Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
“Enough” ve “too” nedir? Cümle içinde nasıl kullanılırlar? Farklılıkları nelerdir? İşte detaylı konu anlatımı ve test!
Dil bilgisi
Star icon
09.11.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

“Enough” ve “too” nedir? Cümle içinde nasıl kullanılırlar? Farklılıkları nelerdir? İşte detaylı konu anlatımı ve test!

İçindekiler

“Enough” ve “too”, İngilizcede sıkça kullanılan, sıfatları ve zarfları derece bakımından niteleyebilen kelimeler olarak tanımlanabilir. Birlikte anılsalar da kullanımları cümleye çok farklı anlamlar katar ve bu bakımdan ayrışırlar.

Biz de bu yazımızda; “too” ve “enough” kullanımlarını olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri içinde gösterip birbirinden farklarını daha iyi kavramanızı sağlayacağız. Hazırsanız başlayalım!

“Enough” nedir? Cümle içinde kullanım yerleri

“Enough” sözcüğü, bir şeyin istenen miktarda ya da yeterli olduğunu vurgulamak için kullanılır. Olumlu bir anlam taşıyarak bir şeyin gerektiği gibi olduğunu, yeterliliği ifade eder. Olumsuz şekilde kullanıldığında ise yetersizliği vurgular.

“Enough” kelimesi, bir sıfatın veya zarfın öncesine gelerek o sıfat veya zarfın belirli bir seviyede olduğuna işaret eder. Bu kelime aynı zamanda isimlerle birlikte de, isimden önce gelerek kullanılabilir. 

Haydi örneklere bakarak daha iyi anlayalım!

 • Örnek: I have enough money to buy a new computer. (Yeni bir bilgisayar almak için yeterince param var.)

Bu örnekte “enough” isimden önce geliyor.

 • Örnek: He is clever enough to solve this problem. (Bu problemi çözmek için yeterince zeki.)
 • Örnek: She didn’t run fast enough. (Yeterince hızlı koşmadı.)

Yukarıdaki iki örnekte ise “enough” kelimesinin sıfat ve zarflardan sonra geldiğini görüyoruz.

Örneklerden gördüğünüz üzere “enough”, bir miktarın ya da derecenin yeterli, istenilen ya da gerektiği gibi olduğunu belirtmek için kullanılır. 

“Enough” kelimesinin olumlu cümlelerde kullanımı

Enough”, olumlu ve olumsuz ifadelerde kullanılabilir. Genellikle olumlu ifadelerde, bir şeyin gereksinimleri ya da beklentileri karşılayacak kadar iyi olduğunu belirtmek için yaygın olarak kullanılır.

 • Örnek: The coke is cold enough for me. (Kola, benim için yeterince soğuk.)
 • Örnek: She is talented enough to succeed in her career. (Kariyerinde başarılı olmak için yeterince yetenekli.)

“Enough” kelimesinin olumsuz cümlelerde kullanımı

Enough”, İngilizcede olumsuz ifadelerle kullanıldığında yetersizlik, eksiklik ifade eder. Bu olumsuzluğu “enough” yapısıyla vurgulamak için “not enough” kalıbı kullanılır veya olumsuzluk yardımcı fiile gelir.

Haydi “enough” sözcüğünün “not enough” şeklinde olumsuz ifadelerle kullanım örneklerini inceleyerek bu konuyu da kavrayalım!

 • Örnek: There is not enough time to complete the project by the deadline. (Projeyi tamamlamak için son teslim tarihine kadar yeterince zaman yok.)
 • Örnek: We don’t have enough money to buy a new car. (Yeni bir araba almak için yeterince paramız yok.)

“Not enough” kullanımını biraz daha detaylandırarak bir şeyin istenilen standartta ya da kalitede olmadığını belirten “not good enough” kalıbına örnekler verelim:

 • Örnek: Your performance on the exam was not good enough to pass. (Sınavdaki performansın, geçmek için yeterince iyi değildi.)
 • Örnek: The restaurant’s service was not good enough for the high prices they charge. (Restoranın hizmeti, talep ettikleri yüksek fiyatlar için yeterince iyi değildi.)

“Enough” ifadesinin soru ifadeleriyle kullanımı

Enough” kelimesinin soru yapısıyla kullanımı, bir şeyin belirli bir miktarının veya derecesinin yeterli olup olmadığını sormak için kullanılır. 

Şimdi de “enough” kelimesinin soru yapısıyla kullanımına dair detaylı açıklama ve örneklerine bakalım!

 • Örnek: Is there enough food for all the guests at the party. (Partideki tüm misafirler için yeterince yiyecek var mı?)
 • Örnek: Do you have enough money to go on vacation this summer? (Bu yaz, tatile gitmek için yeterince paran var mı?)
 • Örnek: Is she strong enough to catch the cat? (Kediyi yakalayabilecek kadar güçlü mü?)

“Too” nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

İngilizcede bir zarf olan “too” sözcüğü; bir şeyin aşırılığını veya fazlalığının istenmeyen bir oranda olduğunu belirtmek için kullanılır. Çoğu zaman olumsuz bir anlam taşır. 

Too” kelimesi, cümle içerisinde sıfatlardan ve zarflardan önce gelir. Bu kullanımları, “too+sıfat” ve “too+zarf” şeklinde formülize edebiliriz. 

 • Örnek: The car is going too fast. (Araba çok hızlı gidiyor.) 
 • Örnek: I have too many books in my bag. (Çantamda çok fazla kitap var.)

“Too” kelimesini sayılabilen isimlerle kullanabilmek için “many”, sayılamayan isimlerle kullanmak için de “much” quantifier sözcüklerinden yararlanabiliriz. Fakat “too” bir zarf olduğu için isimlerle doğrudan kullanılamaz.

 • Örnek: There are too many bugs in this house! (Bu evde çok fazla böcek var!)
 • Örnek: The cake doesn’t taste good, it has too much sugar. (Kekin tadı iyi değil, çok fazla şekeri var.)

Too”nun bir de “too….to” kalıbında kullanıldığını görürüz. Bu kalıp, bir şeyin bir özelliğe olması gerekenden fazla sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin bir kişinin yaşı korku filmi izlemek için fazla küçükse aşağıdaki gibi bir örnek cümle kurabiliriz.

 • Örnek: She is too young to watch horror movies. (Korku filmi izlemek için çok küçük.) 

Too” bazen, “very” veya “quite” sözcüğünün duyguları, durumları aktarmaya yeterli görülmediği durumlarda da kullanılır.

 • Örnek: These roses are too beautiful. (Bu güller çok fazla güzel.)

Too” kelimesinin olumsuz cümle yapısıyla kullanımı

Too” zarfı genellikle olumsuzluk anlamı taşır, fakat cümleyi olumsuz yapıda kurarsak olumlu bir anlam elde edebiliriz. Bu anlamı vermek için, “too”dan önce bir olumsuzluk ifadesi kullanırız.

 • Örnek: The book is not too difficult for me to understand. (Kitabı anlamak benim için çok zor değil.) 

Too” kelimesinin olumlu cümle yapısıyla kullanımı

Too” sözcüğünün yaygın kullanımının olumsuzluk anlamı taşıdığını, cümleye aşırılık anlamı kattığını yukarıda söyledik. Bu bilgimizi bir örnekle daha pekiştirelim.

 • Örnek: The movie was too boring. (Film çok sıkıcıydı.) 

Too” sözcüğünün soru ifadeleriyle kullanımı

Bir durumun veya şeyin aşırılığını, istenmeyen bir ölçüde olup olmadığını sorgulamak istediğimizde “too” zarfını soru ifadeleri ile kullanırız. 

 • Örnek: Is the music too loud for you? (Müzik senin için çok mu sesli?) 
 • Örnek: What can we do to ensure that the workload doesn’t become too heavy for the team? (İş yükünün ekip için çok ağır olmamasını sağlamak adına ne yapabiliriz?)

“Too” ve “enough” kullanımlarının farkı

Şimdi de, yukarıda detaylandırdığımız bilgileri bir tablo hâline getirerek “too” ve “enough” sözcüklerinin kullanım farklılıklarını daha iyi anlayalım!

İsim (sayılabilen / sayılamayan) Sıfat Zarf
Too too many cars / too much noise too loud too fast
Enough enough cars / enough noise loud enough fast enough

 

Kısacası “too” kullanıldığı her şeyden önce geliyor, “enough” ise sadece isimlerden önce geliyor.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

“Too” ve “enough” konusundaki sıkça yapılan hataların önüne nasıl geçebiliriz?

Too” ve “enough” kelimeleri, İngilizcede karıştırılabilen sözcüklerdir ve hatalara yol açabilirler. Bu hataları önlemek için göz önünde bulundurabileceğimiz ipuçlarına bakalım!

Anlam farkını tamamen kavramak:Too”, aşırılık ifade ederken “enough” yeterliliği belirtir. Bir şeyin “too” olmasını istemeyiz ama “enough” olmasını isteriz. Bu temel farkı örnekler üzerinden iyice oturtursanız hata yapma ihtimaliniz de epey azalır.

Cümlenin bağlamını dikkate almak: Cümlelerdeki diğer sözcüklerin türü, “too” ve “enough” kelimelerinin nasıl kullanılacağını belli eder. Örneğin yukarıdaki tabloda görebileceğiniz üzere “enough” sadece bir ismi nitelerken isimden önce gelir. 

“Enough” ve “too”nun bağlamsal kullanımları: Pratik örnekler!

Enough” ve “too” aynı cümle içerisinde kullanılabilir: Bu iki zarf aynı cümle içerisinde birbirini destekleyen şekilde, yeterlilik ve aşırılık durumlarını belirtmek için kullanılabilir. 

 • Örnek: The soup is too hot; you need to wait for it to cool down enough to drink. (Çorba çok sıcak. İçilebilecek kadar soğuyana kadar beklemen gerek.) 

Güçlü duyguları ifade etmek için kullanılabilir: Bu zarflar bir durumda hissedilen duyguların kuvvetini vurgulamak için de kullanılır.

 • Örnek: I was too excited to sleep the night before my exam. (Sınavımdan önceki gece uyuyamayacak kadar heyecanlıydım.) 
 • Örnek: The news was sad enough to bring tears to her eyes. (Haberler, onu ağlatacak kadar üzücüydü.) 

“Too” ve “enough” bilgi testi!

Şimdi gelin “too” ve “enough” konusunu ne kadar anladığınızı ölçmek için bilgi testimizle sizleri sınayalım!

I can’t come to the concert tonight, I’m ___.
I don’t have ___ to buy her new shoes.
The flowers are ___ for me.
Please don’t speak ___, I’m trying to sleep.
Do you think you are ___ to ride the roller coaster alone?
This suitcase is ___ heavy for me to carry upstairs.
We arrived ___ to catch the train; it already left.
I didn't wear a coat, and now I'm ___ cold.
The music was ___ loud that we had to cover our ears.
I have ___ time to write a new song.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İyi bir İngilizce öğrenimi için dili zenginleştiren kalıpları bilmek çok önemli ancak dili yaşayarak öğrenmek en önemlisi. Bunun için Novakid’in uzman öğretmenlerinden çocuklar için İngilizce dersleri alabilirsiniz. Çocuğunuzun dili interaktif bir şekilde öğrenmesini istiyorsanız ilk deneme dersinize hemen ücretsiz kaydolun!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.