Scrolltop arrow icon
Prop 1 Prop 2
İki dilli bir çocuk mu yetiştirmek istiyorsunuz?✌Ücretsiz deneme dersi için kaydolun!
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
Novakid Piggy Bank Icon
Novakid Piggy Bank Icon
Acele et!
⏳– Haftada 2+ ders içeren herhangi bir abonelikte %20 indirim!
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce Simple Past Tense Nasıl Kullanılır? Formüller ve Tablolar
Dil bilgisi
Star icon
04.04.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce Simple Past Tense Nasıl Kullanılır? Formüller ve Tablolar

İçindekiler

Hem yetişkinler hem de çocuklar için İngilizce öğrenirken en zorlayıcı kısımlardan bir tanesi dil bilgisi öğrenmek. Aslında dil bilgisi her ne kadar çok zor gözükse de bazı formüllerle ve biraz pratikle kolayca aşılabilecek bir engel.

Geçmiş zaman gibi zaman yapıları da bu dil bilgisi konularına dahil. Peki simple past tense öğrenmek isteyen birinin bilmesi gerekenler neler? Past simple nerelerde, ne zaman kullanılır? Simple past tense ile nasıl cümle kurulur?

Simple past tense ne demek?

“Basit geçmiş zaman” anlamına gelen simple past tense, İngilizcede geçmiş zamanda olmuş ve bitmiş, etkisi devam etmeyen bir eylemden veya durumdan bahsedilirken kullanılan kiptir.

Bu zamanı kullanmak için fiilin ikinci hâlini almamız ya da sonuna “-ed” takısını getirmemiz gerekir. Genellikle en sık kullanılan fiiller düzensiz fiil olduğu için bu fiillerle geçmiş zaman kullanırken ikinci hâllerini ezberlemek gerekiyor.

Fiillerin ikinci hâllerini ezberlerken kelime kartlarından, kelime öğrenme uygulamalarından yararlanabilirsiniz. İlk aşamada sık sık tekrar yapmanız önemli, sonrasında ise bu kelimeler sık kullanıldığı için rahatlıkla akılda kalıyor. 

Dilerseniz gelin bu zamanın detaylarıyla ilgili bilmeniz gerekenleri tek tek inceleyelim.

Past simple tam olarak ne zaman kullanılır?

İngilizce simple past tense kipini aşağıdaki durumlarda kullanmalıyız:

 • Bahsedilen eylem geçmişte belli bir zamanda bitmişse 
 • Bahsedilen eylemin etkisi hâlâ gözlemlenmiyorsa (Bu durum için present perfect tense konusunu incelemelisiniz)
 • Bahsedilen kişi vefat etmişse

Kısacası olup biten eylemlerde aklınıza gelmesi gereken ilk kip simple past tense

Peki bu zamanla nasıl cümle kuruyoruz? Haydi öğrenelim!

Past simple konu anlatımı

Her kipte olduğu gibi simple past tense kullanırken de kurabileceğimiz farklı yapılarda cümleler bulunuyor. Neyse ki bu zamanda yardımcı fiili özneye göre çekimlememize gerek yok. 

Vereceğimiz cümle yapılarına göz atarken fiillerin her zaman bir ikinci hâle sahip olmadığını unutmayın. Düzensiz fiillerin ikinci hâlini kullanmalısınız, düzenli fiillerin sonuna ise “-ed” takısı getirmelisiniz.

Olumlu

Past simple kullanıp olumlu fiil cümlesi kurarken bir yardımcı fiile ihtiyacınız yok, sadece fiilin past tense hâlini kullanmanız yeterli.

Aşağıdaki formülü kullanarak İngilizcede simple past tense ile olumlu fiil cümlesi kurabilirsiniz:

 • Özne + Fiilin ikinci hâli + Nesne

Örnek: I had a pencil yesterday. (Dün bir kalemim vardı.)

Bu örnekte “sahip olmak” anlamına gelen “have” fiilinin simple past tense hâli, yani ikinci hâli olarak “had”i görüyoruz – çünkü “have” düzensiz bir fiil. 

İsim cümlesi kurarken de yardımcı fiil olarak “be” fiilinin ikinci hâli olan “was” veya “were” kelimelerini kullanıyoruz. Eğer öznemiz birinci tekil şahıs (I) veya üçüncü tekil şahıs (He / she / it) ise “was” kelimesini, değilse “were” kelimesini kullanıyoruz. 

Örnek: I was a shy girl in my childhood. (Çocukluğumda utangaç bir kızdım.)

Olumsuz

Simple past tense ile olumsuz fiil cümleleri kurmak için aşağıdaki formülü kullanıyoruz:

 • Özne + “Did not” (Didn’t) + Fiil + Nesne

Örnek: I didn’t dye my hair the last month. (Geçtiğimiz ay saçımı boyamadım.)

Olumsuz isim cümlesi kurarken de tıpkı olumlu yapılarda olduğu gibi was / were fiillerini kullanıyoruz, sonuna ise “not” ekliyoruz.

 • Özne + Was not / Were not + Nesne

Örnek: They weren’t tall five years ago. (Onlar beş yıl önce uzun değillerdi.)

Soru

Simple past tense kipiyle soru cümlesi kurmak için yardımcı fiili başa alıp ana fiilimizi değiştirmeden kullanıyoruz. Eğer soruya olumsuzluk katmak istiyorsak da “not” takısını ekliyoruz. Formülümüz şu şekilde:

 • “Did (not)” + Özne + Fiil + Nesne

Örnek: Didn’t you wash the dishes yesterday? (Dün bulaşıkları yıkamadın mı?)

İsim köklü bir soru cümlesini ise aşağıdaki formülle soruyoruz:

 • “Was (not) / Were (not)” + Özne + Nesne

Örnek: Were you in İstanbul five years ago? (Beş yıl önce İstanbul’da mıydın?)

Simple past tense tabloları

Bu kipte cümle kurmak için ihtiyaç duyduğunuz gramer tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. Fiil cümleleri ve isim cümleleri için iki farklı örnek tabloyu sizlerle paylaştık. 

“Did not” yapısını “didn’t” olarak, “was not” ve “were not” yapılarını da “wasn’t” ve “weren’t” olarak kısaltabileceğinizi unutmayın!

Fiil cümleleri 

İsim cümleleri

İngilizce geçmiş zaman zarfları

Özellikle akademik sınavların dil bilgisi sorularında geçmiş zamanı tespit edebilmek için zarflara ihtiyaç duyuluyor. Belli başlı zarflar, cümlenin geçmiş zamanda olması gerektiğini işaret edebiliyor. 

Bu zarfların hepsinin ortak özelliği ise geçmişte belli bir ana işaret etmeleri – yani bu zarflar dışında da belli bir ana işaret eden bir kalıp bulursanız onu past simple zarfı olarak düşünebilirsiniz.

Peki geçmiş zaman İngilizcede hangi zarflarla ifade ediliyor? İşte past simple kipiyle kullanılan zaman zarfları:

 • Yesterday (Dün)
 • The last … (Geçen …)

Buradaki boşluğa istediğinizi koyabilirsiniz – örneğin “Monday” diyerek geçen pazartesi gününden bahsetmeniz mümkün. “The last year”, “The last Christmas” diyerek örnekleri çoğaltabiliriz.

 • … ago (… önce)

Bu zarfı, sözün söylendiği andan belli bir zaman öncesinden bahsetmek için kullanıyoruz. Örnek olarak beş yıl öncesinden bahsetmek için “Five years ago”, yedi saat öncesinden bahsetmek için de “Seven hours ago” diyebiliriz. 

 • in / on / at … (…’te)

Bu edatları bir zaman ile kullanarak geçmişten belli bir zaman dilimini işaret edebilirsiniz.

 • “In” edatını yıllar veya aylar gibi büyük zaman dilimleriyle kullanmalısınız – örneğin “in 2015”.
 • “On” edatını günlerden bahsederken kullanmalısınız – mesela “on Wednesday”.
 • “At” edatını ise saatlerden, kısa zaman dilimlerinden bahsederken kullanmalısınız – “at 10 o’clock” gibi.

Kısacası, simple past tense ile geçmişte olup biten belli bir zaman dilimine işaret eden zarfları kullanıyoruz.

Irregular Fiiller ile Geçmiş Zaman

Geçmiş zamanda düzensiz fiillerle kullanılan “past simple tense” İngilizce öğrenenler için önemli bir konudur. Düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri, düzenli fiillere göre farklı şekillerde oluşturulur ve akılda tutulması gereken belirli bir liste vardır.

Düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri, düzenli fiillere “-ed” eklenerek oluşturulmazlar. İngilizce’de yaklaşık 200 kadar düzensiz fiil vardır ve bu fiillerin geçmiş zaman hallerini ezberlemek önemlidir. En sık kullanılan düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri şunlardır:

 • be (was/were) – olmak (idi, var idi)
 • have (had) – sahip olmak, geçmiş zaman şekli “sahip oldu”
 • do (did) – yapmak, geçmiş zaman şekli “yaptı”
 • say (said) – söylemek, geçmiş zaman şekli “söyledi”
 • go (went) – gitmek, geçmiş zaman şekli “gitti”
 • get (got) – almak, elde etmek, geçmiş zaman şekli “almıştı, elde etti”
 • make (made) – yapmak, üretmek, geçmiş zaman şekli “yapmıştı, üretti”
 • see (saw) – görmek, geçmiş zaman şekli “gördü”
 • come (came) – gelmek, geçmiş zaman şekli “geldi”
 • know (knew) – bilmek, geçmiş zaman şekli “bildi”
 • think (thought) – düşünmek, geçmiş zaman şekli “düşündü”
 • take (took) – almak, geçmiş zaman şekli “aldı”
 • give (gave) – vermek, geçmiş zaman şekli “verdi”
 • find (found) – bulmak, geçmiş zaman şekli “buldu”
 • tell (told) – söylemek, geçmiş zaman şekli “söyledi”
 • become (became) – olmak, haline gelmek, geçmiş zaman şekli “oldu, haline geldi”
 • leave (left) – terk etmek, ayrılmak, geçmiş zaman şekli “terk etti, ayrıldı”
 • feel (felt) – hissetmek, geçmiş zaman şekli “hissetti”

Bu fiillerin geçmiş zaman halleri ezberlenerek kullanılmalıdır. Örneğin, “go” fiilinin geçmiş zaman hali “went”tir. “Eat” fiilinin geçmiş zaman hali “ate”dir. Bu düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri konuşma ve yazma sırasında sıklıkla kullanıldığı için akılda tutulmaları önemlidir.

Özetle, “past simple tense” düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleriyle kullanıldığında, belirli fiillerin ezberlenmesi gerekir. Bu fiillerin geçmiş zaman hallerinin doğru bir şekilde kullanılması, İngilizce dil bilgisi ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir.

Simple past tense cümleleri

Şimdi ise bütün öğrendiklerimizi birleştirerek İngilizce past tense ile cümleler kuracağız. Gelin bazı örnekleri hep birlikte inceleyelim.

 • I drank tea with my family the last night. (Geçen akşam ailemle çay içtim.)
 • Thomas Edison was a successful engineer. (Thomas Edison başarılı bir mühendisti.)
 • He wasn’t a good student in 2015. (O, 2015’te iyi bir öğrenci değildi.)
 • They went out together yesterday. (Dün birlikte dışarı çıktılar.)
 • Did you approve the document on Thursday? (Perşembe günü dosyayı onayladın mı?)
 • Didn’t he go to Manchester last year? (O geçen sene Manchester’a gitmedi mi?)

Pratik yapmak için sık kullanılan zarflarla birlikte farklı yapılarda geçmiş zaman cümleleri kurabilirsiniz. Yazdığınız cümleleri yorumlarda bizlerle paylaşın!

Novakid’le tanışın!

Geçmiş zaman gibi yapıları kullanabilmek için gramer öğrenmek tabii ki de önemli. Fakat özellikle çocuklara İngilizce öğretmek için dil bilgisi kurallarının boyunduruğundan çıkıp daha pratik bir yaklaşıma yönelmemiz gerekiyor.

Novakid’de çocuklara öğrenci merkezli, eğlence dolu, interaktif, online İngilizce dersleri veriyoruz. Ücretsiz deneme dersinizi hemen alın!

4.7/5

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Future Continuous Tense konu anlatımı ve örnek cümleler
Dil bilgisi
Bir dil seçin
Down arrow icon
RU flag icon Russia EN flag icon Global English CZ flag icon Czech Republic IT flag icon Italy PT flag icon Portugal BR flag icon Brazil RO flag icon Romania JP flag icon Japan KR flag icon South Korea ES flag icon Spain CI flag icon Chile AR flag icon Argentina SK flag icon Slovakia TR flag icon Turkey PL flag icon Poland IL flag icon Israel GR flag icon Greece MY flag icon Malaysia ID flag icon Indonesia HU flag icon Hungary FR flag icon France DE flag icon Germany ARAB flag icon Global العربية NO flag icon Norway IN flag icon India IN-EN flag icon India-en NL flag icon Netherlands SE flag icon Sweden DK flag icon Denmark FI flag icon Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.
Prop Prop Prop Prop
En iyi uzmanların tavsiyeleri için e-postanızı bırakın.
Çocuk gelişimi, İngilizce eğitimi ve çok daha fazlası!

  Ad
  E-posta
  Novakid Kid