Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
“Would rather,” “would prefer,” “would rather”: Detaylı konu anlatımı ve bilgi testi!
Dil bilgisi
Star icon
28.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

“Would rather,” “would prefer,” “would rather”: Detaylı konu anlatımı ve bilgi testi!

İçindekiler

“Would rather,” “would prefer” ve “had better” kalıplarını İngilizcede tercihlerimizden bahsetmek ve tavsiyeler vermek için kullanıyoruz. “Would rather” ve “would prefer” kalıpları farklı seçenekler arasındaki tercihlerden bahsederken karşımıza çıkıyor, “had better” ise genellikle uyulmazsa kötü sonuçlara yol açacak bir tavsiye verirken kullanılıyor.

Bu içeriğimizde “would rather,” “would prefer” ve “had better” kalıplarının her birini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hangilerinin nasıl durumlarda kullanıldığını, nasıl dil yapılarıyla birlikte geldiklerini görüp bu bilgileri örneklerle ve bilgi testimizle perçinleyeceğiz. O hâlde haydi öğrenmeye başlayalım!

İngilizcede “would rather” kullanımı

Türkçede “… olmasını tercih ederim / isterim”, “… yapacağıma … yaparım” gibi bir anlam taşıyan “would rather” yapısından sonra bir fiili yalın hâlinde kullanarak bir duruma dair tercihlerinizi belirtebilirsiniz. 

Bu yapı, genellikle günlük konuşmada bir özneyle birlikte kullanılıp “ ‘d rather “ olarak kısaltılıyor. Tercih edilen eylemden sonra “than” diyerek tercih etmediğimiz fiili kullanıp karşılaştırma yapmamız da mümkün, tıpkı comparative yapılardaki gibi!

Örnek: I’d rather go to to gym than read a book. (Kitap okuyacağıma spora giderim.)

“Would rather” yapısının öznesiyle yan cümlenin öznesi aynıyken geçmişten bahsedeceksek “would rather” + “have” + fiilin 3. hâli yapısını kullanıyoruz. Mesela aşağıdaki cümleyle geçmişte olan bir durumdaki tercihimizi belirtiyoruz.

Örnek: He would rather have taken an umbrella. (Bir şemsiye almış olmak isterdi.)

Bu yapıyı kullanırken öznelere dikkat etmek çok önemli. Eğer “would rather” yapısından önce gelen özneyle yan cümlenin öznesi farklıysa ve şimdiki zamandan bahsediyorsak yan cümleyi geçmiş zamana çekiyoruz. Örneğin aşağıdaki cümlede işi yapan kişi “she” olmasına rağmen ana cümleye “I” öznesiyle başlamışız, bu sebeple yan cümlede past simple kullanıyoruz.

Örnek: I’d rather she went to the party. (Partiye gitmesini isterim.)

Hem özneler farklıysa hem de geçmişten bahsediyorsak bu sefer past simple değil, yapıyı bir kip geriye çekerek past perfect tense kullanıyoruz.

Örnek: She would rather I had drunk water than coffee that day. (O gün kahve yerine su içmiş olmamı tercih ederdi.)

Eğer “would rather” kalıbını olumsuz olarak kullanmak isterseniz iki farklı özne olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer özneler aynıysa “would rather”dan sonra “not” getirerek istediğiniz yapıyı elde edebilirsiniz.

Örnek: I’d rather not go there today. (Bugün oraya gitmemeyi tercih ederim.)

Eğer farklı özneler varsa olumsuzluğu yan cümlede kullanıyoruz.

Örnek: I’d rather you didn’t try to avoid me. (Benden kaçınmaya çalışmamanı tercih ederim.)

Soru cümlesi yapmak içinse “would” kelimesini öznenin öncesine getiriyoruz.

Örnek: Would you rather I didn’t love you? (Seni sevmememi mi isterdin?)

İngilizce “would rather” cümleleri

“Would rather” kalıbının birçok şekilde kullanıldığını gördük. Gelin konuyu daha iyi içselleştirebilmeniz için farklı örneklere de göz atalım! 

 • I’d rather watch a movie than go out tonight. (Bu gece dışarı çıkmak yerine film izlemeyi tercih ederim.)
 • She’d rather we stayed home during the storm. (Fırtına sırasında evde kalmamızı tercih ederdi.)
 • I’d rather not discuss this matter further. (Bu konuyu daha fazla tartışmamayı tercih ederim.)
 • Would you rather we didn’t meet tomorrow? (Yarın buluşmamamızı mı tercih edersin?)
 • He’d rather have stayed at home than attended the meeting. (Toplantıya katılmaktansa evde kalmış olmayı tercih ederdi.)
 • I’d rather you didn’t smoke in here. (Burada sigara içmemeni tercih ederim.)
 • They’d rather travel by train than fly. (Uçakla seyahat etmek yerine trenle seyahat etmeyi tercih ederler.)
 • I’d rather have coffee than tea in the morning. (Sabahleyin çay yerine kahve içmeyi tercih ederim.)
 • She’d rather not go to the party tonight. (Bu gece partiye gitmemeyi tercih eder.)
 • He’d rather we didn’t discuss this issue right now. (Bu meseleyi şu anda tartışmamamızı tercih eder.)
 • I’d rather you stayed here with us. (Burada bizimle kalmanı tercih ederim.)
 • They’d rather have gone to the beach yesterday. (Dün plaja gitmiş olmayı tercih ederlerdi.)
 • Would you rather I called you later? (Seni sonra aramamı mı tercih edersin?)
 • I’d rather not make a decision without more information. (Daha fazla bilgi olmadan bir karar vermeyi tercih etmem.)

İngilizcede “would prefer” kullanımı

İngilizcedeki “would prefer” kalıbı, tıpkı “would rather” gibi “böyle olmasını isterdim, bunu tercih ederdim” anlamını taşıyor. Fakat “would prefer” biraz daha resmî bir kalıp olarak karşımıza çıkıyor, bunun yanında “would prefer” ve “would rather” arasında ufak yapısal farklılıklar da bulunuyor.

“Would rather” yapısından sonra sadece fiil kullanabiliyoruz. Fakat “would prefer”den sonra hem isim hem de fiil kullanabiliyoruz. “Would prefer” yapısının fiillerle kullanımında dikkat etmeniz gereken nokta ise şu: Fiilden önce “to” getirmelisiniz, fiili de yalın hâlinde kullanmalısınız.

“Would prefer” yapısının genelde kısaltılmış hâliyle, “ ‘d prefer “ olarak kullanıldığını da belirtelim. 

Örnek: I’d prefer to stay at home tonight. (Bu akşam evde kalmayı tercih ederim.)

Bu yapıyı olumsuz olarak kullanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey “would prefer”den sonra “not” getirmek.

Örnek: I’d prefer not to speak to you now. (Şimdi senle konuşmamayı tercih ederim.)

“Would prefer” kalıbını kullanırken de karşılaştırmalar yapmanız mümkün. Bunu yapabilmek için “rather than” kalıbını kullanıyoruz. Fiilden sonra “rather than” getirip tercih etmediğimiz fiili yalın hâlinde kullanıyoruz.

Örnek: I’d prefer to play basketball rather than watch a movie right now. (Şu an film izlemektense basketbol oynamayı tercih ederim.)

“Would prefer” yapısını kullanırken ana cümlenin öznesi yan cümlenin öznesinden farklıysa şu yapıyı kullanıyoruz: Ana cümlenin öznesi + “would prefer” + yan cümlenin öznesi + “(not) to” + fiil. Formül gözünüzü korkutmasın, gelin örneklerle oturtalım.

Örnek: The company would prefer Ceren to make the presentation. (Şirket, sunumu Ceren’in yapmasını tercih eder.)

Örnek: I would prefer you to write the article. (Makaleyi senin yazmanı tercih ederim.)

Soru cümlelerinde ise tahmin edebileceğiniz üzere “would”u ana öznemizin öncesine çekiyoruz.

Örnek: Would you prefer me to handle this job? (Bu işi benim mi halletmemi tercih edersin?)

İngilizce “would prefer” cümleleri

İşte “would prefer” kalıbını daha iyi anlamanızı sağlayacak örnek cümleler.

 • I’d prefer to go for a walk rather than sit indoors. (Dışarıda yürüyüş yapmayı, içeride oturmaktansa tercih ederim.)
 • The teacher would prefer Tom to answer the question. (Öğretmen, soruyu Tom’un cevaplamasını tercih eder.)
 • I’d prefer not to discuss this right now. (Bu konuyu şu anda tartışmamayı tercih ederim.)
 • Would you prefer us to start without you? (Başlamamızı seni beklemeden tercih eder misin?)
 • I’d prefer to read a book rather than watch television tonight. (Bu gece televizyon izlemektense kitap okumayı tercih ederim.)
 • She would prefer you not to use her computer. (Bilgisayarını kullanmamanı tercih eder.)
 • I would prefer you to handle the negotiations. (Müzakereleri senin yürütmeni tercih ederim.)
 • I’d prefer to stay quiet rather than engage in an argument. (Bir tartışmaya girmektense sessiz kalmayı tercih ederim.)
 • The coach would prefer the team to practice in the morning. (Antrenör, takımın sabahleyin antrenman yapmasını tercih eder.)
 • I’d prefer not to go out in the rain. (Yağmurda dışarı çıkmamayı tercih ederim.)
 • Would you prefer us to postpone the meeting? (Toplantıyı ertelememizi tercih eder misin?)
 • I’d prefer to work from home rather than commute daily. (Her gün işe gidip gelmektense evden çalışmayı tercih ederim.)
 • She would prefer you to check the report one more time. (Raporu bir kez daha kontrol etmeni tercih eder.)
 • I would prefer you not to leave your belongings unattended. (Eşyalarını gözetimsiz bırakmamanı tercih ederim.)
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcede “had better” kullanımı

“Had better” kalıbını Türkçeye “… yapsan iyi olur” şeklinde çevirebiliriz. Kısaltılmış hâli “ ‘d better” olan bu yapıyı kullanarak “should” ve “must” gibi tavsiye veriyoruz, ancak bu ikisinden farklı olarak “had better”ın bulunduğu cümlelerde tavsiyenin uygulanmaması durumunda kötü bir sonuç da ima ediliyor. Dolayısıyla “had better” aynı zamanda bir nevi tehdit olarak da işlev görebiliyor.

Örnek: You had better do your homework tonight. (Bu akşam ödevini yapsan iyi olur.)

“Had better” dedikten sonra fiili yalın hâlinde kullanıyoruz, eğer olumsuzluk katacaksak da “had better”dan hemen sonra “not” getiriyoruz.

Örnek: You’d better not be here when I come back. (Ben geri döndüğümde burada olmasan iyi olur.)

İngilizce “had better” örnek cümleleri

“Had better” kalıbının kullanımının örneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

 • You’d better wear a coat, it’s really cold outside. (Dışarısı gerçekten soğuk, bir mont giysen iyi olur.)
 • We’d better leave now if we want to catch the train. (Treni yakalamak istiyorsak şimdi çıksak iyi olur.)
 • You’d better not forget to lock the door. (Kapıyı kilitlemeyi unutmasan iyi olur.)
 • They’d better study hard if they want to pass the exam. (Sınavı geçmek istiyorlarsa sıkı çalışsalar iyi olur.)
 • You’d better check the oil level in your car. (Arabanın yağ seviyesini kontrol etsen iyi olur.)
 • You’d better not be late to the meeting tomorrow. (Yarınki toplantıya geç kalmazsan iyi olur.)
 • She’d better take an umbrella; it looks like rain. (Bir şemsiye alsa iyi olur; yağmur yağacak gibi görünüyor.)
 • You’d better not argue with the boss about this. (Bu konuda patronla tartışmasan iyi olur.)

Would rather, would prefer ve had better bilgi testi

Aşağıdaki kısa bilgi testimizle konuyu ne kadar anladığınızı ölçebilir, eksik noktalarınızı belirleyebilirsiniz.

I ___ to drink more water to be healthy.
___ you ___ play video games or read books tomorrow?
Aşağıdaki cümlelerden hangisi dilbilgisi bakımından doğrudur?
I ___ to go for a walk instead of watching TV.
Hangisi "would prefer" kullanımı açısından doğru bir yapıdır?
I ___ visit museums than go shopping when I travel.
Hangisi "would rather" kullanımı açısından doğru bir yapıdır?
I ___ they kept the park cleaner; it's such a mess.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi “had better” kullanımı açısından doğru bir yapıdadır?
She ___ to finish her project tonight, even if it means staying up late.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken gramer kuralları her ne kadar önemli olsa da dil öğrenmenin aslı, dili yaşamaktan geçiyor. Novakid’deki uzman eğitmenlerimizle çocuklara tam olarak bu hizmeti sunuyoruz – kısa, eğlenceli, etkileşim odaklı derslerimizle onlara İngilizceyi sevdirerek öğretiyoruz. İlk deneme dersinizi ücretsiz alın!

1/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.