Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler: Detaylı konu anlatımı ve bilgi testi!
Dilbilgisi
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 1 yorum

İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler: Detaylı konu anlatımı ve bilgi testi!

İçindekiler

Dil bilgisinde kelimeler; sıfatlar, isimler, fiiller, zarflar gibi farklı sınıflarda incelenir. İsimler, tıpkı İngilizcede olduğu gibi bütün dillerin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanları, yerleri, objeleri, fikirleri, kavramları işaret eden isimler, birçok farklı kategoriye ayrılır. 

Bu yazımızda isimleri sayılabilen ve sayılamayan isimler olarak ikiye ayırıp bu iki kategorinin farkını inceleyeceğiz. Sonrasında ise İngilizcedeki sayılabilen ve sayılamayan isimlerin farkını daha iyi anlamanız için bir quiz yapacağız. O hâlde haydi başlayalım!

Sayılabilen isimler (Countable nouns) nedir?

Sayılabilen isimler, adından da anlayabileceğiniz üzere miktarını belli bir sayıyla ifade edebileceğimiz isimlerdir. Kalem, sandalye, şişe gibi isimler belli sayıda bulunabileceği için sayılabilen isimler (countable nouns) olarak adlandırılırlar.

Sayılabilen isimler, sayılarla ve artikellerle (“a, an, the”) birlikte kullanılabilirler. Örneğin elimizde iki adet elmamız var diyelim, bu durumda elimizdekilere “two apples” diyebiliriz. Eğer tekil bir isimden bahsedeceksek bu sefer artikel kullanırız, örneğin “bir elma” ifadesini İngilizcede “an apple” olarak söyleriz.

Sayılamayan isimler (Uncountable nouns) nedir?

Sayılamayan isimler, adından da belli olduğu gibi miktarını belli bir sayıyla ifade etmenin imkânsız olduğu isimlerdir. Saç, süt, su, kum gibi isimleri taneyle belirtmek imkânsızdır, bunun gibi isimler sayılamayan isimler olarak adlandırılırlar.

Sayılamayan isimlerin miktarını belli etmek için sayı veya “a / an” artikellerini kullanamayız, çünkü bu isimleri sayıyla belirtmek mantıksal olarak mümkün değildir. Bunun yerine İngilizcede “quantifier” adı verdiğimiz niceleme sözcüklerinden veya bu isimlerin miktarını belirtebilecek ölçeklerden yararlanırız.

Örneğin “süt” anlamına gelen “milk” sözcüğü her ne kadar sayılamasa da onu sayılabilir hâle getirmek mümkün. “Bir süt” demek yerine “bir şişe süt,” yani “a bottle of milk” diyebiliriz. İki kilo undan mı bahsetmek istiyorsunuz? “Two kilograms of flour” demeniz yeterli olacaktır.

Böyle kullanımlara birçok sayılamayan isimde rastlamak mümkün. Aşağıdaki listeden sayılamayan isimleri sayılabilir hâle getiren bazı ölçülere göz atabilirsiniz.

 • Can: Kutu (A can of coke)

 • Bottle: Şişe (Two bottles of milk)
 • Glass: Bardak (A glass of water)
 • Slice: Dilim (A slice of cake)
 • Bowl: Kase (A bowl of soup)
 • Loaf: Somun (Three loaves of bread)
 • Piece: Parça (A piece of chocolate)
 • Jar: Kavanoz (A jar of jam)

 • Packet: Paket (Five packets of biscuit)

Countable / uncountable nouns listesi

İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimleri daha iyi anlayabilmeniz için ikisini karşılaştırmanıza yardım edecek bazı örnekler içeren, aşağıdaki tablomuzu inceleyebilirsiniz. Sayılabilen isimler kişilerden, objelerden ve mekanlardan vb. oluşurken sayılamayan isimler akışkan maddeler, kavramlar, duygular gibi unsurlar içeriyor.

Countable Uncountable
Pen (Kalem) Water (Su)
Chair (Sandalye) Sand (Kum)
Bottle (Şişe) Milk (Süt)
Car (Araba) Hair (Saç)
Person (Kişi) Coffee (Kahve)
Pet (Evcil hayvan) Air (Hava)
Book (Kitap) Sugar (Şeker)
Apple (Elma) Equipment (Ekipman)
Dog (Köpek) Knowledge (Bilgi)
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Niceleme sözcükleri (Quantifiers) nedir?

Niceleme sözcükleri, bir isimden önce gelerek o ismin miktarını belirtir. “Biraz, bir sürü, çok fazla” gibi kelimeleri buna örnek olarak gösterebiliriz. İngilizcede “quantifiers” olarak adlandırdığımız bu sözcüklerin bazıları sayılamayan isimlerle, bazıları sayılabilen isimlerle, bazıları ise ikisiyle de kullanılır.

Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler için en sık kullanılan nicelik sözcüklerini ve Türkçe karşılıklarını aşağıdan inceleyebilir, sonrasında ise detaylı açıklamalarına göz atabilirsiniz!

 • Some: Biraz, bazı
 • Any: Hiç, herhangi
 • Many: Çok, birçok (Sayılabilen isimlerle)
 • Much: Çok (Sayılamayan isimlerle)
 • A lot of: Bir sürü, çok
 • A few: Birkaç (Sayılabilen isimlerle)
 • Few: Çok az (Sayılabilen isimlerle)
 • Several: Birkaç, çeşitli (Sayılabilen isimlerle)
 • A little: Biraz (Sayılamayan isimlerle)
 • Little: Çok az (Sayılamayan isimlerle)
 • Plenty of: Bol miktarda
 • All: Tüm, bütün
 • Most: Çoğu

Bu niceleme sözcüklerini önüne geldikleri isme göre aşağıdaki tablodaki gibi sınıflandırabiliriz.

Sayılabilen isimlerle Her ikisiyle Sayılamayan isimlerle
Many Some Much
A few / few Any A little / little
Several A lot of
Plenty of
All
Most

 

Çoğu niceleme sözcüğü hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılabiliyor, fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. Eğer sayılabilen bir isimden bahsediyorsak onu çoğul hâlinde kullanmalıyız, fakat sayılamayan bir isim kullanıyorsak tekil hâlinden yararlanmalıyız.

Örnek: Have you got any milk? (Hiç sütün var mı?)

Örnek: Have you got any bottles? (Hiç şişen var mı?)

Yukarıdaki örneklerin birinde ismi tekil hâlde, diğerinde ise çoğul hâlde kullandık. Çünkü sayılamayan bir isim olan “milk” kelimesini çoğul olarak kullanmamızın bir mantığı bulunmuyor. 

Dilerseniz gelin en sık karşımıza çıkan niceleme sözcüklerinin kullanımıyla ilgili bazı detaylardan bahsedelim.

“Some” nerelerde ve nasıl kullanılır?

“Biraz, bazı, birkaç” anlamlarına gelen “some” kelimesi, hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerin önüne gelir. Olumlu cümlelerde kullanılan bu niceleyicinin kullanım örneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte “some” ile ilgili cümleler!

 • I have some friends in New York. (New York’ta birkaç arkadaşım var.)
 • She bought some milk from the store. (O, dükkandan biraz süt aldı.)
 • Would you like some tea? (Biraz çay ister misin?)
 • Can I have some water, please? (Biraz su alabilir miyim, lütfen?)
 • I saw some birds in the sky. (Gökyüzünde birkaç kuş gördüm.)
 • We need some information about the project. (Projeye dair biraz bilgiye ihtiyacımız var.)

“A lot of” kullanımı

“Çok” anlamına gelen “a lot of” kelimesi, hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerin önüne gelir. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılan bu niceleyici, büyük miktarlarda veya çok sayıda olan şeyleri ifade eder. İşte “a lot of” kullanımının bazı örnekleri!

 • I have a lot of friends in İstanbul. (İstanbul’da çok arkadaşım var.)
 • She drank a lot of water during the workout. (O, antrenman sırasında çok su içti.)
 • We bought a lot of groceries from the supermarket. (Süpermarketten çok fazla yiyecek aldık.)
 • There are a lot of books in the library. (Kütüphanede çok kitap var.)
 • He has a lot of information about the subject. (Konu hakkında çok bilgisi var.)
 • She spent a lot of money on clothes. (O, kıyafetlere çok para harcadı.)
 • We saw a lot of stars in the sky last night. (Dün gece gökyüzünde çok yıldız gördük.)

İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimlerin fiil çekimi

İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimler fiil çekiminde farklı özellikler gösterebiliyor. Gelin bunun detaylarına birlikte göz atalım.

 • Sayılabilen isimler

İşin bu kısmı oldukça kolay. Sayılabilen isimler tekil olunca tekil bir fiil çekimi, çoğul olunca ise çoğul bir fiil çekimi gerektirir.

Örnek: This chair is so comfortable. (Bu sandalye çok rahat.)

Örnek: Those beds don’t look very new. (Şu yataklar çok yeni gözükmüyor.)

 • Sayılamayan isimler

Sayılamayan isimler, bir ölçüyle sayılabilir hâle getirilmedikleri sürece tekil isim olarak davranırlar.

Örnek: Your hair looks so beautiful! (Saçın çok güzel görünüyor!)

 • Sayılabilir hâle getirilmiş isimler

Normalde sayılamayan fakat bir ölçü birimiyle sayılabilir hâle getirilmiş olan isimler, fiili ölçü birimine göre çekimler. Örneğin “iki şişe süt” derken dikkat almamız gereken kısım “süt” değil, “iki şişe” kısmıdır. Eğer bu kısım çoğulsa isim çoğul olarak davranır, tekilse de tekil olarak davranır.

Örnek: Two bottles of milk are more than enough for us. (İki şişe süt bize yeter de artar.)

Örnek: A slice of pizza is not enough for me, I’m too hungry! (Bir dilim pizza bana yetmez, çok açım!)

Sayılabilen / sayılamayan İngilizce isimlerde en sık yapılan hatalar

Aşağıdan sayılabilen ve sayılamayan isimler konusunda en sık yapılan hatalara göz atabilir, kaçınmanız gereken kullanımları öğrenebilirsiniz.

 • Yanlış artikel kullanımı

Sayılamayan isimlerden önce “a” veya “an” getirmek doğru bir kullanım değildir.

Yanlış örnek: I would like a milk. (Bir süt istiyorum.)

Doğru örnek: I would like a bottle of milk. (Bir şişe süt istiyorum.)

 • Yanlış fiil çekimi

Sayılamayan isimleri çoğul olarak kullanmak, sayılabilen çoğul isimleri de tekil olarak kullanmak yanlıştır. Fiil çekimine dikkat etmelisiniz.

Yanlış örnek: There are a lot of sand in the desert. (Çölde bir sürü kumlar bulunur.)

Doğru örnek: There is a lot of sand in the desert. (Çölde bir sürü kum bulunur.)

 • Yanlış çoğul kullanımı

Sayılamayan isimleri çoğul hâle getirmeye çalışmak da sıklıkla rastlanan bir hata.

Yanlış örnek: We need to buy some furnitures. 

Bu örnekte “mobilya” anlamına gelen “furniture” kelimesi sayılabilir olmadığı için tekil olarak kullanılmalıydı.

Bol bol pratik yaparak, dizi / film izleyerek, kitap okuyarak kendinizi İngilizceye aşina kılıp bu hatalardan kaçınmanız mümkün. Pratik yapmaya hemen başlamak isterseniz sizleri yazımızın sonundaki teste bekleriz!

İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler quizi!

Aşağıdaki testimizi çözeren İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler konusunu ne kadar anladığınızı sınayabilir, kendinizi değerlendirip bilginizi tazeleyebilirsiniz. Haydi başlayalım!

I saw ___ birds in the sky.
She has ___ information about the subject.
Too ___ sugar is bad for your health.
At the party, there ___ several different kinds of juices available.
She always has ___ innovative ideas for solving complex problems.
She found ___ useful information online about how to care for her new plant.
Aşağıdaki isimlerden hangisi sayılabilir?
Aşağıdaki isimlerden hangisi sayılamaz?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış bir kullanım bulunur?
He always brings ___ interesting books to read during his long train journeys.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

Gramer kurallarını öğrenmek önemli, fakat İngilizce öğrenirken daha etkili bir yöntem bulunuyor: Konuşmak. Çocukların İngilizceyi konuşarak ve eğlenerek öğrenebilmesi için Novakid’de uzman eğitmenlerimizle online dersler sunuyoruz. Siz de çocuklar için İngilizce kursu Novakid’den ilk deneme dersinizi hemen alın, çocuğunuza İngilizceyi sevdirmeye başlayın!

4.5/5
 1. Özgür

  Çok güzel olmuş. Elinize sağlık.👌🏻

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.