Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce İşaret Zamirler: This, That, These, Those - Kullanımı ve Örnekler
Dil bilgisi
Star icon
12.01.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce İşaret Zamirler: This, That, These, Those – Kullanımı ve Örnekler

İçindekiler

İşaret zamirleri, bizimle aynı yerde veya uzakta bulunan kişilere veya nesnelere işaret etmek için kullanılır. İngilizcede bu zamirler, mesafe ve sayı (tekil veya çoğul) durumuna bağlı olarak farklı biçimler alırlar. Bunları İngiliz dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanabilmek için, bu konuyu daha derinlemesine anlamanızı teşvik ediyoruz. Makalemizde bu zamirlerin pratik kullanımlarına ve öğrencilere bu zamirleri öğrenmelerinde yardımcı olacak anlaşılır örneklerine odaklanacağız.

This ve That – İşaret zamirler tekil sayı

İngilizcede “this” ve “that” zamirleri, tekil sayıdaki kişilere veya nesnelere işaret etme bağlamında önemli bir rol oynar. “This”, konuşan kişiye fiziksel olarak yakın olan veya duygusal ve bağlamsal olarak yakın olan kişilere veya nesnelere atıfta bulunur. Türkçe’ye çevrildiğinde, bu kelimeler “bu”, “şu” veya “o” gibi kelimelere karşılık gelir. Öte yandan, “that” kelimesini, konuşan kişiden uzakta olan veya daha önce bahsedilmiş ve konuşmacıya bilinen nesnelere işaret etmek için kullanırız. Türkçede, karşılığı “şu”, “o” veya “şansta” şeklinde bulunabilir.

Bu iki zamir, sadece konumu belirlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cümle yapısında da önemli bir rol oynar, özellikle sorular ve cevaplarda, hangi nesne veya kişiye atıfta bulunduğumuzu belirlememize yardımcı olurlar. Bu zamirlerin doğru kullanımı, iletişimdeki açıklık ve kesinlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, bu da etkili iletişimde son derece önemlidir. Bu nedenle, “this” ve “that” kelimelerini kullanırken hangi bağlamda olduğumuza dikkat etmek faydalıdır, böylece ifademiz konuşmacı için mümkün olduğunca anlaşılır olur.

These ve Those – İşaret zamirler çoğul sayı

Çoğul sayıda, “these” ve “those” işaret zamirleri, “this” ve “that” ile benzer bir rol oynar, ancak birçok nesneye veya kişiye işaret eder. “These” kelimesini, konuşan kişiye yakın olan nesneleri veya kişileri göstermek için kullanırız. Türkçede, bu kelimeler “bu” veya “bunlar” gibi kelimelere karşılık gelir. Öte yandan, “those” kelimesini, fiziksel, duygusal veya bağlamsal olarak uzak olan nesneleri veya kişileri göstermek için kullanırız. Türkçeye çevrildiğinde, “those” kelimesi “şu” veya “şunlar” gibi bir form alabilir.

Bu zamirler, bir grup insan veya nesne arasında ayrım yapmamız gerektiğinde vazgeçilmezdir. Doğru kullanıldıklarında, iletişimin netliğine katkıda bulunurlar, özellikle birçok öğeyi aynı anda tanımlamamız gereken durumlarda. Bu nedenle, bu zamirleri etkili bir şekilde kullanabilmek için durumsal bağlama ve gösterilen nesnelerin fiziksel veya duygusal yakınlığına dikkat etmek önemlidir, bu da bu zamirleri hassas ve etkili bir şekilde kullanmamıza olanak tanır. Bu kuralları öğrenmek, özellikle çevreyi ayrıntılı bir şekilde tanımlamak veya uzamsal ilişkileri belirlemek gereken durumlarda faydalıdır.

İşaret zamirler kullanım örnekleri

“This,” “that,” “these,” ve “those” işaret zamirleri, günlük iletişimde çeşitli durumlarda kullanılabilir. Bu zamirlerin konuşanın yakınlığına bağlı olarak kişileri, nesneleri ve hatta soyut kavramları hassas bir şekilde işaretlemelerine izin verdiğimizi zaten biliyoruz. Şimdi bunları hangi örnek durumlarda kullanabileceğimizi ve bu zamirlerle cümlelerin nasıl göründüğünü tam olarak inceleyelim.

This ve that – cümle yapısını değiştirme. “This” ve “that” zamirleri cümle yapısını değiştirebilir ve ona yeni bir anlam kazandırabilir.

 • Örneğin, “What’s this?” sorusu, yakındaki bir şeye atıfta bulunurken, “What’s that?” daha uzaktaki bir nesneyi gösterir. Benzer şekilde, “What are these?” ve “What are those?” soruları, işaretlenen nesnelerin uzaklığıyla ilgili farklılık gösterir. Somut olmayan şeylerden bahsetme. işaret zamirleri, eylemler veya duygular gibi somut olmayan şeylerden bahsederken de kullanırız.
 • Örneğin: “Can you explain this concept?” (Bu kavramı açıklayabilir misin?). Benzer şekilde, “I don’t understand that theory.” (Bu teoriyi anlamıyorum.) Duygusal ilişki ifade etme. işaret zamirler, duygusal ilişki ifade etmede yardımcı olur:
 • “Pozitif” için “this” kullanma, “I love this song!” (Bu şarkıyı seviyorum!) “Negatif” için “that” kullanma, “I don’t like that idea.” (Bu fikir bana uymuyor.) Kişileri tanıtma. Kişileri tanıtırken “this” ve “these” kullanırız.
 • Örneğin, “This is my friend, Mark.” (Bu benim arkadaşım, Mark.) Veya “These are my friends.” (Bunlar benim arkadaşlarım.) Birini sormak için “that” ve “those” kullanırız:
 • “Is that your colleague?” (Bu senin meslektaşın mı?) “Are those your dogs?” (Bunlar senin köpeklerin mi?) Telefon görüşmelerinde. Telefon görüşmeleri sırasında “this” ve “that” önemli bir rol oynar.
 • Örneğin: “Hello, this is Joanna speaking.” (Merhaba, ben Joanna konuşuyorum.) Ayrıca şu soruyu sorabiliriz: “Is that John?” (Bu John mu?) Bilinen veya yeni bir şeyden bahsetme. Bilinen bir şeyden bahsederken “that” kullanırız:
 • Örneğin, “That famous painter is in town.” (O ünlü ressam şehirde.) Ve yeni bir şey tanıtırken “this” kullanırız:
 • Örneğin, “This new movie is fantastic!” (Bu yeni film harika!) Zamansal ifadeler. işaret zamirleri, zamansal ifadelerde kullanırız, örneğin “this” şu an veya gelecek zamanla ilgiliyken
 • Örnek, “I’m going on vacation this month.” (Bu ay tatil yapıyorum.) Ve “that” geçmişe işaret ettiğinde
 • Örneğin, “That summer was unforgettable.” (O yaz unutulmazdı.)
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İşaret zamirler ile popüler ifadeler

İşaret zamirler “this,” “that,” “these,” ve “those” birçok yaygın ifadede kullanılır ve sadece günlük iletişimin bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda deyimsel ifadelerde önemli bir rol oynarlar.

İşte “this” ve “that” ile ilgili karakteristik ifadeler:

 1. At this rate (bu hızla): genellikle mevcut olayların eğilimini belirsiz bir geleceğe işaret ettiğinde kullanılır, örneğin: At this rate, we’ll never finish on time. (Bu hızla, asla zamanında bitmeyeceğiz.)
 2. Forget that! (unut bunu!): olumsuz bir durumu veya reddi ifade eder, örneğin: Forget that! I’m not doing it. (Unut bunu! Yapmıyorum.)
 3. In this case (bu durumda): belirli bir duruma atıfta bulunmak istediğimizde kullanılır, örneğin: In this case, we should call a doctor. (Bu durumda, bir doktor çağırmalıyız.)
 4. That’s all (bu kadar): bir ifadeyi veya açıklamayı sona erdirir, örneğin: I’ve finished my report. That’s all. (Raporumu bitirdim. Bu kadar.)
 5. That’s all right (hepsi tamam): bir durumu kabul ettiğimizi ifade eder, örneğin: You forgot to bring the books? That’s all right. (Kitapları getirmeyi unuttun mu? Hepsinin tamam.)
 6. That’s great! (harika!): heyecan veya olumlu bir tepki ifade eder, örneğin: You got the job? That’s great! (İşi aldın mı? Harika!)
 7. That’s it (işte bu): tam olarak aradığımız veya beklediğimiz bir şey olduğunda kullanılır, örneğin: That’s it! I found the solution. (İşte bu! Çözümü buldum.)
 8. That’s right (doğru): birinin sözünü veya ifadesini onaylar, örneğin: That’s right, the meeting is tomorrow. (Doğru, toplantı yarın.)
 9. This way (bu şekilde): bir yöneyi gösterir, örneğin: Follow me, this way to the exit. (Beni takip edin, çıkışa bu şekilde.)

Bunlar daha az yaygın olsa da, “these” ve “those” da İngilizce’de kendine yer bulur. Grupları veya insanları karşılaştırmak veya işaret etmek için kullanılabilir, örneğin:

 1. These are the best cookies I’ve ever had! (Bunlar yediğim en iyi kurabiyeler!)
 2. Those were the days! (İşte o günler!).

Bu ifadelerin bilinmesi önemlidir çünkü günlük iletişimi büyük ölçüde zenginleştirir ve İngilizce dilini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. işaret zamirler this, that, these, those’yi uygun bağlamda kullanmak, doğal ve akıcı bir konuşmaya olanak tanır, bu da yerel İngilizce konuşmacıları arasındaki sohbetlere daha yakın bir deneyim sunar.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Soru: İşaret zamirler nedir?

Cevap: İşaret zamirler, konuşmacının belirli nesneleri veya kişileri işaretlemek için kullandığı kelimelerdir. İngilizce’de yaygın olarak kullanılan İşaret zamirler şunlardır: “this,” “that,” “these,” ve “those.”

 1. Soru: “This” ve “that” arasındaki fark nedir?

Cevap: “This,” konuşmacının yakınındaki bir nesneyi veya kişiyi işaret etmek için kullanılırken, “that” daha uzaktaki bir nesneyi veya kişiyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, “This is my book” (Bu benim kitabım) ve “That is your book” (Şu senin kitabın).

 1. Soru: İşaret zamirlerin sık kullanıldığı ifadeler nelerdir?

Cevap: İşaret zamirler, birçok günlük ifadede yaygın olarak kullanılır. Örneğin, “At this rate” (Bu hızla), “Forget that!” (Bunu unut!), ve “This way to the exit” (Çıkışa bu türlü) gibi ifadelerde İşaret zamirler sıkça yer alır.

 1. Soru: İşaret zamirleri doğru bir şekilde nasıl kullanabilirim?

Cevap: İşaret zamirleri doğru kullanmak için, nesnenin konuşmacıya olan uzaklığına dikkat etmek önemlidir. Yakın nesneler için “this” veya “these,” uzak nesneler için ise “that” veya “those” kullanılmalıdır. Örnek cümlelerle pratik yaparak, İşaret zamirlerin kullanımını öğrenmek mümkündür.

İşaret Zamirler Online Testi

Bu kısa quiz ile İngilizce’deki işaret zamirleri ne kadar iyi anladığınızı test edin. Sorular, “this,” “that,” “these,” ve “those” zamirlerinin doğru kullanımını değerlendirir ve dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Hadi başlayalım ve gösterici zamirler konusundaki bilginizi ölçelim!

Which demonstrative pronoun is used to indicate something near in singular form?
What is the plural form of the demonstrative pronoun indicating something distant?
In the sentence "Look at ____ beautiful sunset," which demonstrative pronoun correctly fills in the blank?
Which demonstrative pronoun is appropriate when pointing to a group of objects or people nearby?
Choose the correct demonstrative pronoun for something mentioned earlier or at a distance: "I like the red shoes. Can I try on ___ black ones on the shelves?"
In the sentence "I don’t see it, but ____ is my favorite book," which demonstrative pronoun correctly fills in the blank?
What is the plural form of the demonstrative pronoun used for indicating something nearby?
Which demonstrative pronoun is used to introduce or highlight something new or specific?
In the sentence "I'll take ___ two on the left," which demonstrative pronoun correctly fills in the blank?
Choose the correct demonstrative pronoun for indicating something nearby in the plural form: "I love _____ flowers in the garden."
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken kuralları bilmek önemli, fakat en önemlisi dili yaşayarak öğrenmek. Bunun için Novakid’de uzman öğretmenlerimizle çocuklar için İngilizce dersleri veriyoruz. Siz de çocuğunuzun ezberden uzak, eğlenceli bir yöntemle İngilizce öğrenmesini istiyorsanız ilk deneme dersinizi hemen alın!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.