Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede “on” ve “off” ne demektir, phrasal verbleri nelerdir? Konu anlatımı ve test!
Dil bilgisi
Star icon
27.05.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede “on” ve “off” ne demektir, phrasal verbleri nelerdir? Konu anlatımı ve test!

İçindekiler

Mutlaka biliyorsunuzdur ki İngilizcede bazı kelimeler, çeşitli bağlamlarda kullanıldığında birden fazla ve birbiriyle tamamen alakasız anlamlara sahip olabiliyor. Birer preposition olan “on” ve “off” kelimeleri de, asıl anlamlarının dahi değişebilmesiyle bu duruma iyi bir örnek.

On” ve “off” kelimelerinin anlamları, bunları kullanarak phrasal verb (deyimsel fiil) oluşturduğumuzda daha da farklılaşabiliyor. Biz de bu içeriğimizde tam olarak bu konuyu anlattık. İngilizce “on”, “off” ne demek, phrasal verb yapılarında nasıl kullanılıyorlar, gösterdik. Ardından pekiştirme yapabilmek için bir bilgi testine yer verdik. Haydi, hep beraber öğrenelim!

“On” ve “off” kelimelerinin anlamları

Detaylara girmeden önce İngilizcede “on” ve “off” ne demek, öğrenelim. Bunu yapmak, iki kelimenin de kesin bir ana anlamı olmadığı için biraz efor gerektirebilir. Ancak endişelenmeyin, “on” ve “off” kelimelerinin en yaygın anlamlarını örneklerle görünce gayet iyi anlayabileceksiniz!

On” kelimesinin anlamları

Öncelikle “on” kelimesinin sahip olabileceği farklı anlamları görelim. İşte liste ve örnekler:

 • Üstünde (atop)

Örnek: The book is on the table. (Kitap masanın üstünde.)

 • Açık / çalışmakta (functioning)

Örnek: The computer is on. (Bilgisayar açık.)

 • Hakkında (about)

Örnek: She wrote a book on the history of art. (Sanat tarihi hakkında bir kitap yazdı.)

 • Vakitte (in a specific time)

Örnek:  The meeting is on Monday. (Toplantı Pazartesi günü.)

 • Cihaz kullanarak (using)

Örnek: He is talking on the phone. (Telefonla konuşuyor.)

 • Devam etmekte (continuing)

Örnek: The game is on. (Oyun devam ediyor.)

Off” kelimesinin anlamları

Peki ya İngilizce “off” ne demek? Haydi, “off” kelimesinin en yaygın anlamlarını ve bunlar için örnek cümelelerimizi inceleyelim!

 • Ayrılma hali (-den / -dan) (away from)

Örnek: She took the book off the shelf. (Kitabı raftan aldı.)

 • Kapalı (not working / deactivated)

Örnek: The television is off. (Televizyon kapalı.)

 • Kadar uzakta (away by) 

Örnek: The house is a mile off the main road. (Ev ana yoldan bir mil uzakta.)

 • İşte değil / izinli (absent)

Örnek: He is off today. (Bugün izinli.)

 • İndirimde (on discount)

Örnek: All items are 20% off. (Tüm ürünlerde %20 indirim var.)

 • Seyahate başlamak (starting a journey)

Örnek: We are off to Paris tomorrow. (Yarın Paris’e gidiyoruz.)

 • İptal edilmiş (canceled)

Örnek: The meeting is off. (Toplantı iptal oldu.)

“On” ve “off” kelimeleriyle kurulan phrasal verbler

İngilizce “on”, “off” ne demek gördüğümüze göre bu iki kelimeyle kurulan phrasal verbleri incelemeye geçelim. Başlamadan önce hemen phrasal verblerin ne olduğu hakkında hafızamızı yenileyelim!

Kısaca tanımlarsak phrasal verbler, bir fiille bir edatın birleşmesinden oluşan ve fiilin asıl anlamından alakasız bir anlama bürünmesini sağlayabilen yapılardır. Bu yapıları kullanarak İngilizceyi çok daha akıcı ve çok daha doğal bir biçimde konuşabiliriz!

On” ve “off” kelimeleri de birçok phrasal verb yapısının birer parçasını oluşturuyor. O halde bu phrasal verbleri örnek cümlelerle öğrenelim. Başlangıç olarak, hem “on” hem de “off” ile kurulabilen phrasal verbler listemize bakalım:

Phrasal verb Türkçe anlamları On” ile örnek cümle ve çevirisi “Off” ile örnek cümle ve çevirisi
turn on / off açmak / kapatmak Turn on the lights. (Işıkları aç.) Turn off the lights. (Işıkları kapat.)
switch on / off açmak / kapatmak Switch on the TV. (Televizyonu aç.) Switch off the TV. (Televizyonu kapat.)
put on / off giymek / ertelemek Put on your jacket. (Ceketini giy.) Put off the meeting. (Toplantıyı ertele.)
take on / off kabullenmek / çıkarmak Take on new responsibilities. (Yeni sorumluluklar al.) Take off your shoes. (Ayakkabılarını çıkar.)
log on / off giriş yapmak / çıkış yapmak Log on to the system. (Sisteme giriş yap.) Log off the system. (Sistemden çıkış yap.)

 

Görebiliyoruz ki “on” ve “off” kelimelerinin ikisiyle de kurulabilen phrasal verblerin anlamları birbirine çok benzer, hatta aynı olabiliyor. Fakat bu iki kelimeyi ayrı ayrı ele aldığımızda fark edeceksiniz ki birbirleriyle tamamen alakasız phrasal verbler de oluşturabiliyorlar. Şimdi sizlere tam olarak bunu göstereceğiz.

“On” kelimesiyle kurulan phrasal verbler

Aşağıdaki tabloda “on” kelimesiyle kurulan yaygın phrasal verbleri, Türkçe karşılıklarını ve çevirileriyle birlikte örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Phrasal verb Türkçe anlamı Örnek cümle ve çeviri
carry on devam etmek Carry on with your work. (İşine devam et.)
call on ziyaret etmek I will call on you tomorrow. (Yarın seni ziyaret edeceğim.)
get on binmek  Get on the bus quickly. (Otobüse hızlıca bin.)
hold on beklemek Hold on for a moment, please. (Bir dakika bekleyin lütfen.)
pass on iletmek/ aktarmak Please pass on the message. (Lütfen mesajı iletin.)
move on ilerlemek Let’s move on to the next topic. (Bir sonraki konuya geçelim.)
stay on kalmak She decided to stay on after the meeting. (Toplantıdan sonra kalmaya karar verdi.)
keep on devam etmek Keep on studying for your exams. (Sınavlarına çalışmaya devam et.)
try on denemek Try on this dress to see if it fits. (Uygun olup olmadığını görmek için bu elbiseyi dene.)
go on devam etmek Please go on with your story. (Lütfen hikayene devam et.)
cheer on tezahürat yapmak We will cheer on our team at the match. (Maçta takımımız için tezahürat yapacağız.)

 

İşte “on” kelimesiyle oluşturabileceğimiz bazı önemli phrasal verbler bunlar! Elbette bunların tamamını bir tabloya sığdıramayız, ancak en yaygın kullanılan yapıları bilmek oldukça işimize yarayacaktır.

Tablomuzda daha detaylı göz atmaya değecek bazı phrasal verbler de bulunuyor. Şimdi bunları daha yakından görelim:

“Move on” (ilerlemek)

En sık kullanılan phrasal verblerden biri olan “move on” ne demek diye merak etmiş olabilirsiniz.

İngilizcede “to move on” fiilini “ilerlemek”, “devam etmek” gibi anlamlarla kullanabiliriz. Bu fiili kullanarak “bir şeyi kabullenip devam etmek” gibi bir anlam da ifade edebilirsiniz.

Örnek: After finishing the puzzle, let’s move on to the next game. (Yapbozu bitirdikten sonra bir sonraki oyuna geçelim.)

“Carry on” (devam etmek)

“Carry on” ifadesi de oldukça yaygın olduğundan, “carry on” ne demek sorusu aklınıza gelmiş olabilir.

“To carry on” fiilinin anlamları da “move on” ile oldukça benzerdir, hatta aynıdır dahi diyebiliriz! Bu fiili de “ilerlemek”, “devam etmek” ve özellikle de zorluklara rağmen devam etmek anlamlarında kullanmamız mümkün.

Örnek: Even though it was hard, they carried on building their sandcastle. (Zor olsa da, kumdan kalelerini yapmaya devam ettiler.)

“Hold on” (beklemek)

Dizilerde ve filmlerde bu ifadeyi duyduysanız, “hold on” ne demek diye merak ediyor olabilirsiniz.

“Hold on” phrasal verbini İngilizce günlük konuşmada bir ünlem olarak sık sık duyabilirsiniz. Bu durumda bu ifade, “Bekle!”, “Dur biraz!” gibi anlamlara gelir.

Ancak aynı zamanda eğer bu fiili “to hold on to something” diye devam ettirirseniz de, “bir şeye tutunmak” demiş olursunuz!

Örnek: Hold on, didn’t you tell me that you were a vegetarian? (Bir dakika, bana vejetaryen olduğunu söylememiş miydin?)

Örnek: Hold on to the swing tightly so you don’t fall off. (Salıncağa sıkıca tutun ki düşmeyesin.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

“Off” kelimesiyle kurulan phrasal verbler

İngilizce “off” ne demek, biliyoruz. Şimdi de “off” ile kurulan yaygın phrasal verbleri öğrenelim. İşte açıklayıcı tablomuz:

Phrasal verb Türkçe anlamı Örnek cümle ve çeviri
brush off umursamamak / silkmek He brushed off the criticism and continued his work. (Eleştiriyi umursamadı ve çalışmasına devam etti.)
take off yükselmek / havalanmak The plane will take off in an hour. (Uçak bir saat içinde havalanacak.)
pull off başarmak She pulled off a stunning performance in the concert. (Konserde etkileyici bir performans sergiledi.)
set off yola çıkmak They set off on their journey early in the morning. (Sabah erkenden yolculuğa çıktılar.)
walk off uzaklaşmak She tried to walk off her frustration. (Kızgınlığını uzaklaşarak atmaya çalıştı.)
back off gerilemek Back off and give me some space. (Geri çekil ve bana biraz alan bırak.)
drop off bırakmak / indirmek Can you drop off these books at the library? (Bu kitapları kütüphaneye bırakabilir misin?)
write off silmek The teacher decided to write off the mistake. (Öğretmen hatayı silmeye karar verdi.)
give off yaymak The fire gives off a lot of heat. (Ateş çok ısı yayar.)
lay off işten çıkarmak They had to lay off several employees. (Birkaç çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldılar.)
pay off borcunu ödemek She finally paid off all of her debts. (Sonunda borçlarının tamamını ödedi.)
see off uğurlamak We went to the airport to see them off. (Onları uğurlamak için havalimanına gittik.)
show off hava atmak He loves to show off his new car. (Yeni arabasıyla hava atmaya bayılıyor.)
wear off azalmak / etkisini yitirmek / eskimek The effects of the medicine will wear off soon. (İlacın etkileri yakında azalacak.)

Sıkça sorulan sorular

İngilizce “on” ve “off” ne demek, phrasal verblerde nasıl kullanılıyorlar, bolca örnekle gördük. Şimdi de bu konuya dair sıkça sorulan soruları cevaplayalım!

On ve off ne anlama gelir?

İngilizcede “on” ve “off” birçok farklı anlama gelebilir. En yaygın anlamları ise sırasıyla “açık” ve “kapalı” veya sırasıyla “üstünde” ve “uzağında” gibi düşünülebilir.

İngilizcede on off ne demek?

İngilizcede on off, farklı anlamlara sahip olabilen bir kelime çiftidir. Günlük hayatta muhtemelen sırasıyla “açık / kapalı” veya “üstünde / uzağında” gibi anlamlarla bu kelimeleri görürsünüz.

Move on ne demek?

“Move on” ifadesi “ilerlemek”, “devam etmek” gibi anlamlara sahiptir.

Carry on ne anlama gelir?

“Carry on” ifadesi İngilizcede “devam etmek” ve “ilerlemek” gibi anlamlara gelir.

Hold on ne anlama gelir?

“Hold on” ifadesi İngilizcede “Bekle!” veya “Bir dakika!” gibi ünlem şeklinde kullanılabilir. Eğer “hold on to” şeklinde kurulursa ise “tutunmak” anlamına gelir.

“On” ve “off” ile kurulan phrasal verbler: Test!

İngilizcede “on” ve “off” kelimelerinin farklı anlamlarını ve phrasal verblerde nasıl kullanılabildiklerini gördük. Şimdi de öğrendiklerimizi pekiştirmek için bir bilgi testi çözelim! Bakalım kaç soruyu doğru yapabileceksiniz?

I ___ my jacket ___ because the weather was too hot.
He worked hard and earned enough money to ___ his debts.
___, I think I just realized something…
Please ___ the TV if you are not watching anything.
Don’t mind him, he’s just ___!
Let’s repeat what we learned before we ___.
Please put your phones on airplane mode before the plane ___.
___ a little, it’s dangerous to stay too close to the edge!
That t-shirt looks lovely, I will ___ it ___.
The message was ___ to the clients.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İngilizceyi akıcı konuşabilmek için “on” ve “off” gibi kelimelerle kurulan phrasal verbler bize epey yardımcı oluyor. Ancak elbette yalnızca ezber yaparak yabancı dil öğrenemeyiz. Aynı zamanda dili yaşamak gerekir. Novakid’de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu fırsatı sunuyoruz. Üstelik ilk deneme dersimiz ücretsiz!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.