Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Share
LinkedIn share icon
25.06.2024
Time icon 10 min

Prepositions of movement konu anlatımı ve testi: İngilizce hareket edatlarıyla maceraya başlayın!

Table of contents

İngilizcede prepositions of movement olarak bilinen hareket edatları, bir nesnenin veya kişinin bir yerden başka bir yere hareketini ifade eden kelimelerdir. Bu edatlar, sıkça kullanılır ve dil becerilerini geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Hareket edatları, bir cümlenin anlamını zenginleştirir ve hareketi net bir şekilde tarif etmemize olanak tanır.

“Prepositions of movement” konusunu anlamak ve doğru kullanmak, İngilizce dilinde akıcılığınızı artıracaktır. Prepositions of movement, in on at kullanım yerleri ve gibi temel konuları öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirmenize büyük katkı sağlayacaktır. Bu edatları öğrenirken, onları gruplara ayırarak incelemek ve çeşitli örnek cümlelerle pekiştirmek faydalı olacaktır.

Bu yazımızda, en yaygın kullanılan hareket edatlarını örnek cümlelerle ele alacak ve bu edatların doğru kullanımı hakkında ipuçları vereceğiz. Ayrıca, hareket edatlarıyla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıtlar bulacaksınız. Haydi, İngilizce hareket edatlarıyla maceraya başlayalım ve dil becerilerinizi geliştirelim!

En yaygın hareket edatları nelerdir?

Prepositions of movement konu anlatımı ile İngilizce’deki en temel hareket edatlarını öğrenmek, dil becerilerinizi geliştirmenin ilk adımıdır. Bu edatlar, bir nesnenin veya kişinin bir yerden başka bir yere nasıl hareket ettiğini ifade eder ve günlük konuşmaların ayrılmaz bir parçasıdır. 

In, on, at kullanım yerleri gibi sıkça karıştırılan kuralları doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak, İngilizce dilinde akıcı olmanıza yardımcı olacaktır. Bu bölümde, en yaygın kullanılan hareket edatlarını, örnek cümlelerle birlikte ele alacağız.

 1. Onto (üzerine)

Peki, onto ne demek? Onto, bir nesnenin veya kişinin bir yüzeyin üzerine doğru hareket ettiğini ifade eden bir hareket edatıdır. Örneğin, bir kişinin masanın üzerine zıpladığını veya bir nesnenin bir yüzeye yerleştirildiğini belirtmek için kullanılır. İşte onto edatının farklı kullanımlarını gösteren örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

 • Örnek: She jumped onto the table. (Masanın üzerine zıpladı.)
 • Örnek: She stepped onto the stage. (Sahneye çıktı.)

2. From (-den, -dan)

From, bir nesnenin veya kişinin hareketinin başlangıç noktasını ifade eden bir hareket edatıdır. Peki, “from” nerelerde kullanılır? Bu edat, genellikle bir yerden başka bir yere yapılan hareketleri belirtmek için kullanılır. İşte from edatının farklı kullanımlarını gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: He moved from New York to Los Angeles. (New York’tan Los Angeles’a taşındı.)
 • Örnek: This letter came from Japan. (Bu mektup Japonya’dan geldi.)

Bu örnekler, from edatının konum değişikliklerinde veya köken belirtmede nasıl kullanıldığını göstermektedir.

3. In (içine, içinde)

In ne demek?” İngilizce hareket edatları yazımızda en hızlı kavrayabileceğiniz sorulardan biridir. “In,” bir nesnenin veya kişinin bir iç mekânda veya sınırlı bir alan içerisinde bulunmasını ifade eden bir hareket edatıdır. 

Bu edat, genellikle bir nesnenin başka bir nesnenin içine girme hareketini veya bir nesnenin başka bir nesne içinde konumlanmasını tanımlar. İngilizce’de yer ve zaman bağlamında çok yönlü kullanımlara sahiptir. İşte “in” edatının kullanıldığı farklı durumları gösteren örnek cümleler

 • Örnek: They walked in the park. (Parkta yürüdüler.)
 • Örnek: She put the book in her bag. (Kitabı çantasının içine koydu.)

Bu örnekler, “in” edatının genellikle bir konum veya alan içinde bulunmayı ifade ettiğini göstermektedir.

4. On (üzerine, üzerinde)

“On,” genellikle bir nesnenin başka bir nesnenin yüzeyinde bulunmasını ifade eden bir hareket edatıdır. İngilizce in, on, under, next to ile ilgili cümleler, nesnelerin veya kişilerin konumlarını belirtmek için kullanılan yapıları tanımlar. İşte “on” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler

 • Örnek: The book is on the table. (Kitap masanın üzerinde.)
 • Örnek: He jumped on the bus. (Otobüse bindi.)*

“He jumped on the bus” ifadesi, kişinin otobüsün üzerine çıktığını değil, otobüse bindiğini ifade eder. Burada “on” kullanımı, otobüs gibi büyük taşıtlarda içerisine girme eylemini belirten bir edattır.

5. Under (altında, altına)

“Under”, bir nesnenin veya kişinin başka bir nesnenin altında bulunmasını ifade eden bir hareket edatıdır. Sıkça kullanılan İngilizce in, on, under, next to ile ilgili cümlelerde, “under” genellikle saklanma veya korunma durumlarını anlatır. İşte “under” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: The cat is hiding under the bed. (Kedi yatağın altında saklanıyor.)
 • Örnek: He placed the box under the table. (Kutuyu masanın altına koydu.)

6. Next to (yanında, bitişiğinde)

“Next to,” bir nesnenin veya kişinin başka bir nesnenin yanında ya da bitişiğinde yer almasını ifade eden bir hareket edatıdır. Mekân belirtme ile ilgili sıkça kullanılan İngilizce in, on, under, next to ile ilgili cümleler, birbirlerine göre konumları açıklamada kullanılır. İşte “next to” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: She sat next to her friend. (Arkadaşının yanında oturdu.)
 • Örnek: The lamp is next to the sofa. (Lamba kanepenin yanında.)

Bu örnekler, “next to” edatının, nesnelerin veya kişilerin başka bir nesnenin hemen yanında yer aldığını göstermek için nasıl kullanıldığını açıklar.

7. Over (üzerinden)

Birçok kişi “over İngilizcede ne demek?” diye sorar. “Over,” bir nesnenin veya kişinin bir başka nesnenin üzerinden geçmesini veya yukarısında bulunmasını ifade eden bir hareket edatıdır. Genellikle hava yolu ile yapılan hareketleri veya bir engelin üstünden geçilmesini anlatırken kullanılır. İşte “over” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: The plane flew over the city. (Uçak şehrin üzerinden uçtu.)
 • Örnek: He threw the ball over the fence. (Topu çitin üzerinden attı.)

8. Towards (-e doğru)

Towards ne demek?” sorusuna cevap olarak, genellikle bir hedefe, kişiye veya nesneye doğru olan yönelimi ifade eden bir hareket edatıdır. Genellikle bir hedefe veya sonuca doğru ilerleme anlamında kullanılır. İşte “towards” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler

 • Örnek: He ran towards the finish line. (Bitirme çizgisine doğru koştu.)
 • Örnek: She walked towards the store. (Mağazaya doğru yürüdü.)

9. Into (içine)

“Into,” İngilizcede bir nesnenin veya kişinin bir alanın içine girişini ifade eden bir hareket edatıdır. Bu edat genellikle mekansal geçişleri belirtirken kullanılır, yani bir nesnenin bir ortamdan diğerine hareketini anlatır. İşte “into” edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: She poured the juice into the glass. (Suyu bardağın içine döktü.)
 • Örnek: He walked into the room. (Odaya girdi.)

10. Out of (-den, -dan)

“Out of” bir nesnenin veya kişinin bir yerden çıkışını ifade eden bir hareket edatıdır. İşte out of edatının kullanıldığı çeşitli durumları gösteren örnek cümleler:

 • Örnek: He took the keys out of his pocket. (Anahtarları cebinden çıkardı.)
 • Örnek: She climbed out of the window. (Pencereden dışarı tırmandı.)

11. Through (içinden, boyunca)

“Through” İngilizce’de bir nesnenin veya kişinin bir alanın içinden geçmesini veya bir süreç boyunca ilerlemesini ifade eden bir hareket edatıdır. Bu edat genellikle bir nesnenin veya kişinin bir engeli aşmasını veya bir alanı geçmesini belirtmek için kullanılır. İşte “through” edatının farklı kullanımlarını gösteren örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

 • Örnek: The train passed through the tunnel. (Tren tünelin içinden geçti.)
 • Örnek: She walked through the park. (Parkın içinden yürüdü.)

Bu örnekler, “through” edatının genellikle düz ilerleyen bir alanın içinden geçme veya süreci bitirme anlamında nasıl kullanıldığını göstermektedir.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

“Prepositions of movement” testi!

Prepositions of movement konu anlatımından sonra sıra geldi öğrendiklerinizi pekiştirmeye. İşte hareket edatları testimiz!

The vase is _____ the shelf.
He came _____ the room quietly.
They are sitting _____ the fireplace.
The cat jumped _____ the fence.
She is coming _____ Canada.
She walked _____ the exit after the movie ended.
He sat _____ his brother on the bench."
They moved _____ the city to the countryside.
The cat jumped _____ the roof to catch the bird.
He took his phone _____ his bag to answer the call.
Yanıtlara Bak

Sıkça sorulan sorular

İngilizcede kaç tane edat var?

İngilizcede yaklaşık 150 adet edat bulunmaktadır. Bu edatlar, cümlelerde nesneler arasındaki ilişkiyi belirtmek, yön, yer, zaman ve diğer bağlamları ifade etmek için kullanılır. En yaygın kullanılan İngilizce edatlar arasında “in,” “on,” “at,” “with,” “about,” “for,” “from,” “to,” “of,” “over,” “under,” “around,” “between” ve “among” gibi kelimeler bulunur.

İngilizce yer edatları nedir?

İngilizce yer edatları, bir nesnenin veya kişinin konumunu belirtmek için kullanılır. Bu edatlar arasında “in,” “on,” “at,” “under,” “between,” “next to,” “behind,” “in front of”  ve “over” gibi kelimeler bulunur. Yer edatları, cümlelerde mekansal ilişkileri doğru ifade etmek için önemlidir.

Novakid’le tanışın!

İngilizce’de edatların doğru kullanımını gibi gramer konularını öğrenmenin asıl yolu bol bol pratik yapmaktan geçiyor. Novakid’de uzman eğitmenlerle sunduğumuz çocuklar için İngilizce derslerimiz tam olarak bunu sağlıyor. Siz de ilk deneme dersinizi ücretsiz alın ve çocuğunuza İngilizceyi sevdirerek öğretin!

Rate this post

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.