Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede noktalı virgül nasıl kullanılır? Konu anlatımı ve quiz!
Dil bilgisi
Star icon
30.04.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede noktalı virgül nasıl kullanılır? Konu anlatımı ve quiz!

İçindekiler

Bir dilde iletişim kurarken dilbilgisinin ve yazım kurallarının önemine hepimiz aşinayız. Örneğin bir e-posta yazarken, iş başvurusu yaparken veya bir rapor hazırlarken doğru bir dil kullanmak günümüzde büyük bir önem taşıyor. 

Dilbilgisine dikkat etmek, sadece anadilimizde değil, yabancı bir dilde de etkili bir iletişimci olmamız için kritik öneme sahiptir. Türkçe ya da başka bir dilde dilbilgisine hakim olmak, aynı zamanda akademik başarımızı da doğrudan etkiler. 

İngilizcede üzerinde durmamız gereken dilbilgisi kurallarından biri de noktalama işaretlerinin doğru kullanımıdır. Dilimizde kullanılan virgül, nokta, ve ünlem işaretlerinin doğru kullanımı, Türkçeye kıyasla İngilizcede farklılık gösterebilir.

Bu yazıda, İngilizcede noktalı virgül kullanımının hangi kurallara göre belirlendiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizce noktalı virgül kullanım alanları ve örnekler

İngilizcede noktalı virgül, diğer noktalama işaretleri kadar yaygın kullanılmaz. Ancak yine de noktalı virgül kullanmanız gereken bazı belirli durumlar vardır. Bununla birlikte, noktalı virgülün görevlerini virgülün görevleriyle karıştırmamak gerekir. Gelin, İngilizcede noktalı virgülün kullanıldığı alanlara ve örneklere bir göz atalım.

Noktalı virgül en yaygın olarak bağlam açısından yakından ilişkili, aynı cümle içinde bulunan iki bağımsız cümleciği birbirine bağlamak için kullanılır. Bir cümlede iki veya daha fazla kısmı birleştirmek için noktalı virgül kullanılıyorsa, bu demek olur ki bu bölümler benzer anlamlara fakat farklı yargılara sahiptir.

Örnek: Some people write on their desktop; others write with a pencil or pen. (Bazı insanlar masaüstü bilgisayarlarına yazarlar; bazıları ise kurşun kalemle ya da tükenmez kalemle yazarlar.)

Örnek: John finished all his homework; Kathleen did not finish hers. (John bütün ödevlerini bitirdi; Kathleen bitirmedi.)

Bu kullanımda dikkate almanız gereken, noktalı virgül kullanımının zorunlu olmadığıdır. Bu örneklerdeki noktalı virgülleri, bir bağlaçla ya da virgülle değiştirebilirsiniz.

Örnek: Some people write on their desktop, others write with a pencil or pen. (Bazı insanlar masaüstü bilgisayarlarına yazarlar, bazıları ise kurşun kalemle ya da tükenmez kalemle yazarlar.)

Örnek: John finished all his homework but Kathleen did not finish hers. (John bütün ödevlerini bitirdi; Kathleen bitirmedi.)

Ancak, yan cümle (dependent clause) ile ana cümle (independent clause) arasında noktalı virgül kullanılmamalıdır.

Yanlış örnek: Although Nate is a kind employee; that new guy is not. (Nate iyi bir çalışan olsa da bu yeni adam öyle değil.)

Bu örnekteki kullanım yanlış bir kullanımdır. Doğrusu, alttaki örnekteki gibi olur.

Örnek: Although Nate is a kind employee, that new guy is not. (Nate iyi bir çalışan olsa da bu yeni adam öyle değil.)

 • Bağlayıcı zarflarla veya geçiş cümleleriyle birbirine bağlanan iki ana / bağımsız cümle (independent clause) arasında noktalı virgül kullanılır.

Örnek: However much they study, students can’t focus enough; as a result, many students make mistakes during exams. (Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, öğrenciler yeterince odaklanamıyorlar; sonuç olarak, öğrencilerin çoğu sınavlarda hata yapıyor.)

 • Cümle içindeki öğelerden herhangi biri halihazırda başka bir cümleyle virgülle ayrılmışsa, listelenen diğer öğelerle arasına noktalı virgül kullanılır.

Örnek: There are basically two ways to write: with a pen or pencil, which is inexpensive and easily accessible; or by computer and printer, which is more expensive but quick and neat. (Temel olarak yazmanın iki yolu vardır: Ucuz ve kolay erişilebilen kalem veya kurşun kalem; veya daha pahalı ama hızlı ve düzenli olan bilgisayar ve yazıcı.)

 • Cümlecikler zaten virgülle ayrılmışsa veya maddeler uzunsa bir bağlaçla birleştirilen bağımsız cümleler arasında noktalı virgül kullanılır.

İngilizcede noktalı virgülün bu kullanımı, yaygın olarak “for example, for instance, that is, besides, accordingly, furthermore, otherwise, however, thus, therefore.” gibi bağlaçlarda geçerlidir.

Örnek: Some people use a word processor, tablet, or even a phone at classes; but others, for different reasons, choose to write with a pen or pencil. (Bazı insanlar derslerde kelime işleyicisi, tablet veya hatta telefon bile kullanırlar; ancak diğerleri, bazı nedenlerden ötürü, bir tükenmez kalem ya da kurşun kalem kullanmayı seçerler.)

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizcede noktalı virgülle virgülün kullanımı

İngilizcede noktalı virgül kullanımını, virgülle karıştırmamak gerekir. İngilizcede, virgül kullanılan alanlarda noktalı virgül kullanmamak önemli. Aşağıda, bu durumlara bazı örnekler vererek hangi durumlarda noktalı virgül ya da virgül kullanacağınızı daha iyi açıkladık.

İngilizcede noktalı virgül kullanılan alanlarda virgül kullanma hatası

İngilizcede virgül yerine noktalı virgül kullanmanızı gerektirecek bazı durumlar vardır. İşte, bu durumlara örnekler:

 

 • Yanlış kullanım: The bag is green, it is also old. (Çanta yeşil, aynı zamanda eski.)

 

 • Doğru kullanım: The bag is green; it is also old. (Çanta yeşil; aynı zamanda eski.)

 

Bu örneklerdeki cümleciklerin her ikisi de bağımsız cümlelerdir ve eğer bu cümlelerin arasında bir bağlaç yoksa, bağımsız cümleleri birbirine bağlamak için virgül kullanılmamalıdır. Bu hataya İngilizcede “comma splice” denir.

 • Yanlış kullanım: I like onion soup, however, I hate the way it smells. (Soğan çorbasını severim, ancak kokusundan nefret ederim.)
 • Doğru kullanım: I like onion soup; however, I hate the way it smells. (Soğan çorbasını severim; ancak kokusundan nefret ederim.)

“However” bağlayıcı zarfı iki bağımsız cümle arasındaki bağlantıyı işaret eder ve eğer bir “coordinating conjunction” (for, and, nor, but, or, yet, so) yoksa bağımsız cümleleri bağlamak için virgül kullanılmamalıdır.

 • Yanlış kullanım: Cows have an important role in industry: they give us milk, which tastes good, they give us beef, which also tastes good, and they give us leather, which is used for shoes and coats. (İneklerin endüstride önemli bir rolü vardır: Bize tadı güzel olan süt verirler, aynı zamanda tadı güzel olan et verirler ve bize ayakkabı ve palto yapmak için kullanılan deriyi verirler.)
 • Doğru kullanım: Cows have an important role in industry: they give us milk, which tastes good; they give us beef, which also tastes good; and they give us leather, which is used for shoes and coats. (İneklerin endüstride önemli bir rolü vardır: Bize tadı güzel olan süt verirler; aynı zamanda tadı güzel olan et verirler ve bize ayakkabı ve palto yapmak için kullanılan deriyi verirler.)

Öğeler virgülle ayrıldığında cümle içinde sıralanan temel üç öğenin ne olduğu tam anlaşılamaz.

 • Yanlış kullanım: Some tourist attractions, though they are disliked nowadays, are still one of the most exciting places in the world, restorated, yet in worse conditions, they attract a lot of people. (Bazı turist merkezleri, her ne kadar son günlerde beğenilmese de hala bu dünyadaki en ilginç yerlerden biri olarak, restore edilmiş ama daha kötü bir halde, birçok insanın ilgisini çekiyorlar.)
 • Doğru kullanım: Some tourist attractions, though they are disliked nowadays, are still one of the most exciting places in the world; restorated, yet in worse conditions, they attract a lot of people. (Bazı turist merkezleri, her ne kadar son günlerde beğenilmese de hala bu dünyadaki en ilginç yerlerden biri olarak; restore edilmiş ama daha kötü bir halde, birçok insanın ilgisini çekiyorlar.)

İngilizcede noktalı virgül kullanım alanlarından bir tanesinin uzun ve virgül bulunduran cümleleri birbirinden ayırmak olduğunu öğrenmiştik. Yukarıdaki örnekte ilk bağımsız cümlenin nerede bittiği ve ikinci bağımsız cümlenin nerede başladığı noktalı virgül olmadığında belli değildir.

İngilizcede virgül kullanılan alanlarda noktalı virgül kullanma hatası

İngilizcede noktalı virgül kullanımı bazı durumlarda ise gereksizdir. Bu durumlarda noktalı virgül yerine virgül kullanmak gerekir, bu hatayı bir örnekle birlikte inceleyelim.

 • Yanlış kullanım: Because her room smells; it offends me. (Odası koktuğu için rahatsız oluyorum.)
 • Doğru kullanım: Because her room smells, it offends me. (Odası koktuğu için rahatsız oluyorum.)

İki farklı kısım bağımsız birer cümle olmadıklarından bu örnekte noktalı virgül gerekli değildir.

İngilizcede noktalı virgül kullanımı: Quiz!

Sırada, İngilizce noktalı virgül kullanımı ile ilgili öğrendiklerimizi test edeceğimiz bir quiz var!

Noktalı virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Cümlelerin hangisinde yan cümleciğin virgülle ayrımında hata yapılmıştır?
“Cümle içindeki öğelerden herhangi biri başka bir cümleyle virgülle ayrılmışsa listelenen diğer öğelerle arasına noktalı virgül kullanılır.” Aşağıdakilerden hangisi buna verebileceğimiz bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi virgül kullanımıyla ilgili doğru bir kuraldır?
Hangi cümlede boşluk bırakılan yere noktalı virgül getirilebilir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yerine başka bir noktalama işareti getirilmelidir?
“I would like to have some cheddar cheese, which is my favorite, a bottle of milk and a whole-wheat bread.” Cümlesinde noktalı virgül nereye getirilmelidir?
Aşağıdaki bağlaçlardan hangisinden önce noktalı virgül kullanımı hatalıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün yerine bir noktalı virgül getirmekte sakınca yoktur?
“Because she told the truth, she felt relieved.” Bu cümlede virgül yerine noktalı virgül kullanmamızın yanlış olmasının nedeni nedir?
Yanıtlara Bak

Novakid’le tanışın!

Bir dili ve o dilin kurallarını öğrenmek için onu aktif bir şekilde kullanmak ve bunu yaparken eğlenmek gerekir. Novakid de online İngilizce derslerimizde çocuklara tam da bu deneyimi sunuyor. Siz de çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın!

Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.