Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
gecmis zaman would used to kullanimi
Dil bilgisi
Star icon
16.11.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

Geçmiş alışkanlıklarda “would” ve “used to” kullanımı ve farkları: Konu anlatımı ve bilgi testi!

İçindekiler

İngilizcede geçmiş zamandan bahsetmenin binbir türlü yolu var. Simple past tense kullanımının yanında “used to” ve “would” gibi kalıplarla da derdimizi anlatmamız mümkün. Bu yapılar kullanışlı oldukları kadar kendi içerisinde ilginç detaylara ve ince benzerlik / farklılıklara sahipler.

Biz de bu yazımızda geçmişteki alışkanlıklardan veya geçmişte sürekli olarak gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken kullandığımız iki kalıp olan “used to” ve “would”un kullanımını ve farklarını anlatacağız. Sonrasında ise bilgi testimizle konuyu ne kadar kavradığınızı sınayacağız. O hâlde haydi başlayalım!

“Used to” kullanımı

“Used to,” geçmişte sürekli olarak gerçekleşen ama şu an devam etmeyen eylemlerden veya durumlardan bahsetmek için kullanılır. Bu kalıbın olumlu cümlelerde, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde nasıl kendini gösterdiğini kısaca inceleyeceğiz. 

“Used to” kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgi (“be used to” kullanımı, “get used to” kullanımı gibi) ve alıştırma soruları isterseniz ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

“Used to” ile olumlu cümleler

“Used to” kalıbı ile olumlu cümle kurmak oldukça kolay, tek yapmanız gereken şey özneden sonra “used to” deyip sonrasına ise fiili yalın hâliyle eklemek. Yani formülümüz aşağıdaki şekilde:

Özne + “used to” + fiil

Örnek: Gamze used to be a successful student. (Gamze eskiden başarılı bir öğrenciydi.)

“Used to” ile olumsuz cümleler

İngilizcede “used to” kalıbının olumsuz kullanımı da bir o kadar kolay. Bu yapıyla geçmişte olmayan, ama şimdi olan durumlardan ve eylemlerden bahsedebiliriz. Formülden de görebileceğiniz gibi geçmiş zamanı “used to” kalıbından alıp yardımcı fiile veriyoruz, tıpkı simple past tense yapısındaki gibi!

Özne + “didn’t” + “use to” + fiil

Örnek: I didn’t use to be an actor. (Eskiden aktör değildim.)

“Used to” ile sorular

“Used to” ile soru sorarken de tıpkı olumsuz cümlelerde olduğu gibi geçmiş zaman yapısını kullanarak yardımcı fiil olan “did”i başa alıyoruz. Gelin formülle ve örnekle daha iyi anlayalım

“Did” + özne + “use to” + fiil

Örnek: Did Eda use to play football? (Eda eskiden futbol oynar mıydı?)

“Would” kullanımı

Geçmiş alışkanlıkları İngilizce cümlelerde anlatırken kullandığımız bir diğer yapı ise “would.” Bu yapı sayesinde geçmişte sürekli olarak gerçekleşen eylemlerden, alışkanlıklardan bahsedebiliyoruz. 

Geçmiş zamandaki alışkanlıklardan bahsederken “would” kelimesini aşağıdaki formülle kullanıyoruz:

Özne + “would” + fiil

Örnek: When he was a child, Orhun would play computer games all night. (Orhun, çocukken bütün gece bilgisayar oyunları oynardı.)

“Would” ve “used to” kalıplarının farkları nelerdir?

“Would” ve “used to” kullanımlarını temel olarak anladık, peki bunları nasıl ayırabiliriz, farkları nelerdir? Gelin bir de buna göz atalım.

“Would” sadece eylem belirten fiillerle kullanılabilir. 

“Would” yapısının kullanımıyla ilgili dikkat etmeniz gereken birçok nokta var. Belki de en önemlisi şu: “Would,” geçmiş zamandan söz etmek için kullanılırken sadece aktif eylemleri belirtebilir, durumları değil. 

Bu da demek oluyor ki “would” kelimesini bu bağlamda “love, be, understand, like, live, feel, know, want, believe” gibi herhangi bir aktif eylem ifade etmeyen, durum belirten (stative) fiillerle kullanmamız mümkün değil. Bunlar yerine “run, work, study, play” gibi aktif olarak bir eylem belirten fiiller kullanmalıyız.

“Would” daha çok olumlu cümlelerde kullanılır.

“Would” geçmiş zamandan bahsetmek için kullanılırken genelikle olumlu cümlelerde yer alıyor, yani “used to” yapısında olduğu gibi olumsuz cümleler ve soru cümleleri kullanmıyoruz. “Would” ile bu anlamı veren soru cümleleri ve olumsuz cümleler kurmak teknik olarak mümkün olsa da büyük çoğunlukla “used to” yapısı tercih ediliyor.

Örnek vermek gerekirse:

Doğru örnek: Did you use to drink a lot of coffee when you worked?

Yanlış örnek: Would you drink a lot of coffee when you worked?

(Çalışırken çok kahve içer miydin?)

Yukarıdaki örneklerde “would” ile kurulan soru cümlesi dil bilgisi bakımından her ne kadar doğru olsa da geçmiş zamandaki alışkanlık anlamını tam olarak vermiyor. Bu anlamı kullanarak bir soru sormak için “used to” kullanmalıyız.

“Would” kullanmak için önce zamanı belirtmeliyiz.

“Would” kullanımının bir diğer sınırlaması ise cümle içerisinde geçmiş zamandan ne zaman bahsettiğimiz. Eğer cümlenin geçmişte olduğunu belirten kalıp “would”dan sonraysa cümle kulağa garip gelecektir. Bu sebeple geçmiş zamanı belirten “would” kullanmak için önce zamanı belli etmeniz gerekir. 

Yanlış örnek: I would run everyday when I was 15 years old. 

Doğru örnek: When I was 15 years old, I would run everyday. 

(15 yaşımdayken her gün koşardım.)

Yukarıdaki örnekte geçmiş zamanı belirten kalıbımız “when I was 15 years old” olduğu için kendisinin “would”dan önce gelmesini bekliyoruz. Yanlış örnekte bu kalıp “would”dan sonra geldiği için ilk cümle çok doğal değil. İkinci cümlede ise zamanı “would”dan önce belirttiğimiz için daha doğru bir kullanımla karşılaşıyoruz.

Bu durum kesin bir kural değil, yani “would” içeren geçmiş zaman cümlelerinde zamanı “would”dan sonra da görebilirsiniz, sonuçta konuşma dilinde her şey mümkün. Fakat zamanın daha önce kullanılmasının kulağa daha doğal geldiğini bilseniz yeterli.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Geçmiş alışkanlıklarda “would” ve “used to” farkının özeti ve tablosu

“Would” ve “used to” ile kurulan geçmiş zaman cümlelerinde bu iki yapının temel farklarını kısaca özetleyelim.

“Would” sadece eylem belirten fiillerle (go, study, run, play, drink, eat gibi) kullanılırken “used to” kalıbı aynı zamanda durum belirten fiillerle de (be, understand, like, love, live gibi) kullanılabilir.

“Would” kalıbı geçmişten bahsederken çok büyük çoğunlukla olumlu cümlelerde kullanılır, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde pek tercih edilmez. “Used to” kalıbı ise her cümle türünde sıklıkla kullanılır.

Geçmiş zamandan bahsetmek için “would” kullanırken cümle içerisinde geçmiş zamanın önceden belirtilmiş olması tercih edilir, yoksa cümle yanlış olmasa bile kulağa daha garip gelir.

Bu farkları kolayca hatırlamak için aşağıdaki tablomuzdan yararlanabilirsiniz.

Tekrarlanan eylemler (Eylem bildiren fiiller) Sürekli durumlar (Durum bildiren fiiller) Olumlu cümleler Olumsuz cümleler Soru cümleleri
Used to ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ 
Would ✔  ✘  ✔  ✘  ✘ 

 

Kısacası geçmiş alışkanlıklardan bahsederken “would” kullandığımız her durumda “used to” kullanmamız da mümkün. Dolayısıyla eğer şüpheye düşerseniz gönül rahatlığıyla “used to” kullanabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

Haydi testimize geçmeden önce geçmiş zamanda “would” ve “used to” kullanımıyla ilgili sıkça sorulan bazı sorulara ve cevaplarına göz atalım!

“Used to” ve “would” farkı nedir?

“Used to” ve “would” kalıpları, geçmiş alışkanlıklardan bahsederken kullanılır. Bu bağlamda “would” kelimesini durum fiilleriyle (be, believe, know, like gibi) kullanmak mümkün değildir. “Would” sadece eylem belirten fiillerle (do, run, study gibi) kullanılır, “used to” kullanımı ise iki şekilde de mümkündür.

“Used to” ne zaman kullanılır?

Geçmişte sürekli yapılan bir eylemden, kalıcı olan bir durumdan, bir alışkanlıktan bahsederken “used to” kullanırız. “Used to” kullandığımızda bahsettiğimiz durumun veya eylemin artık geçerli olmadığını da belirtmiş oluruz.

“Would” ve “used to” alıştırma soruları

Geçmiş alışkanlıklardan (past habits) bahsederken “would” ve “used to” kullanımının nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi ise bu konuya dair bilginizi sınama vakti. Aşağıdaki testimizi çözerek konuyu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, eksik noktalarınızın üzerine gidebilirsiniz. İyi şanslar!

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “would” en doğru şekilde kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “used to” yapısı doğru bir şekilde kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru şekilde kurulmuştur?
When he was younger, my brother ___ collect stamps.
I ___ believe in fairy tales when I was a child.
I ___ feel a lot healthier when I exercised every day.
On cold nights, my father ___ tell us stories of his childhood adventures.
Every Friday after school, my sister and I ___ go to the library together.
I ___ believe in Santa Claus until I was 10 years old.
My brother ___ be afraid of the dark, so he ___ sleep with the light on.
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken “used to” ve “would” kullanımında olduğu gibi gramer kurallarını kavramak önemli, fakat daha da önemli olan şey dili yaşayıp konuşarak öğrenmek. Novakid’de uzman eğitmenlerimizle tam olarak bunu sunuyoruz. Çocuklar için İngilizce derslerimizle eğlenceli ve interaktif bir şekilde, ezberden uzak bir yöntemle onlara yabancı dil öğrenmeyi sevdiriyoruz. Siz de ilk deneme dersinizi hemen ücretsiz alın!

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.