Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce Zamirler Hakkında Kapsamlı Bilgi | Pronominalar ve Kullanımları
Dil bilgisi
Star icon
11.01.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce Zamirler Hakkında Kapsamlı Bilgi | Pronominalar ve Kullanımları

İçindekiler

İngilizce’deki zamirler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musun, İngilizce kursunu geliştirmek ya da aldığın çevrim içi İngilizce konuşma derslerine dilbilgisi temeli eklemek mi istiyorsun? Doğru yerdesin. Seviyen ne olursa olsun, Novakid – dünya genelinde 49 ülkede çocuklara çevrim içi İngilizce öğreten bir okulun makalesi tam sana göre.

Bu çevrim içi dersinde, basit bir şekilde açıklanmış İngilizce zamirlerini, çeşitli tiplerin metin içinde nasıl kullanıldığını içeren birçok cümle, özet zamir tablosu ve bir zamana dair pratik bir test için bazı alıştırmalar bulacaksın.

Peki zamir nedir… “pro nomen”?

İngilizce’de zamir, değişmeyen bir konuşma bölümüdür. Dilbilgisinde, zamirin işlevi adı yerine koymak, cümlelerde adın “yerine” geçmesidir (zamir, Latince’de anlamı: pro nomen, pro – “yerine” + nomen – “ad”).

Biz her gün, bunun farkında olmasak da, zamirleri kullanıyoruz. Tekrarlamalardan kaçınmak, daha basit ve zarif bir şekilde konuşmak ve yazmak için:

 • I met Mary in the park. Maria is my best friend. Maria was with her dog. Her dog was playing with my dog.
 • I met Maria in the park. She is my best friend. She was with her dog. Her dog was playing with mine.

Zamirler konuşmada ne işe yarar

Ancak zamirler, tekrarlamalardan kaçınmamıza yardımcı olmanın ötesinde çok daha fazlasını yapar. Zamir, bir bağlam sağlar, cümlelerin anlamını daha açık hale getirir ve insanlar, şeyler, durumlar hakkındaki algımızı yönlendirir. Zamirleri nasıl kullandığımızın farklı yollarını keşfetmek için okumaya devam et.

 • Zamirli cümle örnekleri:
 • What do you like to eat? 
 • One never knows. 
 • This is the best idea you’ve ever had! 
 • Who rang the doorbell? 
 • Ok, never mind, I’ll do it myself. 
 • I will take care of my children and you will take care of yours. 
 • What I have told you is the truth. 
 • They have been looking at each other for half an hour. I don’t know anyone here.

İngilizce’de Farklı Türdeki Zamirler

İngilizce dilbilgisinde birçok farklı türde zamir bulunmaktadır. Doğru zamiri seçmek veya zamirin ne tür bir zamir olduğunu belirlemek için, onun cümle içindeki veya yerine geçtiği ismin fonksiyonunu anlamak gerekir. Yani, dilde farklı dilbilimsel amaçlara hizmet eden birçok farklı zamirimiz var.

İşte bunlar:

 1. Kişisel Zamirler
 2. İlgili Zamirler
 3. Gösterme Zamirleri
 4. Belirsiz Zamirler
 5. Dönüşlü Zamirler
 6. Yoğunlaştırma Zamirleri
 7. İyelik Zamirleri
 8. Soru Zamirleri
 9. Karşılıklı Zamirler 

Kişisel Zamirler Nelerdir?

Muhtemelen “zamir” kelimesini duyduğunda akla gelen ilk şey, muhtemelen kişisel zamirlerdir. I, you, he, she, it, we, they; me, him, her, us, them hepsi kişisel zamirlerdir.

Kişisel zamirler, cümle içindeki insan, özel veya genel adları ve bazen hayvan adlarını yerine koyar.

Kişisel zamirler, kişiye bağlı olarak değişir. Dilbilgisinde, fiillerin çekiminde üç kişi bulunmaktadır. Her kişi için bir tekil ve bir çoğul bulunur:

 • Birinci kişi: Konuşan kişi (ben, biz).
 • İkinci kişi: Dinleyen kişi (sen, siz).
 • Üçüncü kişi: Konuşulan kişi veya kişiler (o, onlar).

Cümle içinde, kişisel zamirler hem özne hem de nesne fonksiyonuna sahip olabilir.

İngilizce Özne Zamirleri

İngilizce özne zamirleri, konuşmanın eylemi gerçekleştiren kişiyi belirtmek için kullanılan zamirlerdir:

Kişi İngilizce Zamir Örnek
1. Tekil I I’m talking to you.
2. Tekil You Are you listening?
3. Tekil He / She / It She’s very kind, he’s not.
1. Çoğul We We are very proud.
2. Çoğul You You should be too.
3. Çoğul They They are never home.

 

İngilizce Özne Zamirleri Hakkında Bilmen Gerekenler

 • You zamiri, hem tekil hem de çoğul olarak kullanılır. Eğer cümlenin bağlamından anlaşılmıyorsa, konuşma dilinde “all” (ABD) veya “lot” (BK) ekleyerek belirtilir: “Are you all coming?” (Hepiniz mi geliyorsunuz?)
 • They özne zamiri, konu genel olduğunda veya cinsiyetin önemli olmadığı durumlarda tekil olarak da kullanılır: “When a VIP joins X they gain thousands of followers within minutes.” (Bir VIP, X’e katıldığında, dakikalar içinde binlerce takipçi kazanır.)
 • It zamiri iki farklı amaçla kullanılır: Birincisi, nesneler için kullanılır (“Don’t buy that cheese: it stinks!” – O peyniri alma: kokuyor!). İkincisi, zamirin sahte özne olarak kullanıldığı kişiliksiz zaman ve hava durumu cümlelerinde kullanılır: “It’s raining.” (Yağmur yağıyor.) veya “It’s 3 o’clock.” (Saat 3).

Pronomi personali complemento (İngilizce’deki Düzlem Zamirler)

Dilbilgisinde, düzlem zamirleri, bir eylemi doğrudan (nesne tamlaması) veya dolaylı (diğer tamamlamalar) olarak etkileyen kişiyi belirtmek için kullanılan zamirlerdir:

Kişi İngilizce Zamir Örnek
1. Tekil Me Don’t bother me.
2. Tekil You I’m talking to you.
3. Tekil Him / Her / It I love him.
Why are you staring at her?
1. Çoğul Us They did not invite us.
2. Çoğul You But they invited you all.
3. Çoğul Them Come with them.

İlgili zamirler

İlgili zamirler, ana cümleleri bağlayarak aynı cümlede ilgili cümleleri birleştiren zamirlerdir. Genellikle ilgili zamirler, konuşulan şey veya kişi hakkında ek bilgiler eklemek için kullanılır. İşte cümle örnekleri:

 • The girl who came yesterday left a message for you. (Kız dün gelen, size bir mesaj bıraktı: ana cümle / dün gelen kız: ilgili cümle)
 • Bela, the dog that I adopted last year, si è molto attaccata a noi. (Bela, geçen yıl sahiplendiğim köpek, bize çok bağlandı: ilgili cümle bize geçen yıl sahiplendiğimiz köpek hakkında ek bilgi verir.)

İlgili zamirler şunlardır:

 • Who: Konuşulan kişiyi ana cümledeki özne olarak tanımlar.
 • Whom: Bir kişiyi ana cümledeki fiil nesnesi olarak tanımlar.
 • Which: Hayvanları veya nesneleri tanımlar.
 • What: Cansız nesneleri tanımlar.
 • That: Kişileri, hayvanları ve nesneleri tanımlar.
 • Whose: İlgili kişinin sahip olduğu şeyleri tanımlar.

İşaret zamirleri

Bu zamirler, daha önce belirtilmiş olan bir ismi veya nesneyi yerine koyarak, bu ismin veya nesnenin uzaklık, zaman veya mecaz anlamındaki durumunu belirtmek için kullanılır. İşte bu zamirler:

 • This: Yakındaki bir kişiyi veya nesneyi belirtir (This is my friend Joe).
 • That: Uzaktaki bir kişiyi veya nesneyi belirtir (That is my car).
 • These: Yakındaki bir grup kişiyi veya nesneyi belirtir (Do you like chocolates? Buy these).
 • Those: Uzaktaki bir grup kişiyi veya nesneyi belirtir (Those are my glasses).
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce Belirsiz Zamirler

İngilizcede, belirli bir kişi veya şeyi özel olarak tanımlamak istemediğimiz durumlarda genel bir kişi veya şeyden bahsetmek için belirsiz zamirleri kullanırız. İşte bazı belirsiz zamir örnekleri: one, other, some, much, anything, anybody, no one, vb.

İşte belirsiz zamirlerle örnek cümleler:

 • All’s well that ends well. (Her şeyin iyi olduğu nokta, sona erdiğinde.)
 • Nothing compares to you. (Seninle kıyaslanabilecek hiçbir şey yok.)
 • Everybody needs somebody to love. (Herkesin sevgiye ihtiyacı var.)

Riflessif zamirler: Ne Zaman Kullanılır?

Riflessif zamirler, -self (tekil) veya -selves (çoğul) eki ile birleştirilen kişisel zamirlerdir. Bu zamirler, bir eylemin etkisinin doğrudan öznenin kendisine düştüğü durumlarda kullanılır. İşte birkaç örnek:

 • I made myself something to eat. (Kendime bir şeyler yaptım yemek için.)
 • Dad pours himself a cup of tea every morning. (Baba her sabah kendine bir fincan çay döker.)
 • Kids, please, take care of yourselves! (Çocuklar, lütfen kendi kendinize dikkat edin!)

İntensif zamirler: Ne İşe Yararlar?

İntensif zamirler, kendilerine ait olan isim veya zamiri vurgulamak için kullanılır ve riflessif zamirlerle aynı formu paylaşırlar. İşte örnekler:

 • If you don’t want to help me I will do it myself. (Eğer bana yardım etmek istemiyorsan, ben de kendi başıma yaparım.)
 • It is not a question of manner; it is the idea itself that is wrong. (Bu bir tarz meselesi değil; yanlış olan fikir kendisi.)
 • Have you seen this yourself? (Bunu sen kendi gözlerinle gördün mü?)

İngilizce İyelik Zamirleri

İngilizce iyelik zamirleri, bir şeyin sahipliğini veya birisiyle olan ilişkiyi, ismi yerine koyarak ifade eder. Bu zamirler şunlardır:

 • Mine (benimki, benimkiler)
 • Yours (seninki, seninkiler)
 • His / Hers / Its (onunki, onunkiler / onunki, onunkiler / onunki, onunkiler)
 • Ours (bizimki, bizimkiler)
 • Yours (sizinki, sizinkiler)
 • Theirs (onlarınki, onlarınkiler)

İyelik zamirlerinin bir ismin yerine nasıl geçtiğini anlamak için cümle örneklerine göz at:

 • I forgot my book, can you lend me yours? (Kendi kitabımı unuttum, bana seninkini ödünç verebilir misin? – kitap)
 • Their opinions are as valid as mine. (Onların görüşleri benimkiler kadar geçerlidir – görüşler)

İngilizce Soru Zamirleri

Soru sormak için kullandığımız zamirler şunlardır:

 • Who: Kim eylemi gerçekleştirir?
 • Whom: Hangi kişi fiilin doğrudan veya dolaylı nesnesidir?
 • Whose: Kimin sahip olduğu bir şey?
 • What: Hangi nesne veya hangi şey?
 • Which: İki veya daha fazla öğe arasında hangisi?

Cümle örnekleri:

 • Who is the new teacher? (Yeni öğretmen kim?)
 • What is your favorite book? (En sevdiğin kitap nedir?)
 • Which color do you prefer, red or blue? (Hangi rengi tercih edersin, kırmızı mı yoksa mavi mi?)
 • Whose car is this? (Bu kimin arabası?)
 • Whom did you invite to the party? (Partiye kimi davet ettin?)

İngilizce Karşılıklı Zamirler

Bu tür zamirler sadece iki tanedir: each other ve one another.

Bu zamir türü, iki veya daha fazla öğe arasındaki karşılıklı ilişkiyi tanımlamak için kullanılır:

 • Paul and Laura hate each other. (Paul ve Laura birbirlerinden nefret eder.)
 • Now the robbers are blaming one another. (Şimdi soyguncular birbirlerini suçluyor.)

İşte İngilizce’deki farklı pronominaların bir tablosu:

Pronominalar Tekil Hali Çoğul Hali
Kişi Zamirleri (Özne) I – You – He/She/It We – You – They
Kişi Zamirleri (Tamlama) Me – You – Him/Her/It Us – You – Them
İlgili Zamirler Who – Whom – Whose – That – What – Which
Belirtili Zamirler This – That – These – Those
Belirsiz Zamirler Anybody/Anyone – Another – Anything – Each – Either – Enough – Everybody/Everyone – Everything – Less – Little – Much – Neither – Nobody / No one – Nothing – One – Other – Something – Somebody/Someone
Yansıma Zamirleri Myself – Yourself – Himself/Herself/Itself – Ourselves – Yourselves – Themselves
Vurgu Zamirleri Myself – Yourself – Himself/Herself/Itself – Ourselves – Yourselves – Themselves
İyelik Zamirleri Mine – Yours – His/Hers – Ours – Yours – Theirs
Soru Zamirleri Who – Whom – Whose – What – Which
Karşılıklı Zamirler Each other – One another

 

Gördün mü, İngilizce’de kaç farklı pronominaller olduğunu? Farklı pronomen türlerini hatırlamak için bir test yap!

İngilizce’deki Zamirlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

S. İngilizce’de kişi zamirleri nelerdir ve nasıl kullanılır?
C. Kişi zamirleri, bir konuşmada veya yazıda isimleri yerine kullanılan kelimelerdir. İngilizce’de şunlar bulunur: I, you, he, she, it, we, you, they. Örneğin, “I am going to the store” cümlesinde “I” kişi zamiri kullanılmıştır.

S. Soru zamirleri hangi durumlarda kullanılır?
C. Soru zamirleri, bir soru sormak için kullanılan kelimelerdir. Örneğin, “Who is coming to the party?” veya “What is your favorite color?” gibi cümlelerde “who” ve “what” soru zamirleri kullanılmıştır.

S. İngilizce’de iyelik zamirleri nasıl kullanılır?
C. İyelik zamirleri, bir şeyin sahipliğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, “This book is mine” cümlesinde, “mine” iyelik zamiri, “bu kitap benimkisi” anlamına gelir.

S. Belirtili zamirlerle ilgili örnekler nelerdir?
C. Belirtili zamirler, belirli bir nesneyi veya kişiyi göstermek için kullanılır. Örneğin, “I want this one, not that one” cümlesinde, “this” ve “that” belirtili zamirlerdir ve belirli nesneleri işaret ederler. 

Which of the following is a personal pronoun?
What is the correct possessive pronoun for the first person singular?
In the sentence "She is reading a book," what type of pronoun is "She"?
Which relative pronoun is used to refer to a thing or an animal?
What is the reflexive pronoun in the sentence: "They baked the cake themselves"?
What type of pronoun is "anyone" in the sentence: "Does anyone want coffee?"
Choose the correct intensifying pronoun in the sentence: "She solved the problem all by __."
In the sentence "Who invited you to the party?" what type of pronoun is "Who"?
Identify the possessive pronoun in the sentence: "Is this pen yours or __?"
Which reciprocal pronoun is used to describe a mutual action between two people?
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken gramer kurallarına temel olarak aşina olmak önemli, fakat aktif olarak konuşmaktan iyi bir yöntem yok. Novakid’deki derslerimizde çocuklara ezberden uzak, interaktif bir şekilde İngilizce öğretiyoruz. Siz de hemen kaydolun ve ilk deneme dersinizi alarak çocuğunuzun İngilizceyi severek öğrenmesini sağlayın!

1/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.