Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede büyük harflerin yazımı nasıldır? Bilinmesi gereken kurallar ve bilgi testi!
Dil bilgisi
Star icon
27.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede büyük harflerin yazımı nasıldır? Bilinmesi gereken kurallar ve bilgi testi!

İçindekiler

Yazılı iletişimde dilbilgisi kurallarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek bir elektronik posta yazısı yazarken gerek bir döküman oluştururken yazım hatası yapmamaya özen göstermemiz daha iyi bir imaj çizmemizi sağlayarak bizi ön plana çıkarır. 

Dilbilgisi kurallarına özen göstermek yalnızca ana dilimizi konuşurken değil, yabancı bir dili konuşurken de başarılı ve iyi bir iletişimci olmamız açısından oldukça önemlidir. Türkçe veya yabancı bir dilde dilbilgisi konularına hakim olmak aynı zamanda akademik başarınızı da doğrudan etkiler.

İngilizcede bilinmesi gereken dilbilgisi kurallarından biri ise büyük harf yazımı. Bildiğimiz üzere Latin alfabesinde harfler büyük ve küçük olarak ikiye ayrılırlar. Bir harfin büyük veya küçük yazılacağını da birtakım kurallar belirler. Bu kurallar da dilden dile değişkenlik gösterebilir.

Bu yazımızda ise sizler için İngilizcede büyük harf yazımının hangi kurallara göre belirlendiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizce büyük harf yazımı: Bilinmesi gereken kelimeler!

İngilizce büyük harf yazımıyla ilgili kurallara geçmeden önce, bu dilbilgisi konusuyla ilgili çocukların öğrenmesi gereken temel kelimelere bir göz atalım.

 • Letter (harf) – Bir alfabede yer alan ve sesi temsil eden sembol veya karakter.
 • Capital letter (büyük harf) – Boyut olarak daha büyük bir biçimde olan ve belirli durumlarda kullanılan harf.
 • Upper case letter (büyük harf) – Büyük harf için İngilizcede yaygın olarak kullanılan bir diğer deyiş.
 • Lower case (küçük harf) – Boyut olarak daha küçük bir biçimde kullanılan harf.
 • Noun (isim) – Bir nesneyi, bir kişiyi, bir yeri veya bir kavramı belirten sözcük.
 • Proper noun (özel isim) – Belirli bir kişiyi, yeri, kurumu veya şeyi özel olarak tanımlayan ve ona özgü olan isim.
 • Common noun (cins isim) – Aynı cinsten olan varlık, kavram veya olguların birini, bir bölümünü veya tamamını karşılayan isimler.
 • Word (kelime) – En az bir harften oluşan, birkaç tanesi bir araya gelip cümle oluşturan konuşma / yazı parçası.
 • Sentence (cümle) – Kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu ya da bir kelimeden oluşan herhangi bir anlamlı ifade.
 • Title/headline (başlık) –  Bir metnin veya bir bölümün ana fikrini veya içeriğini özetleyen kısa ifade veya cümle.
Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce büyük harflerin yazım kuralları

İngilizcede büyük harf kullandığımız belirli durumlar vardır. Bu belirli durumların hangileri olduğunu ise kuralları daha iyi tanıyarak anlarız. Öyleyse gelin, şimdi sizinle birlikte İngilizce büyük harflerin yazılış kurallarını tek tek inceleyelim!

 • Cümlelerin ilk sözcükleri büyük harfle başlamalıdır.

Bir cümlenin ilk sözcüğünün büyük harfle başlaması, hemen hemen her dil için geçerlidir ve İngilizcenin de en temel kurallarından bir tanesidir. Bu demek oluyor ki noktayla bitirdiğiniz her cümlenin sonrasında ya da giriş cümlelerinde, paragraf başlarında yazılan ilk kelimenin ilk harfinin büyük harf olması gerekir.

Örnek: My dog wants to sleep in my bed. (Köpeğim benim yatağımda uyumak istiyor.)

Örnek: Why didn’t you want to talk to her yesterday? (Dün neden onunla konuşmak istemedin?)

 • Başlıkların kelimeleri büyük harflerle başlamalı veya başlıklar tamamen büyük harflerle yazılmalıdır.

Başlıklar, metnin konusunu veya ana temasını okuyucuya hızlıca aktarır ve metnin ne hakkında olduğunu anlamasına yardımcı olur. Gazete makaleleri, kitaplar, raporlar, blog yazıları ve diğer yazılı materyaller genellikle başlıklarla başlarlar

Başlıklarda bulunan kelimeleri yazmanın iki yolu vardır. Bunlar, başlıktaki bütün harfleri büyük harfle yazmak ya da başlıktaki bütün kelimelerin ilk harfini büyük yazmaktır. Ancak, unutmayalım ki tanımlayıcılar (the, a, an), bağlaçlar ve edatlar, başlıklarda ya da alt başlıklarda da geçse büyük harfle yazılmazlar.

Örnek: Winnie the Pooh

Örnek: ALICE IN WONDERLANDS

 • Tüm özel isimler büyük harflerle başlarlar.

Bir kişinin, bir yerin, bir nesnenin veya kuruluşun ona özgü adını ifade eden özel isimler büyük harflerle başlarlar. 

Örnek: I sent Alice a text message but she didn’t reply. (Alice’e bir mesaj yolladım ama cevaplamadı.)

Örnek: Why do you want to visit France this much? (Neden Fransa’yı ziyaret etmeyi bu kadar çok istiyorsun?)

 • Birinci tekil kişi zamiri (I) büyük harfle yazılır.

Büyük harflerin yazımıyla ilgili İngilizceye özel istisnai durumlardan bir tanesi, ‘ben’ anlamına gelen ‘I’ kelimesinin büyük ‘i’ harfiyle yazılmasıdır. Unutmayalım ki küçük ‘ı’ harfi ve büyük ‘i’ harfi dilimize özgü bir kullanımdır. İngilizcede yalnızca büyük ‘i’ harfinin yazımı noktasız (I), küçük ‘i’ harfinin yazımı noktalıdır (i). 

Örnek: I don’t want you to join us when I’m with my friends. (Arkadaşlarımlayken bize katılmanı istemiyorum.)

 • Kişi unvanları büyük yazılır.

Bir kişiden bahsederken unvanını da ekliyorsak (doktor, başbakan, profesör) büyük harfle yazmalıyız. Ancak bu unvanlar, tek başına bir isim, hitap şekli vb. şeklinde kullanılıyorsa büyük harfle yazmanıza gerek yoktur.

Örnek: Have you heard about what happened to Doctor Michael? (Doktor Michael’in başına ne geldiğini duydun mu?)

Örnek: I don’t think he is a good doctor. (Onun iyi bir doktor olduğunu düşünmüyorum.)

 • Cins isimler, özel isimlerle birlikte bir tamlama oluşturuyorsa büyük harfle başlar.

Cins isimlerin neredeyse her zaman küçük harfle başladığını biliyoruz. Ancak cins isimler bir özel ismin tamlayıcısı şeklinde kullanılıyorsa büyük harfle başlar.

Örnek: His absence is risky for our nation. (Onun yokluğu devletimiz için risklidir.)

Örnek: The United Nations announced that a meeting would be held. (Birleşmiş Milletler bir toplantı yapılacağını söyledi.)

 • Gün, ay ve tatil günleri büyük harfle başlar.

Özel günler, haftanın belirli günleri, ay isimleri gibi kelimelerin baş harfleri İngilizcede daima büyük olur.

Örnek: For me, Tuesday is always more productive than Monday. (Benim için, Salı günü daima Pazartesi gününden daha verimlidir.)

Örnek: What are you going to do with your boyfriend on Valentine’s Day? (Sevgililer Günü’nde erkek arkadaşınla ne yapacaksın?)

 • Önemli tarihi olaylar ve isimlendirilmiş tarihi dönemler büyük harfle başlar.

Bazı tarihi olaylar ve dönemler insanlar tarafından belirli isimlerle anılır. Bu gibi isimler de İngilizcede büyük harfle başlar. 

Örnek: World War I once was called the Great War. (1. Dünya Savaşı bir zamanlar Büyük Savaş olarak anılırdı.)

Örnek: The Ancient Period is the era when people made the first steps of building a society. (Antik Çağ, insanların bir toplum kurmanın ilk adımlarını attığı dönemdi.)

 • Ülke, şehir ve milliyet isimleri büyük yazılır.

Tek başına bir milleti, ülkeyi, dili veya şehri belirten özel isimlerin de büyük harfle başlamasına özen göstermelisiniz.

Örnek: Some places in Istanbul really resemble the cities in Europe. (İstanbul’daki bazı yerler gerçekten Avrupa’daki şehirleri hatırlatıyor.)

Örnek: Learning German was one of the toughest things I did before. (Almanca öğrenmek yaptığım en zor şeylerden biriydi.)

 • İki noktadan (:) sonra yazılanlar bazen büyük harfle başlayabilir. 

İngilizcede çoğu durumda, iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen sözcüğün büyük harfle yazılması zorunlu olmasa da zaman zaman tercih edilir. Yaygın olarak kabul edilen kurala göre eğer iki nokta işaretinden sonra sıralanan cins isimler varsa büyük harfle başlamaya gerek yoktur. Ancak eğer iki noktadan sonra bir cümle yazılırsa bu cümle büyük harfle başlayabilir.

Örnek: John said that he was on his way to buy three things: a bottle of milk, a wholewheat bread and some bananas. (John üç şey almak için yolda olduğunu söyledi: Bir şişe süt, bir tam buğday ekmeği ve biraz muz.)

Örnek: Alyssa and her dad agreed on this: She can do anything she wants, unless she arrives home late at midnight. (Alysssa ve babası şu konuda anlaştı: Eve gece yarısı geç saatte gelmediği sürece istediğini yapabilir.)

Bu gibi yazım kuralları konusunda esas alabileceğiniz farklı kaynaklar bulunuyor. American Psychological Assosiaton, Chicago Writing Format, Cambridge Dictionary gibi. Fakat bu kaynaklar bazı kurallarda fikir ayrılığına düşebilir. Bu durumda dikkate alacağınız yazım kuralı; ilgili kurum, şirket veya kuruluşun beklentisine göre değişebilir.

 • Tırnak içindeki alıntı ifadeler büyük harfle başlar.

Tırnak içerisinde yazacağınız alıntı cümleler, başlı başına yargı belirten bir cümle formatında, yani büyük harfle başlayarak ve noktayla biterek yazılır.

Örnek: Then Margary said, “You won’t be able to do this after now.” (Sonra Margary dedi ki “Bundan sonra bunu yapamayacaksın.)

İngilizce büyük harflerin yazımı: Quiz!

Şimdi gelin, hep birlikte öğrendiklerimizi test edebileceğimiz ‘quiz’e bir göz atalım.

“Apple is my favorite fruit.” cümlesinde ‘a’ harfi neden büyük yazılır?
Aşağıdaki başlıklardan hangisi yanlış bir biçimde yazılmıştır?
Metinlerin başlıklarında kullanılan bazı kelimeler küçük harfle başlamalıdır. Bu kelimeler arasında hangileri vardir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘i’ harfi büyük yazılması gerektiği halde küçük yazılmıştır?
Hangi cümlede ‘orange’ kelimesi yanlış yazılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘president’ kelimesinin büyük harfle başlaması gerekirdi?
Cins isimler özel isimlerin tamlayıcısı olarak kullanıldığında büyük harfle başlayabilir. Bu kuralın kullanıldığı cümle hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir hata yapılmıştır?
Hangi cümlede ‘may’ kelimesi yanlış yazılmıştır?
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Bir dili ve o dilin kurallarını öğrenmek için onu aktif bir şekilde kullanmak ve bunu yaparken eğlenmek gerekir. Novakid de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu deneyimi sunuyor. Siz de çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.