anlamanızı sağlayacak örneklerle dolu kısa bir yazıyla (essay) çalışmaya ne dersiniz? Aşağıdaki yazıdaki iyelik sıfatlarını ve zamirlerini inceleyerek anlamadığınız yerleri araştırabilir, bu sayede konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

“Ailem” anlamına gelen “My family” konulu bu yazı ile possessive adjectives konusunu daha iyi anlayacaksınız!

“My family is very special to me. In my family, there are five members: my father, my mother, my older brother, my little sister, and me.

My father’s name is John. He is tall and has black hair. His favorite color is blue. He likes to read books in his free time. I love his stories. His job is being a doctor.

My mother’s name is Lily. She has beautiful brown hair and a kind smile. Her favorite food is pasta. She is a teacher, and she helps me with my homework. Her dresses are always so pretty.

I have an older brother. His name is Sam. He is twelve years old. His best friend is Tim. They like to play football together. His bicycle is red, and he rides it to school every day.

My little sister’s name is Emma. She is very cute. Her favorite toy is a teddy bear. She takes it everywhere. Her room is pink, and she has many dolls in it.

Lastly, there is me. My name is Alex. I am nine years old. My school is near our house. My favorite game is chess. I play it with my grandfather. 

My pet is a cat, and its name is Whiskers. Its fur is soft and white.

In our house, there are many things that belong to us. My room has a big bed and a desk. My brother’s room has a lot of toys and books. My sister’s toys are mostly dolls and puzzles. We all share the living room, and that’s ours. Our TV is there, and we watch movies together.

I love my family very much. They are all important to me. We take care of each other and share our things. This is our family, and I am happy to be a part of it.”

“Possessive Adjectives” Kullanımı ve Grameri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  1. “Possessive Adjectives” nedir?

Possessive Adjectives, bir isme aitlik veya sahiplik durumunu belirten sıfatlardır. Sahip olduğumuz nesneleri veya ilişkileri ifade ederken kullanılırlar. 

  1. Hangi durumlarda “Possessive Adjectives” kullanılır?

Possessive Adjectives, bir ismin sahip olduğu şeyi veya kişiyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, “My book” veya “His car” gibi cümlelerde Possessive Adjectives kullanılır.

  1. “Possessive Adjectives” nasıl oluşturulur?

“Possessive Adjectives,” sahip olunan ismin önüne gelerek oluşturulur. İngilizce’de “my, your, his/her, our, their” gibi sıfatlar Possessive Adjectivesna örnektir.

  1. Hangi durumlarda “Possessive Adjectives” değişir?

“Possessive Adjectives,” sahip olan kişinin sayısına ve sahip olunan nesnenin türüne göre değişebilir. Örneğin, “My house” (tekil) ve “Our house” (çoğul) ifadelerinde olduğu gibi.

  1. Bir cümle içinde birden fazla “Possessive Adjective” nasıl kullanılır?

Birden fazla sahiplik belirtirken, her ismin önüne ilgili “Possessive Adjective” eklenir. Örneğin, “My mother and my father.”

Possessive adjectives quizi!

Son olarak da aşağıdaki quizi çözerek konuyu ne kadar anladığınızı test edebilirsiniz. Bakalım İngilizce iyelik sıfatlarını ne kadar iyi öğrenmişsiniz?

My mother is very beautiful. ___ hair is long.
Your phone is not black. ___ is black.
Ayşe is very clever and hardworking. ___ grades are always good.
Tom and I went to the park. ___ dog is very playful.
The two brothers always share their toys. ___ room is full of them.
Do you know Mr. Jackson? ___ office is on the third floor.
The birds are chirping. Can you hear ___ songs?
Jane and Mike are siblings. ___ parents are doctors.
The lion is sleeping. Do not disturb ___ rest.
I always wear ___ lucky socks for the football match.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken en etkili yöntem gramer ezberlemek yerine dili doğal olarak kullanarak eğlenceli bir şekilde kendini dilin içerisine atmak. Novakid’de çocuklar için tam olarak bunu sağlıyoruz. Eğlenceli, sohbet dolu ve interaktif online İngilizce derslerimizle yabancı dili sevdirerek öğretiyoruz. Ücretsiz deneme dersinizi hemen alın!

4.7/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.