Eğitim programlarına geri dön
Bize ulaşın
Eğitim programlarına geri dön

İlkokul Online İngilizce Dersleri

Seviye 3

Novakid programının 3. Seviyesi, 10-11 yaş arası çocuklar düşünülerek planlanmıştır. Çocuğunuz sözcük dağarcığını genişletip "ileri" seviyede gramer öğrenmekle kalmayıp okuldaki derslerini İngilizce öğrenme fırsatına da kavuşur! Kurs müfredatında coğrafya, matematik, kimya ve tarih gibi derslerin yabancı dilde işlendiği CLIL dersleri (dilin bir içerik bağlamında öğretildiği dersler) mevcuttur. Çocuğunuz 3. Seviye'yi tamamladığında A1 (YLE Movers) sınavına (Dinleme ve Konuşma) hazır olur.

DENEME SINIFINA KAYDOLUN
 • İletişim becerileri

  3. Seviye'yi tamamlayan öğrenciler şu becerileri edinir:

  • başkalarının genelde/oanda ne giydiğini anlatma
  • okuldaki en sevdiği dersler hakkında konuşma
  • hafta sonu planlarını ve yakın gelecekte yapmak istediklerini anlatma
  • gezegenleri karşılaştırma
  • en sevdiği film, oyuncu, yemek, yer ve mevsimi anlatma
  • çeşitli hayvanların hayatı hakkında konuşma
  • aile fertlerinin yetenekleri hakkında konuşma
  • hobileri ve günlük aktiviteleri hakkında konuşma
  • farklı meslekler hakkında konuşma
  • hastalıklar ve tedavileri hakkında konuşma
 • Sözcük dağarcığı

  Öğrenciler aşağıdaki konularda sözcük dağarcıklarını genişletir:

  • giyim
  • okuldaki dersler
  • zaman belirteçleri
  • hayvanlar
  • takvim tarihleri
  • takvim tarihleri
  • yiyecekler
  • miktarlar
  • tatlar
  • meslekler
  • yerler
  • hobi
  • hastalıklar
  • kişisel tercihler
 • Gramer

  3. Seviye (Movers) gramer konuları aşağıdaki tanımları ve kalıpları içerir:

  • Present Continuous Tense (konuşma anında gerçekleşenler)
  • Present Continuous ile Present Simple arasındaki fark
  • sıklık zarfları (always, usually, sometimes)
  • "but" bağlacı
  • going to kalıbı (niyet)
  • zaman belirteçleri
  • sıfat ve zarfların karşılaştırmalı (comparative) ve en üstünlük (superlative) halleri
  • sıra sayıları
  • Past Simple tense
  • Past Simple ile Present Simple arasındaki fark
  • sayılabilenler ve sayılamayanlar
  • nicelik belirteçleri (much / little / a few)
  • soru sözcükleri
  • noktalama işaretleri ? / !
  • bağ zamirleri
  • hareket edatları
  • yardımcı fiiller (must / mustn't / have to)
 • Okuma

  Öğrenciler, kural istisnası olan sözcüklerin de bulunduğu metinler okuyabilirler. Basit metinler okuyup sorulara cevap verirler.

 • CLIL sınıfları

  Çocuğunuz Matematikten nefret mi ediyor? Tarihte zorlanıyor mu? Ya da Coğrafyada arkadaşlarına yetişmekte sıkıntı mı yaşıyor? İngilizce tutkunlarının yapamayacağı şey yok! Bildiğiniz okul derslerine farklı bir açıdan bakın! Heyecan verici ve bilgilendirici CLIL dersleri (İçerik ve dilin bir arada verildiği dersler) çocuğunuzun sayı ve mantığın, kıta ve coğrafi oluşumların, en önemli tarihi olaylar ve buluşların dünyasına adım atıp Novakid'de edindiği becerilerden en iyi biçimde yararlanmasını sağlayacaktır.

  Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle aşağıdaki konuları işlerler:

  • Matematik (Arap rakamlarının kökeni, matematiğin püf noktaları, bulmacalar)
  • Dünya çapındaki hava durumu
  • Coğrafi oluşumlar
  • Ne yersen osun! (doğru beslenmenin temelleri)
  • Coğrafya (Güney Afrika ve Yeni Zelanda - ünlü olduklar yanları)
  • Telekomünikasyon tarihi (davulla iletişimden cep telefonuna geçiş, emoticon ile emoji arasındaki fark nedir)
  • 60'lı yıllar (internet icat edilmeden önce olanlar)
  • Dinozorlar! (türleri, yaşam alanları, yok olma sebeplerine dair teoriler)
  • Çevreyi koruma (küresel ısınma what will happen if ...)