Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede sıfatları nasıl zarf hâline getirebiliriz? İşte konu anlatımı, kurallar, istisnalar ve bilgi testi! 
Dil bilgisi
Star icon
24.11.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede sıfatları nasıl zarf hâline getirebiliriz? İşte konu anlatımı, kurallar, istisnalar ve bilgi testi! 

İçindekiler

Zarflar ve sıfatlar, her dilde olduğu gibi İngilizcede de sık sık kullanılan; isimleri veya fiilleri niteleyebilen kelimelerdir. İngilizcede birçok zarfın sıfatlardan türediğini görürüz, peki bunun kuralları nedir, İngilizcede sıfatlar nasıl zarflara dönüştürülür? 

Bu içeriğimizde bu soruyu cevaplayabilmek için önce isim, sıfat ve zarfların ne olduğunu temel olarak tekrar edeceğiz, sonrasında ise İngilizce sıfatların nasıl zarflara dönüştürüldüğünü göstereceğiz. Yazımızın sonundaki bilgi testi ile konuyu ne kadar anladığınızı sınayacağız. O hâlde haydi başlayalım!

İngilizcede isim, sıfat ve zarflar

Öncelikle sıfatları ve zarfları anlayabilmeniz için kelime türlerini kısaca tekrar edelim.

İngilizcede isimler

İsimler, bir kişiyi, nesneyi, durumu, fikri, yeri vb. belirtmek için kullanılır. İşte bu kelime türünü daha iyi anlamanız için İngilizcedeki bazı isimler:

 • Car (Araba)
 • Pencil (Kurşun kalem)
 • Plant (Bitki)
 • Restaurant (Restaurant)
 • Person (Kişi)

İngilizcede sıfatlar

Sıfatlar ise bir ismi nitelemek için kullandığımız kelimelerdir. Örneğin “kişi” anlamına gelen “person” kelimesini kullanırken bahsettiğimiz kişi güzelse bunu “beautiful” sıfatıyla belirtebiliriz.

Örnek: She is a beautiful person. (O, güzel bir kişi.)

İngilizcede zarflar

Zarflar, bir sıfatı, fiili veya diğer bir zarfı nitelemek için kullandığımız kelimelerdir. Zarflar, bir eylemin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını belirtebilir. Nasıl isimleri nitelerken sıfat kullanıyorsak fiilleri veya sıfatları nitelerken de zarf kullanırız. 

Örnek: Oğuzhan runs very fast. (Oğuzhan çok hızlı koşar.)

Bu cümlede “fast” zarfı “run” fiilini niteliyor.

Örnek: You are incredibly beautiful. (İnanılmaz güzelsin.)

Bu cümlede ise “incredibly” zarfı “beautiful” sıfatını niteliyor.

Örnek: She opened the door. (Kapıyı açtı.)

Örnek: She quickly and quietly opened the door. (Kapıyı hızlı ve sessizce açtı.)

İngilizcede zarf türleri

İngilizcede zarfları işlevlerine göre kendi içerisinde birkaç farklı gruba ayırabiliriz.

 • Durum zarfları (Adverbs of manner)

Bir eylemin “nasıl” olduğunu belirtirler.

Örnek: She sings beautifully. (Güzelce şarkı söylüyor.)

 • Yer zarfları (Adverbs of place)

Bir eylemin “nerede” olduğunu belirtirler.

Örnek: The cat is hiding here. (Kedi burada saklanıyor.)

 • Zaman zarfları (Adverbs of time)

Bir eylemin “ne zaman” olduğunu belirtirler.

Örnek: I will meet you tomorrow. (Seninle yarın buluşacağım.)

 • Sıklık zarfları (Adverbs of frequency) 

Bir eylemin “ne sıklıkla” yapıldığını belirtirler.

Örnek: I often go to the beach. (Sık sık plaja giderim.)

 • Miktar zarfları (Adverbs of degree)

Bir eylemin ne miktarda olduğunu, derecesini belirtirler.

Örnek: He is very tall. (O çok uzun.)

Hangi sıfatlar zarflara dönüştürülebilir?

Sıfatları zarflara dönüştürmeye geçmeden önce sıfatlara biraz daha detaylı bir göz atmalıyız, çünkü her sıfatı zarf hâline getirmek mümkün değil. Bir sıfatın zarf hâline gelebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor.

Öncelikle İngilizcedeki sıfatların da tıpkı Türkçedekiler birçok farklı türü olduğunu bilmeliyiz: sahiplik sıfatları (my, your, his, her), soru sıfatları (what, which) gibi. 

Bu sıfatların hepsini zarf yapmak anlamsal olarak mümkün değil. Sadece bir ismin belli başlı özelliklerini niteleyen sıfatları zarf hâline getirebiliyoruz. 

Bunlara örnek olarak “beautiful,” “tall,” “clever,” gibi bazı sık kullanılan sıfatları gösterebiliriz. Şimdiden fark etmişsinizdir ki bir sürü sıfat bu kurala uyuyor. Zaten zarf hâline gelmeyecek olan bir sıfatı gördüğünüzde bunu tamamen mantıksal olarak da anlamanız mümkün.

Sıfat ve zarfların farkları

Sıfatlar ve zarflar benzer bir işleve sahip olduğu için sık sık karıştırılabiliyor. Konuya geçmeden önce bu karışıklığı da aşabilmeniz için iki kelime türü arasındaki temel farkları tekrar edelim:

 • Sıfatlar isimleri niteler. Zarflar ise sıfatları, fiilleri ve diğer zarfları niteler.

Örnek: A slow animal (Yavaş bir hayvan) > Walking slowly (Yavaşça yürümek)

Örnek: An incredible person (İnanılmaz bir kişi) > An incredibly clever person (İnanılmaz zeki bir kişi)

 • Sıfatlar her zaman isimden önce gelir. Zarflar ise nitelediği kelimeden önce veya sonra gelebilir.

Örnek: Hard work (Sıkı çalışma) 

Örnek: I work hard. (Ben sıkı çalışırım.)

Örnek: I quietly left. (Sessizce ayrıldım.)

Örnek: I left quietly. (Sessizce ayrıldım.)

İşte sıfatlarla zarfların ayrımını özetleyen bir bilgi tablosu!

Sıfatlar (Adjectives) Zarflar (Adverbs)
Nitelediği kelimeler: İsimler Fiiller, sıfatlar, diğer zarflar
Bulunduğu konum: İsimden önce Nitelediği kelimeden önce veya sonra
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcede sıfatlar nasıl zarflara dönüştürülür? (Adverb from adjective)

Sıfatları zarflara dönüştürürken en temel kuralımız “-ly” son ekini kullanmak. Türkçedeki “-ca / -ce” ekine karşılık gelen bu ek, İngilizcede sıfattan zarf yapmamızı sağlıyor.

Örnek: Quiet (Sessiz) > Quietly (Sessizce)

Örneğin “sessiz” anlamına gelen “quiet” sıfatına “-ly” ekini ekleyerek “sessizce” anlamına gelen “quietly” zarfını elde ediyoruz. “Zeki” anlamına gelen “clever” sıfatı ise “-ly” son eki ile “zekice” anlamına gelen “cleverly” zarfına dönüşüyor.

Kural en temelinde bu şekilde, fakat kelimeye göre bazı ses olaylarıyla, harf değişiklikleriyle de karşılaşabiliyoruz. Bunları tek tek ezberlemenize gerek yok çünkü hepsine zaten zamanla çok rahat bir şekilde aşina oluyorsunuz, fakat yine de bir gözden geçirmemizde fayda var.

Örneğin sıfat “y” harfiyle bitiyorsa “-ly” ekini getirmeden önce son harfi düşürüp ekimizi “-ily” olarak ekliyoruz. 

Örnek: Easy (Kolay) > Easily (Kolayca)

Sıfatımız “-able, -ible, -le” ile bitiyorsa son harf olan “e” düşüyor,  “-ly” ekini sadece “-y” şeklinde kullanıyoruz.

Örnek: Gentle (Kibar) > Gently (Kibarca)

Eğer sıfat “-ic” suffixi ile bitiyorsa zarf yapma ekimizi “-ally” olarak kullanıyoruz.

Örnek: Basic (Temel) > Basically (Temel olarak)

İngilizcede istisna zarflar

İngilizcede zarfların hepsi bu şekilde sıfatlara ek getirerek yapılmıyor. En sık kullanılan zarflar kendilerine özel kelimelere sahip oluyorlar. 

Örnek vermek gerekirse “iyi” kelimesini bir zarf olarak kullanmamız gerektiğinde “good” kelimesini “-ly” ekleyerek “goodly” yapmıyoruz. Çünkü “good” sıfatının zarf hâli “well.” 

Bir diğer sıfat olan “fast” ise “hızlı” anlamına geliyor, fakat bunu zarf hâline getirirken hiçbir şey yapmıyoruz, aynı sıfatın zarf hâli de “fast.” 

İstisnaların çoğunluğunda böyle bir durumla karşı karşıya olacağız.

Bu zarfları öğrenmek için ezber yapmaktan başka bir yol yok fakat endişelenmenize de hiç gerek yok. Her dilde olduğu gibi, kurallara uymayan kelimeler genellikle en çok kullanılan kelimeler oluyor. Dolayısıyla bu kelimelerle sık sık karşılaşacağınız için pratik yaptıkça öğreneceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

İşte İngilizcede en çok kullanılan düzensiz zarfların bazıları:

Sıfat Zarf hâli
Good (İyi) Well (İyi)
Fast (Hızlı) Fast (Hızlıca)
Late (Geç) Late (Geç)
Early (Erken) Early (Erken)
Daily (Günlük, her gün) Daily (Günlük, her gün)
High (Yüksek) High (Yüksek)
Low (Alçak) Low (Alçak)
Far (Uzak) Far (Uzak)

İngilizce sıfat ve zarflarla ilgili sıkça sorulan sorular

İşte bu konuda birçok kişinin aklına takılan bazı sorular ve cevapları!

İngilizcede sıfat ve zarflar nasıl ayırt edilir?

İngilizcede zarflar genellikle sıfatlardan türediği için zarfların sonunda “-ly” son ekiyle karşılaşırız. Bunun yanında sıfatlar niteledikleri kelimeden önce gelirler, zarflar ise daha sonra gelebilirler. Sıfatlar isimleri niteler; zarflar ise sıfatları, fiilleri ve diğer zarfları.

İngilizcede zarftan sonra ne gelir?

İngilizcede zarftan sonra fiil, sıfat veya başka bir zarf gelebilir. Eğer zarf bir fiili niteliyorsa fiilin sonrasında da karşımıza çıkabilir.

“-ly” eki nerelerde kullanılır?

İngilizcede “-ly” son eki, sıfatların sonuna gelerek onları zarf hâline getirir.

İngilizce sıfattan zarf yapma: Bilgi testi!

İngilizcede zarfların nasıl sıfatlardan türetildiğini öğrendiğimize göre sıfatların zarf hâllerini sorduğumuz bilgi testimize geçebiliriz. Eğer cevaptan emin değilseniz sözlüğe bakıp konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. İyi çalışmalar!

Happy:
Far:
Comfortable:
Good:
Slow:
Fast:
Careful:
Angry:
Incredible:
Terrific:
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizcede sıfatlar ve zarflar gibi dil bilgisi konularının kurallarını öğrenmek tabii ki de önemli. Fakat dili öğrenmek için aslolan şey konuşmak. Bunun için çocuklar için İngilizce kursu Novakid’de uzman eğitmenlerimizle çocuklara İngilizceyi sevdirerek öğretiyoruz. Siz de ilk deneme dersinizi hemen ücretsiz alın!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.