Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
Comparative and superlative adjectives in English
Dil bilgisi
Star icon
20.07.2023
Time icon 7 min
Comment icon 0 yorum

Comparative superlative konu anlatımı: Detaylı örnekler ve bilgi testiyle!

İçindekiler

Comparative ve superlative yapıları, İngilizcede farklı ögeleri karşılaştırmak için kullanılır. İki yapı da karşılaştırma için kullanılsa da önemli bir farka sahiptir: Comparative iki şeyi karşılaştırırken superlative ikiden fazla ögeyi karşılaştırır. Bu tanım sizler için kafa karıştırıcı olabilir fakat hiç merak etmeyin, yazımızın devamında verdiğimiz örneklerle her şey açığa kavuşacak!

O hâlde comparative ve superlative örnekleri verdiğimiz detaylı comparative superlative konu anlatımımıza başlayalım – işte comparison konu anlatımı!

Comparative

İngilizcede comparative yapısı iki şeyi karşılaştırmak için kullanılır. Bu yapı, iki ismin karşılaştırıldığı cümlelerin içerisinde bulunur. İki şeyi karşılaştırırken kelimenin comparative hâlinden sonra “-den” anlamına gelen “than” kelimesini kullanırız. Bu kullanımı şimdi örneklerde daha iyi anlayabilirsiniz.

Kısa kelimeleri comparative yapmak için sonuna “-er” ekini getiririz, uzun kelimelerden önce ise “more” kelimesini kullanırız. Bunların dışında bir de iki yöntemi de kullanmadığımız istisnalar var tabii. Gelin bunların hepsine bir göz atalım.

Tek heceli ve iki heceli kelimeler (-er)

Tek heceli bir sıfatı veya zarfı comparative olarak kullanmak isterseniz sonuna “-er” takısı getirmelisiniz.

Örneğin “uzun” anlamına gelen “tall” kelimesi, comparative olunca “daha uzun” anlamına gelen “taller” kelimesine dönüşür.

 • Neşe is taller than Azra. (Neşe, Azra’dan daha uzun.)

Comparative yapısını sadece sıfatlarla değil, aynı zamanda zarflarla da kullanmamız mümkün.

 • Ece works harder than Efe. (Ece, Efe’den daha sıkı çalışıyor.)

İki heceli kelimeleri ise hem sonlarına “-er” getirerek hem de başlarına “more” getirerek kullanabiliyoruz. Bunların ikisini aynı anda yapmak mümkün değil tabii. Örneğin aşağıdaki örneklerin ikisi de doğru olarak kabul edilebilir, bu durumda kulağınıza daha hoş gelen seçeneği tercih edebilirsiniz. Genellikle “simpler” seçeneği kullanılır fakat “more simple” yapısı da dil bilgisi açısından doğrudur.

 • This way is simpler than the other! (Bu yol diğerinden daha basit!)
 • This way is more simple than the other! (Bu yol diğerinden daha basit!)

İki heceli kelimelerin bazılarında “-er” kullanımı, bazılarında ise “more” kullanımı daha yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bunu öğrenmek için en iyi yöntem ise zamanla İngilizceye aşina olmak.

“Y” ile biten iki heceli kelimeler

Eğer iki heceli bir kelimenin son harfi “y” ise “-er” takısı gelirken bu harf “i” oluyor, yani kelimenin son harfini düşürüp “-ier” eklemiş gibi oluyoruz. Örneğin “happy” kelimesi comparative olduğunda “happier” kelimesine dönüşüyor.

 • I am happier than him because I’ve won the lottery! (Ondan daha mutluyum çünkü piyangoyu kazandım!)
 • I want to solve this problem with a special method because it is easier this way. (Bu problemi özel bir yöntemle çözmek istiyorum çünkü bu şekilde daha kolay.)

Çok heceli kelimeler

İki heceden daha uzun kelimeleri comparative olarak kullanmak istiyorsanız “-er” takısı eklemek yerine “daha” anlamına gelen “more” kelimesini kullanmalısınız. İşte bazı örnekler!

 • I think Ahmet is more handsome than Erhan. (Bence Ahmet Erhan’dan daha yakışıklı.)

Superlative

Superlative ise ikiden fazla şeyi karşılaştırmak, bir alandaki en yüksek veya en düşük özelliği belirtmek için kullanılır. Superlative, grubun içerisinde bulunan elemanların arasından “en …” olanı öğrenmemizi sağlar.

Superlative kullanırken kısa kelimelere “-est” takısı getiririz, uzun kelimelerden önce ise “most” kelimesini kullanırız – tıpkı comparative yapıda olduğu gibi! Fakat unutmamanız gereken bir nokta daha var: Superlativeden önce her zaman “the” veya sahiplik zamiri kullanılır.

Şimdi bazı superlative cümle örnekleriyle konuyu daha iyi kavrayalım.

Tek heceli ve iki heceli kelimeler (-est)

Tek heceli bir sıfatı veya zarfı superlative yaparken sonuna “-est” ekini getirmelisiniz.

Örnek vermek gerekirse “zeki” anlamına geken “smart” kelimesi, sonuna gelen ekle “smartest” olunca “en zeki” anlamını alır. İşte bir örnek!

 • Emirhan is the smartest student in our class. (Emirhan, sınıfımızdaki en zeki öğrenci.)

Superlative yapıyı sadece sıfatlarda değil, zarflarda da kullanabiliyoruz.

 • Elif works the hardest in our house. (Evimizde en sıkı Elif çalışıyor.)

İki heceli kelimeleri ise hem sonlarına “-est” getirerek hem de başlarına “most” getirerek kullanabiliyoruz, tıpkı comparative yapıdaki gibi. Örnek olarak ise “sessiz” anlamına gelen “quiet” kelimesini gösterebiliriz. Aşağıdaki iki örnek de doğru.

 • You are the quietest baby I have ever met. (Sen tanıştığım en sessiz bebeksin.)
 • You are the most quiet baby I have ever met. (Sen tanıştığım en sessiz bebeksin.)

Bununla birlikte hem “most” hem de “-est” kullanamayacağınızı da hatırlatalım – “the most quietest” gibi bir kullanım kesinlikle yanlış olacaktır.

“Y” ile biten iki heceli kelimeler

Eğer iki heceli bir kelimenin son harfi “y” ise superlative yapıda bu harf “i” harfine dönüşüyor, yani bir nevi “-iest” ekini eklemiş oluyoruz. Aşağıdaki cümlede bunun bir örneğini inceleyebilirsiniz.

 • This is the easiest exam of the school! (Bu, okulun en kolay sınavı!)

Çok heceli kelimeler

İki heceden daha uzun kelimeleri superlative olarak kullanmak istiyorsanız “-est” ekinden yararlanmak yerine kelimeden önce “most” demelisiniz. Öncesinde “the” artikelini kullanmayı unutmayın!

 • For me, Alya is the most beautiful girl in this country. (Bence Alya bu ülkedeki en güzel kız.)

İstisna comparative superlative örnekleri

Comparative ve superlative yapılar kurarken her zaman kurallar kullanmıyoruz, bazı düzensiz kelimeler tamamen farklı hâllere bürünüyor. Şimdi bu kelimelerden bazılarını birlikte inceleyelim.

Good – Better – Best

“İyi” anlamına gelen “good” kelimesi; comparative hâlde “better” olurken superlative kullanılırken ise “best” formunu alır. 

 • Emily is a better person than Jack because Jack lies a lot. (Emily Jack’ten daha iyi bir kişi çünkü Jack çok yalan söylüyor.)
 • Eren is the best basketball player in this city. (Eren, bu şehirdeki en iyi basketbol oyuncusu.) 

Bad – Worse – Worst

“Kötü” anlamında kullanılan “bad” kelimesinin comparative hâli “worse,” superlative hâli ise “worst” olarak karşımıza çıkıyor.

 • I am bad at cooking but my brother is even worse. (Ben yemek yapmakta kötüyüm ama erkek kardeşim daha bile kötü.)
 • The worst part about moving houses is having to carry a lot of stuff. (Ev taşımanın en kötü yanı, bir sürü şey taşımak zorunda olmaktır.)

Far – Farther / Further – Farthest / Furthest

“Far” kelimesi uzak anlamına geliyor, comparative ve superlative hâlleri ise sırasıyla yukarıdaki şekilde. Fakat bu kelimede bir istisnai durum var. Comparative “farther” veya superlative “farthest” daha çok fiziksel uzaklık belirtirken “further” veya “furthest” ise soyut bir uzaklık belirtiyor.

 • Milan is farther from İstanbul. (Milan İstanbul’dan daha uzak.)
 • Please contact us if you need further information. (Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bize ulaşın.)

Little – Less – Least

“Küçük” anlamına gelen “little” kelimesi, comparative ve superlative hâllerinde “az” ve “en az” anlamlarını taşıyor. İşte bir örnek!

 • Sorry, I wanted less sauce with my pasta. (Pardon, makarnamla daha az sos istemiştim.)

Many / Much – More – Most

“Çok” anlamına gelen “many” veya “much” kelimeleri de istisna formlara sahip.

 • Out of all workers in the factory, Samet works the most. (Fabrikadaki bütün işçiler arasında Samet en çok çalışıyor.)

İstisna comparative superlative örneklerinin tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kelime Comparative Superlative
Good Better (The) best
Bad Worse (The) worst
Far Farther / Further (The) farthest / The furthest
Little Less (The) least
Many / Much More (The) most
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Comparative superlative özet ve karşılaştırma tablosu

Comparative örneklerinde iki şeyi karşılaştırıyoruz, “-er” takısını veya “more” kelimesini kullanıyoruz. Superlative cümlelerinde ise birden fazla şeyi karşılaştırarak bir özelliğe en çok sahip olan şeyi belirtiyoruz, “-est” takısını veya “most” kelimesini kullanırken “the” artikelini unutmuyoruz – “my, your, our, their, her, his, its” gibi sahiplik zamirleri yoksa tabii.

Aşağıdaki tabloya göz atarak comparative ve superlative örneklerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Test

Jenny is ___ girl here.
In my opinion, Arda is ___ Efe.
Even though Walter is an old guy, he is still ___ his son.
Among all the candidates, Rachel is ___ for the job.
Berfin is ___ creative person I’ve ever met.
His understanding of the subject is ___ mine.
Steven is ___ intelligent student in his class.
This novel is ___ the one I read last month.
Maya is ___ singer in our choir.
The Pacific Ocean is ___ all other oceans.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İster comparative ve superlative olsun isterse de başka bir gramer yapısı olsun – İngilizceyi öğrenmek için gereken yöntem kuralları ezberlemek değil, dili aktif olarak kullanmak. Novakid’de çocukların oyunlar ile keyifle, eğlenerek ve konuşarak İngilizce öğrenmesi için onlara tam olarak bunu yaptırıyoruz. Siz de ilk deneme dersinizi ücretsiz alın!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.