Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Share
LinkedIn share icon
01.06.2023
Time icon 5 min

Past Simple ve Past Continuous arasındaki ne fark var? 

Table of contents

Past Simple ve Past Continuous zaman formları, geçmişte gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan iki önemli dilbilgisi kurallarıdır. Bu iki zaman formunu doğru bir şekilde anlamak, İngilizce öğrenenlerin öncelikli hedeflerinden biridir.

Önceden Present Simple ve Present Continuous arasındaki farkı tartışmıştık. Şimdi bu makalede, Past Simple ve Past Continuous zamanlarının temel farklarına ve doğru kullanımlarına odaklanacağız. Ayrıca, örneklerle desteklenen açıklamalarla konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Şimdi, konuya daha derinlemesine dalalım.

Past Simple nedir?

Past Simple, İngilizce dilindeki en temel zamanlardan biridir ve etkili iletişim için doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Bu zaman formu, geçmişte gerçekleşen olayları, eylemleri ve durumları anlatmak için kullanılır. 

Past Simple kullanırken aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Geçmişte tamamlanmış eylemleri veya olayları ifade etmek. (I watched a movie last night. – Dün gece bir film izledim.
 • Geçmişteki olayların bir sırasını anlatmak. (She woke up, got dressed, and went to work. – O uyandı, giyindi ve işe gitti.)
 • Geçmişteki alışkanlıklardan veya tekrarlanan eylemlerden bahsetmek. (He always drank coffee in the morning. – O her zaman sabahları kahve içerdi.)
 • Hikayeleri veya geçmişte olan olayları anlatmak. (Once upon a time, there was a princess. – Bir zamanlar bir prenses vardı.)
 • Geçmişteki gerçekler veya genel doğrular hakkında ifadeler yapmak veya sorular sormak. (Did you know that dinosaurs existed millions of years ago? – Milyonlarca yıl önce dinozorların var olduğunu biliyor muydunuz?)
 • Geçmişteki durumları, duyguları veya hisleri ifade etmek. (She felt happy when she received the gift. – Hediye aldığında mutlu hissetti.)

Past Simple’in yapısı

Past Simple, geçmişte gerçekleşmiş olan olayları, eylemleri ve durumları ifade etmek için kullanılan bir zaman formudur. Past Simple cümlelerinin genel yapısı şu şekildedir:

1. Olumlu Cümle: 

[Özne] + [Geçmiş Zamanlı Fiil (V2) / Düzensiz Fiil] + [Diğer Bileşenler]

Örnekler:

 • I walked to school yesterday. (Dün okula yürüdüm.)
 • They played football in the park. (Onlar parkta futbol oynadılar.)

2. Olumsuz Cümle: 

[Özne] + [Did not (didn’t)] + [Geçmiş Zamanlı Fiil (V1)] + [Diğer Bileşenler]

Örnekler:

 • She didn’t watch the movie last night. (Dün gece filmi izlemedi.)
 • We didn’t go on vacation last summer. (Geçen yaz tatil yapmadık.)

3. Soru Cümlesi: 

[Did] + [Özne] + [Geçmiş Zamanlı Fiil (V1)] + [Diğer Bileşenler] + [?]

Örnekler:

 • Did you finish your homework? (Ödevini bitirdin mi?)
 • Did they visit their grandparents last weekend? (Geçen hafta sonu büyükannelerini ziyaret ettiler mi?)

Past Simple cümlelerinde “did” yardımcı fiili kullanılır ve cümledeki fiil V1 (bare infinitive) formunda yer alır. Düzenli fiillerin geçmiş zaman hali “-ed” veya “-d” ekini alırken, düzensiz fiillerin geçmiş zaman hali değişiklik gösterebilir. 

Ayrıca, olumlu cümlelerde özne ile fiil arasında herhangi bir yardımcı fiil kullanılmazken, olumsuz cümlelerde “did not” (didn’t) kullanılır. 

Soru cümleleri ise “did” ile başlar ve cümlede düz bir cümleden farklı bir sözcük düzeni kullanılır.

Past Continuous özeti

Past Continuous Tense, geçmişteki olayları ve eylemleri anlatırken kullanılan bir zaman formudur. Aşağıda Past Continuous Tense’in kullanımı ve her bir kullanım için örnekler verilmiştir:

1. Geçmişteki bir anda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır:

 • They were watching a movie when I arrived. – Ben geldiğimde onlar film izliyorlardı.

2. Geçmişteki iki olay arasında aynı anda gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılır:

 • While I was cooking dinner, my sister was studying. – Akşam yemeği pişirirken, kız kardeşim ders çalışıyordu.

3. Bir olayın geçmişteki bir zaman dilimi boyunca sürekli gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır:

 • They were traveling around Europe last summer. – Geçen yaz Avrupa’yı geziyorlardı.

Her bir kullanım için verilen örnekler, Past Continuous zamanının nasıl kullanıldığını göstermektedir. Bu zaman formu, geçmişteki olayları daha ayrıntılı ve canlı bir şekilde anlatmamıza yardımcı olur.

 

Past Continuous formlar

Geçmiş Sürekli (Past Continuous) zamanının farklı şekilleri vardır. Her bir şekil farklı bir kullanımı ifade eder ve aşağıda her bir şekil için örnekler ve Türkçe çevirileri verilmiştir:

1. Olumlu Form: 

[Özne] + was/were + [fiilin -ing hali] + [diğer bileşenler]

Örnek: I was studying when the phone rang. (Telefon çaldığında ders çalışıyordum.)

2. Olumsuz Form: 

[Özne] + was/were + not + [fiilin -ing hali] + [diğer bileşenler]

Örnek: They weren’t playing football in the rain. (Onlar yağmurda futbol oynamıyorlardı.)

3. Soru Formu: 

Was/Were + [özne] + [fiilin -ing hali] + [diğer bileşenler] + ?

Örnek: Were you sleeping when I called you? (Seni aradığımda uyuyor muydun?)

Geçmiş Sürekli zamanının farklı formları, geçmişteki olayları ve durumları farklı şekillerde ifade etmemize olanak sağlar. Türkçe çevirileri, her bir formun nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı olur.

Past Simple ve Past Continuous arasındaki farklar

Past Simple ve Past Continuous, İngilizce’de en yaygın kullanılan zaman şekilleridir ve birçok kişi tarafından karıştırılabilir. İşte bu iki zaman şekli arasındaki farkları gösteren kapsamlı bir tablo:

 

Past Simple Past Continuous
Kullanım Tamamlanmış geçmiş olayları, genel gerçekler ve alışkanlıkları ifade etmek için kullanılır. Geçmişteki bir an içinde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.
Zaman Belirli bir zamanda gerçekleşen olayları ifade eder. Belirli bir zamanda devam eden olayları ifade eder.
Olumlu Şekil [Özne] + Geçmiş Zamanlı Fiil (V2) + [Diğer Bileşenler] [Özne] + was/were + Fiilin -ing Hali + [Diğer Bileşenler]
Olumsuz Şekil [Özne] + did not (didn’t) + Geçmiş Zamanlı Fiil (V1) + [Diğer Bileşenler] [Özne] + was/were + not + Fiilin -ing Hali + [Diğer Bileşenler]
Soru Şekli Did + [Özne] + Geçmiş Zamanlı Fiil (V1) + [Diğer Bileşenler] Was/Were + [Özne] + Fiilin -ing Hali + [Diğer Bileşenler]
Kullanılan Zarflar Dün, geçen hafta, bir süre önce gibi belirli bir zamanı ifade etmek için kullanılabilir. While, when, as gibi bağlaçlar genellikle kullanılır.
Devamlılık Olayın devam etmesi önemli değildir. Olayın devam ettiği süre önemlidir.
Diğer kullanımlar Geçmişteki alışkanlıklar, tek bir olayı ifade etme, genel gerçekler İki olayın aynı anda gerçekleşmesi, arka plandaki olayı ifade etme

 

Bu tablo, Past Simple ve Past Continuous arasındaki farkları, kullanımları ve yapıları özetlemektedir.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Past Simple ve Past Continuous Kullanım Örnekleri

Bu tablo, Past Simple ve Past Continuous’un farklı kullanımlarını, örneklerini ve çevirilerini göstermektedir.

 

Past Simple Past Continuous
Usage Examples Translation to Turkish Usage Examples Translation to Turkish
Tamamlanmış geçmiş olayları ifade etmek için kullanılır. I visited my grandparents last weekend. Geçen hafta büyükannemi ziyaret ettim. Belirli bir an içinde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. They were playing football when it started raining. Yağmur yağmaya başladığında futbol oynuyorlardı.
She finished her work and went home. İşi bitirdi ve eve gitti. I was studying while my roommate was watching TV. Oda arkadaşım televizyon izlerken ben ders çalışıyordum.
He ate breakfast at 8 o’clock. Saat 8’de kahvaltı yaptı. She was cooking dinner when the guests arrived. Misafirler geldiğinde akşam yemeği yapıyordu.
Alışkanlıkları veya tekrarlanan olayları ifade etmek için kullanılır. She always walked to school when she was a child. Çocukken her zaman yürüyerek okula giderdi. Geçmişteki iki olayın aynı anda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. I was having breakfast when the phone rang. Telefon çaldığında kahvaltı yapıyordum.
We often played board games on weekends. Hafta sonları genellikle masa oyunları oynardık. They were playing music while the guests were dancing. Misafirler dans ederken müzik çalıyorlardı.
He never drank coffee in the evenings. Akşamları hiç kahve içmezdi. He was studying when his father came. Babası geldiğinde o okuyordu.

Past Simple & Past Continuous arasındaki karışıklığı nasıl önleyebilirim?

Past Simple ve Past Continuous arasındaki karışıklığı önlemek için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edebilirsiniz:

 1. Kullanım amaçlarını anlayın: Past Simple, tamamlanmış geçmiş olayları, alışkanlıkları ve genel gerçekleri ifade etmek için kullanılırken, Past Continuous geçmişte belirli bir an içinde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu farkı anlamak, doğru zaman şeklini seçmenize yardımcı olacaktır.
 2. Zaman zarflarını dikkatlice kullanın: Past Simple için genellikle “yesterday” (dün), “last week” (geçen hafta), “two years ago” (iki yıl önce) gibi belirli bir zamana işaret eden zaman zarfları kullanılırken, Past Continuous için “while” (iken), “when” (yaparken), “at that time” (o zaman) gibi süreci belirleyen zaman zarfları tercih edilir.
 3. Örnek cümleleri inceleyin: İyi bir örnek cümle koleksiyonu oluşturarak Past Simple ve Past Continuous’u karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz. Bu örnekler, zaman şekillerini doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak ve karışıklığı önleyecektir.
 4. Dil pratiği yapın: Past Simple ve Past Continuous’u kullanarak kendinizi pratik yapın. Hikaye anlatma, günlük olayları anlatma veya arkadaşlarınızla diyaloglar kurma gibi aktivitelerle zaman şekillerini uygulamalı olarak kullanın. Bu şekilde zaman içinde daha da ustalaşacaksınız.

Sonuç olarak, Past Simple ve Past Continuous zaman şekilleri İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan zaman şekilleridir ve doğru bir şekilde kullanılmaları etkili iletişim için önemlidir. 

Past Simple, tamamlanmış geçmiş olayları, alışkanlıkları ve genel gerçekleri ifade etmek için kullanılırken, Past Continuous ise geçmişte belirli bir an içinde devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. 

Bu iki zaman şekli arasındaki farkları anlamak, zaman zarflarını doğru bir şekilde kullanmak ve örnek cümleleri incelemek, bu zaman şekillerini daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Dil pratiği yaparak zaman içinde daha da iyileşebilir ve karışıklığı önleyebilirsiniz. 

Past Simple ve Past Continuous’u doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmeniz ve etkili bir şekilde iletişim kurmanız için önemli bir adımdır.

Novakid’le tanışın!

Novakid’de konu dışı olarak yer verdiğimiz bu içerik umarız sizler için faydalı olmuştur. Çocuk gelişimi ve İngilizce eğitimi ile ilgili diğer içeriklerimize de blog kısmından göz atabilirsiniz. 

Çocuklar için İngilizce kursu arıyorsanız da programlarımıza göz atın – ilk deneme dersi tamamen ücretsiz!

Past Simple Tense ve Past Continuous Tense – online testi

Bu testte, Past Simple ve Past Continuous kullanma becerinizi ölçmek için 10 soru bulunmaktadır. Her sorunun üç seçeneği vardır ve sadece biri doğru cevaptır. Doğru cevabı işaretleyerek testinizi tamamlayabilirsiniz.

Aşağıdaki cümlede eksik olan kelimeyi ekleyin: "I _____ basketball when it started to rain."
Hangi cümle doğru Past Simple yapıda formüle edilmiştir?
Hangi seçenek doğru olumsuz cümle yapısını temsil eder?
Kutucuğa eksik kelimeyi ekleyin: "I _____ to the beach when I saw my friends."
Hangi cümle Past Continuous yapıda doğru şekilde formüle edilmiştir?
Kutucuğa eksik kelimeyi ekleyin: "They _____ a movie at the cinema last night."
Hangi seçenek doğru soru cümlesi yapısını temsil eder?
Kutucuğa eksik kelimeyi ekleyin: "She _____ her homework before going out."
Kutucuğa eksik kelimeyi ekleyin: "We _____ a lot of fun at the party yesterday."
Hangi seçenek doğru pozitif cümle yapısını temsil eder?
/
Yanıtlara Bak
4.8/5

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.