Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizcede telaffuzu zor kelimeler! İşte okunuşu kafa karıştıran zor kelimeler!
Dinleyerek öğrenme
Star icon
14.02.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 yorum

İngilizcede telaffuzu zor kelimeler! İşte okunuşu kafa karıştıran zor kelimeler!

İçindekiler

Hepimizin bildiği üzere İngilizce, yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Dolayısıyla İngilizce öğrencileri, özellikle de başlangıç seviyelerindelerse ilk defa gördükleri kelimeleri telaffuz etmekte zorlanabiliyor. Elbette yeteri kadar çalışmayla bu durumun üstesinden gelmek çoğu zaman mümkün.

Ancak öyle zor kelimeler var ki, ileri seviyelerde dahi çeldirici telaffuzlarıyla kafa karışıklığına sebep olabiliyorlar. Bazı kelimeler yazılışlarında hiç bulunmayan harflerle okunuyor, bazılarında harfler kayboluyor, bazılarına öğrencilerin dili dönmeyebiliyor… Haliyle, İngilizce seviyemizi ilerletirken bu tarz zor kelimeleri özel olarak incelememiz gerekiyor.

Bu yazımızda İngilizce öğrencileri için söylenmesi zor kelimelere örnekler verdik. Bu kelimelerin anlamlarını verdik, telaffuzlarının neden kafa karıştırıcı olduğunu açıkladık, ve tabii ki doğru okunuşlarını da paylaşmayı unutmadık. O halde haydi öğrenelim!

Telaffuzu yazılışından anlaşılmayan zor kelimeler

İngilizcede telaffuzu zor kelimeler listemize, yazılışı ve okunuşu birbirinden epey farklı olan kelimelerle başlayalım.

Daha önce de dediğimiz gibi, İngilizce zaten yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Ancak biraz çalıştıktan sonra öğrenciler, yazılışını gördüğü çoğu kelimenin telaffuzu hakkında gerçeğe epey yakın bir fikir sahibi olabiliyor. Şimdi örnek olarak vereceğimiz zor kelimeler, bu duruma istisna.

 1. Chaos

“Kaos” demek olan “chaos” kelimesi, ana dili İngilizce olmayanların söylemesi zor kelimelerden.

Tıpkı “bouquet” kelimesinde olduğu gibi, bu kelimeyi de Türkçedeki halini düşünerek “kaos” şeklinde okumaya meyilli olabiliriz. Ancak dikkatli olmalıyız, çünkü böyle yaparsak ana dili İngilizce olan biri, “cows” yani “inekler” dediğimizi zannedebilir!

“Chaos” kelimesinin doğru okunuşu, “keyas” şeklindedir. Bunu bilirsek kafa karışıklığını da önlemiş oluruz!

 1. Choir

“Koro” anlamına gelen “choir” kelimesi de telaffuzu zor kelimelere bir diğer örnek. 

Bu zor kelimenin yanlış okunmasının çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin, İngilizcede “ch” harflerinin yan yana gelince genelde “ç” şeklinde okunduğunu bilen öğrenciler, bu kelimeyi “çoir” şeklinde okuyabilir. Bu kelimenin bir istisna olduğunu düşünüp “koir” diye okuyan öğrenciler de olabilir.

Ancak bu kelimenin telaffuzunun zorluğu, bulundurduğu sesli harflerden geliyor. “Choir” kelimesinin doğru telaffuzu, en başta belli olmasa da “koayır” şeklindedir.

 1. Colonel 

Şimdiye kadar bahsettiğimiz zor kelimeler kadar yaygın olmasa da, “albay” anlamına gelen “colonel” kelimesi de söylenmesi zor kelimelere bir örnektir.

İngilizce öğrencileri bu kelimeyi ilk bakışta muhtemelen “kolonıl” şeklinde okuyacaktır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, her ne kadar mantığa uygun olsa da bu doğru değildir. 

“Colonel” kelimesinin zor söylenen kelimelerden olmasının bir sebebi, sesli harflerinin okunuşudur. Bu kelimeyi okurken asla “o” sesini çıkarmayız; bunun yerine kelimede bulunan ilk “o” harfini “ö” şeklinde okuruz, ikinci o harfini ise hiç okumayız.

Ancak bu kelimeye zorluğunu veren asıl unsur sesli harfler değil. Biliyoruz ki birçoğumuz bunu saçma bulacak, ancak “colonel” kelimesinin telaffuzu zor kelimeler arasında olmasının sebebi, bulundurduğu ilk “l” harfinin aslında “l” değil, “r” şeklinde okunuyor olmasıdır. 

Bu da demek oluyor ki “colonel” kelimesinin doğru okunuşu, “körnıl” şeklindedir.

 1. Yacht

Okunuşu ve yazılışı birbirine pek benzemeyen başka bir zor kelime de, bir deniz aracı olan “yat” anlamına gelen “yacht” kelimesi.

Bu kelime, öğrenciler tarafından en başta “yakt”, “yaçt”, “yekt” gibi şekillerde yanlış telaffuz edilebilir. Bu sefer kelimeyi doğru okumak için Türkçedeki karşılığından yardım alabiliriz!

“Yacht” kelimesinde bulunan “ch” harflerini okumayız. Yani bu kelimenin okunuşu “yat” şeklindedir. Daha da doğal duyulmak istersek “a” harfini biraz uzatıp “yaat” şeklinde telaffuz edebiliriz.

Başka dillerden İngilizceye geçen zor kelimeler

İngilizcede söylenmesi zor kelimelerden bazılarının kafa karıştırıcı olmasının sebebi de aslen İngilizce kelimeler olmamaları. Kimi kelimeler günümüzde İngilizcede kullanılsalar da aslen Fransızca gibi yabancı dillerden doğrudan alınmış, bu esnada yazılışlarını da korumuş oluyorlar. Elbette söz konusu dil ile İngilizcenin yazılışları farklı olduğu için bu zor kelimelerin telaffuzları da ilk bakışta anlaşılmıyor.

Peki bu tarz telaffuzu zor kelimelere örnekler nelerdir? Haydi inceleyelim:

 1. Bouquet

Başka bir dilden İngilizceye geçtiği için söylenmesi zor kelimelere ilk örneğimiz, “buket” anlamına gelen “bouquet” kelimesi. Bu kelime, İngilizceye Fransızcadan geçmiştir.

Bu kelimenin neredeyse tıpa tıp aynısı Türkçede de bulunduğu için öğrenciler, kelimeyi Türkçede olduğu gibi “buket” şeklinde okuyabiliyor. Ancak bu, doğru bir telaffuz değil.

“Bouquet” kelimesinin doğru telaffuzunda sondaki “t” okunmaz. Yani bu zor kelime, aslında “bukey” şeklinde okunur.

 1. Coup

İleri seviyelerde daha sık karşımıza çıkan “coup” kelimesi de İngilizceye Fransızcadan geçen telaffuzu zor kelimelere bir örnektir. Bu zor kelime, “coup d’état” şeklindeki uzun haliyle de karşımıza çıkabilir ve “askeri darbe” anlamına gelir.

Öğrenciler bu kelimeyi ilk defa gördüklerinde “kuup” diye okuyacak olabilirler, ancak bu kelimenin sonundaki “p” harfi okunmaz. Yani “coup” kelimesi, “kuu” şeklinde okunur.

Bu zor kelimenin uzun hali olan “coup d’état” için de benzer bir durum geçerlidir. Bu kelime, “kuu deyta” şeklinde telaffuz edilir.

 1. Hyperbole

Edebi bir terim olan “hyperbole” kelimesi de zor okunan kelimeler arasındadır. Bu kelime, İngilizceye Yunancadan geçmiştir ve “abartı” anlamına gelir.

Bu zor kelimeyi ilk defa gören öğrenciler, muhtemelen “haypırbol” şeklinde okuyacaklardır. Bu okunuş neredeyse doğrudur, ancak bir eksikliği vardır: Kelime Yunanca kökenli olduğu için İngilizcesinde en sondaki sesli harfi de okuruz. Ancak bahsettiğimiz harf olan “e” harfi, İngilizcede kelime sonunda “i” şeklinde okunur.

Dolayısıyla “hyperbole” kelimesinin telaffuzu, “haypırbıli” şeklindedir.

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

Uzun olan veya benzer sesler içeren zor kelimeler

İngilizcede telaffuzu zor kelimelerin bir başka türü de ya uzun oldukları için ya da birbirine çok benzeyen sesleri bulundurdukları için zor okunan kelimelerdir. İşte bu türden kelimelere birkaç örnek:

 1. Consciousness

“Bilinç” anlamına gelen “consciousness” kelimesi, hem yazılışının karmaşık olması hem de uzun olması gibi sebeplerden dolayı öğrencilerin kafasını karıştırabilir.

Bu kelimenin okunuşu hakkında bir tahminde bulunmak, öğrencilerin biraz vaktini alabilir. Öğrenciler en başta bu zor kelimeyi “konsiyusnıs”, “konskiyusnıs” gibi şekillerde okuyabilirler. Ancak bu telaffuzlar yanlış olacaktır.

Kelimenin yazılı hali ne kadar karmaşık görünse de okunuşu aslında sadece üç heceden oluşmaktadır: “consciousness” kelimesi, “kanşısnıs” şeklinde telaffuz edilir.

 1. Onomatopoeia 

“Onomatopoeia” kelimesinin sadece yazılı halini görmek dahi göz korkutmaya yeterli. İngilizce öğrencilerinin bildiği diğer kelimelerin çoğundan epey farklı olan bu kelime, “yansıma sözcük” anlamına gelir. Buna bir örnek, arıların İngilizcede “buzz” demesi gibi hayvan sesleri olabilir.

Bu kelimenin telaffuzu zor kelimelere dahil olmasının sebebi uzunluğu ve sonunda bulunan “oeia” kısmıdır. İngilizce kelimelerde bu kadar fazla sesli harfi genelde yan yana görmeyen öğrenciler, bu kelimeyi “onomatopoeiya” şeklinde okuyabilir. Ancak yapmamız gereken şey, “oeia” kısmındaki “o” ve “e” harflerini görmezden gelmek.

Dolayısıyla “onomatopoeia” kelimesinin doğru telaffuzu, “onomatopia” gibi olacaktır.

 1. Worcestershire

Ana dili İngilizce olanların dahi sık sık kafasını karıştıran telaffuzu zor kelimelerden biri de “Worcestershire” kelimesidir. Bu kelime aslında İngiltere’de bulunan bir bölgenin adından gelir, ancak son yıllarda giderek popülerliği artan bir sos olan “Worcestershire sauce” ile ünlenmiştir.

Bu zor kelime yalnızca İngilizce öğrencileri tarafından değil, aynı zamanda bu kelimeyi ilk defa gören, ana dili İngilizce olan insanlar tarafından da en başta “worsestırşayr” gibi okunmaktadır. Ancak, her ne kadar çok tuhaf olsa da, kelimenin doğru telaffuzu “wustırşır” şeklindedir.

Başka kelimelerle karıştırılan zor kelimeler

Son olarak, gerek yazılış gerek okunuş olarak başka kelimeleri anımsattıkları için zor okunan kelimelerden bahsedelim. İşte örneklerimiz:

 1. Affect

“Affect” ve “effect” kelimeleri, birbirlerine hem anlam bakımından, hem okunuş olarak hem de yazılış olarak çok yakın oldukları için sık sık karıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla söylemesi zor kelimelere dahildirler. Ancak aralarında önemli farklar vardır:

“Effect” kelimesi bir isim, yani İngilizce adıyla noun’dur. “Etki” anlamına gelir ve “ifekt” şeklinde telaffuz edilir. 

“Affect” kelimesi ise bir fiil, yani İngilizcesiyle verb’dür. “Etki etmek” anlamına gelir ve “ıfekt” şeklinde okunur. Vurgu, ikinci hecededir.

 1. Dessert

İngilizce yemeklerden bahsederken sık sık kullanabileceğimiz “dessert” kelimesi, “tatlı” anlamına gelir. Ancak yazılışı çok benzer olan “desert” kelimesiyle sık sık karıştırılabilmektedir. Hemen farklarını açıklayalım:

“Desert” kelimesi, “çöl” anlamına gelir ve “dezırt” diye okunur. 

“Dessert” kelimesi ise “tatlı” anlamına gelir ve “dizört” şeklinde okunur. Vurgu, ikinci hecededir.

 1. Women

İngilizcede çoğul kelimeler konusunu öğrenirken, “woman” yani “kadın” kelimesinin çoğul halinin “women” olduğunu görmüşüzdür. Ancak bu iki kelime arasındaki telaffuz farkı çoğu öğrencinin gözünden kaçabilmektedir. Dolayısıyla “women” kelimesini de telaffuzu zor kelimelere dahil edebiliriz.

“Woman” kelimesi, bildiğimiz üzere “wumın” şeklinde okunur. Ancak kelime çoğul halindeyken okunuşu değişir: “women” kelimesi, “wimin” şeklinde telaffuz edilir.

İngilizcede telaffuzu zor kelimeler: Sıkça sorulan sorular

İşte İngilizcede söylenmesi zor kelimeler hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları:

İngilizcede zor bir kelime nedir?

İngilizcede okunuşları ve yazılışları uymayan birçok zor kelime vardır. Bunlara örnek olarak “Worcestershire”, “colonel”, “choir”, “coup” gibi kelimeleri öne sürebiliriz.

İngilizcedeki en uzun ve en zor kelime nedir?

İngilizcedeki en uzun ve en zor kelime, “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” kelimesidir. Bu kelime, bir tıbbi kondisyonun adıdır ve fazlasıyla nadiren kullanılır.

İngilizce kelimeler neden zor okunur?

İngilizcede kelimelerin zor okunmasının sebepleri arasında başka bir dilden geçmiş olmaları, uzun olmaları, birbirine benzer sesleri barındırmaları, yazılışlarında bulunmayan seslerle telaffuz edilmeleri gibi durumlar bulunmaktadır.

Novakid’le tanışın!

İngilizce öğrenirken kelimelerin doğru telaffuzunu bilmek epey önemli. Ancak elbette yalnızca telaffuzu bilmek yeterli değil. Bir dili öğrenmek için onu kullanmak ve bunu yaparken keyif almak gerekir. Novakid’de online İngilizce derslerimizde çocuklar için tam da bu hizmeti sunuyoruz. Siz de çocuğunuzun eğlenerek İngilizce öğrenmesini isterseniz ücretsiz deneme dersinizi şimdi alın! 

5/5

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Dinleyerek öğrenme
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.