Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
Gerunds vs infinitives
Dil bilgisi
Star icon
22.06.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 yorum

Gerund infinitive konu anlatımı: Hangi fiiller neyle kullanılır, anlamlar nasıl değişir?

İçindekiler

Fiillerin ardından gelen diğer fiillerde “-ing” ve “to” kullanımı, birçok İngilizce öğrencisinin kafasını karıştırabiliyor. Gerund infinitive olarak bilinen bu konu, hem sınava hazırlananlar hem de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için oldukça önemli.

Peki bu kullanımı neye göre belirlemeliyiz; hangi fiiller gerund, hangi fiiller infinitive ile kullanılır? İkisiyle de kullanılıp anlam değişikliğine uğrayan fiiller hangileridir? Haydi bu soruların cevabını öğrenelim ve sondaki testle bilgilerimizi pekiştirelim!

Gerund / infinitive nedir?

Gerund ve infinitive, fiillerin bir cümlenin içerisinde farklı işlevlerde karşımıza çıkabilen, farklı yapılarda kullanılan türleridir. Fiili hangi hâlde kullanmamız gerektiğini cümlenin yapısı, önceki fiilin ne olduğu, cümleye katmak istediğimiz gibi farklı faktörler belirler.

Gerunds nedir?

Gerund, “-ing” takısıyla biten ve cümlede isim (noun) olarak işlev gösteren fiillere denir. Türkçedeki isim fiil olarak düşünebileceğiniz gerundlar hem özne hem de nesne olarak karşımıza çıkabilir. 

Örnek olarak “yüzmek” anlamına gelen “swim” fiilini ele alalım. Bu fiili gerund olarak kullanarak cümlenin farklı noktalarında kullanabiliriz.

Örnek: Swimming is fun. (Yüzmek eğlencelidir.)

Örnek: I love swimming. (Yüzmeyi severim.)

Örnek: My favorite hobby is swimming. (Yüzme benim favori hobimdir.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Infinitives ne demek?

Infinitive ise fiilin “-ing” takısı almayan, yalın hâlidir. Cümle içerisinde genellikle “to” edatının ardından kullanılırlar, fakat bu durum cümlenin yapısına bağlıdır.

Infinitive fiilleri ana olarak iki başlığa ayırabiliriz: “to” infinitive ve bare infinitive. 

Örnek: To travel around the world is expensive. (Dünyayı gezmek pahalıdır.)

Örnek: I want to travel around the world. (Dünyayı gezmek istiyorum.)

Örnek: I have the determination to be rich. (Zengin olmak için kararlılığım var.) 

Infinitive fiilleri genellikle “to” ile görsek de bazı durumlarda bare infinitive fiillerle de karşılaşabiliyoruz. Bu yapıyı modal verblerden veya bazı istisnai fiillerden (help, make, let, feel) sonra görebiliyoruz.

Örnek: I must study. (Ders çalışmak zorundayım.)

Örnek: You should help me study. (Ders çalışmama yardım etmelisin.)

Örnek: They make me study every day. (Bana her gün ders çalıştırıyorlar.)

Farklı infinitive türleri

Infnitive olarak kullanılan fiiller temel olarak bare infinitive ve full infinitive (“to” + infinitive) olarak ikiye ayrılsa da “to” + infinitive ile kullanılan fiiller farklı zamanlar belirtebiliyor. Bu yapıların nasıl kullanıldığını bilmeniz iyi olur, fakat yine de bunun çok önemli bir ayrım olmadığını da belirtelim.

O hâlde infinitivelerin zamana göre nasıl değiştiğine örnekler vererek ufak bir göz atalım!

 • Bare infinitive

Örnek: I should buy a car. (Bir araba almalıyım.)

 • Present infinitive (“to” + infinitive)

I want to buy a car. (Bir araba almak istiyorum.)

Bu kullanımda “to” ile kullanılan fiilin süreklilik belirttiğini görüyoruz.

Örnek: She seems to be doing her job well. (İşini iyi yapıyor gibi gözüküyor.)

 • Perfect infinitive (“to” + “have” + V3 + “-ing”)

Bu kullanımda ise “to” ile kullanılan fiilin geçmişte gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz.

Örnek: He seems to have bought a car. (Bir araba almış gibi gözüküyor.)

 • Perfect continuous infinitive (“to” + “have” + “been” + infinitive + “-ing”)

Bu kullanımda fiilimizin geçmişteki bir zamandan şimdiye kadar sürekli olarak gerçekleştirilmiş olduğu belirtiliyor. (Detaylı bilgi için bağlantıdaki perfect continuous içeriğimize göz atabilirsiniz!)

Örnek: You claim to have been working since the morning, how can that be possible? (Sabahtan beri çalıştığını iddia ediyorsun, bu nasıl mümkün olabilir?)

Gerunds and infinitives: Farkları neler?

Fiillere “-ing” eki eklenerek oluşturulan gerundlar ve fiilin yalın hâli olan infinitiveler, cümlede farklı işlevler alabilir. Gerundlar isim anlamı ve işlevi taşırken infinitiveler kullanıldığı yere göre isim, sıfat veya zarf gibi davranabilir.

“-ing” ve “to” alan fiiller

Bu konuda en çok kafa karıştıran nokta ise bir fiilin ardından kullanılacak form. Hangi fiillerin gerund, hangi fiillerin infinitive ile kullanıldığını bilmek önemli. O hâlde gelin “-ing” ve “to” alan fiillerin hangileri olduğuna, gerund infinitive listesine göz atalım!

Kendinden sonra gerund (“-ing”) alan fiiller

 • Admit (Kabul etmek)
 • Avoid (Kaçınmak)
 • Begin (Başlamak)
 • Consider (Düşünmek)
 • Continue (Devam etmek)
 • Delay (Geciktirmek)
 • Deny (İnkâr etmek)
 • Enjoy (Zevk almak)
 • Finish (Bitirmek)
 • Hate (Nefret etmek)
 • Keep (Sürdürmek)
 • Love (Sevmek)
 • Mind (Aldırmak)
 • Miss (Özlemek)
 • Practice (Pratik yapmak)
 • Prefer (Tercih etmek)
 • Quit (Bırakmak)
 • Recall (Hatırlamak)
 • Recommend (Tavsiye etmek)
 • Regret (Pişman olmak)
 • Resist (Direnmek)
 • Risk (Risk almak)
 • Start (Başlamak)
 • Stop (Durdurmak)
 • Suggest (Önermek)
 • Anticipate (Beklemek)
 • Appreciate (Takdir etmek)
 • Complete (Tamamlamak)
 • Discuss (Tartışmak)
 • Dread (Korkmak)
 • Endure (Katlanmak)
 • Imagine (Hayal etmek)
 • Justify (Haklı çıkarmak)
 • Mention (Bahsetmek)
 • Neglect (İhmal etmek)
 • Postpone (Ertelemek)
 • Resume (Devam etmek)
 • Risk (Risk almak)
 • Tolerate (Katlanmak)
 • Understand (Anlamak)
 • Worth (Değer)
 • Fancy (Hoşlanmak)

Kendinden sonra infinitive (“to” + infinitive) alan fiiller

 • Agree (Kabul etmek)
 • Aim (Amaçlamak)
 • Appear (Görünmek)
 • Ask (Sormak)
 • Attempt (Girişimde bulunmak)
 • Choose (Seçmek)
 • Decide (Karar vermek)
 • Demand (Talep etmek)
 • Deserve (Hak etmek)
 • Expect (Beklemek)
 • Hope (Ummak)
 • Learn (Öğrenmek)
 • Manage (Başarmak)
 • Offer (Teklif etmek)
 • Plan (Planlamak)
 • Prepare (Hazırlamak)
 • Refuse (Reddetmek)
 • Seem (Görünmek)
 • Tend (Eğiliminde olmak)
 • Want (İstemek)
 • Wish (Dilemek)
 • Afford (Parası yetmek)
 • Claim (İddia etmek)
 • Enable (Olanak sağlamak)
 • Help (Yardımcı olmak)
 • Hesitate (Tereddüt etmek)
 • Intend (Niyet etmek)
 • Learn (Öğrenmek)
 • Need (İhtiyaç duymak)
 • Offer (Teklif etmek)
 • Pretend (Taklit etmek)
 • Promise (Söz vermek)
 • Refuse (Reddetmek)
 • Threaten (Tehdit etmek)
 • Volunteer (Gönüllü olmak)
 • Wait (Beklemek)
 • Would like (İstemek)
 • Struggle (Mücadele etmek)
 • Strive (Çabalamak)

Anlam değişimi ile hem gerund hem infinitive alan fiiller

Bazı fiilleri ise hem gerund hem de infinitive formlarla kullanmamız mümkün, fakat bu durumda ufak anlam değişiklikleri gözlemliyoruz. Gelin bunların bazılarına örneklerle göz atalım.

 • Remember (Hatırlamak)

Bu fiili “to” + infinitive ile kullanırsanız daha çok “unutmamak” anlamına gelen, kısa vadeli bir hatırlama işleminden bahsetmiş olursunuz.

Örnek: No problem, I remembered to wash the dishes. (Sorun yok, bulaşıkları yıkamayı unutmadım.)

Gerund kullanarak ise daha çok geçmişte olan bir olayı hatırlamak gibi bir anlam elde edersiniz.

Örnek: I remember playing basketball with my friends when I was a kid! (Çocukken arkadaşlarımla basketbol oynadığımı hatırlıyorum!)

 • Forget (Unutmak)

“Forget” fiilinin gerund ve infinitiveler ile kullanımı da tıpkı “remember” fiilininki gibi.

“To” + infinitive yapısını kullanırsanız bir şeyi “yapmayı” unuttuğunuzu; gerund yapısını kullanırsanız da bir şeyi “yaptığınızı” unuttuğunuzu belirtmiş olursunuz.

Örnek: Sorry teacher, I forgot do to my homework. (Üzgünüm öğretmenim, ödevimi yapmayı unuttum.)

Örnek: I forgot meeting with you, how do you still remember my name? (Seninle buluştuğumu hatırlamıyorum, sen nasıl hâlâ ismimi hatırlıyorsun?) 

 • Stop (Durmak)

“Stop” fiilini “to” + infinitive ile kullanırsanız “bir şeyi yapmak için başka bir şeyi yapmayı bırakmak” anlamını elde edersiniz.

Örnek: I stopped to smoke. (Sigara içmek için durdum.)

Bu fiili gerund ile kullanarak da direkt bir şeyi yapmayı bırakmak, durmak anlamını verebilirsiniz.

Örnek: I stopped smoking. (Sigara içmeyi bıraktım.)

 • Try (Denemek)

“Try” fiilinden sonra “to” + infinitive yapısını kullanırsanız “bir şeyi yapmaya çalışmak” anlamını elde edersiniz.

Örnek: I’m trying to learn about gerunds and infinitives, but it’s too hard! (Gerund ve infinitiveleri öğrenmeye çalışıyorum ama çok zor!)

Bu fiilden sonra gelen fiili gerund olarak kullanırsanız da cümleye “bir yöntemin iyi olup olmadığını denemek, işe yarayacak bir yöntem kullanmak” gibi bir anlam vermiş olursunuz.

Örnek: If this topic hard for you to learn, try reading Novakid’s blog! (Bu konuyu öğrenmek senin için zorsa Novakid’in blogunu okumayı dene!) 

Gerund Infinitive – online testi

Bu test, İngilizce dilindeki isim fiil (gerund) ve mastar (infinitive) yapılarını anlama ve kullanma becerinizi ölçmek için hazırlanmıştır. İsim fiil ve mastar yapıları, fiillerin isim veya isim gibi kullanıldığı durumları ifade etmek için kullanılır. Bu testte, 5 soru bulunmaktadır ve her sorunun üç seçeneği vardır. Doğru cevabı işaretleyerek bilginizi sınayabilirsiniz.

- My battery is almost dead, do you have my charger? + Sorry about that, I forgot ___ your charger!
- I’m having trouble sleeping nowadays. + Have you tried ___ milk before you go to bed?
- If you have trouble sleeping, you should ___ ___ coffee after 5 p.m.
- I would like ___ a new car, but I don’t have any money! I don’t know what to do! + Did you even try ___ some money?
+ I enjoyed ___ football with my friends when I was a kid. I even remember ___ them 6-0 one time!
I enjoy _____ books in my free time.
Which sentence is correctly formulated with the infinitive?
Choose the correct negative form of the sentence: "She doesn't like swimming in the sea."
I would like ____ a new language.
Mark the sentence with the correct form of the verb in the gerund:
/
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Eğer içeriğimizden faydalandıysanız İngilizce eğitimi ve çocuk gelişimi hakkında bilgiler verdiğimiz diğer blog yazılarımızı da okumayı unutmayın. Çocuğunuz için bir İngilizce kursu arıyorsanız da uzman eğitmenlerimizle çocuklara İngilizce dersi verdiğimiz online kursumuz Novakid’deki programlarımıza bir göz atın – üstelik ilk ders tamamen bedava!

4.3/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.