Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede durum fiilleri (Stative verbs) nelerdir, nasıl kullanılırlar?
Dil bilgisi
Star icon
28.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede durum fiilleri (Stative verbs) nelerdir, nasıl kullanılırlar?

İçindekiler

İngilizcede “stative verbs” olarak bilinen durum fiilleri, özel bir fiil çeşididir. Bu fiiller aktif olarak yapılan bir eylemden değil, bir durum belirten eylemlerden bahsederler. İngilizcede durum fiilleri, hareket fiillerinin aksine continuous tense yapılarıyla kullanılamazlar veya kullanıldıklarında anlam değişikliğine uğrarlar. 

Örneğin “koşmak” anlamına gelen “run” fiili bir hareket fiiliyken (action verb) “nefret etmek” anlamına gelen “hate” fiili bir durum fiilidir (stative verb). “Ben koşuyorum.” demek için present continuous tense kullanarak “I’m running.” diyebiliriz fakat bir şeyden nefret ettiğimizi söylemek için “I’m hating.” diyemeyiz, sadece “I hate” dememiz gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Durum fiilleri sadece simple yapılarla kullanılabilir fakat hareket fiilleri hem continuous hem de simple yapılarla kullanılabilir. Dolayısıyla bir fiil karşınıza continuous bir yapıyla çıktığında bunun bir hareket fiili (action verb) olduğundan emin olabilirsiniz. Ama simple bir yapıyla kullanılan bir fiil, hem bir durum fiili (stative verb) olabilir hem de hareket fiili (action verb). Bu durumlarda anlamı bağlamdan çıkarmalısınız.

Bu içeriğimizde İngilizcede en çok kullanılan stative verbleri ve anlamlarını örnek cümlelerle inceleyeceğiz, bunların nasıl anlam değişikliklerine uğradıklarını göstereceğiz. Durum fiillerinin en yaygın istisnalarına da göz attıktan sonra bilgi testimizle stative verb konu anlatımını ne kadar anladığınızı ölçmenize yardım edeceğiz.

İngilizce durum fiilleri listesi (Stative verbs list)

Aşağıdaki listeden en yaygın durum fiillerini ve anlamlarını görebilirsiniz, fakat anlam değişikliklerini anlamak ve durum fiillerine örnek cümleleri incelemek için yazımızın devamına göz atmanızı da öneririz. Aşağıdaki listedeki anlamların sadece durum fiili kullanımında geçerli olduğunu hatırlatalım.

 • Duygu ve hisler
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çevirisi
Love Sevmek
Like Beğenmek
Hate Nefret etmek
Admire Hayran olmak
Adore Tapmak
Detest Tiksinmek
Resent Gücenmek
Fear Korkmak
Envy Kıskanmak

 • Sahiplik
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çevirisi
Own Sahip olmak
Possess Sahip olmak
Belong Ait olmak
Contain İçermek
Hold Barındırmak

 • Duyular
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çevirisi
See Görmek
Hear Duymak
Smell Kokmak
Taste … gibi tadı olmak
Look … gibi görünmek

 • Düşünceler
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çeviri
Believe İnanmak
Know Bilmek
Understand Anlamak
Think Düşünmek
Doubt Bir şeyin olmasından şüphelenmek
Remember Hatırlamak
Forget Unutmak
Assume Varsaymak

 • Ölçüler
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çeviri
Weigh … ağırlığı olmak
Cost … mâl olmak
Measure … ölçüsünde olmak
Owe Borçlu olmak
Equal Eşit olmak
Consist of …den oluşmak

 • Var olmak
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çeviri
Be Olmak
Exist Var olmak
Seem … gibi görünmek
Appear … gibi görünmek

 • İstek
Durum fiili (Stative verb) Türkçe çeviri
Want İstemek
Wish Dilemek
Desire Arzulamak
Prefer Tercih etmek
Hope Ummak
Need İhtiyaç duymak

İngilizcedeki en yaygın durum fiilleri (Stative verbs)

İngilizcedeki durum fiillerini anlamlarına göre birkaç farklı kategoriye ayırabiliyoruz. Fiillerden bazıları continuous bir yapıyla kullanılınca anlam değişikliğine uğrayabiliyor, bazıları ise continuous bir yapıyla hiç kullanılamıyor. İngilizce durum fiillerini (Stative verbs) sayarak bitirmemiz mümkün değil fakat en sık kullanılanlara ve uğradıkları anlam değişikliklerine aşağıda yer verdik.

Duygu ve hislerle alakalı İngilizce durum fiilleri

İngilizce durum fiilleri arasında en çok karşılaştığımız kategorilerden bir tanesi duygularımızdan bahsetmek için kullandığımız fiiller.

 • Love (Sevmek)

Örnek: I love you. (Seni seviyorum.)

 • Hate (Nefret etmek)

Örnek: She hates being late. (Geç kalmaktan nefret eder.)

 • Admire (Hayran olmak)

Örnek: They admire your courage. (Cesaretine hayranlar.)

 • Adore (Tapmak)

Örnek: He adores classical music. (Klasik müziğe tapıyor.)

 • Detest (Tiksinmek)

Örnek: I detest dishonesty. (Dürüst olmayan insanlardan tiksinirim.)

 • Resent (Gücenmek)

Örnek: She resents having to work late. (Geç saatlere kadar çalışmak zorunda olmasına güceniyor.)

 • Fear (Korkmak)

Örnek: He fears heights. (Yükseklikten korkar.)

 • Envy (Kıskanmak)

Örnek: They envy your success. (Başarını kıskanıyorlar.)

Sahiplikle alakalı İngilizce durum fiilleri

Bir şeye sahip olmakla ilgili İngilizce durum fiilleri de oldukça yaygın.

 • Have (Sahip olmak)

Örnek: We have a new car. (Yeni bir arabamız var.)

“Have” fiili continuous bir yapıyla bir yardımcı fiil olarak kullanılıp çeşitli anlamlara da gelebiliyor.

Örnek: Betül is having a shower. (Betül duş alıyor.)

Örnek: I am having breakfast right now. (Şu an kahvaltı yapıyorum.)

 • Own (Sahip olmak)

Örnek: She owns a collection of rare books. (O bir nadir kitap koleksiyonuna sahip.)

 • Possess (Sahip olmak)

Örnek: He possesses great knowledge about history. (Tarihe dair büyük bir bilgi birikimine sahip.)

 • Belong (Ait olmak)

Örnek: This book belongs to me. (Bu kitap bana ait.)

 • Contain (İçermek)

Örnek: The box contains old letters. (Kutu eski mektuplar içeriyor.)

 • Hold (Barındırmak)

Örnek: The contract holds significant value for both parties. (Sözleşme her iki taraf için de önemli bir değer barındırıyor.)

“Hold” fiili durum fiili olarak “barındırmak” veya “sahip olmak” gibi anlamlara gelse de hareket fiili olarak kullanılınca “tutmak” anlamına geliyor.

Örnek: I am holding this box right now. (Şu an bu kutuyu tutuyorum.)

Bununla birlikte hareket fiillerinin sürekli continuous tense ile kullanılmak zorunda olmadıklarını da hatırlatalım, böyle durumlarda anlamı bağlamdan çıkarabilirsiniz.

Örnek: Can you hold this book for me, please? (Benim için bu kitabı tutar mısın lütfen?)

Duyularla ilgili İngilizce durum fiilleri (Stative verbs)

Beş duyumuza hitap eden fiiller de durum fiilleri arasında büyük bir yer kaplamakta.

 • See (Görmek)

“See” fiili durum fiili olarak kullanılınca bildiğimiz “görmek” anlamına geliyor. Hareket fiili olarak kullanılırsa ise “görüşme, buluşma” anlamını taşıyor.

Örnek: I see the stars. (Yıldızları görüyorum.)

Örnek: Are you seeing your mother today? (Bugün annenle görüşüyor musun?)

 • Hear (Duymak)

Örnek: She hears the music playing. (Müziği çalarken duyuyor.)

 • Smell (Kokmak / Koklamak)

“Smell,” durum fiili olarak “kokmak” anlamına gelirken hareket fiili olunca “koklamak” anlamını taşıyor. 

Örnek: The coffee smells so good! (Kahve çok iyi kokuyor.)

Örnek: We are smelling the coffee. (Kahveyi kokluyoruz.)

 • Taste (… gibi tadı olmak / Tadına bakmak)

“Taste” fiili de tıpkı “smell” gibi iki anlama gelebiliyor. Durum fiili olarak kullanıldığında bir şeyin tadının nasıl olduğunu anlatan bu fiil, hareket fiili olarak kullanılınca bir şeyin tadına bakmak anlamına geliyor.

Örnek: I think this chocolate tastes like grape. (Bence bu çikolatanın tadı üzüme benziyor.) 

Örnek: Ahmet is tasting the chocolate, let’s see what he’ll think. (Ahmet çikolatayı tadıyor, bakalım ne düşünecek.)

 • Look (Görünmek / Bakmak)

“Look”, durum fiili olarak kullanılırken “görünmek” anlamına gelir fakat hareket fiiliyken “bakmak” anlamını taşır.

Örnek: You look stunning! (Büyüleyici görünüyorsun!)

Örnek: He’s looking at the stars. (Yıldızlara bakıyor.)

Düşüncelerle ilgili İngilizce durum fiilleri

Bir konu hakkındaki düşüncelerimizi veya aklımızdan geçenleri ifade ederken aşağıdaki durum fiillerinden yararlanıyoruz.

 • Believe (İnanmak)

Örnek: We believe in your potential. (Potansiyeline inanıyoruz.)

 • Know (Bilmek)

Örnek: I know the answer. (Cevabı biliyorum.)

 • Understand (Anlamak)

Örnek: He understands the problem now. (Problemi şimdi anlıyor.)

 • Think (Düşünmek)

“Think” fiili de hem durum hem de hareket fiili olarak karşımıza çıkıyor. Durum fiili olarak düşündüğümüzde bir fikir belirtme anlamı taşırken hareket fiili olarak düşündüğümüzde aktif bir düşünme hâlini anlıyoruz.

Örnek: She thinks it’s a good idea. (İyi bir fikir olduğunu düşünüyor.)

Örnek: I’m still thinking about it. (Hâlâ onun hakkında düşünüyorum.)

Bununla birlikte işinize yarayabilecek bir küçük bilgi daha verelim: Hareket fiili olan “think” geçişsizdir, yani bir nesneye ihtiyaç duymaz. Düşünme eyleminde bulunurken neyi düşündüğümüzü söylemek zorunda olmayız, eğer hakkında düşündüğümüz şeyi söyleyeceksek “about” deriz. Fakat durum fiili olan “think” geçişlidir. O fiili kullanarak fikir belirtirken sonrasında ne düşündüğümüzü, ne fikrinde olduğumuzu söylememiz gerekir.

 • Doubt (Şüphelenmek)

Örnek: I doubt that’s the right decision. (Bunun doğru karar olduğundan şüpheliyim.)

 • Remember (Hatırlamak)

Örnek: He remembers your kindness. (Senin iyiliğini hatırlıyor.)

 • Forget (Unutmak)

Örnek: She forgets her passwords frequently. (Şifrelerini sık sık unutuyor.)

 • Assume (Varsaymak)

Örnek: We assume they are coming to the party. (Partiye geleceklerini varsayıyoruz.)

Ölçülerle ilgili İngilizce durum fiilleri (Stative verbs)

İşte ölçülerden bahsederken kullandığımız İngilizce durum fiillerine örnekler!

 • Weigh (… ağırlığında olmak / Tartmak)

“Weigh” fiili durum fiili olunca bir şeyin ağırlığının ne kadar olduğunu belirtiyor, hareket fiili olunca ise “tartmak” anlamına geliyor.

Örnek: I’m weighing the package now. It seems it weighs two kilos. (Şu an paketi tartıyorum. Görünen o ki iki kilo ağırlığında.)

 • Cost (Mâl olmak)

Örnek: This watch costs a fortune. (Bu saat bir servet maliyetinde.)

 • Measure (.. ölçüsünde olmak / Ölçmek)

“Measure” fiili, bir şeyin ölçüsünün ne kadar olduğunu söylemek için kullanılınca bir durum fiili oluyor. Fakat aynı fiili “bir şeyi ölçmek” anlamında da kullanabiliyoruz, aynı “weigh” gibi!

Örnek: The room measures ten by twelve feet. (Oda on ila on iki feet ölçülerinde.)

Örnek: Can you measure this piece of cloth, please? (Şu kumaş parçasını ölçebilir misin lütfen?)

 • Owe (Borçlu olmak)

Örnek: I owe you twenty dollars. (Sana yirmi dolar borçluyum.)

 • Equal (Eşit olmak)

Örnek: One kilogram equals 2.2 pounds. (Bir kilogram 2.2 pounda eşit.)

 • Consist of (…den oluşmak)

Örnek: The test consists of four sections. (Test dört bölümden oluşuyor.)

Var olmakla ilgili İngilizce durum fiilleri (Stative verbs)

Bir şeyin varlığından bahsederken kullandığımız İngilizce durum fiillerini (stative verbs) incelemeye geçebiliriz.

 • Be (Olmak)

“Be” fiili durum fiili olduğunda “olmak” anlamına gelir, hareket fiili olarak continuous bir yapıyla kullanıldığında ise “davranmak” anlamına gelir. Geçici bir olma hâli olarak düşünebilirsiniz.

Örnek: I am happy. (Mutluyum.)

Örnek: You are being very childish right now. (Şu an çok çocuksu davranıyorsun.)

 • Exist (Var olmak)

Örnek: Ghosts don’t exist. (Hayaletler yoktur.)

 • Seem (Görünmek)

Örnek: She seems upset. (Üzgün görünüyor.)

 • Appear (Görünmek)

Örnek: He appears to be lost. (Kaybolmuş gibi görünüyor.)

İsteklerle ilgili İngilizce durum fiilleri

İşte istek ve dileklerle ilgili İngilizce durum fiilleri!

 • Want (İstemek)

Örnek: I want a new phone. (Yeni bir telefon istiyorum.)

 • Wish (Dilemek)

Örnek: She wishes for a peaceful life. (Huzurlu bir hayat diliyor.)

 • Desire (Arzulamak)

Örnek: He desires a chance to prove himself. (Kendini kanıtlama fırsatı arzuluyor.)

 • Prefer (Tercih etmek)

Örnek: We prefer tea over coffee. (Çayı kahveye tercih ediyoruz.)

 • Hope (Ummak)

Örnek: I hope you understand. (Umarım anlarsın.)

 • Need (İhtiyaç duymak)

Örnek: She needs assistance. (Yardıma ihtiyacı var.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce durum fiillerinin istisnaları

İngilizcedeki durum fiilleri, hem yazılı dilde hem de günlük hayatta çok büyük oranda yukarıda anlattığımız kurallarla kullanılıyor. Bazı durum fiilleri continuous yapılarla kullanılamıyor, bazıları ise kullanılıyor ve farklı bir anlama bürünüyor.

Fakat bu durum her zaman geçerli değil. Bazı özel koşullarda geçici bir durumu özellikle vurgulamak için veya farklı bir şekilde konuşmak için (mesela reklamlar için) durum fiillerini continuous tense ile kullanabiliyoruz. 

Buna bir örnek olarak “I’m lovin’ it!” sloganını gösterebiliriz. Aslında “love” bir durum fiili olduğu için continuous tense ile kullanılmaması gerekiyor ama bu slogan reklam amaçlı olduğundan dolayı bu kullanımla farklı bir söylem yaratılmış.

Bu istisnalar sadece reklamcılıkta geçerli değil. Günlük hayattaki sohbetlerde İngilizce durum fiillerini (stative verbs) continuous yapılarla kullanarak geçici bir durumu vurgulayabiliyoruz veya bir durumun anlık olarak başladığını söyleyebiliyoruz. Örneğin aşağıdaki cümleyi söyleyen kişinin o şarkıyı genel olarak beğendiğini değil, o anda beğenmeye başladığını veya hoşuna gittiğini anlıyoruz.

Örnek: I’m really liking this new song. (Bu yeni şarkıyı çok beğeniyorum.)

İngilizce stative verbs bilgi testi

Stative verbs konu anlatımını tamamladığımıza göre konuyu pekiştirmeniz için çözebileceğiniz bilgi testimize geçebiliriz. Kolaylıklar diliyoruz!

You ___ really nice, is that a new perfume?
She ___ at you very angrily, what happened?
This bottle of water ___ around 500 grams.
A: What are you doing? B: Don’t bother me. I ___.
A: What are you doing? B: I ___ breakfast right now.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘president’ kelimesinin büyük harfle başlaması gerekirdi?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir stative verb kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir stative verb kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir stative verb kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir stative verb kullanılmıştır?
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Durum fiilleri gibi konuları öğrenmek İngilizce öğrenme yolculuğunda oldukça önemli, fakat asıl önemli olan şey dili yaşayarak doğal şekilde öğrenmek. Online İngilizce kursu Novakid’de çocuklara bu imkânı sunuyoruz. Eğlence ve konuşma dolu İngilizce derslerimizle onlara bu yabancı dili sevdirerek öğretiyoruz. Siz de ilk deneme dersinizi ücretsiz alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.