Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Tüm kategoriler
Close icon
Haberler
İngilizce öğrenme
Ebeveynler için Novakid
TR
TR flag icon
Mobile close icon
CTA background
Çocuğunuz için en iyi İngilizce derslerini planlayın
ÜCRETSİZ DENEYİN
Paylaş
LinkedIn share icon
İngilizce gramerinde en sık yapılan hatalar nelerdir, bunlardan nasıl kaçınılır? Detaylı rehber ve quiz!
Dil bilgisi
Star icon
03.11.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 yorum

İngilizce gramerinde en sık yapılan hatalar nelerdir, bunlardan nasıl kaçınılır? Detaylı rehber ve quiz!

İçindekiler

Her yabancı dilde olduğu gibi İngilizce öğrenirken de grameri iyi kavrayabilmek oldukça önemli bir nokta. Fakat dilin işlemesini sağlayan kuralları bizlere gösteren gramer İngilizcede birçok kişi için zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple öğrenciler dili kullanırken birçok İngilizce gramer hatası yapabiliyor.

Gramer hataları öğrenmenin bir parçası olduğu için burada kesinlikle endişelenmenizi gerektiren bir durum yok, fakat yine de en sık yapılan hataları bilmeniz bunlardan rahatça kaçınabilmenizi sağlayacaktır. Bu sebeple bu yazımızda gramerin ne olduğundan, İngilizcede en çok yapılan gramer hatalarından, karıştırılan yapılardan bahsettik. Yazımızın sonundaki quizimizle ise bilginizi ölçtük. 

O hâlde haydi başlayalım!

İngilizce gramer ne demek? En yaygın gramer hataları nelerdir?

Gramer (İngilizcesi “grammar”,) tıpkı İngilizcede olduğu gibi her dilin sahip olduğu sessel, yapısal, anlamsal kurallar bütünüdür. 

Gramer kavramı genellikle sözdizim kuralları için kullanılsa da aslında sadece bunu değil, aynı zamanda ses, biçim ve anlam kurallarını da kapsar. Bu yazımızda hepsiyle ilgili gramer hatalarına yer vereceğiz.

Özne – fiil uyumu

İngilizce gramer konularının en önemlilerinden bir tanesi, cümlede özneyle fiilin uyuşmasıdır. İngilizcede birçok özne için tek tek çekimleme öğrenmenize gerek yok, fakat belli başlı genel kuralları bilmeniz, fiillerin farklı öznelerle nasıl kullanıldığını öğrenmeniz gerekiyor.

Örneğin “be” fiili “I” öznesinde “am” hâlini, “he / she / it” öznelerinde “is” hâlini, “you / we / they” öznelerinde ise “are” hâlini alıyor. “Have” fiili “I” öznesinde ve çoğullarda olduğu gibi kullanılırken özne “he / she / it” iken “has” hâline dönüyor. Bunun yanında geniş zamanda fiiller eğer özneleri tekilse “-s” takısı alarak bitiyorlar.

Bu ayrım zamanla otursa da özne – fiil uyumu konusunda İngilizcede bazı gramer hatalarıyla karşılaşabiliyoruz, özellikle de asıl fiilin yerine yardımcı fiilin geçtiği olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde. Eğer cümlenizde bir yardımcı fiil kullanıyorsanız çekimlemeniz gereken fiilin o olduğunu unutmayın. Yardımcı fiiller ile ilgili yazımızı okuyarak bu konuyu daha detaylı bir şekilde kavrayabilirsiniz. 

Be Do Have
I Am Do Have
You Are Do Have
We Are Do Have
They Are Do Have
He Is Does Has
She Is Does Has
It Is Does Has

 

Düzensiz formları düzenli olarak kullanmak

İngilizcede birçok fiilin ikinci ve üçüncü hâlini elde etmek için fiilin sonuna “-ed” takısı eklememiz yeterli oluyor, fakat bu her fiil için geçerli değil. En sık kullanılan fiillerin ikinci ve üçüncü hâlleri genellikle bu kurala göre şekillenmiyor, dolayısıyla bunlara “düzensiz” fiil diyoruz.

Örnek vermek gerekirse “go” fiilinin geçmiş zamanda (simple past tense) “went” olarak kullanılması gerektiğini biliyoruz, fakat bu zaman yapısını yeni öğrenen kişiler bunun yerine “goed” diyebiliyorlar.

Düzenli ve düzensiz formlar sadece geçmiş zamanda değil, aynı zamanda birçok kelimenin çoğul hâlinde de karşımıza çıkabiliyor. Normal şartlar altında kelimelere “-s” eki getirerek onları çoğul hâle getirebiliyoruz ama bu kuralın da istisnaları bulunmakta. İlgili yazımıza göz atarak İngilizcede isimleri çoğul yapmayla ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Bu hataların üstesinden gelmek için sık sık konuşma alıştırması yapmanın yanı sıra kelime öğrenme yollarını da incelemenizi öneririz.

Artikel kullanımında hata

Artikeller (İngilizcede “a / an / the”) birçok öğrenci için kafa karıştırıcı olabiliyor, çünkü bu ufak kelimelerin yapısı dilden dile değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla ince bir detay gibi gözükse de artikellerin kullanımını iyice anlamak önemli.

Bu fark çok büyük bir problem yaratmasa da bazı noktalarda istemediğiniz anlam değişikliklerine yol açarak anlaşılmanızı zorlaştırabilir. 

Konuyu kısaca özetlememiz gerekirse “a” ve “an” artikelleri belirsiz artikellerdir, önüne geldikleri kelimenin ilk sesinin ünlü olup olmamasına göre şekillenirler. “Bir” anlamına gelirler, herhangi bir ismi nitelerler.

 “The” artikeli ise kelimeye anlamsal olarak bağlanır, kullanıldığı birçok yer bulunur. Önüne geldiği kelimenin özel olduğunu belirtir.

Artikeller ile ilgili içeriğimize göz atarak konuyu daha detaylı öğrenebilir, bilginizi tazeleyebilirsiniz.

Eş sesli kelimelerdeki karışıklıklar

İngilizceyi ana dil olarak konuşanların bile karıştırdığı birçok eş sesli kelime bulunur. Okunuşları aynı ama yazılışları farklı olan bu kelimeler, özellikle de sık kullanılıyorlarsa öğrencilerin başına da bela olur. Dolayısıyla en azından en çok gördüğümüz eş sesli kelimeleri ve aralarındaki farkları öğrenebilmek çok önemli.

Örneğin “their” kelimesi “onların” anlamına gelirken “they’re” kısaltması ise “onlar” anlamına, “there” kelimesi ise “orada” manasına geliyor. Bu üç kelimenin de okunuşu aynı ama yazılışları farklı.

“Its” ve “it’s” farkı da buna verebileceğimiz örneklerden bir tanesi. “Its” zamiri “onunki” anlamına gelirken “it is” kalıbının kısaltması ise “it’s” olarak karşımıza çıkıyor, yani aynı okunan bu iki kalıp aynı şekilde yazılmıyor.

“Than” ve “then” farkı da eş sesli kelimelerin yarattığı zorluklardan bir tanesi. “Than” kelimesi karşılaştırmalı yapılarda “…den / …dan” anlamına gelirken “then” ise “daha sonra / o zamanda” gibi bir anlam taşıyor.

Bir başka örnek olarak ise “çok fazla” anlamına gelen “too” zarfı ile “iki” anlamına gelen “two” sayısını gösterebiliriz. 

Kısacası İngilizcede eş sesli kelimeler de yazımda kafa karışıklığına ve hatalara sebep olabiliyor. İlgili içeriğimize göz atarak bu konuda bilmeniz gerekenlere göz atmanızı öneririz.

İngilizce gramerde eksik / fazla cümle yapısı hataları

Sık sık yapılan hatalardan bir tanesi de cümlelerin yarım kalması veya iki ayrı cümlenin bağlaç veya noktalama olmadan birbirine bağlanması. Gelin bunları örneklerle inceleyelim.

Hatalı örnek: The tall tree, the one that I loved to climb.

Yukarıdaki örneğin tek başına bir cümle oluşturmadığını görüyoruz, çünkü bir öznesi ve çekimlenmiş fiili yok. Tek başına bir cümle oluşturmayan bu kalıplar literatürde zaman zaman cümle parçası olarak adlandırılıyor. Yazınızda cümleleri tamamlayıp bu parçaları bırakmamaya özen göstermelisiniz.

Hatalı örnek: Ahmet cooked the fish Efe will wash the dishes.

Yukarıdaki örnekte ise iki cümlenin birlikte kullanıldığını ama arada herhangi bir noktalama veya bağlaç olmadığını gözlemliyoruz, bu da İngilizce gramerinde sık rastlanan hatalardan biri. Eğer iki adet cümleyi bağlayacaksanız bağlaç ve noktalama kullanmayı unutmamalısınız.

Doğru hâli: Ahmet cooked the fish; so, Efe will wash the dishes. (Ahmet balığı pişirdi, bu sebeple Efe bulaşıkları yıkayacak.)

Zaman yapısında (tense) hatalar

İngilizcede gramer bakımından doğru cümleler kurmak için cümlelerdeki zaman uyumuna ve zaman belirteçlerine dikkat etmek gerekiyor.

Örneğin “yesterday, last year, an hour ago” gibi geçmişte kesin bir noktaya işaret eden belirteçler olduğunda past tense kullanmamız gerekiyor. “Since … , recently, for …” gibi kalıplar ise perfect tense kullanımını gösteriyorlar. Cümledeki diğer ögeler ise past perfect gibi yapıların kullanımına işaret edebilir, bu noktada zaman (past, present, future) ile yapının (simple, perfect) farkını da anlamanız önemli.

Bununla birlikte birbirine bağlaçla bağlanan iki cümlenin zamanının aynı olmasına da özen göstermelisiniz. Unutmayın, cümlelerin simple veya perfect olmasına değil, zamanına (past veya present) dikkat etmelisiniz. Bu yöntem, özellikle İngilizce sınavlarındaki gramer sorularını çözmenize yardımcı olacaktır.

Yanlış kalıplaşmış edat kullanımı

Bazı sıfatlar veya fiiller belirli edatlarla birlikte kullanılır, genellikle bunların bir mantığı olmadığı için onları ezberlemek gerekir. Bu noktada birçok öğrenci kendi anadilinden alışkın olduğu yapıyı İngilizceye geçirmeye eğilimli olabilir. 

Bu duruma örnek olarak “married with” kalıbının yanlış kullanımını gösterebiliriz. İngilizcede birinin diğer biriyle evli olduğunu belirtmek için “married to” kalıbını kullanırız, ama Türkçede “… ile evli” dediğimiz için bunu İngilizceye “with” ile geçiriyoruz. 

Bunun gibi hatalara düşmemek için ana dili İngilizce olan kişilerle sık sık pratik yapmak gerekiyor. Bunun yanında bir edatla kullanmanız gereken, ama doğru kullanımından emin olamadığınız bir sözcük varsa Collocation Dictionary gibi araçları kullanarak daha doğal ve doğru bir İngilizce konuşmanız mümkün.

Karşılaştırmalı yapıdaki hatalar

Comparative ve superlative konusu da İngilizce gramerinde büyük bir yer kaplayan, basit olduğu gibi birçok hataya da yol açan bir konu. 

Bu konuda en çok yapılan hatalar ise genellikle yapının iki kere kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Örneğin comparative yapıyı kullanarak birinin diğer birinden daha uzun olduğunu söylemek için “taller” dememiz gerekiyor. Fakat bu noktada birçok öğrenci “more taller” diyerek comparative yapısını iki kez kullanıp bir hata yapmış oluyor.

Benzer bir hatayı superlative ile de görüyoruz. Mesela “en uzun” demek için “the tallest” dememiz yeterli, ama “the most tallest” gibi bir kullanım da sıklıkla yapılan hatalardan biri. 

Bu hatalara düşmemek için ilgili yazımızı okuyarak comparative ve superlative konusunu daha iyi içselleştirmenizi öneririz.

“Many” ve “much” kelimelerinin karıştırılması

İngilizcede kelimeleri sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayırıyoruz. Kelimelerin aldıkları bazı sıfatlar, bu özelliklerine göre değişebiliyor. Örneğin “many” niceleyicisi sayılabilen isimlerle kullanılırken aynı anlama gelen “much” niteleyicisi ise sayılamayan isimlerle kullanılıyor, tek farkları yapıları.

Sayılabilen ve sayılamayan isimler konusu birçok öğrenci için kafa karıştırıcı olabiliyor, bu sebeple “many” yerine “much” kullanıldığını veya “much” yerine “many” kullanıldığını görebiliyoruz. Konuya yeterince çalışıp bol bol konuşma pratiği yaparak, dile zamanla aşina olarak bu hatadan kaçınmanız mümkün.  

Ebeveyn misiniz? ve deneyiminizi paylaşmak istiyor musunuz?
Hikayenizi anlatmak için bize ulaşın.

İngilizce gramer hatalarından nasıl kaçınabiliriz?

İngilizcede gramer hataları yapmak oldukça doğal bir şey, bu konuda endişelenmenize gerek yok. Fakat seviyeniz ilerledikçe hataları azaltmanız, daha doğal ve akıcı bir şekilde konuşmanız ve yazmanız gerekecek.

Bu seviyeye ulaşabilmeniz için her hatanın altında bahsettiğimiz bol bol pratik yapma, dile aşinalık kazanma gibi yöntemler İngilizce öğrenirken en büyük dostunuz olacaktır.

Eğer hatalarınızı düzeltmek ezber gerektiriyorsa dile zamanla aşina olmanın yanında kelime öğrenme yöntemlerinden, bazı ezber tekniklerinden yararlanmanız da oldukça etkili bir yol.

Bunun dışında eğer bir yazı yazdıktan sonra İngilizce gramerini kontrol ettirmek istiyorsanız yapay zeka destekli İngilizce gramer kontrol araçlarına göz atabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular

Gelin İngilizce gramerle ilgili en çok sorulan soruları ve cevaplarını birlikte inceleyelim.

İngilizce gramer nasıl gelişir?

İngilizce gramerinizi geliştirmek için kurallardan yararlanmak ve işi adeta matematiksel bir şekilde anlatan kaynakları okumak önemli, fakat bundan önce dili maruz kalma yöntemiyle öğrenmek çok daha etkili bir yöntem olacaktır.

Gramer olmadan İngilizce öğrenilir mi?

Teknik olarak gramersiz hiçbir dili öğrenmek mümkün değil, fakat bir dilin gramerini geleneksel yöntemde olduğu gibi ezber ve formüllerle öğrenmekten çok daha iyi yollar var. Çocuklar için İngilizce kursu Novakid’de uzman eğitmenlerimizle çocuklara dili eğlenceyle, konuşmayla öğretiyoruz. Siz de ilk deneme dersinizi ücretsiz alın!

İngilizce gramer hataları testi

Aşağıdan sizler için hazırladığımız İngilizce gramer hataları testini çözerek yazımızda bahsettiğimiz hataları ne kadar iyi anladığınızı öğrenebilir, eksik kaldığınız noktaların üzerine gidebilirsiniz.

Nur is ___ girl I have ever seen!
I don’t have ___ money, I have to stay in home today.
Are you interested ___ this subject?
First I went outside, then I ___ him.
Please do not touch ___ cup.
Your cat is so cute! __ tail looks beautiful.
I ___ my homework early yesterday.
Recently, I ___ a lot of TV series.
Ahmet’s ___ look very good, they are shining!
Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisi kurallarına uygun, tam bir İngilizce cümledir?
Yanıtlara Bak
Yanıtları İnceleyin
Rate this post

Yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilir
Bir dil seçin
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Siteye giriş yaparak çerezleri tarayıcınıza kaydetmeyi kabul ediyorsunuz.