Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)
Dil bilgisi
Star icon
20.06.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce düzensiz fiiller hakkında bilmeniz gereken her şey: Liste, test, taktikler!

İçindekiler

İngilizcede irregular verbs yani düzensiz fiiller öğrencilerin kafasını en çok karıştıran konulardan bir tanesi. Fakat aslında zorlanacak hiçbir şey yok, çünkü bu kelimeler zamanla yavaş yavaş öğreniliyor. Peki bu süreci hızlandırmak için öğrenmeniz gereken İngilizce düzensiz fiiller hangileri? Bu fiilleri nasıl kullanmalısınız? Novakid’le öğrenelim!

İngilizce irregular verbs (düzensiz fiiller) nedir?

İngilizcede düzensiz fiiller, ikinci ve üçüncü hâllerinde sonuna “-ed” alma kuralına uymayan, farklı şekillerde karşımıza çıkan istisnai fiillerdir. 

Düzenli fiilleri past tense veya perfect tense ile kullanmamız gerektiğinde sonlarına “-ed” getirerek istediğimiz yapıyı elde edebiliyoruz, fakat bir düzensiz fiil söz konusu olduğunda bu İngilizce fiillerin 2. ve 3. hâllerini ezberlememiz gerekiyor.

Neyse ki düzensiz fiilleri ezberlerken çok fazla sorun yaşamayacaksınız, çünkü bu fiiller İngilizcenin en sık kullanılan fiilleri. Bunun yanında birçoğu aynı şekilde düzensizleşiyor, bunu da kelimelere aşina oldukça daha iyi kavrayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz birbirine benzeyen bazı düzensiz fiilleri gruplaştıralım, ne dersiniz?

Düzensiz fiiller ve farklı çeşitleri

Düzensiz fiilleri kendi arasında birkaç farklı gruba ayırabiliriz. Bu gruplandırma çok kesin olmasa da bazı şeyleri kafanızda oturtmanıza yardımcı olacaktır.

Sesli harf değiştirenler

Düzensiz fiiller arasında dikkat çeken gruplardan bir tanesi, ortadaki sesli harfte değişim gözlemlediğimiz kelimeler.

Buna örnek olarak “şarkı söylemek” anlamına gelen “sing” fiilini gösterebiliriz. Bu fiilin ikinci hâli “sang,” üçüncü hâli ise “sung.”

Aynı şekilde “bir sesin çalması / bir sesi çaldırmak” anlamına gelen “ring” fiilinin ikinci hâlini “rang,” üçüncü hâlini ise “rung” olarak görüyoruz.

Yazılışı değişmeyenler

Bazı düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hâllerinde yazılışı hiç değişmeyebiliyor. Bunların bazılarının yazılışı değişmese de okunuşları değişebiliyor.

Buna örnek olarak “okumak” anlamına gelen “read” fiilini gösterebiliriz. Bu fiilin ikinci ve üçüncü hâli de “read” diye yazılıyor. Fakat birinci hâli “riid” diye okunurken ikinci ve üçüncü hâlleri “red” diye okunuyor.

Bunun yanında “put,” “cut,” “hit,” “set” gibi bazı kısa düzensiz fiillerin yazılışı da okunuşu da ikinci ve üçüncü hâllerde değişmiyor.

Tamamen düzensiz olanlar

Düzensiz fiillerin kimisi de hiç tahmin edilemeyecek şekilde gösteriyor kendini. 

Bunun örneklerinden bir tanesi sıklıkla kullandığımız, “gitmek” anlamına gelen “go” fiili. Bu fiilin ikinci hâli “went,” üçüncü hâli ise “gone.”

“Olmak” anlamına gelen “to be” fiilinin de ikinci hâlde “was/were,” üçüncü hâlde ise “been” olduğunu görüyoruz.

“-ought” ile bitenler

Bazı fiillerin ikinci ve üçüncü hâllerinde “-ought” ile bittiklerini görebiliyoruz. 

Bunlardan bir tanesi, “satın almak” anlamına gelen “buy” fiili. Bu fiil, ikinci ve üçüncü hâlinde “bought” olarak karşımıza çıkıyor.

İngilizce düzensiz fiiller listesi

Irregular verbs konusuna çalışırken yapabileceğimiz en iyi şey fiilleri öğrenirken aynı anda İngilizce fiillerin 2. ve 3. hallerini öğrenmek. Fakat bunu daha önceden yapmadıysanız aşağıdaki listeden düzensiz fiillere göz atabilir, onları ezberlemeye çalışabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız Ücretsiz İndirilebilir Düzensiz Fiiller Listesi PDF’si ile bu fiillerin düzenli olmayan çekimlerini kolayca öğrenebilirsiniz. Bu PDF içerisinde düzensiz fiillerin düzenli çekimleri ve anlamları yer almaktadır.

Düzensiz Fiiller Listesi PDF’sini indirmek için aşağıdaki düğmeye tıklayın:

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.
V1 V2 V3 Türkçe çevirisi
be was/were been olmak
become became become olmak / hâline gelmek
begin began begun başlamak
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
build built built inşa etmek
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost maliyeti olmak
cut cut cut kesmek
do did done yapmak
draw drew drawn çizmek
drink drank drunk içmek
drive drove driven sürmek
eat ate eaten yemek
fall fell fallen düşmek
feel felt felt hissetmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
fly flew flown uçmak
forget forgot forgotten unutmak
get got gotten/got almak
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklanmak / saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
keep kept kept tutmak
know knew known bilmek
learn learned/learnt learned/learnt öğrenmek
leave left left ayrılmak
let let let izin vermek
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek / sürmek
run ran run koşmak
say said said demek / söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
set set set ayarlamak
shake shook shaken sallamak
shine shone shone parlamak
show showed shown/showed göstermek
shut shut shut kapatmak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent harcamak
stand stood stood ayakta durmak
steal stole stolen çalmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tell told told söylemek
think thought thought düşünmek
throw threw thrown atmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

 

İngilizcede en sık kullanılan bazı fiillerin 2. ve 3. hâlleri bu şekildeydi. İngilizce konuştukça, çalışmaya devam ettikçe bu hâller aklınızda kalacaktır, fakat hatırlamakta sorun yaşıyorsanız tablomuzdan yararlanabilirsiniz.

İngilizce düzensiz fiillerin 2. ve 3. hâlleri nerede kullanılır?

Bu fiilleri, anlamlarını, farklı hâllerini öğrendik diyelim. Peki bunları nasıl kullanacağız? Basitçe anlatalım.

Kelimelerin 2. hâli nerelerde kullanılır?

Öncelikle ikinci hâllerden bahsedelim isterseniz. Fiilin ikinci hâlinden sadece simple past tense, yani basit geçmiş zaman kullanırken yararlanıyoruz. Bu gramer yapısı hakkında detaylı bilgi için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Örnek: I did my homework before starting to play video games with my friends. (Arkadaşlarımla video oyunları oynamaya başlamadan önce ödevimi yaptım.)

Fiillerin 3. hâli İngilizcede nerelerde kullanılır?

Fiilin üçüncü hâli ise farklı kullanım alanlarına sahip. 

Bunlardan bir tanesi perfect yapılar. Past perfect, present perfect veya future perfect yapılarında fiili üçüncü hâlinde kullanıyoruz. Yardımcı “Have” fiilini öznemize ve zamana göre çekimledikten sonra cümlemizin ana fiilinin üçüncü hâlini getiriyoruz.

Örnek: I’ve made a cake for you, come eat it! (Sana pasta yaptım, gel de ye!)

Fiilin üçüncü hâlini kullandığımız bir diğer senaryo ise edilgen çatılı, yani passive voice içeren cümleler. Cümlenin nesnesini özne hâline getirdiğimiz bu yapıda önce yardımcı fiil “be”yi çekimliyor, sonrasında ise asıl fiilimizi üçüncü hâlinde kullanıyoruz. Edilgen çatıyla ilgili daha detaylı bilgi için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

Örnek: Oh no, our television is stolen! (Olamaz, televizyonumuz çalındı!)

Bazı düzensiz fiillerin üçüncü hâli, onları sıfat fiil yapmak için de kullanılabiliyor. “Participle” adı verdiğimiz bu kullanımı aşağıdaki şekilde örnekleyelim:

Kırmak anlamına gelen “Break” kelimesini ele alalım. Bu fiilin üçüncü hâli “Broken.” Bu hâlini bir sıfat olarak kullanıp başka bir isimle birleştirebiliyoruz – mesela “kırık bardak” anlamına gelen “broken glass” gibi. 

Örnek: That’s a lost game, we cannot win it anymore. (Bu kaybedilmiş bir oyun, artık kazanamayız.)

İngilizce düzensiz fiilleri kullanırken en sık yapılan hatalar

Düzensiz fiilleri öğrenirken birçok öğrenci ilk aşamalarda aynı hataları yapabiliyor. Bu hatalardan bazılarını derledik, aşağıdaki örnek hatalara bakıp verdiğimiz önerilerle bunlardan kaçınabilirsiniz.

Fakat hata yapmaktan korkmak sizi konuşmaktan soğutmasın, çünkü önemli olan hatalı olduğunuzu bilseniz bile konuşarak alışmak. Önceliği pratik yapmaya verin, dil bilgisi kendiliğinden zamanla gelişecektir. Hata yapmaktan korkmayın!

Düzenli fiil gibi kullanmak

Genellikle ikinci hâllerinde değişim göstermeyen fiilleri kullanırken kafası karışan öğrenciler, fiile “-ed” takısı ekleyebiliyor. Örneğin “Parmağımı kestim.” demek isterseniz “I cut my finger.” demeniz yeterli olacaktır, çünkü “cut” fiili zaten 2. ve 3. hâlde değişmiyor. Fakat bunun yerine “I cutted my finger.” demeniz dil bilgisi açısından yanlış olacaktır.

Bu hatadan kaçınabilmek için hangi fiillerin düzensiz, hangi fiillerin düzenli olduğunu iyi hatırlamanız gerek – bunu yapabilmek için de dili sürekli kullanmak, dile maruz kalmak gerek. 

Olumsuz / soru olan past simple tense ile 2. hâl kullanmak

Past simple tense ile olumsuz fiil cümlesi kurarken yardımcı fiil olan “did” kelimesine “not” takısını ekliyoruz. Bunu yaptığımız için asıl fiilimizi tekrardan ikinci hâlde kullanmamıza gerek kalmıyor, çünkü yardımcı fiilimiz olan “did” zaten “do” fiilinin ikinci hâli.

Bu hatadan kaçınmak için “didn’t” kelimesinin zaten geçmiş zaman anlamını verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Soru cümlelerinde de aynı mantık işliyor, en başta zaten “did” kelimesini kullandığımız için bir daha ikinci hâl kullanmamıza gerek yok.

Irregular verbs – online testi

Online testi kullanarak, ne kadar Irregular Verbs konusunda bilgi sahibi olduğunuzu görebilirsiniz. Bu test, hangi konuları tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

I brushed my teeth after I __ up.
He ___ his phone to me yesterday.
Have you ever ___ a horse before?
No, I didn’t ___ in that sea last week.
And then I ___ to him: “Who ___ this letter?”
Aşağıdaki cümlede eksik olan kelimeyi ekleyin: "He _____ his homework yesterday."
Hangi cümle doğru düzensiz fiil kullanılarak formüle edilmiştir?
Hangi seçenek doğru olumsuz cümle yapısını temsil eder?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi düzensiz fiilin doğru çekimlenmiş haliyle formüle edilmiştir?
Hangi cümle doğru pozitif cümle yapısını temsil eder?
/
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İçeriğimizden faydalandıysanız blog kategorimizdeki diğer yazılara da göz atmayı unutmayın. Çocuğunuz için bir İngilizce kursu arıyorsanız da çocuklara İngilizce dersi verdiğimiz Novakid’deki programlarımıza bir bakın – üstelik ilk deneme dersi tamamen ücretsiz!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.