Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce “should” ve “shall” nasıl kullanılır, farkları nelerdir? İşte İngilizce should ve shall konu anlatımı ve test!
Dil bilgisi
Star icon
27.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce “should” ve “shall” nasıl kullanılır, farkları nelerdir? İşte İngilizce should ve shall konu anlatımı ve test!

İçindekiler

İngilizce çalışmanın hepimizin aşina olduğu ve çokça zamanımızı alan bir yanı, kelime öğrenmek. Önümüzde çıkan işe yarar kelimeleri aklımızda bulundurmamız ve gerektiğinde kullanabilmemiz gerekiyor. Ancak bazı kelimeler, diğerlerine olan benzerliklerinden dolayı epey kafa karıştırıcı bir duruma sebep olabiliyor. 

Buna bir örnek de “should” ve “shall” kelime çifti. Bu iki kelimenin yapısal olarak gerçekten de fazlasıyla benzer olduğunu okuduğumuz andan itibaren görebiliyoruz. Durum böyle olunca İngilizce öğrencileri “should” ve “shall” kullanımını karıştırabiliyor.. Ancak akıcı ve doğal bir şekilde İngilizce konuşabilmek için bu kelimelerin arasındaki ayrımı iyi bilmemiz lazım.

Bu yazımızda tam olarak bunu hedefliyoruz. “Should” ve “shall” konu anlatımımızla, bu kelime çiftinin kullanım alanlarını detaylıca göstereceğiz. Yazımızda should cümlelerine ve shall cümlelerine de sık sık yer vererek konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız. Üstelik en sonda da bir bilgi testiyle kendimizi sınama fırsatımız olacak. O halde haydi başlayalım!

Should ve shall nedir? Neden kafa karıştırırlar?

Her şeyden önce, İngilizcede “should” ve “shall” kelimelerinin ne demek olduğunu bilmeliyiz. Bunu kelimeleri kısaca anlatalım.

Should” kelimesini muhtemelen zaten gayet yakından tanıyorsunuzdur. Bu kelimeyi ve olumsuz hali olan “shouldn’t” kelimesini, genellikle tavsiye belirtmek için kullanırız. Dolayısıyla Türkçeye “-meli / -malı” eki olarak çevrilmesi mümkündür. Ancak yazımızın devamında bahsedeceğimiz bazı ek kullanımları da mevcut. İngilizce “should” konu anlatımı yazımıza göz atarak bu konuda daha da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz!

Shall” kelimesi ise daha nadir kullanıldığı için en başta tanıdık gelmeyebilir. Bu kelimeyi kullanarak gelecek zaman, zorunluluk veya niyet gibi anlamlar verebiliriz, ancak ileride açıklayacağımız bazı detaylar mevcut. “Shall” kelimesini Türkçeye “-ecek / -acak” ekleriyle çevirmemiz mümkün.

Peki bu kelimelerin arasında bu kadar net bir anlam farkı varken neden “should” ve “shall” kullanımı birbirine karışıyor? Aslında bu durumun gayet de anlaşılabilir sebepleri var. Bazılarından bahsedelim.

Öncelikle, daha önce de bahsettiğimiz gibi karışıklığın temel bir sebebi, kelimelerin biçim olarak benzerliği. Gerçekten de “should” ve “shall” kelimeleri, hem okunuş hem de yazılış olarak birbirlerine epey benziyorlar. Her İngilizce öğrencisi muhakkak bilir ki, İngilizcede okunuşu ve yazılışı benzer kelimeler sık sık karıştırılabilirler.

Bir diğer sebep ise bu iki kelimenin de birer modal verb olması. Bu da demek oluyor ki cümlelerde kullanılış şekilleri ve kullanıldıkları yerler de birbirleriyle hemen hemen aynı. Bir diğer deyişle, “should” ve “shall” kullanımının karışmasının sebeplerinden biri, bu iki kelimenin aynı kategoriye ait olması. 

Aslına bakarsanız bu iki kelimenin kökü de aynı! Teknik olarak “should” kelimesi, yalnızca “shall” kelimesinin past tense ile çekimlenmiş hali. Ancak bu detaya fazla dikkat ederek kafanızı karıştırmamanızı öneririz, çünkü bu durum, kelimelerin bugünkü anlamlarından ziyade tarihsel kullanımlarıyla alakalı.

İngilizce “shall” kullanım alanları

“Should” ve “shall” kelimelerinin tanımlarını yaptık ve neden karıştırıldıklarını açıklayan bazı sebeplerden bahsettik. O halde şimdi bu iki kelimenin de kullanım alanlarını daha detaylı öğrenmeye başlayabiliriz. İşte İngilizcede “shall” kullanımının görüldüğü alanlar:

  • Gelecek zaman 

“Shall” kullanımının görüldüğü yerlerden ilki, cümleye gelecek zaman yani future tense anlamı katmaktır. Bu bakımdan “shall” kullanımı, bir diğer modal verb olan “will” kullanımıyla neredeyse aynıdır. Ancak yine de İngilizce öğrencilerine tavsiyemiz, “will” kelimesi yerine “shall” kelimesini kullanmaya her zaman çalışmamaları yönünde. Bunun sebebi, bu tarz bir konuşmanın kulağa eskimiş gelmesidir. 

Örnek cümle: I shall arrive at 8 PM. (Akşam 8’de geleceğim.)

  • Teklif veya öneri

İngilizcede “shall” kelimesini teklif veya öneride bulunurken kullanmak da mümkün. Özellikle de bu durumda “shall” ve “should” kelimeleri sık sık birbiriyle karıştırılabilmektedir, çünkü bildiğimiz üzere günlük konuşmada “should” ile de teklif veya öneri anlamı verilebiliyor. Ancak “shall” kullanarak biraz daha kibar, hatta daha resmi bir ton sağlamamız mümkün.

Örnek cümle: Shall I help you with your suitcase? (Valizinizi taşımanıza yardım edeyim mi?)

  • Hukuki ve resmi yazılarda kullanım

“Shall” kullanımının belki de en yaygın olduğu yer ise, hukuki ve resmi içerikli yazılardır. Bu tarz içeriklerde “shall” kelimesinin kullanımıyla yazıya ciddiyet katıldığını söyleyebiliriz. “Shall” kullanımı bu durumda cümleye hem zorunluluk hem de gelecek zaman anlamı katabilir. Özellikle de belli şartlar altında gerçekleşeceği resmi olarak garantilenen durumlardan bahsederken “shall” kullanıldığını görmemiz mümkündür.

Örnek cümle: This agreement shall remain in effect until January 1st, 2025. (Bu anlaşma, 1 Ocak 2025’e kadar geçerli olacaktır.)

  • “Let’s” kalıbına pekiştirme cümlesi

İngilizce “shall” kullanımına son bir örnek de “let’s” kalıbına pekiştirme sorusu, yani tag question olarak kullanımıdır. Biliyoruz ki İngilizcede pekiştirme soruları, Türkçede “Değil mi?” şeklinde ifade edilebiliyor. Bu durumda ise “Haydi …” anlamına gelen “Let’s” kalıbını pekiştirerek, isteğimizi vurgulamış oluyoruz.

Örnek cümle: Let’s start this project, shall we? (Haydi bu projeye başlayalım, değil mi?)

İngilizce “should” kullanım alanları

Az önce İngilizcede “shall” kullanımını gördük. Şimdi ise “should” kelimesine geçme vakti. İşte “should” cümleleriyle birlikte kullanım alanları:

  • Tavsiye veya öneri

İngilizce “should” kelimesine mutlaka en aşina olduğumuz kullanım, tavsiye ve öneri vermektir. Bu anlamda “should” kelimesini “-meli / -malı” şeklinde çevirebiliyoruz. Üstelik bazen, gerçekten vurgulamak istediğimiz kuvvetli bir öneriden bahsediyorsak, “should” kelimesini “must” ile eş anlamlı olarak kullanabiliyoruz. Ancak genel olarak, “must” dediğimizde “should” kelimesine kıyasla daha söylemimizin kulağa daha ciddi ve sert geleceğini aklımızda bulunduralım. 

Örnek cümle: You should see a doctor if you’re feeling unwell. (Kötü hissediyorsan bir doktora görünmelisin.)

  • Beklenti veya tahmin

“Should” kelimesinin kullanılabildiği bir diğer alan ise, beklenti veya tahmin belirten cümleler. Tıpkı Türkçede bazen “-meli / -malı” eklerini tahminlerimizden bahsetmek için kullanabildiğimiz gibi, bunun aynısını İngilizcede de yapabiliyoruz. Bu duruma örnek bir “should” cümlesi görelim.

Örnek cümle: He should arrive by noon. (Öğlene kadar gelmeli. / Sanırım öğlene kadar gelir.)

  • Koşul cümlelerinde kullanım

İngilizce first conditional konusundan, “should” kelimesinin koşul cümlelerinde de kullanılabildiğini hatırlayabiliriz. Bu durum iki farklı şekilde gerçekleşebilir. İkisinden de kısaca bahsedelim ve örnek “should” cümleleri verelim.

Koşul cümlelerinde “should” kullanımının bir çeşidi, “if” kelimesi yerine “should” denmesidir. Başında “should” olan koşul cümlelerinde fiili üçüncü şahısa göre çekimlemeyiz. Ayrıca bu kullanım, genellikle resmi dilde karşımıza çıkar.

Örnek cümle: Should you wish to cancel your order, please contact us. (Siparişinizi iptal etmek isterseniz lütfen bize ulaşın.)

“Should” kelimesini koşul cümlelerinde “If … should” kalıbı şeklinde de kullanabiliriz. Bu kalıp, “if + özne + should + fiil” şeklini alır ve genelde bahsedilen şartın gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtir. 

Örnek cümle: If you should encounter any problems, please let us know. (Herhangi bir problemle karşılaşırsanız lütfen bize haber verin.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

“Should” ve “shall” kelimelerinin karıştırıldığı durumlar

İngilizce “should” ve “shall” kullanımını gördük. Fakat elbette yalnızca kullanımlarını bilmek, bu iki kelimeyi karıştırmaya engel olmayabilir. Dolayısıyla şimdi de, “should” ve “shall” kelimelerinin en çok birbirine karıştırıldıkları durumları inceleyelim ve aralarındaki ayrımı iyice öğrenelim:

  • Hukuk dili

Daha önce de bahsettiğimiz gibi “shall” kelimesi hukuki metinlerde oldukça yaygındır. Bu tarz yazılarda “shall” kelimesi zorunluluk anlamı vermek için kullanılır, ve bu da “should” kelimesinin kuvvetli tavsiye vermek için kullanılmasıyla karıştırılabilir. Hukuki metinlerdeki “shall” kelimesinin vurgulanmış bir öneri değil, bir zorunluluk belirttiğini aklımızda tutmalıyız.

Örnek cümle: The client shall be notified a week in advance. (Müşteri, bir hafta önceden bilgilendirilmelidir / bilgilendirilecektir. – Zorunluluk)

Örnek cümle: The client should be notified a week in advance. (Müşterinin bir hafta önceden bilgilendirilmesi tavsiye edilir. – Öneri)

  • Teklif yaparken 

“Shall” kelimesinin teklif veya önerilerde kullanılabildiğini gördük. Aynı durumun “should” için de geçerli olması, kafa karışıklığına sebep olabilir. Her ne kadar bu kullanıma anlamlar aynı olsa da, günümüz İngilizcesinde özellikle de konuşma dilinde teklifler için “should” kullanımı daha yaygındır.

Örnek cümle: Should I open the window? / Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?)

  • Resmi yazılar

Özellikle de İngiliz İngilizcesinde, resmi yazılarda yönergelerden ve kurallardan bahsederken “shall” kullanımı görülebilir. “Should” ise genelde kuvvetli öneri anlamı taşır. 

Örnek cümle: All students shall submit their assignments by Friday. (Tüm öğrenciler, ödevlerini cumadan önce göndermelidir.)

Örnek cümle: Students should start the assignment early. (Öğrencilerin ödeve erken başlaması tavsiye edilir.)

İngilizce “should” ve “shall” kullanımı: Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizce “should” ve “shall” kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular:

“Shall” ve “should” İngilizce dilbilgisinde nasıl kullanılır?

“Shall” kelimesini gelecek zaman, teklif, öneri, hukuki ve resmi dil amaçlarıyla kullanabiliriz. “Should” kelimesi ise tavsiye, öneri, beklenti, tahmin, koşul cümlesi gibi kullanım alanlarına sahiptir. Bu iki kelime de İngilizcede birer modal verb’dür.

“Shall” ve “should” arasındaki fark nedir?

“Shall” kelimesi gelecek zaman ve zorunluluk gibi anlamlar verebilir. Günlük konuşmada fazla yaygın değildir ve nispeten eski duyulur. “Should” ise önerilerde, tavsiyelerde ve bazen koşullarda kullanılabilir. Günlük konuşmada yaygındır.

“Shall” nasıl kullanılır?

“Shall” kelimesinin kullanımı, bir modal verb şeklindedir. Bu kelimeyi gelecek zaman belirtme, resmi yazılarda zorunluluk veya kural, kibar teklif belirtme, “let’s” kalıbına pekiştirme sorusu oluşturma gibi amaçlarla kullanabiliriz.

“Should” nasıl kullanılır?

“Should” kelimesi yaygın bir modal verb’dür. Bu kelimeyi tavsiye, öneri, beklenti, tahmin, teklif ve bazen de gerçekleşme ihtimali fazla olmayan bir koşul belirtmek için kullanabiliriz.

İngilizce “should” ve “shall”: Test!

İngilizce “should” ve “shall” konu anlatımımızı tamamladık. Şimdi ise kendimizi sınama vakti! Haydi, 10 soruda kaç doğru yapacağımızı görelim:

You ___ definitely watch that movie, I’m sure you will like it!
The court order states that the defendant ___ pay a fine.
___ I bring anything to the party?
Let’s go there, ___ we?
___ you need anything else, please call this number.
You ___ start preparing for the exam early to ensure success.
The sign clearly states that visitors ___ report to the reception desk upon arrival.
If it ___ rain, we won’t be able to go outside.
In case of any emergency, you ___ contact the security immediately.
Wow, your voice is incredible! You ___ become a singer!
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

İngilizceyi akıcı konuşmak için “should” ve “shall” gibi benzer kelimeleri birbirine karıştırmamak çok önemli. Ancak elbette bir dili yalnızca bu tür detaylara odaklanarak öğrenemeyiz. Dili gerçekten öğrenmek istiyorsak, onu yaşamak gerekir. Novakid’de eğlence dolu online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu fırsatı sunuyoruz. Üstelik ilk deneme dersimiz ücretsiz!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.