Eğitim programlarına geri dön
Bize ulaşın
Eğitim programlarına geri dön

Lise Öncesi Online İngilizce Eğitimi

Seviye 4

Novakid programının 4. Seviyesi, 11-12 yaş arası çocuklar düşünülerek planlanmıştır. Çocuğunuz bu kurs programında dil yetkinliğini geliştirir, zengin sözcük dağarcığını ileri gramer kalıplarıyla kullanır, bilgilendirici metinler okur ve öğretmeniyle ilgi çekici konuşmalar yapabilir. Çocuğunuz 4. Seviye'yi tamamladıktan sonra A2 (YLE Flyers) sınavına (Dinleme ve Konuşma) hazır olur.

DENEME SINIFINA KAYDOLUN
 • İletişim becerileri

  4. Seviye'yi tamamlayan öğrenciler şu becerileri edinir:

  • tatil ve bayram tatilleri hakkında konuşma
  • gelecekteki olaylar (toplantılar, planlar, tahminler) hakkında konuşma
  • hava durumu ve hava durumuna göre yaptığı çeşitli planlar hakkında konuşma
  • öneride bulunma ve dinleme
  • hayvanlar hakkında konuşup yaşam alanlarını karşılaştırma
  • son deneyimleri hakkında konuşma
  • meslekler ve özellikleri hakkında konuşma
  • kişisel yetenekleri ve meslek planları hakkında konuşma
  • nesnelerin yeri hakkında konuşma
  • farklı yerler ve meslekler hakkında konuşma
  • tatil ve seyahat hakkında konuşma
  • duygularını, zevklerini, görünüşünü betimleme
  • kıyafetler hakkında ayrıntılı (stil, malzeme, desenler) konuşma
  • kişisel ilgi alanları hakkında konuşma
  • film hakkında konuşma, konusu hakkında tartışma ve görüşlerini ifade etme
  • geçmiş olayları irdeleme
  • planlarını anlatma
  • seyahat etmeyi ve temizliği anlatmak için öbek fiilleri kullanma
 • Sözcük dağarcığı

  Öğrenciler aşağıdaki konulardaki sözcük dağarcıklarını genişletir:

  • sık kullanılan fiil kombinasyonları
  • hava durumu
  • aylar
  • günlük faaliyetler
  • coğrafi oluşumlar ve su kütleleri
  • meslekler
  • okuldaki dersler
  • yerler
  • ev eşyaları
  • ulaşım
  • duygular
  • giyim
  • sinema türleri
  • turist ekipmanları
 • Gramer

  4. Seviye (Flyers) gramer konuları aşağıdaki tanımları ve kalıpları içerir:

  • Present Simple ve Present Continuous zaman kipleri ile bu kiplerin arasındaki farklar
  • Future Simple zamanı
  • 0 ve 1 tipi koşullu cümleler (If ..., then ...)
  • should / shouldn't
  • 'as ... as', 'not as ... as' kalıplarıyla karşılaştırma sıfatları (comparative)
  • coğrafi nesne isimlerinde artikel kullanımı
  • must / mustn't, have to / don't have to fiilleri
  • yer edatları
  • Present Perfect zamanı
  • edilgen yapılar (Present Simple Passive)
  • too / enough
  • Present Perfect ile Past Simple arasındaki fark
  • going to kalıbı ve kullanıldığı yerler
  • so, or, but, because, and bağlaçları
  • sıralı eylemleri ifade etmek için kullanılan zarflar
  • noktalama işaretleri ?/!
 • Okuma

  Çocuğunuz öğrendiği sözcükleri doğru okuyabilir, göreceli olarak uzun metinleri anlayabilir ve bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilir.

 • CLIL sınıfları

  Çocuğunuz matematikten nefret mi ediyor? Tarihte zorlanıyor mu? Ya da Coğrafyada arkadaşlarına yetişmekte sıkıntı mı çekiyor? İngilizce tutkunlarının yapamayacağı şey yok! Bildiğiniz okul derslerine farklı bir açıdan bakın! Heyecan verici ve bilgilendirici CLIL dersleri (İçerik ve dilin bir arada verildiği dersler) çocuğunuzun sayı ve mantığın, kıta ve coğrafi oluşumların, en önemli tarihi olaylar ile buluşların dünyasına adım atıp Novakid'de edindiği becerilerden en iyi biçimde yararlanmasını sağlayacaktır.

  Öğretmenlerimiz öğrencilerimizde aşağıdaki konuları işlerler:

  • Matematik (Arap rakamlarının kökeni, matematiğin püf noktaları, bulmacalar)
  • Dünya çapında hava durumu
  • Coğrafi oluşumlar
  • Ne yersen osun! (doğru beslenmenin temelleri)
  • Coğrafya (Güney Afrika ve Yeni Zelanda - ünlü olduklar yanları)
  • Telekomünikasyon tarihi (davulla haberleşmeden cep telefonuna geçiş, emoticon ile emoji arasındaki fark nedir)
  • 60'lı yıllar (internet bulunmadan önce olanlar)
  • Dinozorlar! (türleri, yaşam alanları, yok olma sebeplerine dair teoriler)
  • Çevreyi koruma (küresel ısınma what will happen if ...)