Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce seviyeleri, bilmeniz gereken her şey!
Dil bilgisi
Star icon
15.12.2023
Time icon 12 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce seviyeleri, bilmeniz gereken her şey!

İçindekiler

Avrupa Dil Portföyü (CEFR), uluslararası dil değerlendirme ve öğretme standardıdır. Yabancı dil bilgisini belirlemede kullanılır ve dünya genelinde birlikte kriterler sağlar. CEFR, dil becerilerini üç ana kategoriye ayırır: A (temel), B (orta düzey) ve C (ileri düzey), bunlar da A1 (başlangıç) ile C2 (ustalık) arasında altı seviyeye ayrılmıştır.

Öte yandan, American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılan başka bir sistemdir. CEFR’den farklı olarak, ACTFL’nin 10 dil seviyesi bulunur ve dil becerilerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Bu sistemler, dil becerilerini değerlendirmede, hem eğitim hem de mesleki bağlamda önemli bir rol oynar. Gerçekçi öğrenme hedeflerini belirlemede ve ilerlemeleri değerlendirmede öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı olarak, İngilizce seviyelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu sayede öğrenciler, belirli bir dil yeterliliği seviyesine daha etkili bir şekilde ulaşabilirler.

İngilizce seviyeleri nedir?

İngilizce Dil Portföyü Seviyeleri Avrupa Dil Portföyü (CEFR) kapsamında, İngilizce dil bilgisini altı ana seviyede sınıflandırırız: Başlangıç ​​(A1, A2), Orta Düzey (B1, B2) ve İleri Düzey (C1, C2).

Her bir seviye, öğrenenin sahip olması gereken belirli dil becerileri ile karakterizedir. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde, her bir seviyeyi daha iyi anlamak için her birinin ayrıntılarını inceleyeceğiz.

A1 Seviyesi İngilizcede

A1 temel seviyesinde, dil kullanıcısı günlük ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir, basit cümleler kurabilir. Yetenekleri, kendini tanıtma, temel sorular sorma ve bu sorulara cevap verme yeteneğini içerir. Kurulan cümleler, kişisel ayrıntıları içerir, örneğin yaşadığı yer, tanıdığı insanlar ve sahip olduğu şeyler.

A1 seviyesinde İngilizce kullanımı örneği: “Hi, I’m Anna. I live in Istanbul. This is my phone.” (Merhaba, ben Anna. İstanbul’da yaşıyorum. Bu benim telefonum.)

A2 Seviyesi İngilizcede

Bu seviyede, kullanıcı en sık kullanılan ifadeleri ve doğrudan ihtiyaçlarla ilgili terimleri anlayabilir. Basit iletişim durumlarında, tanıdık ve rutin konularda bilgi değişimini gerektiren durumlarda iletişim kurabilir.

A2 seviyesinde İngilizce kullanımı örneği: “I need new shoes. Can you show me the way to the nearest shoe store?” (Yeni ayakkabılara ihtiyacım var. Bana en yakın ayakkabı mağazasının yolunu gösterebilir misin?)

B1 Seviyesi İngilizcede

B1 seviyesindeki orta düzeydeki kişiler, bilinen konularda açık, standart ifadelerin ana noktalarını anlayabilir. İngilizce konuşulan ülkelerde seyahat sırasında karşılaşabilecekleri çoğu durumu yönetebilirler. Ayrıca, bilgi sahibi oldukları veya ilgilendikleri konularda basit metinler oluşturabilirler.

B1 seviyesinde İngilizce kullanımı örneği: “Last week, I went to London. I visited many interesting places such as the Tower Bridge and the British Museum.” (Geçen hafta Londra’ya gittim. Tower Bridge ve British Museum gibi birçok ilginç yeri ziyaret ettim.)

B2 Seviyesi İngilizcede

B2 seviyesindeki kullanıcılar karmaşık metinleri anlar ve yerel dil kullanıcılarıyla oldukça akıcı ve spontane bir şekilde iletişim kurabilirler. Ayrıca, çeşitli konularda net ve ayrıntılı metinler oluşturabilirler ve kontroversiyel konularda görüşlerini ifade edebilirler, farklı seçeneklerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklarlar.

B2 seviyesinde İngilizce kullanımı örneği: “I believe that online education has many advantages, such as accessibility and flexibility, but it lacks interaction and practical aspects of teaching.” (Online eğitimin erişilebilirlik ve esneklik gibi birçok avantajı olduğuna inanıyorum, ancak etkileşim ve öğretmenliğin pratik yönleri eksik.”)

C1 Seviyesi İngilizcede

Gelişmiş C1 seviyesindeki kullanıcılar zor, uzun metinleri anlayabilir ve gizli anlamları tanıyabilirler. Sorunsuz ve spontane bir şekilde ifade edebilirler ve sosyal, mesleki ve akademik hayatta dilini esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirler.

C1 seviyesinde İngilizce kullanımı örneği: “During the last conference, we discussed the impact of globalization on local markets, which required a deep analysis and understanding of many complex issues.” (Son konferansta küreselleşmenin yerel pazarlar üzerindeki etkilerini tartıştık, bu da birçok karmaşık konunun derinlemesine analizini ve anlayışını gerektirdi.”)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

C2 Seviyesi İngilizcede

En ileri düzey olan C2 Düzeyi, öğrencilerin duyduğu veya okuduğu neredeyse her şeyi anlama becerisiyle karakterize edilir. Kullanıcılar çeşitli yazılı veya sözlü kaynaklardan gelen bilgileri tutarlı ifadelerle özetleyebilir. Daha karmaşık durumlarda bile küçük anlam nüanslarını ayırt ederek kendilerini kendiliğinden, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilirler.

ACTFL dil becerileri: İngilizce seviyeler ve değerlendirmeler

ACTFL, İngilizce becerilerini değerlendirmek ve öğretmek için kullanılan bir sistemdir ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaygın olarak kullanılmaktadır. ACTFL, 10 ana seviyeden oluşan bir yapı sunar, bu da dil becerilerini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye olanak tanır. Bu seviyeler, Novice (Yeni Başlayanlar), Intermediate (Orta), Advanced (İleri), Superior (Üstün) ve Distinguished (Seçkin) kategorilerini içerir.

1. Novice (Yeni Başlayanlar):

 • Novice Low: Çok basit durumlarda iletişim kurma yeteneği sınırlıdır.
 • Novice Mid: Bilinen konular ve ihtiyaçlarla ilgili temel iletişim sağlanabilir.
 • Novice High: Bilinen bağlamlarda iletişim yeteneği artar.

2. Intermediate (Orta):

 • Intermediate Low: Basit cümleler kurma ve basit sorulara cevap verme yeteneği bulunur.
 • Intermediate Mid: Cümle kurmada daha fazla esneklik; basit metinlerde ana fikirleri anlama yeteneği artar.
 • Intermediate High: Bilinen konularda basit sohbetler yapma yeteneği gelişir.

3. Advanced (İleri):

 • Advanced Low: Çoğu durumda iletişim kurabilme; daha uzun ifadeler oluşturabilme yeteneği bulunur.
 • Advanced Mid: Kendi görüşlerini ifade etme, tartışma ve argüman yapma yeteneği artar.
 • Advanced High: İletişimde akıcılık, karmaşık metinleri anlama ve anlam içeren sohbetlerde bulunma yeteneği gelişir.

4. Superior (Üstün):

 • Zamanla ve konuyla ilgili olarak çeşitli konularda iletişim kurabilme yeteneği vardır.

5. Distinguished (Seçkin):

 • Dil becerilerinde olağanüstü yeteneklere sahip olanları temsil eder; geniş bir konu yelpazesinde iletişim kurabilme yeteneği bulunur.

ACTFL’nin bu detaylı yapıları, dil becerilerini daha ince ayrıntılarda değerlendirme imkanı tanır ve dil öğrencilerinin belirli bir İngilizce seviyesindeki yeteneklerini daha kesin bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

Standartlaştırılmış İngilizce Testleri ve Seviyeleri

Standartlaştırılmış İngilizce dil testleri, TOEFL, IELTS ve Cambridge Assessment English sınavları gibi, Avrupa Dil Portföyü (CEFR) tarafından belirlenen dil becerisi seviyeleri ile uyumludur. Aşağıda, bu testlerin kısa bir gözden geçirilmesi ve CEFR dil becerisi seviyelerine göre karşılaştırılması yer almaktadır:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): 

Akademik İngilizce’ye odaklanır ve üniversite bağlamında kullanılır. TOEFL sonuçları, B1’den C1/C2’ye kadar CEFR seviyelerine yaklaşık olarak atanabilir, alınan puanlara bağlı olarak.

IELTS (International English Language Testing System): 

Dil becerilerini geniş bir bağlamda değerlendirir, hem akademik hem de genel durumları içerir. Değerlendirme aralığı B1’den C2’ye kadar, test sonuçları belirli CEFR seviyelerine karşılık gelir.

– Cambridge English Değerlendirmeleri:

 • First (FCE): Orta seviyede dil becerilerini test eder. CEFR karşılığı: B2 Seviyesi. 
 • Advanced (CAE): İleri düzeyde dil kullanıcıları için bir sınavdır. CEFR karşılığı: C1 Seviyesi. 
 • Proficiency (CPE): En üst düzey dil becerisini test eden bir sınavdır, yüksek dil becerisine sahip kişilere yöneliktir. CEFR karşılığı: C2 Seviyesi. 

Yukarıda belirtilen İngilizce dil yeterliliği testleri dünya genelinde yaygın olarak tanınır ve eğitim, meslek ve göç bağlamında dil becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Bu testlerin sonuçları, bir bireyin belirli bir dil seviyesinde eğitim ya da işe giriş için ne kadar uygun olduğunu belirlemek amacıyla birçok üniversite, işveren ve hükümet kurumu tarafından talep edilir. Elde edilen puan ne kadar yüksekse, bireyin belirli bir dil seviyesinde eğitim ya da iş fırsatlarını değerlendirme olasılığı o kadar artar.

İngilizce Dil Bilgisi Seviyeleri Nasıl Belirlenir

İngilizce dil bilgisi seviyeleri, farklı formlarda gerçekleşen bir değerlendirme ve sertifikasyon süreci ile belirlenir.

Bir yandan TOEFL, IELTS veya Cambridge sınavları gibi standart dil testlerinin rolü vardır ve bu sınavlar, dil becerisi seviyesini resmi olarak belirleyen sertifikalar sunar. Bu testler, dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin farklı yönlerini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Sıklıkla akademik, mesleki veya göç amacıyla gereklidirler.

Diğer yandan, okullarda, dil kurslarında veya iş yerinde dil öğretmenleri tarafından gerçekleştirilebilecek gayri resmi değerlendirmeler de bulunmaktadır. Bu daha az resmi değerlendirme yöntemleri, sürekli gözlem ve etkileşime dayanarak dil becerilerini daha esnek ve pratik bir şekilde değerlendirmeye olanak tanır.

Standart testler ve gayri resmi değerlendirmeler, İngilizce dil bilgisi seviyesini belirlemede önemli bir rol oynar, öğrencilere özgüven kazandırır ve farklı bireysel ihtiyaçlar için değerli bilgiler sağlar.

İngilizce Dil Bilgisinin Önemi

Günümüzde İngilizce dilini öğrenmek, hem kişisel hem de mesleki yaşamda faydalıdır. İngilizce bilgisi sayesinde küresel iletişime erişim elde ederiz.

İngilizce diline genel olarak çağdaş dünyada lingua franca olarak bakılmaktadır, bu da onun bilgiye, seyahate ve kültüre uluslararası bir pencere açtığı anlamına gelir. Mesleki anlamda, birçok sektörde İngilizce bilgisi sıklıkla bir ön şarttır, bu da daha geniş bir iş pazarına, uluslararası projelere ve hızlı kariyer yükselmelerine erişimi mümkün kılar.

Ayrıca, İngilizce bilgisi, eğitim ve bilimsel kaynaklara, aynı zamanda İngilizce dilinde mevcut olan edebiyat, filmler, çevrimiçi kurslar ve bilimsel araştırmaların yer aldığı eğlence dünyasına erişim sağlar.

Kişisel açıdan, İngilizce dilinde iletişim kurma becerisi, farklı kültürleri anlamayı ve ilginç, yabancı dostluklar kurmayı kolaylaştırır, bu da kişisel gelişime ve çokkültürlülük toleransının artmasına katkıda bulunur.

İlginç bir şekilde, bilimsel araştırmalar, İngilizce öğrenmenin (her yaştan!) zihinsel bir egzersiz olduğunu, belleği, analitik yetenekleri ve çoklu görev yeteneklerini geliştirdiğini göstermektedir.

Etkili ve keyifli İngilizce öğrenme yolları

İngilizce öğrenme süreci, öğrencinin dil becerisi seviyesine uygun çeşitli yöntemleri ve araçları kullanması durumunda etkili, keyifli ve stres olmadan gerçekleşir. İşte İngilizce öğrenme için etkili birkaç yol:

 1. Kitaplar: İngilizce öğrenme kitapları ve ders kitapları kullanın; bu kitaplar, dilbilgisi, kelime bilgisi ve dil becerilerine yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Ayrıca, daha basit kitaplardan başlayarak zamanla daha karmaşık metinlere geçerek İngilizce edebiyatını okuyun.
 2. Online Kurslar: Interaktif dersleri içeren online kurslara kaydolun; bu kurslar, farklı dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Novakid gibi temel konulardan ileri seviyelere kadar kurslar sunan eğitim platformlarını kullanın.
 3. Dil Öğrenme Uygulamaları: Duolingo, Babbel veya Rosetta Stone gibi dil öğrenme uygulamalarını kullanarak eğlenceli ve etkileşimli öğrenme yöntemlerini deneyin. Anki veya Quizlet gibi kelime tekrar uygulamalarını kullanarak yeni kelimeleri ve ifadeleri pekiştirin.
 4. Sesli ve Görsel Materyaller: Podcast’leri dinleyin, radyo programlarını takip edin ve İngilizce filmlerini ve dizilerini izleyerek dinleme becerinizi geliştirin. Ayrıca, YouTube gibi platformları kullanarak İngilizce eğitim ve eğlence içerikleri izleyin.
 5. Konuşma Pratiği: Dil kulüplerine veya tartışma gruplarına katılın, konuşma ve dinleme becerilerinizi geliştirmek için. Ana dilini İngilizce olarak konuşanlarla ders almayı veya dil değişimini düşünerek İngilizce konuşma becerinizi artırabilirsiniz.
 6. Yazma: İngilizce notlar, günlükler veya makaleler yazarak yazma becerinizi geliştirin. Grammarly gibi dilbilgisi düzeltme uygulamalarını kullanarak metinlerinizin kalitesini artırın.

Unutmayın ki seçtiğiniz öğrenme yöntemine bağlı olarak başarı için düzenlilik ve kararlılık önemlidir. Ayrıca, öğrenme tarzınıza en iyi uyan yöntemleri bulmak, öğrenmeyi zorunlu bir görevden ziyade heyecan verici bir maceraya dönüştürmek açısından son derece önemlidir.

Novakid’le tanışın!

İngilizceyi pratiğe dökmek için etkileşimli bir konuşma ortamına ihtiyacımız var. Novakid’in ilk deneme dersini çocuğunuz için ücretsiz alarak uzman eğitmenlerle online İngilizce derslerine hemen başlayıp eğlenerek öğrenmesini sağlayabilirsiniz!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.