Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Share
LinkedIn share icon
28.12.2023
Time icon 8 min

B1 İngilizce Seviyesi: İleri Orta Düzeyde Dil Becerilerini Keşfedin

Table of contents

B1 seviyesi, kişilerin bir yabancı dili orta düzeyde kullanabildikleri anlamına gelir. Bu seviyede olanlar, ilgili yabancı dilin ana kullanıcıları ile iletişim kurabilir ve ciddi hatalar yapmazlar.

Konuşma becerileri açısından, günlük konularda basit sohbetler yapabilir, düşüncelerini, planlarını ve deneyimlerini ifade edebilirler. Dinleme becerileriyle, tanıdık konulardaki günlük konuşmalardan ana noktaları anlarlar. Yazma yetenekleriyle, tanıdık konular üzerine basit metinler oluşturabilir, okuma becerileriyle ise günlük konularla ilgili metinleri ve basit olay açıklamalarını anlarlar.

B1 seviyesinde bulunmak, CEFR sisteminde orta kısımda yer almak demektir. Bu seviye, temel dil bilgisi olan A2 seviyesi ile daha üst düzeyde olan B2 seviyesi arasındadır. A2 seviyesi ile karşılaştırıldığında, B1 seviyesindeki kişiler düşüncelerini daha akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilirler. B2 seviyesine göre ise, daha karmaşık ve detaylı dil kullanma becerisi gerekmese de yine de istenir.

B1 Seviyesinde Dil Becerileri

B1 seviyesindeki kişiler, tanıdık konularda basit ama anlaşılır konuşmalar yapabilirler. Duygularını, hayallerini, düşüncelerini ve planlarını ifade edebilir, iş, okul, hobiler gibi günlük konular üzerine tartışabilirler. Ayrıca, İngilizce konuşulan ülkelerde karşılaşılabilecek tipik iletişim durumlarında başa çıkabilme yeteneğine sahiptirler.

B1 seviyesinde, öğrenenler, iş, okul, boş zaman gibi günlük yaşamda sıkça karşılaşılan konularda açık ve standart ifadelerden ana fikirleri anlayabilirler. Basit bir hikayeyi veya bir argümanı takip edebilirler.

Okuma becerisi açısından, B1 seviyesindeki kişiler, kişisel mektuplardaki olaylar, duygular ve dilekleri içeren basit açıklamalara dair metinleri anlayabilirler. Aynı zamanda, tanıdık konulardaki basit talimatları veya makaleleri anlayabilirler.

Bu seviyedeki kişiler, tanıdık veya ilgi çekici konularda basit, tutarlı metinler yazabilirler. Olayları, deneyimleri, hayalleri, umutları ve hedefleri açıklayabilir, kısa bir şekilde görüşlerini veya planlarını açıklayabilirler. Ayrıca, basit kişisel mektuplar yazarak deneyimlerini veya izlenimlerini açıklayabilirler.

B1 Seviyesinde İngilizce Öğrenme ve Öğretme

B1 seviyesinde İngilizce öğretimi, genellikle pratik bağlamlarda iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu aşamada, dilin günlük yaşamda pratik kullanımına ve görev odaklı bir yaklaşıma vurgu yapmak önemlidir, bu da dil görevlerini gerçekleştirerek öğrenmeyi içerir.

İngilizce B1 seviyesinde, konuşma ve dinleme becerilerini doğal ve sosyal bağlamlarda geliştirmek için etkileşim ve grup çalışması da önemlidir.

B1 seviyesinde İngilizce öğretimine yardımcı olabilecek şunlar olabilir:

 • Rol yapma, grup tartışmaları ve günlük durumların simülasyonları gibi dil görevlerini gerçekleştirerek düzenli konuşma pratiği yapmak.
 • Tanıdık konularda diyalogları, radyo programlarını veya podcast’leri dinleyerek İngilizce dinleme becerilerini geliştirmek.
 • Deneyimleri açıklama, liste yazma veya kısa yazı yazma gibi pratik okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kısa makaleler, hikayeler veya talimatları okumak.
 • İngilizce B1 seviyesinde uygun dil bilgisi ve sözcük bilgisi içeren ders kitapları kullanmak.

B1 seviyesindeki öğrencilere uygun seviyede teori ve pratik alıştırmalar içeren kaynaklar önemlidir. Duolingo, Babbel veya Rosetta Stone gibi çevrim içi platformlar aracılığıyla sunulan çevrim içi kurslar, kelime bilgisini ve dilbilgisini pekiştirmede etkili olabilir. Mobil uygulamalar da B1 seviyesinde faydalıdır, çünkü düzenli ve günlük alıştırmaları mümkün kılarlar. Orta düzeyde İngilizce öğrenme sürecindeki disiplin önemlidir.

En iyi seçeneği belirlemek, öğrencinin bireysel tercihlerine ve öğrenme tarzına bağlı olacaktır. Örneğin, görsel öğrenenler çevrim içi kurslar ve etkileşimli alıştırmalarla daha iyi hissedebilirken, pratiğe dayalı öğrenme ve tekrar yoluyla öğrenenler, düzenli alıştırmaları mümkün kılan mobil uygulamalardan faydalanabilirler.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce B1 Seviyesindeki Zorluklar ve Çözümler

İngilizce öğreniminde B1 seviyesinde olan bireyler çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler.

İletişimde sıkça karşılaşılan bir sorun, sınırlı bilinen kelime dağarcığı ve daha karmaşık düşünceleri ifade etme zorluğudur. Dinleme becerileri açısından, daha hızlı ve doğal diyalogları anlama ve farklı aksanları tanıma zorluğu bir zorluk olabilir.

Okuma konusunda öğrenenler, özellikle bilinmeyen kelime dağarcığı içeren daha karmaşık metinleri anlama konusunda zorluk yaşayabilirler. Yazma konusundaki zorluk, daha uzun, tutarlı metinler oluşturmak ve dilbilgisel yapıları doğru kullanmaktır.

Bu zorlukları nasıl çözebilirsiniz? Sürekli sistemli bir öğrenme ve sık tekrarlarla. Ayrıca şu yöntemler de yardımcı olabilir:

 • Farklı konularda konuşma pratiği yaparak kelime dağarcığını genişletmek ve konuşma becerilerini geliştirmek.
 • Grup dil derslerine veya konuşma kulüplerine katılarak güvenli bir ortamda konuşma pratiği yapma.
 • İngilizce dilinde radyo programları, podcast’ler veya dizileri düzenli olarak dinleyerek farklı aksanlara ve konuşma hızına alışma.
 • Transkriptlerle birlikte materyaller kullanarak metni dinleme sırasında takip etme.
 • Makaleler, hikayeler ve kitaplar da dahil olmak üzere çeşitli metinleri okuma, bu da anlayışı ve kelime dağarcığını genişletmede yardımcı olabilir.
 • Yeni kelimeleri anlamak ve öğrenmek için sözlükler ve çevrim içi araçları kullanma.
 • Farklı konularda düzenli günlükler veya denemeler yazarak dilbilgisel yapıları ve metin düzenini pratiğe dökme.

B1 Seviyesi Değerlendirme Yöntemleri

B1 seviyesindeki dil becerilerini değerlendirmek, öğrencilerin en büyük zorluk yaşadıkları alanlara odaklanmalıdır. Bu, ilerlemeleri kesin bir şekilde belirlemeye ve daha fazla gelişim için alanları tanımlamaya yardımcı olacaktır.

İngilizce B1 seviyesinde, iletişim ve daha karmaşık düşünceleri ifade etme konusunda sıkça karşılaşılan bir zorluk olduğundan, etkili bir değerlendirme yöntemi konuşma pratiği olabilir. Bu tür egzersizlerde akıcılık, kelime dağarcığı çeşitliliği ve dilbilgisel doğruluk değerlendirilebilir.

İngilizce B1 seviyesindeki öğrencilerin daha uzun ve tutarlı metinler yazma konusunda zorlanabileceği göz önüne alındığında, genellikle yazılı testler kullanılır. Bu testler, açıklamalar, kısa basit denemeler veya mektuplar yazmayı içerebilir, böylece metin organizasyonu, dilbilgisi doğruluğu ve kelime dağarcığı zenginliği değerlendirilebilir.

Dinleme becerileri açısından, kaydedilmiş diyalogların veya kısa konuşmaların içeriğini anlama testleri uygulanabilir. Ayrıca, okuma becerilerini değerlendirmek için metin içeriğini anlama testleri etkili olabilir, bu da ana fikirleri, detayları ve sonuç çıkarma becerilerini içerebilir.

B1 seviyesinde değerlendirme, dilbilgisel yeteneklerin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak için farklı yönleri içermelidir, bu da öğrenenin dil becerilerinin eksiksiz bir değerlendirmesine olanak tanır.

İngilizce Dilinde Seviyelerin Sayısı

İngilizce dil becerilerinin değerlendirilmesinde, Ortak Avrupa Dil Portföyü (CEFR) ile uyumlu olarak altı ana dil seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyeler şunlardır: A1 – Başlangıç, A2 – Temel, B1 – Orta düzey, B2 – İleri orta düzey, C1 – İleri, C2 – Ana dil kullanıcısı düzeyinde yetkinlik.

İngilizce B1 seviyesi, bu hiyerarşinin ortasında yer alır ve dilde orta düzeyde iletişim kurma yeteneğini ifade eder. Bu seviyedeki kişiler, İngilizce dilini günlük yaşamda anlama ve kullanma, görüş belirtme, basit tartışmalara katılma ve tipik iletişim bağlamında başa çıkma becerisine sahiptir.

Daha yüksek bir seviyeye, yani B2’ye geçmek isteyen öğrencinin kelime dağarcığını genişletmeye, konuşma akıcılığını geliştirmeye, daha karmaşık metinleri anlama yeteneğini artırmaya ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanması gerekmektedir.

B2 seviyesine geçiş aynı zamanda dilin çeşitli durumlara adapte edilme yeteneğini artırma ve ifadelerin nuanslarını ve bağlamını daha iyi anlama yeteneğini içerir. Düzenli dil egzersizleri, hem bireysel olarak hem de öğretmen rehberliğinde, dil öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar ve daha yüksek dil becerisi seviyelerine ulaşmada yardımcı olur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Novakid’le tanışın!

Tabii ki, İngilizce seviyeleri gibi dilbilgisi konularının kurallarını öğrenmek önemlidir. Ancak, dilin öğrenilmesinde temel unsurlardan biri de konuşmaktır. Bu nedenle, Novakid çocuk İngilizce kursu, uzman eğitmenlerimizle çocuklara İngilizceyi sevdirmeyi ve öğretmeyi hedefler. İlk deneme dersinizi ücretsiz olarak hemen alabilirsiniz!

Rate this post

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.