Eğitim programlarına geri dön
cube image

Lise Öncesi Online İngilizce Eğitimi

Seviye 5

Novakid programının 4. Seviyesi, 11-12 yaş arası çocuklar düşünülerek planlanmıştır. Çocuğunuz bu kurs programında İngilizce yetkinliğini geliştirir, zengin kelime dağarcığını ileri gramer kalıplarıyla birlikte kullanır. Bilgilendirici metinler okuyabilir ve öğretmeniyle ilgi çekici konuşmalar yapabilir. Çocuğunuz 4. Seviye'yi tamamladıktan sonra A2 (YLE Flyers) sınavına (Dinleme ve Konuşma) hazır olur.

cube image
İletişim becerileri
Kelime bilgisi
Gramer
Okuma
CLIL dersleri
İletişim becerileri
Kelime bilgisi
Gramer
Okuma
CLIL dersleri
İletişim becerileri

4. Seviye'yi tamamlayan öğrenciler şu becerileri edinir:

 • yaz tatili ve bayram tatilleri hakkında konuşma
 • gelecekteki olaylar (toplantılar, planlar, tahminler) hakkında konuşma
 • genel hava durumu ve hava durumuna göre yapılan çeşitli planlar hakkında konuşma
 • öneride bulunma ve tavsiye alma
 • hayvanlar hakkında konuşup yaşam alanlarını karşılaştırma
 • son deneyimleri hakkında konuşma
 • meslekler ve özellikleri hakkında konuşma
 • kişisel yetenekleri ve meslek planları hakkında konuşma
 • nesnelerin yeri hakkında konuşma
 • farklı yerler ve meslekler hakkında konuşma
 • tatil ve seyahat hakkında konuşma
 • duygularını, zevklerini, görünüşünü betimleme
 • kıyafetler hakkında ayrıntılı (tarzı, malzemesi, desenleri) konuşma
 • ilgi alanları hakkında konuşma
 • film hakkında konuşma, konusu hakkında tartışma ve görüşlerini ifade etme
 • geçmiş olayları irdeleme
 • planlarını anlatma
 • deyimsel fiilleri kullanarak seyahat etmeyi ve temizlik yapmayı anlatma

Öğrenciler aşağıdaki konularda İngilizce kelime dağarcıklarını genişletir:

 • sık kullanılan fiil kombinasyonları
 • hava durumu
 • aylar
 • günlük faaliyetler
 • coğrafi oluşumlar ve su kütleleri
 • meslekler
 • okuldaki dersler
 • yerler
 • ev eşyaları
 • ulaşım
 • duygular
 • kıyafetler
 • film türleri
 • turist ekipmanları

4. Seviye (Flyers) gramer konuları aşağıdaki tanımları ve kalıpları içerir:

 • Present Simple ve Present Continuous zaman kipleri ile bu kiplerin arasındaki farklar
 • Future Simple Tense (Gelecek Zaman)
 • Tip 1 ve Tip Sıfır koşul cümleleri (If ..., then ...)
 • should / shouldn't
 • as ... as', 'not as ... as' kalıplarıyla karşılaştırma sıfatları (comparative)
 • coğrafi ögelerde artikel kullanımı
 • must / mustn't, have to / don't have to fiilleri
 • yer edatları
 • Present Perfect tense (Yakın geçmiş zaman)
 • edilgen yapılar (Present Simple Passive)
 • too / enough
 • Present Perfect ile Past Simple arasındaki fark
 • going to kalıbı ve kullanıldığı yerler
 • so, or, but, because, and bağlaçları
 • sıralı eylemleri ifade etmek için kullanılan zarflar
 • noktalama işaretleri ?/!

Çocuğunuz öğrendiği kelimeleri doğru okuyabilir, kısmen uzun metinleri anlayabilir ve bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilir.

Çocuğunuz Matematikten nefret mi ediyor? Tarih dersinde zorlanıyor mu? Ya da Coğrafya dersinde arkadaşlarına yetişmekte sıkıntı mı yaşıyor? Öğrenciler okul derslerine artık farklı bir açıdan bakıyor! Heyecan verici ve bilgilendirici CLIL dersleri (İçerik temelli öğretim modeli), çocuğunuzun sayıları ve işlem mantığını, kıta ve coğrafi yerlerin oluşumlarını, en önemli tarihi olaylar ve buluşları öğrenmesini sağlar. Çocuğunuz Novakid'de edindiği becerilerden en iyi biçimde yararlanır.

Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle aşağıdaki konuları işlerler:

 • Matematik (Arap rakamlarının kökeni, matematiğin püf noktaları, bulmacalar)
 • Dünya çapındaki hava durumu
 • Coğrafi oluşumlar
 • Doğru beslenmenin temelleri
 • Coğrafya (Güney Afrika ve Yeni Zelanda - neleri meşhur)
 • İletişimin tarihi (davulla iletişimden cep telefonuna geçiş, emoticon ile emoji arasındaki fark)
 • 60'lı yıllar (internet icat edilmeden önce olanlar)
 • Dinozorlar! (türleri, yaşam alanları, yok olma sebeplerine dair teoriler)
 • Doğayı koruma (küresel ısınma sonrası ne olacak)

Geciktirme!İngilizce'yi anadili İngilizce olan öğretmenlerden öğrenin

Öğretmen, çocuğunuza uygun bir yaklaşım ile ders işleyecek, mevcut bilgi seviyesini belirleyecek ve İngilizceyi öğrenmesi için ona ilham verecektir!
main image
Çerezler tıpkı tatlınızın üzerine serpiştirdiğiniz Hindistan cevizi gibidir; çok daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlar. Bizim amacımız Novakid'i en iyi İngilizce öğrenim platformu yapmak. Bu yüzden, web sitemizi kullanırken çerezleri gönül rahatlığıyla etkinleştirebilirsiniz. Sizin için faydalı olacaklar! Çerezler ve onları nasıl kullandığımız konusunda daha çok bilgi almak için Çerez politikası sayfasına gidin.