Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce indefinite pronouns (Belgisiz zamirler) nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte İngilizce belgisiz zamirler konu anlatımı ve bilgi testi!
Dil bilgisi
Star icon
30.04.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce indefinite pronouns (Belgisiz zamirler) nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte İngilizce belgisiz zamirler konu anlatımı ve bilgi testi!

İçindekiler

Belgisiz zamirler, İngilizcede belirli olmayan kişi, nesne ve yer isimlerinin yerine kullanılan kelimelerdir. Bu zamirler çoğu zaman spesifik bir şeyden bahsedilmediğinde ya da genel yargılar belirtilmek istendiğinde kullanılır.

İngilizcedeki bazı kelimeler de bulunduğu cümleye göre belgisiz zamir olarak kullanılabilir. Burada önemli olan cümle içerisinde kullanılan kelimenin bir ismin yerine geçerek artık özel bir niteleme yapmıyor oluşudur. Şimdi belgisiz zamirlerin çeşitlerine ve kullanımlarına daha yakından bakalım.

Indefinite pronouns (Belgisiz zamirler) konu anlatımı

İngilizcede isimlerin yerini alarak cümlelerde özne veya nesne olarak görev yapabilen zamirler bulunduğunu biliyoruz. Ancak İngilizcede görevini yerine getirmek için pek istekli olmayan bir zamir grubu daha bulunmaktadır: Indefinite pronouns (Belgisiz zamirler). Belgisiz zamirler yerine geçtikleri kelimelere belirli bir biçimde atıfta bulunmak yerine genel ya da belirsiz bir ifade ekler. 

Örnek: Jim was here! (Jim buradaydı!)

Yukarıdaki cümlede bir belgisiz zamir bulunmamakta ve “Kim buradaydı?” sorusuna kesin bir cevabımız var. 

Örnek: Someone was here! (Birisi buradaydı!)

Peki, bu örnek cümlede geçen “someone” ifadesinin kim olduğunu biliyor muyuz? Bu “birisi” kim? İşte bu sorular belgisiz zamirin görevini kısaca açıklıyor.

İngilizcedeki belgisiz zamirler nelerdir?

Bir belgisiz zamir, bilinmeyen bir kişiyi nesneyi ya da miktarı ifade etmek için kullanılan zamir türüdür. Çoğu zaman atıfta bulunulan nesne, miktar, yer ya da kişinin kesin bir tanıma ihtiyacı yoktur.

İngilizcede birçok belgisiz zamir bulunur. En sık duyulan belgisiz zamirler ise “every”, “some”, “any” ve “no” ile başlayan zamirlerdir. 

Aşağıda sık sık kullanılan bu zamirlerin neler olduğunu ve cümle içerisinde nasıl kullanıldıklarını inceledik.

Every

“Every” ile oluşturulan belgisiz zamirler, genellikle belirli bir grup insanın tamamını ifade ederler. Bu zamirler, genellikle bir kategori veya grup hakkında genel bir ifade yapmak için kullanılır. 

“Every” ile başlayan belgisiz zamirler sadece olumlu ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. 

Örnek: I felt uneasy because everybody was looking at me! (Çok rahatsız hissettim çünkü herkes bana bakıyordu!)

Örnek: Did everything go as planned at the meeting? (Toplantıda her şey planlandığı gibi mi gitti?)

Some

“Some” ile başlayan belgisiz zamirler genellikle spesifik olarak belirtilmemiş bir miktarı, kişiyi ya da yeri ifade etmek için kullanılır. 

“Some” ile oluşturulan belgisiz zamirler, aynı “every” ile başlayan belgisiz zamirler gibi sadece olumlu cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. 

Örnek: I found something interesting at the bookstore yesterday. (Dün kitapçıda ilginç bir şey buldum.)

Örnek: Can you suggest somewhere good to eat? (Yemek yenilebilecek iyi bir yer önerebilir misin?)

Any

“Any” ile başlayan belgisiz zamirler hem olumlu ve olumsuz cümlelerde hem de soru cümlelerinde kullanılır. “Any” ile kurulan belgisiz zamir cümleleri iki farklı anlama gelebilir. 

Olumlu yapılarla ya da soru cümleleriyle kullanıldığında “any” ile başlayan belgisiz zamirler herhangi bir nesneyi, kişiyi ya da yeri ifade edebilir.

Örnek: You can choose anything you want from the menu. (Menüden istediğin herhangi bir şeyi seçebilirsin.)

Örnek: Did you find anything interesting at the bookstore? (Kitapçıda ilginç bir şey bulabildin mi?)

Ancak olumsuz yapılarla kullanıldığında “any”nin cümleye kattığı anlam değişmektedir.

Örnek: I couldn’t find my keys anywhere this morning. (Bu sabah anahtarlarımı hiçbir yerde bulamadım.)

Örnek: I couldn’t find anything interesting at the store today. (Bugün mağazada ilginç hiçbir şey bulamadım.)

No

“No” ile başlayan belirsiz zamirler, olumsuzluk veya eksiklik durumunu ifade etmek için kullanılır. Bu belgisiz zamirler sadece olumlu cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır.

Olumlu cümleler ile kullanıldıklarında bile cümleye verdikleri anlam olumsuzdur.

Örnek: No one was at the bus stop when I arrived. (Ben vardığımda otobüs durağında hiç kimse yoktu.)

Soru cümleleriyle kullanıldıklarında ise sadece özne yerine kullanılabilirler.

Örnek: Did nobody tell you about the meeting tomorrow? (Yarınki toplantı hakkında sana kimse bilgi vermedi mi?)

İngilizcede belgisiz zamirlerin türleri

İngilizcede “every, some, any, no” ile başlayan belgisiz zamirler üç gruba ayrılır. Bunlar: kişi zamirleri, nesne zamirleri ve yer zamirleridir.

İngilizcede belgisiz kişi zamirleri

İngilizcedeki belgisiz kişi zamirleri, belirli bir kişiden bahsetmek yerine genel veya belirsiz bir şekilde bir kişiyi ifade etmek için kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler, özellikle belirli bir kişinin kim olduğu veya neyle ilişkilendirildiği hakkında spesifik bilgi vermek yerine, genel bir ifade sağlarlar.

İngilizcede belgisiz bir kişiden bahsederken kullanılabilecek zamirler:

 • Everyone / everybody (Herkes)

Örnek: Everyone enjoyed the party last night. (Herkes dün geceki partiden çok keyif aldı.)

Örnek: Everybody needs to submit their assignment by Friday. (Herkesin cuma gününe kadar ödevlerini teslim etmesi gerekiyor.)

“-one” ve “-body” ifadeleri anlam olarak aynılardır. “-one” resmi yazılarda ve konuşmalarda tercih edilirken “-body” daha çok günlük konuşmalarda tercih edilir.

 • Someone / somebody (Biri)

Örnek: Someone left their umbrella in the hallway. (Birisi şemsiyesini koridorda unuttu.)

Örnek: I heard someone knocking on the door. (Birinin kapıyı çaldığını duydum.)

 • Anyone / anybody (Herhangi biri ya da hiçkimse)

Örnek: I don’t see anybody at the bus stop. Maybe we missed the bus. (Otobüs durağında hiç kimseyi görmüyorum. Belki de otobüsü kaçırdık.)

Örnek: Can anybody here speak Spanish? I need help with translation. (Burada İspanyolca konuşabilen herhangi biri var mı? Çeviri konusunda yardıma ihtiyacım var.)

 • No one / nobody (Hiç kimse ya da kimse)

Örnek: No one knows the answer to that question. (O sorunun cevabını hiç kimse bilmiyor.)

Örnek: There’s nobody in the office today. It’s like a ghost town. (Bugün ofiste kimse yok. Adeta hayalet kasaba gibi.)

İngilizcede belgisiz nesne zamirleri

İngilizcedeki belgisiz nesne zamirleri, belirsiz veya genel bir şekilde nesneleri ifade etmek için kullanılır.

 • Everything (Her şey)

Örnek: She packed everything she needed for the trip. (Yolculuk için gereken her şeyi bavuluna koydu.)

 • Something (Bir şey)

Örnek: I heard something strange outside last night. (Dün gece dışarıda garip bir ses duydum.)

 • Anything (Herhangi bir şey ya da hiçbir şey)

Örnek: Is there anything I can help you with? (Size yardımcı olabileceğim herhangi bir şey var mı?)

Örnek: Don’t look at me like that! I don’t know anything about this town. (Bana öyle bakma! Ben bu şehir hakkında hiçbir şey bilmiyorum.)

 • Nothing (Hiçbir şey)

Örnek: There’s nothing in the fridge. We need to go grocery shopping. (Buzdolabında hiçbir şey yok. Market alışverişine gitmemiz gerekiyor.)

İngilizcede belgisiz yer zamirleri

Bu belgisiz zamirler, belirli bir konumu belirtmek yerine daha genel ya da belirsiz bir yerden bahsederken kullanılır.

 • Everywhere (Her yer)

Örnek: There decorated everywhere in the house for the party. (Parti için evin her yerini süslediler.)

 • Somewhere (Bir yer)

Örnek: Let’s go somewhere quiet for our vacation. (Tatil için sessiz bir yere gidelim.)

 • Anywhere (Herhangi bir yer ya da hiçbir yer)

Örnek: I’m so tired, I don’t want to go anywhere. (Çok yorgunum, hiçbir yere gitmek istemiyorum.)

 • Nowhere (Hiçbir yer)

Örnek: There’s nowhere to sit in this crowded café. (Bu kalabalık kafede oturacak hiçbir yer yok.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcedeki diğer belgisiz zamirler

Yukarıda bahsettiklerimiz dışında İngilizcede daha birçok belgisiz zamir bulunmaktadır. Daha kolay anlaşılabilsin diye bu zamirleri üç farklı gruba ayırdık.

Miktar anlatan belgisiz zamirler

Bazı belgisiz zamirler yerine geçtikleri ismi miktar yönünden ifade ederler. “Many, some, half, more, enough, all” cümle içerisinde miktar belirten belgisiz zamir olarak kullanılabilir.

Örnek:  Many of the people here can speak English fluently. (Buradakilerin bir çoğu akıcı şekilde İngilizce konuşabilir..)

Örnek: Half of the cake is for you and half is for me. (Kekin yarısı senin, yarısı benim.)

Örnek: I could carry all but you should help me. (Hepsini taşıyabilirim ama bana yardım etmen lazım.)

Yokluk anlatan belgisiz zamirler

Belgisiz zamirlerden bazıları cümleye “nobody, nothing, nowhere” gibi olumsuz anlam katabilmektedir. 

Örnek: None of us could have foreseen this. (Hiçbirimiz bunu öngöremezdi.)

Örnek: Neither of them wanted to go to the party. (İkisi de partiye gitmek istemedi.)

“Neither” iki seçenek arasından hiçbiri anlamına gelmektedir ve her zaman iki nesne ya da kişiden bahseder.

İkilik anlatan belgisiz zamirler

İngilizcede iki seçenek için “ikisi ” ya da “ikisinden biri” anlamında kullanılan iki belgisiz zamir vardır. Bunlar “both” ve “eitherbelgisiz zamirleridir.

Örnek: Both of my brothers are studying abroad. (Kardeşlerimden ikisi de yurtdışında okuyor.)

Örnek: You can take either of the two paths to reach the summit. (Zirveye ulaşmak için iki yoldan birini seçebilirsin.)

İngilizce belgisiz zamirler: Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizcede belgisiz zamirler dendiğinde akla sık sık gelen sorular ve cevapları!

İngilizcede pronoun nedir?

İngilizcede “pronoun” kelimesi “zamir” anlamına gelir. Bu, bir ismin yerine kullanılan bir kelime veya kelime grubunu ifade eder.

İngilizcede belgisiz zamir nasıl bulunur?

Cümlede belgisiz zamiri bulabilmek için özne ya da nesne yerine kullanılmış kelimelerin anlamlarına bakmak gerekir.

Belgisiz zamir ne demektir?

İngilizcede “indefinite pronoun” olarak ifade edilen bu konu bir kelimenin cümle içerisinde belirtilen ya da belirtilebilecek bir ismin yerine geçerek bu ismi üstü kapalı bir şekilde açıklaması olarak tanımlanabilir.

“Şey” bir belgisiz zamir midir?

İngilizcede “thing” olarak geçen “şey” kelimesi kendiliğinden bir belgisiz zamir değildir fakat “Everything, something, anything, nothing” olarak kullanıldığında bir belgisiz zamire dönüşür.

İngilizcede belgisiz zamirler: Quiz!

Şimdi hep birlikte öğrendiklerimizi test edebileceğimiz bu sorulara bakalım. 

… of the students did their best on the exam.
I’m so lonely and bored. … invites me …
You can take … of these two courses. They can be very useful for you.
We only won because … on the other team was trying to win.
… should be notified of the meeting. It is a very important meeting.
I looked … for you. Where were you hiding?
I want to go … for the summer holiday, but I haven’t decided yet.
There’s … interesting on TV today. Let’s go out!
Robert, … is here to see you!
… of my brothers decided to stay at home. They didn’t want to come with me.
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Bir dili ve kurallarını öğrenmek için onu aktif bir şekilde kullanmak ve bunu yaparken eğlenmek gerekir. Eğlenerek öğrenmenin adresi Novakid’de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu deneyimi sunuyoruz. Siz de çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.