Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede fiillerin 2. ve 3. hâlleri nelerdir, nerelerde kullanılırlar? Konu anlatımı ve test!
Dil bilgisi
Star icon
30.04.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede fiillerin 2. ve 3. hâlleri nelerdir, nerelerde kullanılırlar? Konu anlatımı ve test!

İçindekiler

İngilizcede fiiller, farklı kiplere (tense) göre farklı şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Bir fiili simple past tense ile kullanılırken başka bir şekilde, present perfect tense kullanırken farklı şekilde görebiliyoruz. 

Peki fiillerin ikinci ve üçüncü hâlleri olarak adlandırdığımız bu formların arasındaki fark nedir, hangisi nerelerde kullanılır? Bu içeriğimizde İngilizce fiillerin ikinci ve üçüncü hâllerini detaylıca inceleyip konu anlatımımızın sonunda testimizle bilginizi ölçeceğiz. O hâlde öğrenmeye başlayalım!

İngilizcede fiillerin hâlleri

İngilizcede fiilin hâllerinin kullanıldığı farklı yerler bulunuyor, dolayısıyla kendilerini sadece kiple sınırlamamak gerekiyor. Gelin 2. ve 3. hâlleri daha detaylı inceleyerek bunu görelim.

İngilizce fiilin 2. hâli

İngilizcede fiilin 2. hâli, simple past tense yapısında kullanılıyor. Yani geçmişte belli bir anda olup tamamlanmış eylemlerden bahsederken fiilin 2. hâlinden yararlanıyoruz. Fiilin 2. hâli sadece simple past tense ile kullanıldığından dolayı bazen past tense formu olarak da adlandırılabiliyor.

Örnek: I did my homework yesterday. (Dün ödevimi yaptım.)

Örneğin yukarıdaki cümledeki fiilimiz “yapmak” anlamına gelen “do” fiili. Fakat cümle geçmiş zamanla kurulduğu için fiilin 2. hâli olan “did”i kullanıyoruz.

Örnek: He made a cake on his birthday. (Doğum gününde bir pasta yaptı.)

Bu örnekte ise “make” fiilinin ikinci hâlinde kullanılıp geçmiş zamanda “made” olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.

Örnek: I flew to İstanbul last year to visit my family. (Geçen yıl ailemi ziyaret etmek için İstanbul’a uçtum.)

Yukarıdaki cümledeyse “uçmak” anlamına gelen “fly” fiilinin 2. hâli “flew” kullanılmış.

İngilizcede fiilin 3. hâli (Past participle)

İngilizcede past participle olarak bilinen fiillerin 3. hâlleri ise birçok farklı perfect yapıyla birlikte kullanılabiliyor. Past perfect tense, present perfect tense, hatta future perfect tense ile cümle kurarken fiillerin üçüncü hâllerini kullanıyoruz. Fiilin 3. hâli, bununla birlikte passive (edilgen) yapılarda ve bu mantıkla kurulan sıfat fiillerde de işimize yarıyor. 

Gelin bunların her birini örneklerle inceleyelim.

Örnek: I had left the party by the time they arrived. (Onlar geldiğinde partiden ayrılmıştım.) 

Yukarıdaki örnekte “ayrılmak” anlamına gelen “leave” fiili, past perfect tense yapısında üçüncü hâliyle, “left” olarak çıkıyor karşımıza.

Örnek: I have cleaned my car. (Arabamı temizledim.)

Present perfect tense ile kurulan bu cümlede ise “clean” fiilinin üçüncü hâli olan “cleaned” kullanılıyor. Fark ettiyseniz “clean” fiili “-ed” takısı alarak üçüncü hâle geçiyor, çünkü “clean” düzenli bir fiil. Bu sebeple bu fiilin ikinci hâli de aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Düzenli ve düzensiz fiillerden az sonra daha detaylı bahsedeceğiz.

Örnek: I will have bought a new computer by the end of the next year. (Gelecek yılın sonuna kadar yeni bir bilgisayar satın almış olacağım.)

Bu örnekte ise future perfect tense yapısı kullanılıyor ve “buy” fiili üçüncü hâli olan “bought” şeklinde karşımıza çıkıyor.

Fiillerin üçüncü hâlleri sadece zamanı belirtmekle kalmıyorlar. Üçüncü hâlleri passive cümlelerde de görebiliyoruz, hatta kendileriyle sıfat olarak da karşılaşabiliyoruz.

Örnek: That picture was drawn by my friend. (O resim benim arkadaşım tarafından çizildi.) 

Bu cümlenin fiili olan “draw,” cümle edilgen çatıyla kurulduğu için üçüncü hâliyle kullanılıp “drawn” olarak kullanılıyor.

Örnek: He is a forgotten man. (O, unutulmuş bir adam.)

Yukarıdaki cümlede “unutmak” anlamına “forget” fiili üçüncü hâliyle kullanılarak edilgen bir sıfat fiil hâline geliyor. 

Örnek: That man is forgotten. (O adam unutulmuş.)

Bu cümlede ise iki örneğin mantıken aynı şekilde kullanıldığını görüyoruz. “Forget” fiilinin üçüncü hâli olarak kullanılan “forgotten” kelimesini hem yüklemde kullanılan bir sıfat hem de edilgen yapıyla kurulmuş bir fiil olarak düşünmemiz mümkün.

Düzensiz ve düzenli fiiillerin 2. ve 3. hâlleri

İngilizcede fiillerin 2. ve 3. hâllerini kullanırken karşımıza çıkan önemli bir ayrım var: Düzenli ve düzensiz fiiller (irregular verbs). 

Düzenli fiillerin 2. ve 3. hâlini bulmak için yapmamız gereken tek şey fiile “-ed” takısını getirmek. Örnek vermek gerekirse düzenli olan “walk” fiilini ele alalım. Bu fiilin ikinci hâli de üçüncü hâli de “walked”.

Örnek: I walked all the way from Ortaköy to Beşiktaş. (Ortaköy’den Beşiktaş’a kadar bütün yolu yürüdüm.)

Düzensiz fiillerde ise 2. ve 3. hâli tahmin etmek o kadar kolay olmuyor. Bazı fiillerin düzensizlikleri belli yöntemlerle kurulsa da genellikle fiillerin farklı hâllerini ezberlememiz gerekmekte. İyi haber şu ki bazı fiillerin 2. ve 3. hâlleri aynı.

Örnek: I went to the restaurant to have dinner yesterday. (Dün akşam yemeği yemek için restorana gittim.)

Yukarıdaki cümlede “gitmek” anlamına gelen düzensiz “go” fiilinin ikinci hâli olan “went” kullanılmış.

Örnek: I have gone to school for my final project. (Final projem için okula gittim.)

Present perfect ile kurulan bu cümlede ise aynı fiilin üçüncü hâli olan “gone” kullanılıyor.

Kısacası düzenli fiillere “-ed” getirmemiz gerekirken düzensiz fiillerin farklı hâllerini ezberlememiz lazım. Bu noktada işi kolaylaştıran bir durum var: Düzensiz fiiller, İngilizcede en sık kullanılan fiiller. Yani karşınıza çıkan fiillerin büyük çoğunluğu düzensiz olacağı için farklı hâlleri sürekli görerek onları ezberlemeniz daha kolay bir hâle geliyor. 

Irregular verbs (düzensiz fiiller) ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve farklı düzensizlik yapılarını keşfetmek için ilgili içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce fiillerin 2. ve 3. hâlleri: En sık kullanılanlar

Teste geçmeden önce en sık kullanılan İngilizce fiillerin 2. ve 3. hâllerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz. 

V1 V2 V3 Türkçe çevirisi
be was/were been olmak
become became become olmak / hâline gelmek
begin began begun başlamak
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
build built built inşa etmek
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost maliyeti olmak
cut cut cut kesmek
do did done yapmak
draw drew drawn çizmek
drink drank drunk içmek
drive drove driven sürmek
eat ate eaten yemek
fall fell fallen düşmek
feel felt felt hissetmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
fly flew flown uçmak
forget forgot forgotten unutmak
get got gotten/got almak
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklanmak / saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
keep kept kept tutmak
know knew known bilmek
learn learned/learnt learned/learnt öğrenmek
leave left left ayrılmak
let let let izin vermek
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek / sürmek
run ran run koşmak
say said said demek / söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
set set set ayarlamak
shake shook shaken sallamak
shine shone shone parlamak
show showed shown/showed göstermek
shut shut shut kapatmak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent harcamak
stand stood stood ayakta durmak
steal stole stolen çalmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tell told told söylemek
think thought thought düşünmek
throw threw thrown atmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

 

Görebileceğiniz üzere bazıları fiilin asıl hâline benzerken bazıları daha farklı şekilde karşımıza çıkıyor, bunun sebebi ise dilin zaman içinde gelişimi ve diğer dillerle olan etkileşimi. Dikkatinizi çekebilecek bir diğer nokta ise az önce bahsettiğimiz gibi bu düzensiz fiillerin İngilizcede zaten en çok kullanılan filler olması.

Bir ilginç bilgi daha verelim: İngilizcedeki düzensiz fiiller, kullanım sıklığına göre zamanla düzenli hâle geliyorlar. En az kullanılan düzensiz fiiller, zamanla düzenlileşiyor. Hatta şu an “evlenmek” anlamına gelen “wed” fiili, yeni nesil tarafından düzenli biçimde kullanıldığı için bir değişim geçiriyor. Eski evli çiftler “wed” (3. hâl) iken yeni çiftler “wedded” oluyor!

Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizcede fiillerin 2. ve 3. hâlleriyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları.

V2 ne zaman kullanılır?

İngilizcede V2 yani fiilin 2. hâli geçmiş zamanla (past tense) kurulan cümlelerde kullanılır. Simple past tense yapısında ana fiil 2. hâlde kullanılırken past perfect yapılarda yardımcı fiil olan “have” ikinci hâliyle (“had”) karşımıza çıkar.

V3 ne için kullanılır? 

İngilizcede V3 yani fiilin 3. hâli, perfect tense yapılarında ve edilgen cümlelerde kullanılır. V3, aynı zamanda edilgen sıfat fiil türetmek için de etkili bir yöntemdir, örneğin “forgotten man” (unutulan adam).

İngilizce fiillerin 2. ve 3. hâlleri: Bilgi testi

He ___ his bed this morning.
No, I haven’t ___ to England ever in my life.
My daughter ___ the living room while I sat down and relaxed.
My team ___ the league championship in 2021.
Have you ___ down the problem on the table?
Sir, that wallet is ___. You should return it.
I ___ through all my alarms yesterday, so I was late to school.
He ___ all his money on food tonight.
Haven’t I already ___ you to do your homework?
They ___ hands and left the building.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Fiillerin 2. ve 3. hâlleri gibi dilbilgisi konularını öğrenmek ve dili akıcı bir şekilde konuşabilmek için en iyi yöntem sürekli İngilizce konuşmaktır. Novakid’deki online İngilizce derslerimizle çocuklara bu imkânı sağlıyoruz, ezberden uzak eğitim anlayışımızla onlara İngilizceyi sevdirerek öğretiyoruz. Ücretsiz deneme dersinizi hemen alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.